Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1849
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Tijdelijke link naar archiefnummers foto's

Zitting
Betrokkenen

03-01-1849
● Lambertus Kemps No. 152, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkoopen van een pet en een pr kousen 2e taille
● Cornelis Franciscus Lugten No. 5139, verkoopen van een hemd voor de 4e maal, zegt aan een Schaapherder
● Antonie Johannes van Leeuwen N. 11 SK, Verkoopen van een hemd, een halsdoek en een paar kousen
● Nicolaas Kempers No. 1410, verkoopen van een pet, een halsdoek en een paar kousen van de 2e taille
● Jan van der Vaart No. 25, Verkoopen van een pr kousen van de 2e taille
● Cornelis de Keijzer No. 819, koopen van 2 paar kousen 2e taille van N Kempers & J van der Vaart
bonmama
12-01-1849
● Izaak Aardman SK N. 29, poging tot desertie voor de 2e maal.
● Antonie Huijgen No. 3540, Ontvluchting voor de 1e maal
● Simon Schamot No. 686, Verkoopen van een broek, een hemd en een paar kousen
---
19-01-1849
● Hendrik Willem van Voorden No. 5145, poging tot desertie voor de 1e maal en het Verkoopen van een broek en een pr kousen
● Harmen Jans Moerman No. 5111, Verkoopen van een hemd aan Jan of Johannes Rippron N 1522. en een paar kousen aan een onbekende
● Jan of Johannes Rippron No. 1522, Koopen van een hemd van de kolonist H J Moerman, en het verkoopen van een hemd
● Jacob Pors No. 5204, poging tot desertie voor de 3e maal, en het verkoopen van twee broeken en een hemd
bonmama
29-01-1849
● Johannes Cornelis Vogel No. 145, Verkoopen van 2 broeken, een hemd een doek 2 pr kousen en 1 keteltje
● Hendrik Ferdinand Saslona No. 6078, Verkoopen van een hemd voor J Vogel en een broek een paar kousen en een keteltje
● Jan Fredrik Kok No. 2983, koopen van een hemd, een broek en een paar kousen van Saslona
● Cornelis van Veen No. 6167, koopen van een hemd van Kok
● Abraham Gulaij N. 29 PK, verkoopen van Vogel. van een broek aan J Leonard
● Jacob Leonard No. 5020, koopen van een broek van Gulaij
● Gerrit Temmink No. 3266, koopen van een broek van Vogel
● Cornelis Kortland No. 5617, koopen van een broek van Kok, een paar kousen van Goossens een paar kousen van Hulscher, een paar kousen van Koopman, en een broek van Gaston.
● Philip Lodewijk Schneider No. 4698, verkoopen van een broek voor Kortland
● Franciscus Goossens No. 437, Verkoopen van een paar kousen aan Kortland.
● Matthijs Koopman No. 66 SK, Verkoopen van een paar kousen aan Kortland.
● Jacobus Cornelis Pieter Gaston No. 2801, Verkoopen van een broek aan Kortland
● Hendrik Geleest No. 128, Verkoopen van een broek, 2 paar kousen, een doek en een koffij keteltje
● Willem Huizer No. 4620, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkoopen van een broek, een hemd een doek
● Johannes de Ridder No. 3391, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van 2. broeken, twee hemden een doek en 2 paar kousen
● Hendrik Kroonenburg No. 5917, Verkoopen van een hemd en 2 paar kousen
● Jan Karel van Aalst No. 3097, Verkoopen van een broek
● Reinhold Johan Berg No 1004, Verkoopen van een broek
● Jan Oude Veldhuis No. 274, Verkoopen van een broek en een paar kousen
● Albertus Tollenaar No. 1915, Verkoopen van een hemd en een doek
bonmama
03-01-1849
Extra zitting omdat het rapport van de onderdirecteur op 08-12-1848 slechts half is afgewerkt. Met rapport van de onderdirecteur, identiek aan het rapport dat bij de zitting van 08-12-1848 zit.
● Pieter Louis van der Zegel No. 1076 en Gerrit van der Tocht No. 6181. uit het Gesticht verwijderd. Zie 8 december 1848.
bonmama
02-02-1849
● Hendrik Meindert van Dijk No. 1376, verkoopen van een broek en een hemd
● Jacob Hart No. 1485, Verkoopen van een broek, een hemd en een paar kousen
● Pieter Jan van Zonneveld No. 3418, Verkoopen van een broek, een hemd en een paar kousen
● Johannes Lawaij No. 3783, Ontvreemden van 8. ponden versche Visch van een boer aan de poort van het Gesticht
● Daniel Poelejoe No. 2473, Verkoopen van een broek aan Antonij van Hees N 2747. gemelde D Poelejoe is nog Schuldig aan desertie/poging/ voor de 2e maal.
● Catharina Heeren No. 4255, poging tot desertie voor de 1e maal, met medeneming van goederen van den Wijkmeester van den Bosch.-
bonmama
09-02-1849
● Narcisse Bruijêre No. 1871, koopen van twee doeken van de kolonist Janssen
● Fredericus van Lint No..5152, verkoopen van een broek, twee doeken en twee paar kousen
● Hendrik Jan Janssen No. 3875, verkoopen van drie paar kousen aan een onbekende als mede aan het verkoopen van 2 doeken aan N Bruijere N 1871
● Willem de Medius No. 3301, Verkoopen van een paar kousen aan Jacob Leonard N. 5020
● Jacob Leonard No. 5020, koopen van een paar kousen van Willem de Medius.-
bonmama
16-02-1849
● Johannes de Ridder No. 3391, Verkoopen van een hemd voor de 2e maal. aan W F Ammon
● Willem Frederik Ammon No. 4742, koopen van een hemd van J de Ridder, en het Verkoopen van een hemd en een paar kousen voor de 2e maal, zegt aan een buitenman
● Roelandus Nieuwenhuizen No. 4054, Verkoopen van een hemd een halsdoek en 2 paar kousen
● Cornelis Lensink No. 4091, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkoopen van een broek, een hemd, een doek
● Hendrik Ferdinand Saslona No. 6078, Verkoopen van een hemd en een paar kousen 2e taille, het hemd Verkocht aan B Kosters
● Berend Kosters No. 5301, koopen van een hemd 2e taille van Saslona
● Engeltje Janssen No 246. Schuldig aan het Verkoopen van 6. Oncen Zeep herkomstig van Zeep die in hare betrekking van Hoofdreinigster aan haar wordt verstrekt, aan Bougien Helmich No. 2703. dochter van de Veldwachter van Nanen.-
bonmama
27-02-1849
● Cornelis de Keijzer No. 819, Verkoopen van een hemd, een broek en een doek 2e taille
● Antonie Johannes van Leeuwen No. 11 SK, Verkoopen van 2 paar kousen 2e taille
● Johan Jacob Ortlij No. 2668, Verkoopen van een broek, een hemd, een doek en 2. paar kousen
● Gerardus van Leeuwen No. 4510, Verkoopen van een missieboek een broek aan een Ontslagen kolonist, en een paar hooge Schoenen ter verkoop gegeven aan Johannes van der Meulen No. 4552, welke gemelde Schoenen tot het zelfde doeleinde heeft gegeven aan Jan Dirk Broekman No. 354
● Jan Gerritse No. 1166, desertie voor de 2e maal
● Jacobus Smit No. 3353, desertie voor de 3e maal
● Antonius Nesler No. 3360, poging tot desertie voor de 1e maal en het Verkoopen van een paar kousen
● Evert Klein No. 6052, verkoopen van een paar kousen
● Hendrik Gerhardt No. 3557, desertie voor de 1e maal, met medeneming van al zijn Kleeding Stukken
● Johannes Eduard Hazenak No. 3222, ontvreemden van een kop rogge, zijnde dorscher bij den Hoevenaar van Klaveren, en het verkopen van een hemd, een paar kousen
● Georg Rudolph Brassé No. 1019, Verkoopen van een hemd
● Hendrik Eisbach No. 3444, Verkoopen van een hemd
● Johannes Zwarts N. 1701. Schuldig aan het mankeeren van een paar hooge schoenen, uitgeleend aan H. J. Nieuwenhuis op den 17 dezer ontvlugt
● Alida Maria Siedenburg No. 6176, Verkoopen van een hemd en een paar kousen aan de kolonist J M Tappers No 4037 welke wordt binnen geroepen doch de zaak ontkend, gemelde Johanna Maria Tappers heeft zich Schuldig gemaakt aan het verkopen van een bont boeselaar, een hemd en een paar kousen
bonmama
09-03-1849
● Hendrik Willem Kok No. 2910, verkoopen van een broek een hemd en 2 paar kousen
● Johannes van der Worp No. 3628, Ontvreemden van drie kop aardappelen van de hoef alwaar hij werkzaam was
● Paulus Wilhelmus Peterse No. 1369, desertie voor de 2e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
bonmama
19-03-1849
● Jan Gerritsen No. 1166, poging tot desertie voor de 3e maal met Complot
● Jacob Hanzes Kingma No. 3836, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Hendrik Meijer No. 1170, poging tot desertie voor de 1e maal
● David de Sterke No. 3951, Winkelhouden van garen en naalden in de Zaal
● Johannes Lieskamp No. 3041, Verkoopen van een paar kousen
bonmama
24-03-1849
● Jan Gerritsen No. 1166, poging tot desertie voor de 4e maal.
● Johannes van der Kroon No. 1686, Verkopen van een paar Schoenen 1e ml door de kolonist Hendrik Willem Kok No. 2910
● Johannes Lieskamp No. 3041, desertie voor de 2e maal door middel van uitbreking uit den Straf Kelder met mede neming van hemden van anderen.
● Jacob Hanzes Kingma No. 3836, desertie voor de 2e maal door uitbraak uit de Straf Kelder
bonmama
03-04-1849
● Jan Stegers No. 1181, poging tot desertie voor de 1e maal, met Complot.
● Jan Antonia van Thiel No. 1921, desertie voor de 1e maal
● Johannes Eduard Hazenak No. 3222, poging tot desertie voor de 1e maal met Complot.
bonmama
20-04-1849
● Jacobus Smit No. 3353, poging tot desertie voor de Vierde maal met Complot
● Neeltje Smit No. 474, verkoopen van Een baaijen rok, een voerlaken rok, Een hemd, Een paar kousen, en het uittrekken van een paar kousen, welke Saaijet zij zegt verkocht te hebben aan Johanna Molloon, welke gemelde koop ontkend.-
● Jacoba Nikkel No. 2502, koopen van een baaijen rok
● Clasina Vugt No. 6103, koopen van een baan uit een voerlaken rok van Neeltje Smit
● Johanna Mollon No. 3000, koopen van twee banen uit een voerlaken rok van Neeltje Smit.-
● Adriana Pieters Oostveen No. 2265, koopen van een hemd van Neeltje Smit
● Maria Brouwer No. 3881, alwaar bevonden zijn een paar kousen van Neeltje Smit
● Maria Broekmans No. 2413, bij wien een hemd te min bevonden is
● Jacoba van Lith No. 2138, bij wien een vreemd hemd bevonden is
● Catharina Heeren No. 4255, in eenen Zwangeren Staat, zoo als zij zegt van den Bedelaars kolonist Joseph Hersbrand N. 2225. tijdens zij als Stalmeid bij den Wijkmeester van den Bosch dienstbaar was
bonmama
04-05-1849
● Gerrit Gersen No. 1271, verkoopen van twee paar kousen en twee broeken
● Pieter Dreef No. 155, een doek gevonden genummerd N 234 welke doek bevonden is bij zijn Vrouw Maria Rupein No. 196 volgens verklaring van den Zaalopziener D. de Bruin, behoord gemelde doek aan den Overleden kolonist J Schmoll No. 234.
● Tjeerd Wobbes Dekema No. 5805, verkoopen van een doek en een paar kousen voor de 4e maal
● Cornelis Christiaan Verwerda No. 3230, Verkoopen van een Voerlaken broek, zeggende aan Johannes Zwarts No. 1701. een doek aan Machiel Notmeijer No. 3044, en een doek en 2 paar kousen, mede Schuldig aan poging tot desertie voor de 3e maal.
● Johannes Zwarts No. 1701, onkend de koop
● Machiel Notmeijer No. 3044, erkent de koop.-
● Karel de Bruin No. 2335, desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding Stukken, buiten de aanhebbende Kleeding
bonmama
11-05-1849
● Johannes Kehl No. 967, Verkoopen voor de 4e maal van een doek en drie paar kousen
● Joseph Lodewijk Bieber SK N. 49 en Cornelis Postumus SK N. 18, met elkander aan stukken slaan van eenen hooihark in gebruik bij den Hoevenaar Hakkert.
bonmama
18-05-1849
● Jacob Ross No. 844, poging tot desertie voor de 1e maal
● Hendrik Saslona No. 6078, poging tot desertie voor de 5e maal en zoo hij zegt een paar kousen van de 2e taille verloren te hebben in de Brem
● Hendrik Arnoldus ten Markel No. 906, Verkoopen van een paar kousen voor de 1e maal
● Daniel Poelejoe No. 2473, uittrekken van een paar kousen, en zoo hij voorgeeft als toen verkocht te hebben aan den kolonist P. N. Oosterhoud No. 378
bonmama
25-05-1849
● Willem Hendrik Knijst No. 3056, desertie voor de 1e maal.
● Gerrit Gersen No.1271, poging tot desertie voor de 1e maal, en het voor de 2e maal verkoopen van een broek
● Karel de Bruin No. 2335, poging tot desertie voor de 2e maal
● Theodorus Wilhelm Schoenmaker No. 1182, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkoopen van een hemd en een paar kousen
● Johannes van der Worp No. 3628, ongehoorzaamheid, en verzet tegen den Hoevenaar Kleibeuker
bonmama
08-06-1849
● Johannes van Maanen No. 5334, desertie voor de 3e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Johannes Martinus Brakkee No. 206, verkoopen van 2. broeken een hemd, een doek en 2 paar kousen
● George Hohender No. 4220, Verkoopen van een paar kousen 2e taille voor de 1e maal, aan een onbekende.-
● Jannetje Blaauwenoord No. 2351, Verkoopen van een boeselaar, een hemd en een doek voor de 1e maal, de boeselaar aan Gerritje Jacobsen No. 2855
● Grietje Jacobsen No. 2855, koopen van een boeselaar van J. Blaauwenoord
bonmama
15-06-1849
● Marinus Kalkman No. 1398, desertie voor de 3e maal. met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.-
● Theodorus Wilhelm Schoenmaker No. 1182, poging tot desertie voor de 2e maal.
● Elisabeth Schuurman No. 800, bij wie bevonden zijn een paar kousen, ontvreemd van de kolonist Grietje Meppelink No. 2688. voor de 2e maal, gevende zij echter voor de zelve te hebben gekocht van de koloniste Hendrica Pothuizen No. 3729
bonmama
09-07-1849
● Jan Zeegers No. 3108, Verkoopen van een broek, een hemd, een doek en twee paar kousen
● Willem van Boxsem No. 719, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
bonmama
20-07-1849
● Matthijs Kuipers No. 4100, desertie voor de 1e maal
● Petrus van Eventem No. 4094, desertie voor de 1e maal.
● Willem Lokker No. 2971, Verkoopen van 2 paar kousen
● Johannes Bodt No. 3642, Verkoopen van 2 paar kousen
bonmama
03-08-1849
● Cornelis Christiaan Verwerda No.. 3230, Verkoopen van een hemd en een paar gedragen kousen
● Johannes van Maanen No. 5334, Verkoopen van een paar kousen en een hemd
● Johannes van der Worp No. 3628, verkoopen van een doek en een paar kousen
● Machiel van der Toorn No. 4075, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Johannes Martinus Brakké No. 206, desertie voor de 3e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
bonmama
17-08-1849
● Johannes Kwik No. 4864, koopen van twee paar kousen en een koffijketel voor de 1e maal van de kolonist van Ingen, voor zijn vertrek naar het Hospitaal, thans overleden.
● Jacobus Hoogeveen No. 4545, Ontvlugting voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Wolf Lakmaker No. 4650, desertie voor de 2e maal van Veenhuizen, zijnde naar gemeld Gesticht  de kennis geven opgezonden, om daarna het Vonnis uit te voeren.
● Machiel van der Toorn No. 4075, Ontvreemden van Aardappelen van het Land geschat op 6. kop.
● Fokjen Jans Blaauw No. 1560, onzedigen omgang met anderen, ten gevolge waarvan zij zich in Zwangeren Staat bevindt, zeggende de persoon niet te kunnen opgeven.
● Johanna Brinkman No. 318, Ontvreemden van 5 kop Aardappelen van het Land, die zij zegt verkocht te hebben aan de kolonist Bartholomeus Blokland No. 6220, de welke wordt binnen geroepen en zijne misdaad erkend.
● Wijtske Roelofs Joosten No. 3245, poging tot desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding, als mede aan het Verkoopen van een hemd aan de koloniste A P. Boonstra, welke ontslagen is
bonmama
28-08-1849
● Albertus Johannes Groot No. 3415, Verkoopen van een paar kousen voor de 3e maal, het moedwillig verwaarlozen van een mans hemd door afscheuring der Slippen van het zelve.
● Godfried Daniel Frederik Martens. No. 4810, dronkenschap voor de 1e maal, bij gelegenheid van het laden van koffij Zakken aan de Dedemsvaart.
● Cornelis Corteland No. 5617, wegens het winkel houden in de Zalen voor de 2e maal na reeds vroeger daarvoor te zijn gestraft.
● Catharina van der Heide P. K. N. 4 en Wichles Alida Wales No. 6165, ontvreemden van eenige Aardappelen geschat op 10. kop.
● Antonie van Hees No. 2747, Openbreken van de dorsschuur bij den Hoevenaar Lodewijk,
bonmama
31-08-1849
● Philip Westhoff No. 4265, wegens aanhoudend en verregaande ongepaste uitdrukkingen, en Godslasteringen in de Zalen, de President hem vragende waarom hij zich zoo slegt gedroeg, antwoorde hij dat hij Zeeman was geweest
● Johannes Linde No. 2653, beledigen in woorden aan den Hoevenaar Blokland
● Christiaan Kaarls No. 3860, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
bonmama
14-09-1849
● Aloijsius Gregorius Pouw No. 2120, verkoopen van een paar kousen en het verruilen van een hemd
● Christiaan van Leeuwarden No. 35, verkoopen van een broek, een hemd, een doek, en een paar kousen 2e taille
● Gerrit Temmink No. 3266, Verkoopen van een broek en een paar kousen
● Huberdina Zelle No. 4262 en Alida Wahlers No. 6165, weg maken van een hunner hemden voor de 1e maal, zoo zij zeggen versneden te hebben
● Johanna Lentelage No. 5410, weg maken van een harer hemden, zoo zij zegt versneden te hebben.
● Anna Christina Bart No. 1604, ziekenhoeder in het Hospitaal heeft onlangs eenig goed gepakt in een kinderhalsdoek, en naar het Gesticht gezonden om te laten verwen.
bonmama
21-09-1849
● Jansje Dirks de Vries No. 6154, verkoopen van een Voerlaken rok voor de 1e maal, aan de Ontslagen kolonist J Heijls
● Hendrina Lodenstein No. 1191, Ontvreemding uit de menage terwijl zij kok was van 37½ Lood Vleesch
● Jannetje Alberts Blaauwenoord No. 2351, Ontvreemden van eenige aardappelen van het Veld welke bij haar bevonden zijn ad ½ kop
● Strafkolonist Antje Voogd N 39 zegt dat gemelde J A Blaauwenoord meer dan een maal aardappelen heeft mede gebragt voor de koloniste Cornelia Francina Amsterdam No. 880 /kamerwacht/ die bekend
● Johanna Oene No. 5847, onzedelijke gedraging, tijdens zij werkzaam was op het land
● Grietje Davids Schroor No. 5860, onzedelijk verkeer – met anderen ten gevolge waarvan zij door een Veldwachter is binnen gebragt
● Antonie van Hees No. 2747, onzedig gedrag op het land, zijnde hij van een brem akker weg gehaald
● Andries Philippus Goematha No. 3399, onzedig gedrag in de Brem
● Andries Kool No. 3470, ontvreemden van Aardappelen van het land ten bedrage van 5. kop.-
bonmama
26-09-1849
Er staat boven 26 oktober, maar dat zal een foutje zijn.
● Tijmen van Breedschoten No 1381, Ontvreemden van een onc boter van een zijner mede kolonisten
● Dirk Komen No. 2524, Verkopen van 2. broeken, een hemd, een doek en 2 paar kousen voor de 1e maal, aan een onbekende, als mede poging tot desertie voor de 1e maal
● Johannes van Maanen No. 5334, poging tot desertie voor de 4e maal en het Verkoopen van een paar kousen
● Marijnus Sensen SK 24, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding meer dan de aanhebbende
● Antonie Vreede No. 3488, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkoopen van een hemd en een doek 2e taille
● Aloijsius Gregorius Pouw No. 2120, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van een broek en een doek
● Jacobus Bloemenstein No. 1169, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van een doek 2e taille
● Pierre Joseph Hartel No. 6251, belediging door woorden jegens zijnen Zaalopziener
● Willem Egberts No. 2914, Verkoopen van Kleeding Stukken tijdens hij Zieken Oppasser was
● Anna Catharina Bart No. 1649, Ontvreemden en versnijden van Acht Bedlakens, behorende tot de Slaapfournituren der Zieken Zaal
● Geredina Koedam No. 2806, verkoopen verwaarlozen en wegmaken harer kleeding voor de 1e maal, tijdens zij in de Zieken Zaal verpleegd wordt
● Petronella Cornelia van Veen No. 2325, aannemen van een versneden bed laken
● Geertje Visser No. 6033, ontvreemden van een laken van het Hospitaal en het aannemen van twee Bedlakens
bonmama
05-10-1849
● Machiel van der Toorn No. 4075, Ontvluchting voor de 2e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
bonmama
12-10-1849
● Willem Frederik Ammon No. 4742, desertie voor de 3e maal
● Geertje Visser No. 6033, Ontvreemden van 2. baans laken, behorende op het Hospitaal, tijdens zij op het zelve verpleegd werdt, en zulks voor de 2e maal.
● Geredina Koedam No. 2806, Ontvreemding en  versnijding van een bed laken, wetende dat het zelve tot de Slaapfournitures der Ziekenzaal behoorde.
● Janna van Keulen No. 1296, inzetten van eene katoene baan in een voerlaken rok, wetende dat het katoen herkomstig was van ontvreemde lakens, behorende tot de Zieke zaal.
bonmama
19-10-1849
● Antonie Vreede No. 3488, poging tot desertie voor de 2e maal, en het Verkoopen van 2 doeken en een paar kousen
bonmama
25-10-1849
● Johannes Bernardus Angelbeek No. 4964, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkoopen van een pet een peije buis, een voerlaken broek een hemd een doek en een paar kousen
● Cornelis van der Klok No. 5078, dronkenschap
bonmama
02-11-1849
● Nicolaas Kempers No. 1410, poging tot desertie voor de 1e maal, en het voor de 4e maal Verkoopen van Een Pet, een broek en 2 paar kousen van de 2e taille
● Louis Noel Wusten No. 1163, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.-
bonmama
09-11-1849
● Christiaan van Leeuwarden SK N. 35, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende Kleeding bonmama
23-11-1849
● Abraham Gulaij P.C N. 20, desertie voor de 2e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
bonmama
30-11-1849
● Hendrik Ferdinand Saslona No. 6010, desertie voor de 4e maal.
● Jan de Bruijn No. 909, Ontvreemden van 5. kop aardappelen.
bonmama
07-12-1849
Invnr 660 bij post van 22 januari 1850 N3
● Wilhelm Halm No. 6059, poging tot desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken buien de aanhebbende Kleeding.
---
14-12-1849
Invnr 660 bij post van 22 januari 1850 N3
● Christiaan Waterman No. 891, gebruik van Sterke drank in een der keukens waarin hij als kok was geplaatst. Genoemd: den Nachtwacht Kemps, kolonisten Abraham Duplot en Hendrik Harmsen.
● Antonie van Hees No. 2747, poging tot desertie voor de 6e maal en het verkoopen van een broek een hemd en een paar kousen
● Louis Noel Wusten No. 1163, Verkoopen van een hemd, 2 paar kousen en een koffijketel
● Johanna Oene No. 5847, mankeeren van een hemd
---
18-12-1849
Invnr 660 bij post van 22 januari 1850 N3
● Hendrik Brugman No. 1660, poging tot desertie voor de 1e maal en het Verkoopen voor de 1e maal van 2. broeken, een hemd, 2 paar kousen, en 2 doeken
---
21-12-1849
Invnr 660 bij post van 22 januari 1850 N3
● Izaak Aardman SK N. 29, desertie voor de 3e maal
● Femia Willemina Ellink No. 5183, ongehoorzaamheid jegens den Wijkmeester M van den Berg
---
31-12-1849
Invnr 660 bij post van 22 januari 1850 N3
● Roelf Eppes No. 2567, poging tot desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
---