Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1848
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen

10-01-1848
● Johannes van Dijk No. 5251, verkoopen van een voerlaken broek en een hemd voor de 1e maal, en het koopen van een broek van de kolonist Driessen, en een broek van de kolonist Ligchaam
● Arie Rutte No. 2554, Verkoopen van twee broeken, twee hemden, twee doeken, drie paar kousen en een koffij keteltje voor de 1e maal
● Johannes Cornelis Wagenaar No. 5151, Verkoopen van een hemd, een broek, een paar kousen, en een halsdoek voor de 1e maal
● Jan Masmeijer No. 2870, Verkopen van een broek, een hemd, een doek, 2 pr kousen en een koffijketeltje voor de 2e maal waardoor hij in schuld is geraakt
● Theodorus Driessen No. 3085, Verkoopen van 2 doeken, en een pr kousen voor de 3e maal, waardoor hij in schuld is geraakt.
● Hendrik Glatzen No. 2029, Verkopen van een boeseroen welke aan de fabriek behoorde, ter waarde van ƒ 1.20
● Cornelis van Dalen No. 1679, Ontvreemden van een borstrok en een doek van E Heerebout No. 254. als mede is bij hem bevonden, een boeseroen van de kolonist Schilthuis, zijnde alle particuliere Kleeding Stukken en getauxeerd, als 1 borstrok op 50 Ct, 1 boeseroen 20 Ct & 1 doek 30 Cent
● Johanna Brinkman No. 318, verkoopen van een hemd als mede aan het verkoopen van een hemd, 1 doek en 1 pr kousen van W. H. Rennes No. 2099, en van een hemd, een doek en 2 pr kousen van Grietje Kok No. 1896
● Wilhelmina Hendrika Rennes No. 2099, uitsnijden van ½ baan uit haar rode rok, en het laten verkoopen door J Brinkman van een hemd, een doek en een paar kousen voor de 1e maal, en Grietje Kok No. 1896. schuldig aan het laten verkoopen door J Brinkman van een hemd, en een doek en 2 pr kousen 1e maal.
bonmama
21-01-1848
● Antonie Beekman No. 26, Verkopen van een broek en een paar kousen, voor de 1e maal.
● Hendrik Bult No. 2361, verkoopen van een broek en een hemd, voor de 2e maal
● Daniel Poelejoe No. 2473, verkoopen van een paar kousen en een doek voor de 2e maal.
● Matthijs Plippart N. 26. schuldig aan het verkoopen van een hemd, voor de 1e maal, zegt aan den ontslagen kolonist van Dam
● Krijn van Duivenbode No. 514, Verkoopen van twee hemden, en een paar kousen voor de 3e maal
● Cornelis de Keijzer No 819, voor de 2e maal Verkoopen van een broek en een pr kousen, en het koopen van een broek van de Kolonist J. van der Vaart N. 25 SK
● Jan van den Berg No. 4778, voor de 2e maal verkoopen van een broek en 2 pr kousen, waardoor hij in Schuld is geraakt
● Hubertus Lepelaar No. 6159, Verkoopen voor de 2e maal, van 3 pr kousen voor de 2e maal
● Hermanus Steen No. 1976, Verkoopen voor de 1e maal van een broek en 2 pr kousen
● Jan van der Vaart N. 25 SK, Verkoopen van een broek aan C. de Keijzer voor de 2e maal
● Theodorus Trots No. 3866 en Marijn van Vlimmeren No. 3868, . beide schuldig aan desertie voor de 1e maal.
● IJbert Schilt No. 2249, poging tot desertie met Complot voor de 2e maal en het Verkoopen van een paar kousen voor de 1e maal
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, Verkoopen van 2 pr kousen waaronder een paar welke hij volgens verklaring van hem zelve van den kolonist Zwart ontvreemd had, als mede aan het Verkoopen van een doek van hem zelve voor de 6e maal
bonmama
22-01-1848
● Theodorus Ludovicus Spans No. 1878, maken van een paar nieuwe schoenen na bezetten tijd.
● Nicolaas Snelders No. 4323, verkoopen van een broek, en een paar kousen voor de 2e maal
bonmama
29-01-1848
● Tjeerd Wobbes Dekema No. 5808, Verkoopen van twee broeken een hemd en een paar kousen voor de 2e maal
● Cornelis Veen No. 6167, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkoopen van een broek en een paar kousen
● Anna Maria Philips No. 4293, Verkoopen van een hemd
Geertruijda Schouten No. 6000, Verkoopen van een hemd, en een paar kousen, welke goederen zij ontbrak bij de Inspectie
● Grietje Nijhuis No. 983, vertoonen op den Inspectie dd 25 Jan. JL van een geleende halsdoek
bonmama
05-02-1848
● Johannes Markfeldt N. 5 SK, verkopen voor de 1e maal van een hemd, een doek, en 2 pr kousen
● Karel Driessen No. 5353, verkopen van 2 doeken, 2 pr kousen
● Goortzen Wijnand van der Lee No. 2366, verkoopen voor de 2e maal waardoor hij in Schuld is geraakt, van een broek, een hemd en een pr kousen
● Joseph Lodewijk Bieber N. 49 SK, verkoopen voor de 2e maal, waardoor hij in Schuld is geraakt van een broek, een doek, en een pr kousen
● Izaak Aardman N. 29 SK, Verkoopen voor de 2e maal waardoor hij in Schuld is geraakt, van 2 doeken, en 2 pr kousen
● Pieter van der Keire No. 705, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkoopen voor de 2e maal, van een doek, een pr kousen een hemd, een gedrage broek, en een pr gedrage kousen
● Antonie Kok No. 1209, verkoopen voor de 1e maal van 2 hemden en 2 pr kousen en een doek
● Hendrik Swents No: 839, Verkoopen van een broek, een hemd en 2 pr kousen voor de 1e maal
● Amelia Julia Gerritsen No. 502, Koopen van een hemd en 1 pr kousen voor de 1e maal van A. Brinkman
● Elisabeth Hermans No. 3733, Koopen van een hemd en een pr kousen van A Brinkman
bonmama
19-02-1848
● Pieter Wijnand Smit N. 24 SK, Verkoopen van een broek, een doek en een pr kousen
● Johannes Gradus Hamakers No. 4351, Verkopen van 2 doeken en 2 pr kousen
● Pieter Johannes van der Toer No. 1973, Verkoopen van een broek een hemd, een doek en een pr kousen
● Hermanus Steen No. 1976, verkoopen van een broek en 1 pr kousen aan iemand buiten de kolonie
● Simon Schamot No. 686, Verkoopen van een broek, een doek en een paar kousen voor de 3e maal
● IJde Ruurs Postma No. 987, Verkoopen van een broek en een hemd
● Anne Leendert Soeter No. 5888, Verkoopen van een broek, een hemd en een paar kousen
● Gijsberta Couzijnse No. 4379, een door den timmermans baas bij haar bevonden Stoof, van hout van de Maatschappij
● Berendina Diedericks No. 1167, bij haar bevonden een nieuw gerepareerd Zitbankje, voor haar gedaan door den kolonist Hart
● Hermanus Steigstra No. 3999, Verkoopen van 2 pr kousen
● Klaas Wijntjes Bolwijn No. 4768, poging tot desertie
bonmama
26-02-1848
● Arend Groen No. 3344, desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding, buiten de aanhebbende.
● Willem Frederik Ammen No. 4742, desertie voor de 1e maal. met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
● Pieter Schijvenaars No. 3853, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkopen van een broek, een hemd, een doek en twee paar kousen
● Pieter Schipper No. 5935, Verkoopen van een broek, en een paar kousen
bonmama
01-03-1848
● Andries Philippus Goematha No. 3399, verkoopen van een broek, twee hemden, twee doeken, een paar kousen en een koffij keteltje, voor de 1e maal.
● Evert de Graaf No. 4033, Verkoopen van een hemd, een broek, en twee pr kousen
● Fokkes Arjon Faber No. 3490, verkoopen van een hemd, een broek, twee pr kousen, en een doek
● Paulus Kasteleijn No. 3264, verkoopen van een hemd, een pr kousen en een doek
● Maarten Molenaar No. 2102, Verkoopen van een hemd, twee pr kousen en een doek
● Abraham Laman No. 4039, verkoopen van een hemd, en een paar kousen
● Petronella Jansen No. 495, bij wien bevonden is Catoen breiwerk, welk Catoen zij zegt van Anna Mulders N 4532 te hebben gekregen
● Arie Rutte No. 2554, schuldig aan poging tot desertie voor de 2e maal, en het verkoopen van een hemd, een doek een broek, 3. pr kousen, en een keteltje
● Pieter Haijer No. 5961, poging tot desertie voor de 2e maal, en het Verkoopen van een hemd, een broek, een doek en 2 pr kousen
bonmama
09-03-1848
● Antonius Nesler No. 3360, verkoopen van een hemd, een doek en een pr kousen
● Servatius Hendrikus Kelder No. 5613, verkoopen van een hemd, een doek en 2 pr kousen
● Hendrik Scholten No. 1988, verkoopen van een hemd, een paar kousen, en een broek
● Barend Willemse No. 4139, verkoopen van een broek, een doek en een paar kousen
● Pieter Kroon No. 6023, Verkoopen van een broek, een hemd een doek & 2 pr kousen
● Louis Bosman No. 1844, Verkoopen van een broek, een hemd, een doek en 2 pr kousen
● Trijntje Tak No. 2901, bij haar bevonden eenige zakken garen te  bedrage van 1. h pond ad 40 Cent, zeggende hetzelve van Maria Broekmans N 2413 gekregen te hebben
bonmama
17-03-1848
● Dirk van Kralingen No. 4096, poging tot desertie voor de 5e maal, met medeneming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Martinus Kalkman No. 1398, Ontvluchting voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
● Hendrik Berg N 3 SK, het verkoopen van een broek
● Thomas Sjoerd Bakker No. 1801, verkoopen van een paar kousen voor de 7e maal
● Willem van Bohemen No. 506, Verkoopen van een paar kousen voor de 6e maal
● Janse Alberts Ukoning No. 5546, verkoopen van een paar kousen
● Albert Brons No. 2177, verkoopen van een pr kousen
bonmama
24-03-1848
● Adriaan Stadhouders No. 160, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Jan Schrauwen No. 162, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Johannes van de Coolwijk No. 213, desertie voor de 5e maal.
● Jacobus Smit No. 3353, verkoopen van een broek, twee hemden, een doek en 2 paar kousen
● Jan van der Vaart N. 25 SK, moedwillig onbruikbaar door versnijding van zijn laken.
● Jan Gozewijn Jacques No. 294, verkoopen van een buis, een broek een hemd en een pr kousen
● Nicolaas Snelders No. 4323, verkoopen van een broek en een doek
● Grietje Luppes Melis No. 4432, verkoopen van een hemd en een paar kousen
bonmama
28-03-1848
● Andries Nootenboom No. 5082, Hendrik Joseph Nelis No. 5052, Herman Teeken No. 5771, Joachim van IJzeren No. 5162 en Hendrik Berg N. 3 SK, poging tot desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Gerardus Breidenbach No. 476, desertie voor de 3e maal.
● Jan Christiaan Swart No. 1815, verkoopen van een hemd, en twee paar kousen
bonmama
07-04-1848
● Adrianus van den Bijlardt No. 5239, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van een pet, een broek, een hemd en een paar kousen
● Marinus Kalkman No. 1398, poging tot desertie voor de 2e maal, en het verkopen van een hemd en 2 paar kousen
● Jacobus Smit No. 3353, poging tot desertie voor de 1e maal, en het voor de 2e maal verkopen voor zijne desertie van een broek, een hemd, twee doeken, en een paar kousen
● Sevatius Hendrikus Kelder No. 5613, verkopen voor de 2e maal van een broek, een hemd, en een doek
● Theodorus Driessen No. 3085, Verkopen voor de 4e maal van een pet, een broek, een hemd, een doek en een paar kousen
● Johannes Lentelage No. 5410, Verkopen van een hemd en een doek
bonmama
15-04-1848
● Gijsbertus van der Veer No. 4496, Verkoopen van een broek, een doek en een paar kousen
● Johannes Christiaan Ipenburg Ni. 42, Zoek maken  van desselfs hangmat matras
● Cornelia van Stade No. 1855, Verkopen van een hemd
● Evertje Bransch No. 4195, verkopen van een hemd
bonmama
28-04-1848
● Machiel Emmels No. 2742, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkopen van een broek, twee hemden, een doek, en 2 pr kousen
● Andries Philippus Goematha No. 3399, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkopen van een broek een doek 2 pr kousen
● Jan Dirk de Winter No. 5235, poging tot desertie voor de 2e maal
● Jacobus Smit No. 3353, Verkopen van een hemd, een doek, en een paar kousen
● Antonius Nesler No. 3360, verkopen van een broek, twee hemden een doek en 2 pr kousen
● Theodorus Driessen No. 3085, verkopen van een hemd, een doek een paar kousen en een paar klompen
● Nicolaas Snelders No. 4323, Verkopen van een broek, en een paar kousen voor de 4e maal
● Leendert van der Linden No. 4739, Verkopen van een hemd een broek, een paar kousen en een koffij keteltje
● Adriaan van Groeningen No. 5096, Willem Hogenboom No. 5160 en Joachim Neerven No. 5162, Verkopen van hun koffij keteltje.
bonmama
19-05-1848
● Pieter Jacobus van Akker No. 894, Verkopen van een broek, een hemd 2 paar kousen, en een doek
● Johannes Krul No. 5154, Verkopen van en hemd, een pr kousen en een doek
● Willem Huizers No. 4620, verkopen van een voerlaken broek en een paar kousen
● Cornelis Johannes Meulemeester No. 4678, verkopen van een paar kousen
● Hermanus Plas No. 3473, Verkopen van een broek
● Andries Jansen No. 272, Verkopen van een broek
● Arie van de Raad No. 4294, Verkopen van een broek, een hemd, een doek en 2 pr kousen
● Maria Chardon No. 2587, Verkopen van een hemd
● Johannes Bodt No. 3642, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van een broek, een hemd een doek drie pr kousen en een koffij keteltje, een bord een Vork en een lepel
● Jacob Engelman No. 687, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van een broek, 2 Hemden een doek en een pr kousen
bonmama
26-05-1848
● Gerrit Plooij No. 1620, desertie voor de 5e maal.
● Jacob Leonard No. 5020, Ontvluchting voor de 2e maal, met medeneming van Kleeding meer dan de aanhebbende Kleeding.-
● Hendrik Hutman No. 1908. schuldig aan desertie voor de 1e maal.
● Adrianus van den Bijlardt No. 5239, poging tot desertie voor de 2e maal, alsmede aan het Verkopen van een paar kousen, niet gelijk tijdig met de desertie
● Marinus Kalkman No. 1393, poging tot desertie voor de 3e maal.-
● Arie Hoverstadt No. 774, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkopen van een broek, een hemd, een doek, 2 pr kousen, een pr schoenen, en een koffij keteltje
● Gerrit Temmink No. 3266, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkopen van een broek 2 hemden een doek 3 pr kousen en een koffij keteltje voor de 1e maal
bonmama
30-05-1848
● Arend Groen No. 3344, Verkopen van een hemd en een paar kousen
● Cornelis Fredrik Lugten No. 5139, Verkopen van een paar kousen
● Jan Everling No. 6030, Verkopen van een broek, en een paar kousen
● Nicolaas Kempers No 1410 schuldig aan het verkopen van een broek, een hemd een doek, 2 pr kousen, en een keteltje
●  Andries Philippus Goematha No. 3399, desertie voor de 2e maal
● Pieter Versluis No 2137, goederen bij hem bevonden te hebben welke aan de fabriek behoren, en die hij voorgeeft gekocht te hebben van de kolonisten Petrus Cornelis Leenheer No. 3303 en Johannes van den Broek No. 2909
bonmama
03-06-1848
● Pieter Wijnands Smit N 24 SK. en Dirk de Vries N 47. SK., wegens het aflopen hunner werkzaamheden
● Jacobus Smit No. 3353, poging tot desertie voor de 2e maal, en het voor de 4e maal Verkoopen van een doek een pr kousen en een pr klompen
● Johannes Elias Meijer No. 519, poging tot desertie voor de 1e maal, en het voor de 1e maal Verkopen van een buis, een broek een hemd, 2 doeken en twee paar kousen.
● Cornelis de Keijzer No. 819, poging tot desertie voor de 1e maal, en het voor de 3e maal verkopen van een broek en een hemd
● Andries Dupont No. 3959, door den Brigadier Veldwachter buiten de poort aangehouden met een hemd
bonmama
09-06-1848
● Jan van Zanen No. 1818, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Johannes Schukker No. 2301, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Willem van Bohemen No. 506, verwaarlozen en Verkoopen van de Voering uit zijn en het Verkoopen van 2. doeken en 1 paar kousen
● Jan Gozewijn Jacques No 294, Ontvreemden van aardappelen op Hoeve N.19 getauxeerd op 25 kop.
bonmama
16-06-1848
● Daniel Poelejoe No. 2473, desertie voor de 1e maal, en het verkoopen voor zijne desertie van een hemd
● Willem Hendrik Eijs No. 45 SK., poging tot desertie voor de 1e keer, en het verkoopen voor de 1e keer van een broek 2e taille
bonmama
20-06-1848
● Philippus Jacobus Louwers No. 2079, poging tot desertie voor de 1e maal
● Johannes Martinus Brakkee No. 206, desertie voor de 2e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Jan Goes No 3526, desertie voor de 1e maal
● Johannes Everwijn No. 5312, Verkoopen van een doek een hemd en een pr kousen 3e taille en een koffij keteltje
● Hilletje Wouters de Vries No. 4354, verkoopen van een hemd, een paar kousen en een linne boeselaar
bonmama
24-06-1848
● Johannes Bodt No..3642, Verkoopen van een doek en 2 pr kousen voor de 2e maal
● Arie Hoverstadt No. 774, Verkoopen voor de 2e maal van een hemd een doek en 2 pr kousen
● Eilke Jans Torenstra Vrouw van de Strafkolonist Adrianus Geurtse N 22, Verkoopen van een mans en een Vrouwe hemd
● Hermanus Kal No. 2857, ontvluchting voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Anna Maria Philips No. 4293, onzedigen omgang met de kolonist Philip Westhof No. 4265, die zegt dat de kolonist Deugd volgens bij hem ingekomen berigt, onzedelijken omgang met haar op het land had gehad, welke Deugd op den 20 dezer is ontslagen om in Militaire dienst te treeden.
● Saartje Laagwaard No. 3932, onzedigen Omgang met de kolonist Hendrik Klein Brugman No 3932 (moet zijn 1660), die zegt gehoord te hebben dat zij omgang heeft gehad met Gerrit den Uil op den 20 dezer ontslagen en in dienst getreden.
bonmama
03-07-1848
● Johannes Markfeldt SK. N 5, poging tot desertie voor de 1e maal
● Pieter Haijer No. 5961, desertie voor de 3e maal.
● Andries Philppus Goematha No. 3399, verkoopen van een hemd en een doek en een paar kousen
● Servatius Hendrikus Kelder No. 5613, verkoopen van een hemd en een paar kousen 2e taille, en een doek 1e taille
● Franciscus Antonius Stook No. 2151, verkoopen van een pr kousen en pr klompen 2e taille en een koffij keteltje
● Tjeerd Wobbes Deekema No. 5808, verkoopen van een pr kousen
● Willem Hakkaerd No. 5946, een hemd bevonden bij een Veldwachter
● Johannes Schukker No. 2301, Verkoopen van een pr kousen 3e taille voor de 1e maal, en poging tot desertie 2e maal
● Johannes Kehl No. 967, Verkoopen van een broek, een hemd, 2 pr kousen
● Leendert van der Linden No. 4739, Verkoopen van een broek en een doek voor de 2e maal
● Willem Frederik Ammen No. 4742, Verkoopen van een broek en een pr kousen
● Johannes Rippron No. 1522, Verkoopen van een broek en een pr kousen
● Johannes Christoffel Bongaarts No. 168, verkoopen van 2 broeken, een hemd 2 doeken en 3. pr kousen 2e taille
● Jan Bruining No. 5602, Verkoopen van een hemd aan de Veteranen Veldwachters Vrouw Wiemans
● Wilhelmina Aalders No. 4314, verkoopen van een hemd 1e maal
● Geesje Daalhof No. 3966, Verkoopen van Een pr kousen
bonmama
03-07-1848
Raad van Politie en Tucht voor kolonistenhuisgezinnen en veteranen, met proces verbaal en extract
● Veteraan Wiemans heeft gekocht:
Een versneden hemd 1e taille N 5966 van de kolonist Hakkaard
Een mans hemd 1e taille N 5602 van de kolonist J. Bruining
Een mans hemd 3e taille N 5613 van J. Keller
Een Voerlaken broek N 3925 van Hazenak. Ontslagen
Een mans hemd N 4869 van Bourgois ontslagen
Een mans hemd zonder Nummer
Een mans hemd N 5210 van J van Zomeren te Veenh.
Een mans hemd 3e taille N. 64 SK. gedeserteerd
bonmama
08-07-1848
● Jan Dirk Broekman No. 354, verkoopen van een broek een hemd en een pr kousen
● Pieter Breijer Mantel No. 2408, verkoopen van een broek een hemd en een paar kousen
● Sander Veldman No..2871, verkoopen van een broek
● Aart de Jong No. 2883, Verkoopen van een blikke koffij ketel
● Berend Kosters No. 5301, desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding, na alvorens aan de kolonist Willem de Medius N. 3301 te hebben verkocht Een buis en een broek en het Verwaarlozen van desselfs Noppe deeken.-
● Medius verklaart dat het bovenstaande in waarheid bestond, en dat hij het buis aan Pieter Stefhanus Vermeulen No. 649 en de broek aan Johannes van Buren No. 3037 verkocht had
● Hendrik Bunschoten No. 608, zoek maken van een koornzak van de Hoevenaar Hakkert
bonmama
14-07-1848
● Frederik van Lint No. 5152, Verkoopen van een hemd en een pr kousen
● Evert Klein No. 6052, Verkoopen van een hemd
● Bernardus Thomassen No. 5550, Verkoopen van een broek en een hemd een doek en 2 pr kousen
● Machiel Emmels No 2742, Verkoopen van een broek, twee hemden en een pr kousen
● Gerrit Keijzer No. 3847, Verkoopen van een hemd, een doek en een pr kousen
● Albertus Tollenaar No. 1915, Verkoopen van een broek, twee paar kousen en een doek
● Hendrik Joseph Nelis No. 5052, Verkoopen van een pr kousen voor de 1e maal en aan Ontvluchting voor de 2e maal
● Jan Petrus Kuiper No 1467, Verkoopen van een broek voor de 1e maal en aan desertie voor de 1e maal
● J. G. Jacques No. 294, desertie voor de 1e maal.
bonmama
22-07-1848
● Pieter Jacobus van Akker No. 894, Verkoopen van een broek en een pr kousen 2e taille
● Adrianus Vink No. 4658, Verkoopen van een broek een hemd een twee pr kousen en een doek
● Arnoldus van der Horst No. 3565, Verkoopen van een hemd, en een pr kousen
● Aaltje van Ginkel No. 3605, poging tot desertie voor de 2e maal, en het Verkoopen van een Voerlaken rok, en een hemd aan Gerritje Jacobsen No. 2855
bonmama
27-07-1848
● Willem van der Hoorn No. 5262, desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Cornelis Le Roi No. 4858, desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende Kleeding
● Narcisse Bruijêre No. 1871, desertie voor de 1e maal
bonmama
04-08-1848
● Johannes Sparreboom No. 2756, poging tot desertie voor de eerste maal.
● Gerrit Plooij No. 1620, poging tot desertie voor de 7e maal, hebbende hij desselfs deserteurs buis weggegooid.-
● Theresia Vierboom No. 5901, wegens het door den Poortier aanhouden van een door haar ter verwing buiten de kolonie mede gegeven onafgewerkte katoenen rok.
bonmama
11-08-1848
● Abel Eltjes Degenhard No. 4360, Martinus Arrebout No 2650 en Johannes van Maanen No. 5334, alle drie Ontvluchting voor de 1e maal met medeneeming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.-
bonmama
23-08-1848
● Waltherus de Bakker No. 165, Ontvluchting voor de 3e maal.-
● Johannes Christoffel Bongaards No. 168, Ontvluchting voor de 1e maal met medeneeming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Narcisse Bruijêre No. 1871, poging tot desertie voor de 2e maal
● Jacob Meliehoek No. 3937, Ontvluchting voor de 1e maal
● Elisabeth Drost No. 6015, willekeurig veranderen van een linne boezelaar.
bonmama
26-08-1848
● Waaije Ulbes Schotsma No. 4368, poging tot desertie voor de 2e maal. bonmama
01-09-1848
● Johanna Brinkman No. 318, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkopen van een Voerlaken rok aan Clasina van Vugt No. 6103, en een hemd en een doek aan Johanna Hulsker No. 1319
● Dina Suurs N 5386 wegens het verkopen van een doek en een paar kousen voor de 1e maal en het verkopen van de Voerlaken rok van J Brinkman aan C van Vugt.
● Johanna Christina Schouwen No. 861, bij haar bevinden van een nieuw mans hemd
● Johanna van Selm No. 940, bij haar bevinden van 2 El katoen herkomstig van de fabriek, zeggende het zelve te hebben gekregen van de knipster Antje Wagner.
● Gerrit Freeks Smit No. 3288, poging tot desertie voor de 3e maal.-
● Albertus Johannes Groot No. 3415, verkoopen van een broek en 2 pr kousen voor de 1e maal.
● Abraham van Haarlem No. 4448, Verkoopen van een hemd, een doek en een pr kousen voor de 1e maal.
● Johannes Lieskamp No. 3041, Verkoopen van 1 pr kousen, 1e maal
● Age de Vries N 1 SK,.desertie voor de 1e maal
bonmama
07-09-1848
● Abe de Beer Ni. 2307, Ontvluchting voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Johannes van Kelsdonk No. 4250, desertie voor de 2e maal met mede neming van Kleeding buiten de aanhebbende Kleeding
● Cornelis Christiaan Verwerda No. 3230, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding buiten de aanhebbende Kleeding.
● Cornelis Fredrik Lugten No. 5139, desertie voor de 2e maal
● Hendrik Torenman No. 5971, Ontvreemden van eenig hout, waar van hij een doosje heeft vervaardigd
bonmama
22-09-1848
● Nicolaas Chrispijn No. 2487, Ontvluchting voor de 1e maal.
● Bernard Anton Theodor Weming No. 4770, Ontvluchting voor de 1e maal.
● Hendrik Berg SK N. 3, verkoopen van een hemd, een halsdoek en 2 pr kousen
bonmama
29-09-1848
● Johannes Bodt No. 3642, desertie voor de 2e maal, en het verkoopen van 2 broeken, 3 hemden, een paar kousen, en een mest Vork
● Bernardus Knuiver No. 3257, Verkoopen van een paar kousen, en het koopen van een hemd van J Bodt
● Johannes Hendrik Temme No. 2719, koopen van een paar kousen van B Knuver en het Verkoopen van een hemd en 2 pr kousen 2e taille
● Hendrik Willem van Hulsbergen No. 3603, verkoopen van een hemd en een paar kousen
● Hendrik Bult No. 2360, Verkoopen van een hemd
● Hermanus Kal. No. 2857, desertie voor de 2e maal, met Complot
● Hendrik Johannes Hendriks SK N. 27, desertie voor de 2e maal met mede neming van Kleeding meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Petronella Dubois No. 600, bij haar bevinden van 10 kop aardappelen zeggende gekocht te hebben, als 5 kop van Hendrika van der Heijde N 52 SK en 5 kop van Dieuwke Wolthuis N 4367
● Johanna Lentelage No. 5410, bij haar bevinden van 3 kop aardappelen welke zij bekend van het Land mede genomen te hebben
bonmama
07-10-1848

bonmama
10-10-1848

bonmama
20-10-1848

bonmama
27-10-1848

bonmama
07-11-1848

bonmama
16-11-1848

bonmama
29-11-1848

bonmama

Het mapje van december 1848 is ooit een keer door iemand de verkeerde kant op gevouwen, waardoor het begin in het midden zit en alles door elkaar ligt. De juiste volgorde:

04-12-1848
- rechterkant van record 677 (begin)
- linkerkant van record 678 (vervolg)
- record 673 (vervolg en slot)
bonmama
bonmama
bonmama
08-12-1848
- record 674 (met rapport van de onderdirecteur)
-  record 675 (rapport onderdirecteur vervolg en slot)
- record 676.
bonmama
bonmama
bonmama
15-12-1848
- record 676
- linkerkant record 677
bonmama
bonmama
22-12-1848
- linkerkant record 677
- rechterkant record 678
bonmama
bonmama