Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1847
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen

02-01-1847
● Willem Martinus Vroom No. 5078, desertie voor de 2e maal.
● Simon Philippus de Jong No. 4783, poging tot desertie voor de 3e maal.
bonmama
09-01-1847
● Fredrik Willem Wilkes No. 3519, ontvluchting voor de 1ste maal.
● Willem van Bohemen No. 506, verkopen van een broek en een hemd voor de 4e maal.
● Maria Nieman No. 712, verkopen van een Voerlaken rok een hemd, en een paar kousen, de rok voor haar verkocht door de kolonist Amarente Hermans Westra N. 28 SK aan de Strafkolonist Vrouw Attes
● Hendrika de Haas No. 5157, verkopen van een baije rok
● Johanna de Jong No. 4680, verkopen van een voerlaken rok.
● Hendrik van Lint No. 3495, uitgeven van valsche koloniale munt aan de kolonist Kokkeling ter waarde van 5 Cent, zijnde er ook een valsche 5 Cent stukje door de smits baas uit zijn zak gehaald.
bonmama
26-01-1847
● Neeltje Middag No. 2506, zedenloze omgang met anderen
● Jacob Pors No. 5204, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Willem van Bohemen No. 506, verkopen van een hemd voor de 5e maal.
● Jan de Winter No. 4934, verkopen van een Hemd en een doek voor de 3e maal.
● Pieter Daane No. 2188, verkopen van een hemd.
● Hendrik Simon No. 1617, verkopen van een hemd.
● Pieter Westhoff No. 2265, verkopen van een hemd en een broek voor de 2e maal.
● Hendrik Bierman No. 4132, verkopen van een voerlaken broek aan Jacobus Kohl N. 967, die het heeft doorverkocht aan Cornelis Voorburg No. 865.
bonmama
08-02-1847
● Cornelis van den Heuvel No. 2575, poging tot desertie voor de 2e maal, met verzet tegen den Kolonist Veldwachter Bakker.
● Jan Veenstra No. 2873, verkopen van een paar kousen voor de 3e maal
● Christiaan Poolman No. 4327, verkopen van een broek
bonmama
13-02-1847
● Jacobus Brugman No. 972, verkopen van een pet, een broek een hemd, en een pr kousen.
● Jacob de Pater No. 3748, verkopen van twee Broeken
● Johan George Burkle No. 1809, verkopen van een broek, een hemd, twee halsdoeken, en een paar kousen
● Christiaan Klegge No. 3489, verkopen van een broek
● Leeuwtje Tjepkes Hoekstra No. 5328, desertie voor de 1ste maal
bonmama
20-02-1847
● Jan Pater No. 3017, verkopen van een hemd.
● Jacobus Loenders No. 4660, verkopen van een hemd.
● Willem van Bohemen No. 506, verkopen van een buis voor de 6e maal.
● Frederik van Lint No. 5152, verkopen van een hemd, 2 paar kousen, 1 doek, en een paar klompen
● Frans Swijnen No. 2800, verkopen van een hemd.
● Pieter Smit No. 2771, verkopen van een paar kousen, een paar klompen en een koffij keteltje
● Jan van Wijk No. 3521, verkopen van 2 hemden, 2 doeken, 2 paar kousen en een keteltje
● Pieter Schutter No. 466, met moetwil een kruiwagen breeken
● Cornelis Tjalings Wagenaar No. 4709, poging tot desertie voor de 2e maal, heeft verkocht een hemd en een paar kousen
● Hessel Martens Reitsma No. 2643, poging tot desertie voor de 2e maal, heeft verkocht een broek, een hemd en een paar kousen
● Louis Friso Wijnants No. 5366, desertie voor de 1ste maal.
bonmama
25-02-1847
● Joseph Jänner N. 2447, poging tot desertie voor de 1ste maal
● Dirk Bernot N. 180, poging tot desertie voor de 3e maal
● Dirk van Kralingen No. 4096, poging tot desertie voor de 1ste maal heeft verkocht 2. broeken, 1 hemd, 1. doek en 1. paar kousen
● Hendrik Bierman No. 4132, poging tot desertie voor de 2e maal heeft verkocht 1. hemd 1 Broek 1 paar kousen en 1 doek.
bonmama
06-03-1847
● Johannes Koolwijk No. 1576, poging tot desertie voor de 1ste maal, als mede verkopen van een broek en een paar kousen
● Krijn van Duivenbode No. 514, verkopen van een broek een hemd een doek 2 pr kousen en een koffij keteltje
● Jan van Dam No. 3005, mede nemen van 2 kop rogge tijdens hij aan het dorschen was.
bonmama
13-03-1847
● Adriaan van Laarhoven No. 5553, desertie voor de 5e maal
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, verkopen van twee hemden 1 broek 1 paar kousen en een doek.
● Johanna van Boven No 682, onzedigen omgang met de kolonist de Geus, thans ziek in het Hospitaal
bonmama
20-03-1847
● Hendrik Sasselona No. 5666, desertie voor de 2e maal.
● Nicolaas Ruivenkamp No. 5665, desertie voor de 1ste maal.
● Tjerk Jans van der Mei No. 402, verkopen van een broek, een doek en een pr kousen
● Dirk van Kralingen No. 4096, poging tot desertie voor de 2e maal, met mede neming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Henricus van Hassen No. 4624, koopen van een broek van Dirk van Kralingen No. 4096. gemelde broek weer verkocht aan Andries van der Schoot No. 1256
bonmama
10-04-1847
● Johannes Koolwijk No. 1576, poging tot desertie voor de 2e maal met medeneming van Kleeding Stukken
● Joachim Korf No. 13, poging tot desertie voor de 1ste maal, met medeneming van meer dan de aanhebbende Kleeding
● Klaas Bakker No. 2884, poging tot desertie voor de 1ste maal met medeneming van Kleeding meer dan de aanhebbende.
● Dirk van Kralingen No. 4096, poging tot desertie voor de 3e maal als mede aan het verkopen van een voerl: broek
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, poging tot desertie voor de 1ste maal, als mede aan het verkopen van een hemd
● Hendrik Ferdinand Saslona No. 5666, desertie voor de 3e maal.
● Roelof Engbertus Dambrink No. 2758, verkopen van een Voerlaken broek voor de 1e maal.
● Martinus van Hest. No. 4560, verkopen van een hemd en een doek voor de 1e maal
● Willem Simon Waijon No. 1668, ontvreemding van hout uit de timmerwinkel ter waarde van 50 Cent. en
● Pieter Johan Tiggelaar No. 269, ontvreemden van 4. doeken van den Zaalopziener Blijstra ten gezamentlijke waarde van ƒ 1.80.-
bonmama
17-04-1847
● Philip Westhof No. 4265, poging tot desertie voor de 2e maal
● Johannes Remmers No. 4575, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Lourens Plak No. 5726, poging tot desertie voor de 1e maal. en
● Frederik de Best No. 66, poging tot desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende kleeding.
bonmama
24-04-1847
● Pieter Antonie van den Heuvel No.4081, desertie voor de 1e maal bij Complot
● Johannes Arendsen No. 5685, desertie voor de 1e maal.
● Pieter Oeges Hoekstra No. 4605, willen verkopen van een hemd, hetwelke hij gegeven had aan Pieter Janse Kuipers No. 2481. om het zelve mede naar buiten te nemen om het hem op de weg te rug te geven
● Arend Groen No. 3344, verkopen van een broek, twee paar kousen en een doek.
● Johannes Franciscus Hol No. 3459, belediging van den Hoevenaar Blokland, bestaande in woorden en drijgementen
bonmama
06-05-1847
Met besluit permanente commissie:
● Pieter Mulders No. 3249, poging tot desertie voor de 3e maal als mede aan het verkopen van een broek een hemd een paar kousen en een doek voor de 1ste maal.
● Johannes Ulrich Reppel No. 4418, poging tot desertie voor de 2e maal, en het verkopen van een broek, een hemd, en een paar kousen voor de 1e maal.
● Louis Friso Wijnands No. 5366, poging tot desertie voor de 2e maal en het verkopen van een broek en 2 pr kousen voor de 1e maal
● Hendrikus Nijhuis No. 515, verkopen van een broek en een paar kousen voor de 1e maal.
bonmama
15-05-1847
● Gerrit Freeks Smit No. 3288, poging tot desertie voor de 1e maal
● Jochem Pieter Korf No. 13, desertie voor de 2e maal en het verkopen van een paar kousen voor de 1e maal.-
● Lodewijk Fredrik van Elsbroek No 1926, desertie voor de 1e maal.
● Gerrit Pluijm No. 5873,.desertie voor de 1e maal.
● Jacob Pors No. 5204, verkopen van een broek en een paar kousen voor de 2e maal
● Franciscus Ludovicus van der Saar No. 2100, verkopen van een broek voor de 2e maal.
bonmama
22-05-1847
● Gepke van der Werf N. 5, zwanger bij een kolonist die in April JL ontslagen is.
● Jacoba Leerda No. 4928, ontvreemden van een laken, het welke zij in haar hangmat verborgen had.
● Karel Augus Ferdinand Rigter No. 4204, ontvreemden van hout uit de timmerwinkel, tot het maken van een doosje ter waarde van 10 Ct.
● Clemens David de Wolf No. 5309, schuldig aan het ontvreemden van 10 kop pootaardappelen.
● Johannes van Dijk No. 5251, Vloeken bij herhaling
bonmama
29-05-1847
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, ontvreemden van 2 voerlaken Broeken, 2 Hemden, en 1 pr kousen tijdens hij op de Zieke Zaal  binnen in het Gesticht lag, en wel voor de 3e maal.
● Philip Everhard van der Merwede No. 3433, verkopen van een hemd voor de 1e maal.
● Cornelis de Wit No. 5872, verkopen van een broek en een paar kousen voor de 1e maal-
● Hendrikus Franciscus Lukas No. 1813, Willem Vlug No. 2662, Jacob Ligtevoort No.. 5144 en Guillaume Masset No. 5756, ontvreemden van hout uit de timmerwinkel, waarvan zij voor de kolonist Leonardus Johannes Telders No. 1812. een koffer hebben vervaardigd
● Willem Vink No. 5805, Petrus Johannes Huisenaar No. 2279, Paulus Wilhelmus Peters No. 307 en Carel Roerenbach No. 3082. alle schuldig aan poging tot desertie voor de 1e maal.
● De Stalknegt van den Hoevenaar Jurgens genaamd Gerrit Wiggers No. 607, aangehouden bij het uitgaan van de poort met twee hemden, genummerd met N. 512. & 3458. zijnde de Stamnummers van Lourens de Kok, en Hermanus Johannes Onderberg (op gisteren gedeserteerd).
● Theodorus Driessen No. 3485, Christiaan Verkroost No. 1579, en Wulfort Johannes Kerkkamp No. 3090, mishandeling van den kolonist Jochem Aaron Blaauw N 1910 uit hoofde hij den Hoevenaar gewaarschuwd had, dat een kolonist van het land was weg gelopen en deserteren wilde.
bonmama
02-06-1847
Raad van Politie en Tucht voor Veteranen huisgezinnen bij het 3e Gesticht te Veenhuizen. Zie aldaar.
bonmama
04-06-1847
● Laurens Pluk No. 5726, poging tot desertie voor de 2e maal, als mede aan het verkopen van 2. Hemden een broek en 2 paar kousen.
● Jan Scherps N. 57. SK, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkopen van 3. Hemden, 2 broeken, 2 pr kousen en 2. doeken.
● Coenraad Lodewijk de Haas No. 3892, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Krijn van Duivenbode No. 514, poging tot desertie voor de 2e maal
● Pieter Wijnands Smit No. 24 SK, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
bonmama
11-06-1847
● Johannes Derks Christiaan Pas No. 5174, desertie voor de 3e maal.
● Philippus Westhof No. 4265, desertie voor de 3e maal.
● Jan van Oosten No. 5024, poging tot desertie voor de 2e maal, met medeneming van Kleeding Stukken, buiten de aanhebbende Kleeding
● Jacob Riede No. 314, verkopen van 1. hemd, 1 broek, 1 doek, 2 paar kousen en 1 bazane gordel.
bonmama
16-06-1847
● Antonie Johannes van Leeuwen SK. N.11, Ontvluchting voor de 1e maal. met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende kleeding.-
● Gerrit Freeks Smit No. 3288, poging tot desertie voor de 2e maal.
● Tjerk Jans van der Meij No. 402, desertie voor de 1e maal.
● Elias Jansen No. 4603, Ontvreemden van 2 kop aardappelen.
● Marten Bijlsma No. 4302, Verkopen van 1. broek, en 1 paar kousen 1e maal
● Johannes van Mierlo No. 4598, Ontvreemden van 1 pr kousen
Aelko Schreuder No. 1853, brutaliteit jegens den Zaalopziener.
bonmama
19-06-1847
● Louis Friso Wijnands No. 5364, poging tot desertie voor de 3e maal.
● Theodorus Driessen No. 3085, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Johannes Huisman No. 4580, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken, buiten de aanhebbende Kleeding.
● Mattheus Heikamp No. 1815, desertie voor de 1e maal, met mede neming van meer dan de aanhebbende Kleeding Stukken.
● Arie Groen No. 5344, Verkopen van 1 Voerlaken broek, 1 hemd, en 1 paar Schoenen voor de 2e maal waardoor hij in Schuld op Kleeding is geraakt
● Nicolaas Snelders No. 4323, Verkopen van 1 broek en een Bijbel voor de 1e maal
bonmama
23-06-1847
● Jan van der Vaart N 25 SK, desertie voor de 1e maal.
● Dirk van Kralingen No. 4096, poging tot desertie voor de 4e maal
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, poging tot desertie voor de 2e maal.
bonmama
26-06-1847
● Hendrikus Kwarten No. 3064, poging tot desertie voor de 1e maal bij Complot
● Mattheus Beulen No. 267, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van een Voerlaken broek.
● Willem Romijn No. 4828, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van 1 broek en 1 pr kousen.
bonmama
19-07-1847
● Arie Rutten No. 2554, desertie voor de 1e maal.
● Johannes Kehl No. 967, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Jan van der Vaart S K N. 25, desertie voor de 2e maal
● Martinus Adrianus Brakké No. 2206, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Adriaan Laarhoven No. 5553, desertie voor de 8e maal/: zijnde poging:/ als mede aan het verkopen van een hemd, twee paar kousen en twee doeken.
● Jan Masmeijer No 2870, verkopen van een broek en twee paar kousen voor de 1e maal.
● Matthijs Brugman No. 3642, ontvreemden van 10 kop aardappelen van het land, voor de 1e maal
● Jan Jacob Wolfrink No. 4890, Verkopen van 1 paar kousen voor de 1e maal
● Arie van de Raat No. 4294, Verkopen van een paar kousen, en een doek voor de 1e maal.
● Nicolaas Bollemeijer No. 4651, Andries Tas No. 3218, bokschuit, in het nieuwe kanaal laten liggen, waardoor een trekboom en twee ijzere schoppen ontvreemd zijn.
● Johannes Bornbach No. 367, Pieter Johannes Stuur No. 4334, Jacob Kehl No. 967 en Pieter Rijnvis No. 5900, door verzuim van goede opberging zijn Vier Ijzere Schoppen en de twee Stuurbomen van de Hoevenaars Hakkert en Jurgens in de nachten van den 10e tot den 12e ontvreemd
● Pieter van Leeuwen No. 829, een bokkelijn ter hand gesteld, welke niet teregt gekomen is
bonmama
24-07-1847
● Johannes van de Koolwijk No. 1576, desertie voor de 3e maal
● Aaltje de Jong No. 386, desertie voor de 1e maal
● Elisabeth Penning, dochter van de Strafkolonist Krabbendam, schuldig aan ongehoorzaamheid, zijnde voortdurend zeer lui, dewijl zij haar opgelegde taak van Weeven niet afwerkt.
● Dirk Groenendijk No 3485, ontvreemden van 2 kop aardappelen van het land
● Dirk Schamot No. 686, afplukken van koorn aaren.
bonmama
27-07-1847
● Cornelis Ligchaam No. 5032 schuldig aan Ontvluchting voor de 2e maal, met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Bernardus Thomassen No. 5550, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van een broek, een hemd een doek en een paar kousen voor de 1e maal.
● Jan van Oosten No. 5024, desertie voor de 3e maal
● Jacobus van Roon No. 5589, poging tot desertie voor de 1e maal als mede aan het Verkopen van een broek een hemd en 2 paar kousen
● Willem Demedius No. 3301, Verkopen van 2 broeken, 2 hemden 2 paar kousen en 2 doeken voor de 1e maal
bonmama
02-08-1847
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, poging tot desertie voor de 3e maal als mede verkopen van een paar kousen, en een laken voor de 4e maal, waardoor hij in Schuld op Kleeding is geraakt.
● Bouwe Leeuwis Buisman N 5373 schuldig aan het ontvreemden van 3. kop aardappelen, welke hij bij het inkomen der poort bij zich had.
bonmama
07-08-1847
● Johannes Ulrich Reppel No. 4418, desertie voor de 3e maal.
● Johan Hammen No.. 2512, poging tot desertie voor de 1e maal als mede aan het verkopen van een broek en 1 paar kousen.
● Anne Geerts Karsten No. 1394, poging tot desertie voor de 3e maal, en het verkopen van een buis, een broek, twee hemden, 2 paar kousen, en een paar klompen
● Hendrik Kuiper No.. 1672, desertie voor de 1e maal
● Lammert Woudenberg No. 4835, verkopen van een noppe deken
● Casper Johannes de Leeuw No.. 2726, Verkopen van een Roomsch kerkboek en een koffij keteltje
bonmama
14-08-1847
● Jan Masmeijer N0. 2871, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Jan van der Vaart No. 25 SK, poging tot desertie voor de 3e maal
● Carel Roerbach No. 3082, desertie voor de 2e maal.
● Philip Everhard van de Merwede No 3433, verkopen van een broek en een paar kousen voor de 2e maal.
bonmama
21-08-1847
● Gerrit van Wijn No. 2307, misbruik van Sterken drank, gepaard met verzwarende Omstandigheden met verzetting tegen den Veldwachter die hem binnen gebragt heeft.
● Cornelis Okhuijzen No. 3414, misbruik van Sterken drank
● Dirk Jan Koningans No. 3703, verkopen van een voerlaken broek voor de 1e maal.
● Pieter Daane No. 2188, Verkopen van een doek 2e maal
● Wouter Versluis No. 676, ontvreemden van een doek van Paulma Werner N. 404, tijdens hij opziener in de fabriek was
bonmama
31-08-1847
● Jacob Leonard No. 5020, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkopen van 1 pet of muts, 1 voerlaken broek, 1 hemd, 1 pr kousen en 1 doek.
● Willem Verveer No. 5293, poging tot desertie 1e maal
● Hendrik Kuiper No. 1672, poging tot desertie voor de 2e maal en het verkopen van 1 hemd, 1 doek 1 paar kousen en 1 broek 2e maal.
● Hermanus Esseboom No. 5748, poging tot desertie 1e maal.
● Philip Everhard van de Merwede No. 3433, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Johan Hammen No. 2512, poging tot desertie voor de 2e maal, en het verkopen van een hemd, een paar kousen 2e maal-
● Evert Klein No. 6052, verkopen van 1. broek & 1 paar kousen 1e maal.
● Hendrik Kwarten No. 3064, ontvreemden van 7. kop aardappelen
● Johannes Klunder No. 1575, ontvreemden van 3. kop aardappelen
bonmama
04-09-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7. Met commentaar permanente commissie

● Marinus Sense SK N. 23 poging tot desertie voor de 1e maal en het verkopen van een hemd, en een paar kousen
● Theodoor Balleduc No. 895, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkopen van een paar kousen en een broek
● Leonardus Fredrik Servaas No. 6168, desertie voor de 1e maal
● Willem Romijn No. 4828, Ontvluchting voor de 2e maal. met mede neming van een kantschop.
● Pieter Haijer No. 5961, Ontvluchting voor de 1e maal, met mede neming van een kantschop.
● Matthijs Middelkoop No. 4289, Ontvluchting voor de 1e maal met medeneming van een kantschop
● Ceel Visser No. 3954, Ontvluchting voor de 2e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Barend Willemse No. 4139, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkopen van een broek een hemd twee paar kousen & een doek. en
● Cornelis van der Klugt No. 5172, Ontvreemden van 2 kop aardappelen.
---
11-09-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Christoffel Bouwman No. 6204, desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.-
● Willem Demedius No. 3301, poging tot desertie voor de 1e maal als mede aan het verkopen van een broek twee Hemden en 2 paar kousen
● Leendert Carel Köhler SK N.48, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Theodorus Driessen No. 3085, desertie voor de 2e maal met mede neming van Kleeding buiten de aanhebbende Kleeding
● Waaije Ulbes Schotsman No. 4368, Verkopen van een broek en een paar kousen
---
18-09-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Andries Jansen No. 272, Ontvluchting voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Adam Snijder SK N. 10, verkopen van een paar schoenen voor 15 Cent aan Jacob Hester No. 3537, welke dezelve verkocht heeft aan Bernardus Prinsen No. 5076. voor 35 Centen
---
23-09-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Gerrit Jacobs No. 2855, ontvreemden van 2. kop aardappelen
● Benjamin Booij No. 4943, verkopen van een broek een hemd, en een paar kousen
● Jan van der Kraan No. 852, poging tot desertie en het verkopen van een broek en 2 paar kousen 1e maal
● Bernardus Johannes Angelbeek No. 2170, poging tot desertie voor de 1e maal
---
28-09-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Willem Verveer No. 5293, poging tot desertie voor de 2e maal.
● Frans van Wezel No. 5141, poging tot desertie voor de 1e maal
---
02-10-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Gerrit Plooij No. 1620, desertie voor de 3e maal.
● Jan Stroef No. 3322, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Andries ter Molen No 3405, desertie voor de 2e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Christoffel Marinus de Breij No 3801, Verkopen van een Voerlaken broek een hemd en 2 pr kousen
● Cornelis Keijzer No. 819, Verkopen van een broek, twee hemden, twee pr kousen en 2 doeken
● Johannes Wijndt No. 2931, Verkopen van een bazane schootsvel
---
11-10-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Johannes Arts No. 4577, Ontvluchting voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding, als mede aan het Verkopen van een broek, een hemd en een paar kousen voor de 1e maal
● Hermanus Esseboom No. 5748, desertie voor de 2e maal bij Complot met medeneming van Kleeding buiten de aanhebbende Kleeding
● Hendrik Kuiper No. 1672, poging tot desertie voor de 3e maal bij Complot
● Petrus Franciscus Coppens No. 4983, poging tot desertie voor de 1e maal bij Complot
● Jan Havelaar No. 4381, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van een hemd en 1 pr kousen
● Louis Friso Wijnands No. 5366, ontvluchting bij Complot voor de 3e maal
● Jacob Prins No. 5194, desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding meer dan de aanhebbende Kleeding
● Cornelis Verstappen No. 4746, Verkopen van een broek en 2 paar kousen
● Pieter van der Kevie No. 705, verkopen van een hemd
● Dieuwke Jans de Jonge No. 5749, Verkopen van een voerlaken rok en een hemd aan met ontslag vertrokken kolonisten
● Elisabeth Winterhalter No. 1659, Verkopen van 2. Hemden aan Adriana Hofland No. 3682, welke gemelde hemden weer verkocht heeft aan Maria de Groot No. 457
---
15-10-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Bernardus Johannes Angelbeek No. 2170, poging tot desertie voor de 2e ml.
---
22-10-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Cornelis de Moor No. 4894, poging tot desertie voor de 1e ml. bij Complot
● Wilhelmus Kok No.6255, poging tot desertie voor de 1e maal. bij Complot, en het verkopen van een hemd
● Jan van den Berg No. 4778, poging tot desertie voor de 1e maal bij Complot, en het verkopen van een paar kousen
● Theodoor Balleduc No. 895, poging tot desertie voor de 2e maal bij Complot, en het verkopen van een paar kousen
● Waaije Ulbes Schotsma No. 4363, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkopen van een hemd een paar kousen en een doek
● Daniel Poelejoe No. 2473, verkopen van een Voerlaken broek en een paar kousen
● Theodorus Driessen No. 3085, verkopen van 2. Hemden, een broek, een doek en 2 paar kousen voor de 1e maal
● Jacobus Korsten No. 5357, ontvreemden van 2 kop Aardappelen
● K R Oostwoud SK. N. 28, ontvreemden van 2. kop aardappelen
---
26-10-1847
Niet in invnr 1623, maar in invnr 599 bij de post van 29 november 1847 N7.

● Evert Klein No. 6052, poging tot desertie voor de 1e maal bij Complot, en het verkopen van een hemd, een broek, 2 pr kousen en 1. doek
● Frederikus van Lint No. 5152, poging tot desertie bij Complot voor de 1e maal, en het Verkopen van een hemd, een broek, twee pr kousen en een doek
● Lammert Woudenberg No. 4835, poging tot desertie bij Complot voor de 1e maal en het verkopen van een hemd, een broek en 1. pr kousen
● Cornelis Frederik Lugten No. 5752, poging tot desertie voor de 1e maal bij Complot en het verkopen van een hemd, een broek, 2 paar kousen en 1. koffij keteltje
● Jacob Prins No. 5194, poging tot desertie voor de 2e maal, en het verkopen van 1 pet, 1 hemd, 1 pr kousen, 1 pr klompen
● Amelius Willem Vestering No. 5891, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van 2. broeken, en 2 pr kousen
● Marten Bijlsma No. 4302, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkopen van 1 hemd en 2 pr kousen
● Cornelis Verstappen No. 4746, poging tot desertie voor de 1e maal in Complot
● Johannes Honé No. 5456, poging tot desertie bij Complot voor de 1e maal. en het verkopen van een broek en 1 pr kousen
---
01-11-1847 ● Gerrit Uileman No. 6230, verkoopen van Een paar kousen en een paar klompen voor de 1e maal.
● Jacob Pors No. 5204, ontvluchting voor de 2e maal
● Adrianus Laarhoven No. 5553, poging tot desertie voor de 9e maal, en het verkoopen van 1. hemd 2 pr kousen en 1 doek waardoor hij in schuld geraakt is.- als zijnde voor de 2e maal.
bonmama
05-11-1847
● Hubertus Lepelaar No. 6159, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkoopen van een broek, een doek, en 2 pr kousen
● Johannes Jacobus Mulders No. 6043, poging tot desertie voor de 1e ml en het verkoopen van een broek, twee doeken en 1 paar kousen
● Gerrit de Zeeuw SK N. 62, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van een pet, een hemd, een broek, 2 pr kousen, en 1 doek
● Jan van der Vaart SK N. 25, poging tot desertie voor de 3e maal en het verkopen van een pet, een hemd, een broek, een doek & 2 pr kousen
● Johannes Peters No. 4988, Verkopen van een hemd, een broek en 2 pr kousen
● Willem de Ridder No. 56, Ontvreemden van een kop knollen
● Philip Everhard van de Merwede No. 3433, ontvreemden van drie kop aardappelen.
---
12-11-1847
● Johannes Markhof No. 2180, poging tot desertie voor de 1e ml met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Jan Havelaar No. 4381, poging tot desertie voor de 2e maal en het verkoopen van 1 pr kousen 1e maal.
● Christiaan Muller No. 2084, poging tot desertie voor de 1e ml. en het verkoopen van een broek en een paar kousen voor de 1e maal.-
● Hubertus van Lint No. 3495, Ontvreemding van 2 kop aardappelen.
● Bernardus Thomassen No. 5550, Verkoopen van een paar kousen, en 2 doeken voor de 2e maal, waardoor hij in schuld is geraakt
● Jan Eskes Looijes. No. 4173, verkoopen van 1. hemd, voor de 1e maal.
bonmama
18-11-1847
● Adriaan Dictus No. 4909, poging tot desertie met Complot voor de 1e maal, en het Verkoopen van een hemd, een doek en 1 pr kousen voor de 1e maal.
● Petrus Franciscus Koppen No. 4983, poging tot desertie bij Complot voor de 2e maal, en het Verkoopen van een broek, een hemd, 2 pr kousen, en 1 pr klompen en aan het mede nemen van een kantschop, waarmee hij zich bij het arresteren tegen de Veldwachters heeft verweerd, voor de 1e maal.
● Johannes Coolwijk No. 1576, Ontvluchting voor de 4e maal.
● IJbert Schilt No. 2249, Ontvluchting voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Laurens Pluk No. 5784, Ontvluchting voor de 3e maal.
● Krijn van Duivenbode No. 514, Verkopen van een broek, een hemd, een doek en 2 pr kousen voor de 2e maal waardoor hij in Schuld geraakt is.
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, verkoopen van 2 pr kousen, en 1 doek voor de 4e maal, waardoor hij in Schuld geraakt is.
● Pieter Haijen No. 5961, Verkoopen van een broek een hemd, een paar kousen en een keteltje voor de 1e maal
● Matthijs Middelkoop No. 4289, Verkoopen van een broek, een doek een paar kousen en een keteltje voor de 1e maal.
● Joseph Lodewijk Bieber SK N. 49, verkoopen van een broek een hemd, en een pr kousen voor de 1e maal
● Sjoerd Wobbes Diekman No. 3808, Verkoopen van twee broeken, een hemd en 3. paar kousen voor de 1e maal.
● Franciscus Ludovicus van der Saar No. 2100, Verkoopen van een broek en een hemd voor de 4e maal waardoor hij in Schuld is geraakt
bonmama
27-11-1847
● Theodorus Kuiltjes No. 240, Verkoopen van een hemd van
● J L Bieber SK N. 49 waarvoor hij op den 18 dezer gestraft is.- als mede aan het Koopen van een broek van Arie de Meij N. 1789.- Idem aan het koopen van een broek van Jochem Bot N. 3495.- Idem van een doek van
● Klaas Kalk No. 287, Idem een doek van Barend de Gilde N 5198 thans ziek in het Hositaal als mede zijn bij hem bevonden 3. paar kousen waarvan de Verkooper onbekend is, vermits deze Kleeding Stukken niet genummerd zijn
● Marten Bijlsma No. 4303, verkoopen van een paar kousen voor de 2e maal
● Johannes Egbert Rinksma No. 1687, ontvluchting voor de 1e maal, met mede neming met Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
● Hermanus Johannes Onderberg No. 1879, ontvluchting voor de 1e maal.
● Michel van der Meer No. 4305, bederven van dertien koffij zakken
● Christiaan de Laat No. 5732, bederven van 5 koffij zakken
● Doris van der Heide No. 3297, bederven van 5 koffij zakken,  gemelde zakken zoo verre hebben uitgetrokken, en wel ter lengte van een palm dat de zelve geheel bedorven zijn.
bonmama
03-12-1847
● Barend de Gilde No. 5198, verkopen van en doek, aan de kolonist Kuiltjes voor welke feit hij op den 27e Nov. LL uit hoofde van ziekte niet heeft kunnen verschijnen.
● Hendrik Bult No. 2361, verkoopen van een broek en een paar kousen voor de 1e maal
● Jan Jacob Leening No. 5745, ontvreemding voor de 1e maal van zekere hoeveelheid rog, geschat op 1. kop
● Hendrik Hosmeijer N 5148. bij wien bevonden is een streng Jute garen welke hij voorgeeft gevonden te hebben.
bonmama
07-12-1847
● Gerrit Jan Leverink No. 4218, verkopen van een hemd, en een paar kousen 1e maal
● Adriaan Sikkelbein No. 3711, poging tot desertie voor de 1e maal
bonmama
13-12-1847
● Antonie van Hees No. 2747, desertie voor de 3e maal.
● Matthijs Midddelkoop No. 4289, poging tot desertie voor de 2e maal. met Complot, en met verzetting tegen de Veldwachters.-
● Ferdinand van Lint No. 5152, poging tot desertie voor de 2e maal met Complot en verzetting tegen de Veldwachters.
● Frederik du Perc No. 4730, Verkopen van een hemd, en een paar kousen voor de 1e maal.
● Marinus Sensen No. 23 SK. Verkopen van een broek een doek en een paar kousen 1e maal.
● Isaac Aardman No. 29 SK. poging tot desertie in Complot voor de 1e maal. en het verkopen van een broek, 2. paar kousen en een doek voor de 1e maal.
● Jan Veldhuis No. 4932, onzedelijken omgang met eene der Dochters van den Wijkmeester van der Woude, en die ten gevolge daar van in Zwangeren Staat zoude verkeeren.
bonmama
20-12-1847
● Johannes Markhof No. 2130, desertie voor de 2e maal bij Complot
● Jacob Prins No. 5491, desertie voor de derde maal
● Willem Romijn No. 4228, desertie voor de 3e maal bij Complot.
● Theodorus Driessen N. 3085 Schuldig aan het Verkoopen van een hemd en 1 pr kousen voor de 2e maal, waardoor hij in Schuld geraakt is
● Pieter Dreef No 155, Verkopen van een hemd, en een paar kousen voor de 1e maal.
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, Verkoopen van een pr kousen voor de 5e maal waardoor hij in Schuld is
● Wijnand van de Lee No. 2866, verkoopen van een kerkboek en een pr kousen voor de 1e maal
● Willem Kok No. 4530, Verkoopen van een hemd voor de 1e maal en het ontvreemden van een duitsche pijp op Zondag den 13e dezer onder het uitoefenen van de Godsdienst in de Roomsch Catholijke Kerk, aan een vreemdeling toebehorende waar van door den Pastoor aan den Directie is kennis gegeven
bonmama
28-12-1847
● Sjoerd Wytzes Klijnstra No. 3497, desertie voor de 2e maal.
bonmama