Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1851
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

  Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen
06-01-1851
Invnr 690 bij 19 februari 1851 N13
● Willem de Hor No. 1768, weigeren om naar de kerk te gaan, als mede aan ongepaste uitdrukkingen tegen den Zaalopziener.
● Machiel de Lange No. 1192, het binnen brengen van sterken drank, waarmede hij aan de Poort is aangehouden, zeggende gemelde drank van een man op de Zwolsche weg te hebben ontvangen.-
● Petrus Luberti No. 1569, dronkenschap voor de 1e maal, zegt de Jenever ontvangen te hebben van Lieden uit Ommen die in de buurt van de Woest waar de kolonisten werkte Veenhakten.-
● Hendrik van Dolderen SK N 40, moedwillig verwaarlozen van een hemd voor de 1e maal
● Jacob Kalkman No. 2209, desertie voor de 1e maal.
10-01-1851
Invnr 690 bij 19 februari 1851 N13
● Jacobus Willebrand Koert No. 3147, Verkoopen van een hemd en een paar kousen voor de 1e maal, zeggende aan de kolonist Gerardus Lemmens No. 2830
● Jan van Oosten No. 1477. Verkoopen van een hemd een broek en 2 paar kousen voor de 1e maal, zeggende aan een boer uit de Vinkebuurt.
● Jan Boogaard No. 3970, dronkenschap voor de 1e maal.
● Antonij van Hees No. 2747 en Jan Albertus Visser No. 4608, gebruik maken van den Naam des Zaalopzieners Boulard door op diens naam geld te vragen van zekeren Lietz te Zwijndrecht, Oom van Jan van Hees
16-01-1851
Invnr 690 bij 19 februari 1851 N13
● Hendrik Reigel No. 1610, poging tot desertie en voor de 1e maal Verkoopen van Een Pet Een Buis 2 broeken Een Hemd 2 doeken 2 paar kousen een paar handschoenen een Bretel. een grove en een fijne kam, en een keteltje
● Berend Visch No. 1497, Verkoopen voor de 1e maal van een hemd een paar kousen 2e taille en een koffij keteltje en een lepel, als mede aan het verwaarlozen van een hemd
22-01-1851
Invnr 690 bij 19 februari 1851 N13
● Lodewijk Slurink No. 2207, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Johannes Theodorus Welsch No. 1585, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Johannes Hendrikus Arnoldus Nieuwenhuizen No. 1168, Verkoopen voor de 1e maal van een hemd en een paar schoenen 1e taille en een paar kousen 2e taille
● Johannes Liesekamp No. 3041, Verkoopen van een broek, 2 Hemden en 2 paar kousen
● Maria van Gierbergen No. 2123, slaan mede koloniste Cornelia van Leeuwen No. 5914
30-01-1851
Invnr 690 bij 19 februari 1851 N13
● Jacobus Nieuwdorp No. 1557, desertie voor de 3e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
04-02-1851
Invnr 693 bij 25 maart 1851 N3
● Nicolaas Emmerik No. 3023, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
● Antoon Vreeve No. 3383, desertie voor de 3e maal
● Maria Wijnands No. 2085, brutaliteit en gebezigde ongepaste uitdrukkingen tegen den Zaal Opziener.
14-02-1851
Invnr 693 bij 25 maart 1851 N3
● Johanna Maria Tappers No. 4037. als verkerende in eenen zwangeren Staat, zoo als zij zegt van de kolonist Pieter Eerhart No. 3984. tijdens zij als waterdraagster in het waterhuisje was.
20-02-1851
Invnr 693 bij 25 maart 1851 N3
● Matthijs Petter No. 3619, desertie voor de 2e maal
● Johannes Leonardus Laport No. 3532, desertie voor de 1e maal.
25-02-1851
Invnr 693 bij 25 maart 1851 N3
● Jan Stioef No. 3621, desertie voor de 1e maal. met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Berend Visch No. 1497, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Lodewijk Slurink No. 2207, verkoopen voor de 1e maal van een hemd, 2 paar kousen en een doek van de 2e taille, als mede een bord, een Vork een lepel, een grote en kleine kam en een koffij keteltje
● Gerrit van Drunen No. 4851, Verkoopen voor de 1e maal van een hemd en een paar kousen
27-02-1851
Invnr 693 bij 25 maart 1851 N3
● Jacobus Hoogeveen No. 3664, desertie voor de 4e maal met mede neming van een bedlaken en meer Kleeding Stukken dan de aanhebbende Kleeding
06-03-1851
Invnr 695 bij 23 april 1851 N23
● Adrianus de Boer No. 3732, desertie voor de 1e maal.
● Arnoldus van der Veen No. 3744, desertie voor de 2e maal.
● Antonie Vreeve No. 3383, Verkoopen voor de 1e maal van 2 Hemden een doek en twee paar kousen van de 2e taille een lepel, een Vork, een groote en kleine kam en een koffij ketel
● Johannes Hendrikus Untrup No. 3856, desertie voor de 1e maal
● Franciscus Stiphout No. 3996, ongehoorzaamheid en beledigende uitdrukkingen jegens den Zaalopziener Suring, toen deze hem zondag morgen JL aanzeide dat hij naar de kerk moest gaan.
● Jacob Samman No. 4218 en Joost Genet No. 4426, weigering van dorswerk bij den bouwboer Kleibeuker, en het bezigen van onbetamelijke woorden jegens den Hoevenaar en den Wijkmeester van den Bosch.
● Wilhelmus van Vlokhoven No. 1627, brutaliteit gepaard met ongepaste scheldwoorden tegen den kolonist Aperen, zijnde opziener bij den Hoevenaar Jurgens
● Dirk Boerhoop No. 2950, Christiaan Hendrik Jenner SK N 31 en Joseph Matheus Domhof No. 2189, onbetaamelijke uitdrukkingen zoo door woorden als gebaren te uiten jegens den Eerwaarde Heer Pastoor dezer Gemeente op zijn Eerwaardens gewone wandeling.
14-03-1851
Invnr 695 bij 23 april 1851 N23
● Hendrikus Johannes Goddijn No. 3890, desertie voor de 1e maal
● Laurens Onos No. 2041, beledigende en Gods lasterlijke uitdrukkingen jegens den Zaalopziener.
● Jan van Oosten No. 1477, beleedigende uitdrukkingen jegens de kamerwacht voortvloeiende dat hem gezegd wier, zijn kasje of kistje niet in order was.
● Wilhelmina Holthuizen No. 2814 en Cornelia de Jong SK N 25, Vechten op het land
● Elisabeth Lamberts van Dijk No. 76 schuldig aan beledigende uitdrukkingen jegens den Veldwachter Lens.
20-03-1851
Invnr 695 bij 23 april 1851 N23
● Laurens Pluk No. 3919, desertie voor de 4e maal.
● Andries Philippus Goematha No. 3920, desertie voor de 3e maal.
● Theodorus Hendriks No. 3935, desertie voor de 2e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Johann Zich No. 3944, desertie voor de 1e maal.
● Louis Gerdon No. 2485, Verkoopen voor de 1e maal van een hemd een doek 2e taille, en een koffij ketel
● Petrus Franciscus van Koert No. 1474, Verkoopen voor de 1e maal  van een broek een doek en een paar kousen 2e taille
● Dirk Boerhoop No. 2950, Verkoopen voor de 1e maal van een hemd, een paar kousen een Pet, en het onbruikbaar maken van een paar kousen
● Johannes Kehl No. 967, Koopen van een hemd en een paar kousen 3e taille van de kolonist Hogeveen, welke gedeserteerd is
● Christiaan Hendrik Jenner SK N. 31, Verkoopen voor de 1e maal van een hemd en een paar kousen van de 3e taille, en een paar handschoenen
● Hendrik Reigel No. 1610, Verkoopen voor de 2e maal van een paar kousen en een pet
25-03-1851
Invnr 695 bij 23 april 1851 N23
● Gerrit Hendriks Hup No. 3968, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
● Nicolaas Emmerik No. 3023, desertie voor de 2e maal.
● Martinus Laheij No. 2499, verkoopen voor de 1e maal van een hemd een doek een paar kousen van de 2e taille een koffijketel, en een ijzere lepel
● Jan Boormeester No. 3455, Verkoopen voor de 1e maal van een hemd en een doek 1e taille 2 paar kousen 2e taille en een koffijketel
● Abraham Steegsma No. 3463, Verkoopen voor de 1e maal van een broek een hemd een doek een paar kousen en een koffijketel
● Jan Jacob Eduard Krantz N 2173 schuldig aan het Verwaarlozen van 2 paar kousen
● Hermanus Esseboom No. 5748, misbruik van Sterken drank voor de 1e maal.
04-04-1851
Invnr 700 bij 10 juni 1851 N19 Met brief directeur naar aanleiding van het terugzenden van het verslag door de permanente commissie.
● Jan van Oosten No. 1477, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Petrus Johannes Baptist Biegnole No. 3005, Verkoopen van een broek een hemd 2e taille een doek een keteltje en een paar handschoenen
● Johannes Hendrik Jansen No. 3490, Ontvreemden van aardappelen uit de kuil geraamd op 8. kop.
● Berend Visch No. 1497, poging tot desertie voor de 2e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
● Johannes Jans Kroes No. 2205, poging tot desertie voor de 2e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
● Elisabeth van den Berg No. 1196, Verkoopen van een hemd en een paar kousen zegt aan een Onbekend Ontslagen kolonist
● Berendina Oostveen No. 2359, in eenen Zwangeren toestand zeggende de naam van den kolonist door wie zij bezwangerd is zich niet meer te herinneren, doch dat hij onlangs was ontslagen
● Maria Adriaanse van Kollenberg No. 2097, in Zwangere toestand zeggende niet te weten van wie.
08-04-1851
Invnr 700 bij 10 juni 1851 N19
● Jan Hendrik Nicolaas Philipszoon No. 753, Ontvreemden van 50 Cents van de kolonist T van Leeuwen.-
● Pieter van der Togt No. 4071, desertie voor de 1e maal.
● Hendrikus Speckhoven No. 4088, desertie voor de 1e maal
● Hendrik Reigel No. 1610, desertie voor de 2e maal
● Gerrit Feddes No. 2302, verkoopen van een broek, een hemd, een doek een paar kousen een keteltje en een grove kam
● Anton Bernardus ten Brink No. 3299, poging tot desertie voor de 1e maal en het voor de 1e maal verkoopen van een paar kousen 2e taille
● Lukas Tjeerd Willems N 354, opziener over de Spinsters, en Maria Johanna Selter N 1909. welke zich hebben schuldig gemaakt aan Zedenloze omgang en door valsche of verdachte brieven te trachten de Directie te misleiden in de door Selter gedane opgave bij derzelven plaatsing op de Maandelijksche voordragt tot ontslag wordende de daartoe betrekkelijke stukken hierbij overgelegd.
29-04-1851
Invnr 700 bij 10 juni 1851 N19
● Jacob Frederik Streib No. 2977, Verkoopen van een paar kousen 2e taille en een missiboek
● Jan Gozewijn Jacques No. 294, verkoopen voor de 2e maal, waardoor hij in Schuld geraakt van een broek, twee hemden een doek, en 2 paar kousen, als mede van het ontvreemden van een Burger Vestje van de kolonist J A. G Reitz, het welk hij bekend heeft verkocht te hebben aan den kolonist van Beckum(?) kamerwacht op Zaal N.20. doch ontkend het zelve ontvreemd te hebben
● Jacob Hendrik Zweegman No. 3075, Ontvreemden van verschillende Burger Kleeding Stukken, toebehorende aan de kolonisten A Edenburg en J Visser waar voor hij door Verkoop drie Gulden heeft ontvangen.
● Pieter Jansen No. 4465, in de Smederij maken der onderstaande gereedschappen, als 5. Messen, 4 Vuurstalen en een hamer, te samen geschat op 85 Cents, genoemde goederen zijn bij hem door den Smids baas gevonden.
16-05-1851
Invnr 702 bij 24 juni 1851 N6 Notulen door Postema
● George Leroh No. 2741, onbetamelijke uitdrukkingen jegens den ZaalOpziener Borman
● Strafkolonisten Joannes Cornelis de Meel en Johannes Aanhout N1 en N14, zonder voorkennis van de Directie of van hunne Ouders op den 11e dezer naar Zwolle te hebben begeven om vrijwillig in Militaire dienst te treden
● Menso Albertus Martens No. 2170 wegens het voor de 2e maal verkoopen van Een hemd, een doek, een paar kousen, een vork, een lepel, een koffijketel en twee kammen
● Pieter de Nijs No. 2951, verwaarloozen van de hem ten gebruike gegeven noppe deken
● Gerrit van Leeuwen No. 1680. Belediging met daden van een zijner mede kolonisten.
27-05-1851
Invnr 702 bij 24 juni 1851 N6
● Dirk Silee No. 4441, desertie voor de 1e maal.
● Johannes Franciscus Lafort No. 1152, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van Een hemd, een broek, een doek en twee paar kousen
● Willem Pieters van der Veen No. 1591, verkoopen van een hemd en een broek
● IJsbrand van Dommelen No. 3414, verkoopen van Een doek 1e taille, twee paar kousen 2e  taille, een bord, een lepel, een koffijketel en een grove kam
06-06-1851
Invnr 705 bij 22 juli 1851 N6
● Dirk van Otterloo No. 4166, dronkenschap voor de eerste maal
● George Hohender No. 4220, bij herhaling verkoopen van Koloniale Kleedingstukken bestaande in twee hemden, een doek, drie paar kousen, zoo mede Een bord, een lepel, een vork, een koffijketel en twee kammen
● Jan Douwes Galjema No. 2628, onbetamelijke uitdrukkingen jegens Opzigters
10-06-1851
Invnr 705 bij 22 juli 1851 N6 Stous wegens Ziekte afwezig
● Citse Veldman No. 3615, desertie voor de 1e maal
● Petrus Franciscus van Koert No. 1474, desertie voor de 2e maal
● Adrianus Sels No. 3114, desertie voor de 1e maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken, dan hij gekleed zijnde vermogt aan te hebben
● Teunis Teunissen genaamd van der Horst No. 3662, desertie voor de 1e maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken dan hij gekleed zijnde vermogt aan te hebben.
25-06-1851
Invnr 705 bij 22 juli 1851 N6
● Leendert Johannes Köhler No. 4916, desertie voor de 2e maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken dan hij zijnde vermogt aan te hebben
● Nicolaas Kempers No. 1410, verkoopen van Een hemd, Een broek en Een paar kousen 2e taille
● Jan Gozewijn Jacques No. 294, verkoopen van een doek, een paar kousen en een hemd
● Willem Pieters van der Veen No. 1591, verkoopen van een doek een paar kousen en een paar bretels
● Jacob Hendrik Zwegman No. 3075, verkoopen van een hemd, een broek en twee paar kousen
● Dorothea Bassie No. 2133 het voor de Eerste maal verkoopen van en Voerlaken Rok
● Franciscus Stikkelorum No. 3669, verkoopen van Een hemd en Een keteltje
● Johanna Meinders No. 1007, onzedelijken omgang met een der mannen kolonisten wiens naam tot heden nog niet bekend is geworden en welke zij ook zegt niet te kennen.
● De Strafkolonisten Frans Hendrik Swaak en Sara Johanna  Maria van der Zee  huisvrouw van Gerrit Giskes wegens onderling kijven en schelden
04-07-1851
Invnr 707 bij 27 augustus 1851 N4
● Jacob Bartelds Oldenhuis No. 4069, desertie voor de 1e maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken, dan hij gekleed zijnde vermogt aan te hebben
● Teunis Teunissen genaamde van der Horst No. 3662, Lodewijk Slurink No. 2207
en Gerrit Gersen No. 1271, desertie voor de 2e maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken, dan zij gekleed zijnde mogten aanhebben
10-07-1851
Invnr 707 bij 27 augustus 1851 N4
● Willem Willems Vierkamp No. 4226, desertie voor de 1e maal met medeneming van meerdere goederen, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Arnold Jacob Ross No. 4939 en Adrianus Sels No. 3114, desertie voor de 2e maal
● Johannes Theodorus Welsch No. 1585, verkoopen voor de eerste maal van Een voerl: broek en een doek 2e taille
● Johannes Cornelis Andrée No. 2219, verkoopen van een hemd en een paar kousen
21-07-1851
Invnr 707 bij 27 augustus 1851 N4
● Christiaan Fijges Schutselmeer of Schuttelmeer No. 4912, desertie voor de 1e maal
25-07-1851
Invnr 707 bij 27 augustus 1851 N4
● Pieter de Nijs No. 2951, verkoopen van een paar kousen
● Johannes Fermijtelen No. 2981, verkoopen van twee Voerl: broeken, Een hemd, Een paar kousen en Een missieboek
01-08-1851
Invnr 709 bij 23 september 1851 N5
● Willem Aarts No. 4931, desertie voor de 1e maal
● Jan van den Bosse No. 1402, verkoopen van een hemd
05-08-1851
Invnr 709 bij 23 september 1851 N5
● Theodorus Wenmaekers No. 3504, desertie voor de 1e maal, met medeneming van meerdere Kleeding Stukken dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Jacob Bartelds Oldenhuis No. 4069, poging tot desertie voor de 2e maal.
● Nicolaas Emmerik No. 3043, desertie voor de 4e maal, na voor 3e maal van Veenhuizen N 3 te zijn ontvlugt, waarvoor hij alsnog moet teregtgesteld en gestraft worden.)
● Jacobus Walon No. 1809, desertie voor de 3e maal, na voor de 2e maal van Veenhuizen N 2 te zijn ontvlugt waarvoor hij nog moet teregtgesteld en gestraft worden
● Lodewijk Slurink No. 2207, desertie voor de 3e maal
08-08-1851
Invnr 709 bij 23 september 1851 N5
● Petrus Franciscus van Koert No. 1474, desertie voor de 3e maal
● Johannes Schoenmakers No. 4930, desertie voor de 1e maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken dan, waarmede hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
15-08-1851
Invnr 709 bij 23 september 1851 N5
● Jan Scheeps No. 235, verwijdering van zijn werk zonder toestemming van zijnen Opziener
● Tjalling Talsma No. 4588 en Willem Benjamin Feltman S.K. N 37, desertie voor de 1e maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken, dan zij gekleed zijnde, aan mogten hebben.
● Otto Grim No. 4957 en Jacobus Schepping No. 5118, poging tot desertie voor de 1e maal.
26-08-1851
Invnr 709 bij 23 september 1851 N5
● Adrianus van Laarhoven No. 5437, desertie voor de 10e maal
● Magchiel Gijssen No. 3043, desertie voor de 1e maal
● Arnold Jacob Ross No. 4939, poging tot desertie voor de 3e maal
09-09-1851
Invnr 711 bij 22 oktober 1851 N5 Vader voor Martinus Johannes Risseeuw, geboren 14-11-1851 - maar hij wordt maar drie maanden oud - Met leedwezen
● Jacob Hendrik Zwegman No. 3075, desertie voor de 1e maal met medeneming van meer Kleeding Stukken, dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben.-
● Johannes Bade No. 5013, desertie voor de 1e maal
● Leendert van der Linden No. 4739, het bij herhaling verkoopen van Kleeding Stukken bestaande in Een pije buis, Een voerl. broek, Een halsdoek en twee paren kousen
● Pieter Dreef No. 1540, verkoopen van Kleeding Stukken, bestaande in Een paar kousen en twee voerl: borstrokken
● Herman Heinrich Broelman No. 3064, maken en ontvreemden van een mes ter waarde van 30 Cents en een slootje ter waarde van 40 Cents, is werkzaam op de smederij
● Dirk van Waalwijk No. 750, ontvreemden van een paar kousen, toebehorende aan den kolonist H Hendriks N 2913, zoo mede het uit de protestantsche Kerk ontvreemden van een Kerkboek
● Strafkoloniste Johanna Sara Risseeuw, onzedelijk gedrag, waardoor zij in zwangeren toestand is geraakt, zoo als zij voorgeeft bij den ontslagen kolonist C Sleijt No. 2565
12-09-1851
Invnr 711 bij 22 oktober 1851 N5
● Pieter Seijes van Assen No. 2253, desertie voor de 5e maal.
● Duimen Seyler No. 919, ontvreemden van 10 kop Aardappelen
● Jan Harmen Schroder No. 315, als voren van 6 kop aardappelen
● Cornelis Houdijk No. 3029 als voren van 5 kop aardappelen
● Johanna Meijnders No. 1007, als voren van 10 kop Wortelen
● Johanna Westernman No. 421 medepligtigheid aan het ontvreemden van 10 kop Wortelen
23-09-1851
Invnr 711 bij 22 oktober 1851 N5
● Anton Bernardus Theodorus ten Brink No. 3299, poging tot desertie voor de tweede maal
● Jelles Dijkman No. 5616, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer goederen dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Harmen Radstaak No. 5626, desertie voor de 1e maal.
● Simon Kooij No. 3168 en Jacobus Klein No. 4286, ontvreemden van aardappelen, waarvan de hoeveelheid geraamd is op 5 kop voor ieder
● Evertje Bransen No. 4195, inbrengen van Sterken drank.
● Strafkolonisten Zoons Jan van Aanhout en Joannes de Meel, zich zonder voorkennis begeven naar de Dedemsvaart en met den nu naar buiten geplaatsten Veldwachter Tusschenbroek in eene Kroeg aldaar Sterken drank drinken, waaruit ongeregeldheden zijn voortgevloeid en zich daarenboven niet te ontzien de Strafkolonist van Doorn smadelijk te bejegenen
26-09-1851
Invnr 711 bij 22 oktober 1851 N5
● Klaas Klok No. 3656, dronkenschap voor de 1e maal
● Herman Eggelink No. 4859, desertie voor de 1e maal met medeneming van meerdere goederen, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Johannes Theodorus Welsch No. 1585, poging tot Desertie voor de 2e maal
● George Hohender No. 4220, het bij herhaling verkoopen van Koloniale Goederen, bestaande in twee voerl: broeken, twee hemden, een doek, twee paren kousen, een lepel, een vork, een grove en een fijne kam
● Martinus Visiers No. 1093, onbetamelijke uitdrukkingen jegens den Zaal Opziener de Bruin en diens huisvrouw.
01-10-1851
Invnr 714 bij 2 december 1851 N2 eerstenotulen G W van Lemel
● Johannes Smit No. 4915, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer Kleeding Stukken dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Gerrit Jan Bartelink No. 5135 en Jacob van Leijen No. 5137 beide ter zaken van poging tot desertie voor de eerste maal
● Cornelis de Waard No. 6172 en Elisabeth Bijl No. 6008, onzedelijk gedrag
09-10-1851
Invnr 714 bij 2 december 1851 N2
● Hendrik Lutselaar No. 5720, desertie voor de 3e maal.
● Nicolaas Jacobus Schaake No. 1715, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer goederen dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben
● Maarten Nicolaas Scheer No. 826, ongehoorzaamheid en onbetamelijke uitdrukkingen jegens den Zaalopziener Uhl.
11-10-1851
Invnr 714 bij 2 december 1851 N2
● Theodorus Wenmeakers No. 3504, desertie voor de 2e maal met medeneming van meer goederen dan het hem geoorloofd was bij zich te hebben.
● Louis Gerdon No. 2485 en Athoon Berends Lenos No. 5715, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer Kleeding Stukken dan zij, gekleed zijnde, bij zich mogten hebben
● Strafkolonist Johannes Marinus van Doorn N 34, verkoopen van een hemd en een paar kousen 2 taille, eene doek, een paar handschoenen en een missieboek
● Antonie van Neukerken No. 5012, dronkenschap voor de eerste maal
13-10-1851
Invnr 714 bij 2 december 1851 N2
● Christiaan Johannes Luijten No. 5474, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer Kleeding Stukken dan hij, gekleed zijnde, mogt bij zich hebben
22-10-1851
Invnr 714 bij 2 december 1851 N2
● Gerardina Hoppenbrouwer No. 2488, dienstbaar geweest zijnde bij den Concierge J. F. Ap, terzake van dronkenschap voor de eerste maal. Drank gekregen van den gewezen bedelaars kolonist van Megchelen thans Kostganger bij genoemden Ap.
● Jan Gozewijn Jacques No. 294, ontvreemden van achttien kop aardappelen
● Pieter Dreef No. 1540, dergelijken diefstal ten bedrage van tien kop
● Nicolaas Kempers No. 1410, verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de zevende maal, thans bestaande in een broek en een paar kousen
● Jacob Hendrik Zwegman No. 3075, denzelfden verkoop voor de tweede maal, thans bestaande in een paar kousen
● Daniel Poelejoe No. 5806, desertie voor de tweede maal met medeneming van meer kleeding stukken dan het hem geoorloofd was bij zich te hebben
● Ouke Stuurman No. 1218, desertie voor de eerste maal.
● Willem Mosterd No. 5039, aan den kolonist Johannes Kehl ter verkoop te hebben afgestaan een zijner hemden
● Johannes Kehl No. 967, poging tot verkoop van een hemd toebehoorende aan voornoemden Willem Mosterd
24-10-1851
Invnr 714 bij 2 december 1851 N2
● Johannes Duber No. 3623, dronkenschap voor de eerste maal
Johannes van Waard No. 1802, ontvreemding van drie kop aardappelen
● Jan Koppers No. 1537, hetzelfde misdrijf mede ten bedrage van drie kop
● Jelles Tuininga No. 990, brutaliteit en verzet tegen den Veldwachter van Dalen
29-10-1851
Invnr 714 bij 2 december 1851 N2
● Hendrika Heijnen No. 2486, sedert eenigen tijd dienstbaar geweest zijnde bij den Concierge Ap. wegens eene verbodene zamenkomst met den kolonist Jan Scherps terwijl deze op het land aan den arbeid was.
● Jan Scherps No. 235, verbodene zamenkomst met de koloniste Hendrika Heijen
● Gerrit van Leeuwen No. 680, onzedelijken omgang met de koloniste Catharina Miks.
● Catharina Miks No. 3178, onzedelijken omgang met den kolonist Gerrit van Leeuwen
● Jan Jacob Eduard Krantz No. 2173, verkoopen van koloniale kleedingstukken, bestaande in twee hemden
● Willem Petrus van der Veen No. 1591, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van Kleeding Stukken voor de vierde maal, thans bestaande in een doek, en een paar kousen
● H Rieman No. 1106, poging tot desertie en het insgelijks vóór desertie verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een buis 2t, twee broeken 2 taille, 2 hemden 2 taille, twee doeken 2 taille drie paar kousen 2 taille, een paar bretels en twee kerkboekjes
03-11-1851
Invnr 716 bij 8 januari 1852 N2
● Coenraad Preijer No. 1413, dronkenschap voor de eerste maal
● Dominicus Mandos No. 4934 en Cornelis van den Avoord No. 4936, desertie voor de eerste maal
● Pieter IJzebrands No. 5908, desertie voor de tweede maal
● Hendrik Jan Jansen No. 3875, voor de vierde maal verkoopen van koloniale kleeding aan een hem onbekend persoon buiten het gesticht, thans bestaande in een voerlakensche broek 1e taille
● Johannes Hille No. 4601, poging tot desertie voor de eerste maal, na reeds eenige dagen te voren, mede voor de eerste maal verkocht te hebben een hemd 2e taille, een paar kousen 2e taille, een doek 1 t en een koffijketeltje
04-11-1851
Invnr 716 bij 8 januari 1852 N2
● Jan Dost No. 2160 wilde volgens de veldwachter van Avereest, Peters, deserteren. Getuigen: drie leden uit den gemeenteraad van Avereest en de vrouw van de veteraan de Vrugt.
11-11-1851
Invnr 716 bij 8 januari 1852 N2
● Afhandeling kwestie Jan Dost No. 2160
● Jacob Frederik Streib No. 2977, verkoop van koloniale kleeding voor de tweede maal aan een hem onbekend persoon buiten het gesticht thans bestaande in twee voerlakensche broeken, een hemd, een doek, een paar kousen, een paar handschoenen en een keteltje
● Maria Stockbrocks No. 4962, onbetamelijke uitdrukkingen jegens hare opzieners
● Louis Noèl Wusten No. 1163, voor de vierde maal, poging tot desertie; alsmede van het, voor de vierde maal, verkoopen van koloniale kleeding, aan een hem onbekend persoon buiten het gesticht, te weten: Een peijenbuis; twee voerlakensche broeken, een paar kousen 1e taille, een bord, een lepel, een vork, eene grove kam, eene kleine kam en een ketel
18-11-1851
Invnr 716 bij 8 januari 1852 N2
● Hendrik Beuke No. 2713, brutaliteit jegens den Veldwachter die hem geleidde
● Johannes Termijtelen No. 2981, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van kleeding voor de tweede maal: een voerlakensche broek en een paar kousen 1e taille
● Gerrit Bakker No. 4903, ontvreemding van zes kop aardappelen der Maatschappij toebehoorende
● Hermanus van der Zeeuw mede beschuldigd van ontvreemding van aardappelen ten bedrage van drie kop
25-11-1851
Invnr 716 bij 8 januari 1852 N2
● Bernardus Eling No. 455 en Cornelis van der Klok Ni. 4147, dronkenschap voor de eerste maal
● Arnold Jacob Ross No. 4939, poging tot desertie voor de eerste maal (moet zijn vierde maal).
● Christiaan Johannes Luijten N 5474, wegens desertie voor de tweede maal
● Antonius Gabriël Mulder No. 5872, poging tot desertie voor de eerste maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende
● Jan Matthijs Strolenberg No. 4246, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer Kleeding Stukken dan het hem geoorloofd was, bij zich te hebben
● Cornelis van de Waard No. 6172, verkoopen van een voerlakensche broek, een hemd en een doek
● Johannes Martinus van der Heest No. 5380, verkoopen voor de eerste maal van een voerlakensche broek, een hemd en een ketel
● Jan van Oosten No. 1477, ontvreemding van aardappelen der Maatschappij, ten bedrage van twee kop
● Johannes van Maanen No. 5334, verkoopen van koloniale kleeding aan een hem onbekend persoon buiten de kolonie, thans bestaande in: een hemd en twee paar kousen
● Jacob Pors No. 5204, voor de vierde maal verkoopen van koloniale kleeding, alsmede aan iemand buiten de kolonie, bestaande in een hemd

Met drie bijlagen: reactie permanente commissie, brief directeur en opheldering.
09-12-1851
Invnr 717 bij 20 januari 1852 N17
● Frans Witloks No. 3065, beledigende uitdrukkingen jegens den Bregadier Hartman,
● Philippus de Keijzer No. 4924, poging tot verkoop van een hemd toebehoorende aan den kolonist Hermanus Paaschen
● Hermanus Paasschen No/ 1848, aan voornoemden de Keijzer ter verkoop te hebben afgestaan een zijner hemden
● Jan Jacob Decoz No. 5899, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer goederen, dan het hem geoorloofd was
● Hendrik van Bergen No. 4919, verkocht een peijen buis, een voerlakensche broek, drie hemden, een halsdoek, drie paar kousen, en een paar schoenen, 1e taille, een bord, een lepel, eene vork, eene grove kam en een kleine kam en een keteltje-
● Jan Mathijs Joseph Strolenberg No. 4246, verkoopen van een hemd aan den kolonist Jacob van der Koogh
● Jacob van der Koogh, koopen van een hemd van voormelden Strolenberg
● Nicolaas Kempers No. 1410, verkoopen van koloniale goederen voor de achtste maal te weten: een paar kousen 2e taille en een tinnen lepel
● Leendert van der Linde No. 4739, voor de zesde maal verkoopen van koloniale goederen thans bestaande in: een hemd, een doek, en twee paar kousen 1e taille en een lepel
● Willem Pieters van der Veen No. 1591, voor de vijfde maal verkoopen van koloniale goederen als: een doek en twee paar kousen 1e taille, een tinnen lepel en een fijne kam
● Jacob Hendrik Zwegman No. 3075, voor de derde maal verkoopen van koloniale kleeding te weten: een paar kousen 1 taille en een lepel
● Hendrik Rieman No. 1106, verkoopen van koloniale kleeding als: een doek en een paar kousen 2 taille en een lepel
27-12-1851
Invnr 717 bij 20 januari 1852 N17
● Willem Wijnands No. 96, desertie voor de tweede maal
30-12-1851
Invnr 717 bij 20 januari 1852 N17
● Johan Absolon Jernberg No. 5928, poging tot desertie voor de eerste maal, na eenige dagen te voren en wel voor de eerste maal verkocht te hebben: een paar kousen 2e taille een paar handschoenen, een bord, een lepel, een vork, een grove kam, een fijne kam en een keteltje
● Hendrik van Bergen No. 4919, verkoopen van koloniale kleeding te weten: een hemd en een paar kousen 1e taille
● Johannes Smit No. 4915, verkoopen van twee paar kousen 1e taille, een bord, een lepel, eene fijne lam en een keteltje.
● Bastiaan van Solingen No. 6082, verkoopen van: een voerlakensche broek, een hemd, twee paar kousen en een paar handschoenen 1e taille, een bord, een lepel en een vork.
● Jan Jacob Decoz No. 5899, verkoopen van een hemd en twee paar kousen van de eerste taille.
● Aart van Malsem No. 2396, verkoopen, voor de eerste maal, van een hemd, een doek, en een paar kousen 1e taille.
● Jacobus Pors No. 5204, gekocht van den kolonist Aart van Malsem een hemd, eene doek en een paar kousen