Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1853
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen
03-01-1853
Invnr 745 bij 28 februari 1853 N8
● Gerrit van Lookeren No. 6031, dronkenschap voor de eerste maal.
● Wijtse Groenewoud No. 1897, verkoopen voor de eerste maal van: een hemd, een voerlakensche broek en twee paar kousen van de eerste taille, alsmede eene doek, een pet en een keteltje
18-01-1853
Invnr 745 bij 28 februari 1853 N8
● Jacobus Lucas Verhamme No. 3214, verkoopen van een koffijketeltje
● Jacobus Nieuwendorp No. 3196, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen, voor de eerste maal, van een paar kousen 2e taille, eene vork een lepel eene grove, eene fijne kam en een keteltje
09-02-1853
invnr 747 bij 22-03-1853 N9
● Johannes Termijtelen No. 2531, verkoopen van een broek, een hemd eene doek en een paar kousen 1e taille en een koffijketeltje.
● Jacobus Lucas Verhamme No. 3214, poging tot desertie voor de eerste maal.
● Johannes Wilhelmus Bonneke No. 2940, poging tot desertie voor de eerste maal.
● Anton Zimmerman No. 1257, poging tot desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbenden
25-02-1853
invnr 747 bij 22-03-1853 N9
● Jacob Hendrik Zwegman No. 3075, desertie voor de tweede maal met medeneming van meer kleedingstukken dan hij, gekleed zijnde, bij zich mogt hebben
● Johannes van Leeuwen No. 1458, dronkenschap voor de eerste maal
● Johannes de Bruin No. 2257, verkoopen voor de eerste maal van een hemd en twee paar kousen van de eerste taille-
● Johannes Valk No. 2435 en Hendricus van Laarhoven No. 2849, ontvreemden van eenig hout aan de Maatschappij toebehoorende, geschat op eene waarde voorzooveel den eerste aangaat op ƒ,,.25 en wat den laatste betreft op ƒ ,,.35.-
● Johannes Pieter van Wijk S.K. N 45, poging tot verkoop van een passer der smeederij
● Hendricus Franciscus Zwitsers No. 4387, poging tot verkoop van een steekbeitel uit de draaijerij
07-03-1853
invnr 750 bij 21 april 1853 N4
● Johannes Pieter van Wijk S.K. N 45, Spijkermaker op de Smederij, wegens het te min inleveren van 2750 Stuks 6 ponds Spijkers
● Jacob Frederik Streib No. 2977, poging tot desertie voor de eerste maal na zich eenige dagen te voren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen van twee voerl: broeken, een hemd, drie paar kousen, eene pet en een paar klompen
21-03-1853
invnr 750 bij 21 april 1853 N4
● Lodewijk Arnold No. 1614, verkoopen van eene pet, twee voerlakensche broeken, twee hemden, twee paar kousen, alles van de eerste taille en een keteltje
● Johanna Dalebout No. 4398 en Elisabeth van den Berg No. 1196, onzedelijken omgang, waardoor zij verkeeren in Zwangeren Staat. De eerstgenoemde met den ontslagen kolonist van der Kraan.
31-03-1853
invnr 750 bij 21 april 1853 N4
● Dirk van Vlaardingen No. 3588, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen tevoren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen van een voerlakensche broek, een hemd, een doek, en twee paar kousen van de eerste taille
● Anton Zimmerman No. 1257, verkoopen van kleedingstukken, te weten: twee hemden, twee paar kousen 2e taille, een bord, een lepel, eene vork en een koffijketeltje
● Hendrik Rieman, opzettelijk breken van eene kantschop aan de maatschappij toebehoorende
● Pieter Windt No. 5799, verregaande traagheid in het verrigten van zijnen arbeid en brutaliteit jegens den hoevenaar Dijkstra-
● Hendrik Willem Ducroo No. 3167, Jan Stijoef No. 1120 en Folkert Annes Boonstra No. 1077, onwilligheid in het verrigten van hunnen arbeid en het bezigen van onbetamelijke uitdrukkingen tegen den opziener C. Boete
05-04-1853
Invnr 753 bij 31 mei 1853 N9
● Reinier Christiaan Hendriks No. 583, desertie voor de eerste maal met medeneming van twee broeken, twee hemden, een doek en twee paar kousen
● Simon Pothuis No. 5801, poging tot desertie voor de tweede maal na zich eenige dagen te voren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen, voor de derde maal, van eene broek, twee doeken en een paar kousen van de eerste taille
08-04-1853
Invnr 753 bij 31 mei 1853 N9
● Gerrit Rummel No. 3155, poging tot desertie voor de eerste maal, en
● Balthazar Dahmen No. 5140, poging tot ontvlugting voor de tweede maal, met medeneming van kleeding stukken, buiten de aanhebbenden
● Johannes Timmers No. 1216, verkoopen van een paar kousen
● Petronella Johanna Mazurel No. 1022, verkoopen van twee hemden en een paar kousen en het verwaarloozen van een witte voerlakensche rok
20-04-1853
Invnr 753 bij 31 mei 1853 N9
● Jacob Frederik Streib No. 2977, poging tot desertie, voor de tweede maal, met medeneming van eene kantschop
● Antonius Gabriël Mulder No. 5872, poging tot desertie voor de vierde maal, na zich eenige dagen vroeger Schuldig gemaakt te hebben aan het, voor de derde maal, verkoopen van koloniale kleedingstukken, te weten: een paar kousen en een hemd van de eerste taille
● Trijntje Roering No. 2332, verkoopen van een voerlakensche rok, twee hemden, een paar kousen en eene bonte boezelaar alles van de eerste taille.
● Menzo Albertus Martens, voor de achtste maal verkoopen van kleeding stukken als: een voerlakensche broek aan den kolonist Jacobus Bastiaan Ludwig No. 1375, eene doek, een paar kousen en een paar handschoenen van de eerste taille en twee kammen
06-05-1853
invnr 755 bij 21 juni 1853 N9
● Johannes van Beek No. 4345, poging tot desertie voor de eerste maal
● Johannes Cornelis Verhoef No. 1734, desertie voor de eerste maal
● Frans Marlet No. 3825, poging tot desertie voor de eerste maal
● Lodewijk Arnold No. 1614, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer kleeding stukken dan de aanhebbende
● Jan van Poppel No. 1922, verkoopen van twee hemden, een doek en twee paar kousen van de tweede taille.
● Hendrik Frederik Lundorf No. 2801, verkoopen van een doek, eerste taille, en een paar kousen van de tweede taille-
● Matthijs van der Waaij No. 4809, verkoopen van kleeding stukken voor de eerste maal, te weten: een hemd van de eerste taille-
20-05-1853
invnr 755 bij 21 juni 1853 N9
● George Hohender No. 4220, verkoopen van koloniale kleeding, te weten: twee voerlakensche broeken, een hemd, eene doek en twee paar kousen
● Frederik Sprik No. 3594, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen te voren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen van een hemd
23-05-1853
invnr 755 bij 21 juni 1853 N9
● Er moeten er vijf voorkomen wegens desertie, maar er is oproer: Antonius Gabriël Mulder slaat den Bregadier Hartman. Gerrit Rummel No. 3155, Lodewijk Arnold  No. 1614, Wijtse Groenewoud No. 1897 en Pieter Harms Andringa N 4608 worden snel opgesloten. Ook genoemd: Jacobus Gerhardus Bietz, No. 1328/
24-05-1853
invnr 755 bij 21 juni 1853 N9
● Pieter Harms Andringa No. 4608, poging tot desertie voor de eerste maal.
● Frederik Hart No. 4905 en Joseph Diemel No. 5911, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleeding stukken, buiten de aanhebbende
07-06-1853
invnr 758 bij 20 juli 1853 N3
● Johannes Termijtelen No. 2531, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleeding stukken buiten de aanhebbende
● Arie Groen No. 3344, desertie voor de derde maal, met medeneming van kleeding stukken, buiten de aanhebbende
● Franciscus Antonius Cornelis Foppée No. 4529, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen vroeger Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen, voor de eerste maal, van een paar kousen 1e taille, een lepel en een koffijketeltje.
● Johannes Martinus van Beek No. 2240, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen vroeger Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen van een voerl. broek, een hemd, eene doek, drie paar kousen van de 2e taille en een keteltje
● Dirk van Leeuwen No. 3867, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich alvorens Schuldig gemaakt te hebben aan het voor de eerste maal verkoopen van een hemd en eene doek, 1e taille
● Johannes Gerardus de Gier No. 5128, verregaande beleediging van den Timmermansbaas, gepaard met bedreiging
10-06-1853
invnr 758 bij 20 juli 1853 N3
● Jacob van Leijen No. 5137, desertie voor de tweede maal, met medeneming van kleeding stukken buiten de aanhebbende
● Dorothea Bassie No. 2133, onzedelijk verkeer tengevolge waarvan zij zich bevindt in Zwangeren Staat
14-06-1853
invnr 758 bij 20 juli 1853 N3
● Hendrik Kalkhof No. 4747 en Pieter Zijlemans No 3888, desertie voor de eerste maal
● Andries Tjabrings No. 1122, poging tot desertie voor de tweede maal, na zich eenige tijd vroeger Schuldig te hebben gemaakt aan het verkoopen van een pet, eene doek en een paar kousen van de eerste taille,
● Willem van ’t Hof No. 2212, brutaliteit tegen de opziener van Aperen.
17-06-1853
invnr 758 bij 20 juli 1853 N3
● Jurriaan Cornelis van der Lelie No 1197, desertie voor de tweede maal.-
● Abraham Israël No. 4033, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbende
● Gerrit Steenbeek No. 4842, beledigen van den opziener der zakkenweverij, Reuneker
25-06-1853
invnr 758 bij 20 juli 1853 N3
● Hendrik Obé No. 1853, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbende
● Petrus Hoevenaar No. 3992, verkoopen van een broek, een hemd, eene doek en een paar kousen van de eerste taille en een koffijketeltje
06-07-1853
invnr 761 bij 13 september 1853 N18
● Willem van Rooijen No. 4494 en Johannes Verburen No. 4002, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken, buiten de aanhebbende
● Cornelis Postumus N 70 (S.K.), verkoopen voor de eerste maal van; twee doeken 1e taille, twee hemden en twee paar kousen van de 2e taille,; een koffijketeltje, een lepel en eene kam
● Hendrik Timan No. 2943, verkoopen voor de eerste maal van eene broek een hemd en een paar kousen van de eerste taille.
● Adriaan van Laarhoven No. 5437, verkoopen van koloniale kleeding te weten: een hemd, eene doek en eene broek van de 1e taille
● Joseph Lambert No. 4383, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen vroeger te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen van twee broeken, een hemd, eene doek en twee paar kousen
11-07-1853
invnr 761 bij 13 september 1853 N18
● Gerardus Johannes Mol No. 2551, poging tot desertie voor de eerste maal
● Nicolaas Kempers No. 1410, verkoopen van koloniale goederen voor de dertiende maal, te weten: eene broek, twee hemden, een doek en een paar kousen van de tweede taille
● Petrus Hoevenaar terzake van poging tot desertie voor de eerste maal, na zich alvorens Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen voor de tweede maal van een broek, een paar kousen 1e taille en een koffijketeltje; gerakende hij hierdoor in Schuld op kleeding.
● Hendrik Frederik Seendorf No 2801, poging tot desertie voor de eerste maal na zich eenige dagen vroeger te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen voor de tweede maal van een doek 1e taille, eene voerl broek, een hemd en twee paar kousen 2e taille en een koffijketeltje,
22-07-1853
invnr 761 bij 13 september 1853 N18
● Jacobus Verpoort No. 4329, desertie voor de eerste maal-
● Johan Bernard Steffens No. 4652, poging tot desertie voor de eerste maal-
● Joseph Diemel No. 5911, poging tot desertie voor de tweede maal-
● Bernardus Vrijdaal No. 3602, poging tot desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbende
● Cornelis Hofmeel No. 1317, verkoopen van eene voerlakensche broek, een hemd en twee paar kousen
● Johannes Dercks No. 4927, verkoopen voor de eerste maal van twee paar kousen
● Pieter Zijlemans No. 3588, verkoopen voor de eerste maal van een paar kousen
● Menzo Albertus Martens No. 2170, verkoopen van twee paar kousen
● Jacob Frederik Streib No. 2977, verkoopen voor de vierde maal van een hemd
● Albertus Bolderman No. 5790, ontvreemden van acht ellen katoen van de fabrijk, waarmede hij door den poortier aan de achterpoort is aangehouden. De beklaagde voert ter verschooning aan hetzelve ter verkoop te hebben ontvangen van den kolonist Jacob Kromme No. 833.
26-07-1853
invnr 761 bij 13 september 1853 N18
● Paulus Abraham Beenakker No. 4936, poging tot desertie voor de eerste maal
● Machiel de Lange No. 1457, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleeding stukken, buiten de aanhebbende
02-08-1853
Invnr 762 bij 26 september 1853 N6
● Lodewijk Sleuring No. 4758, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleeding stukken buiten de aan hebbende en van eene kantschop
● Johannes Wertz No. 2465, ontvreemden van vijf kop aardappelen der Maatschappij toebehoorende
19-08-1853
Invnr 762 bij 26 september 1853 N6
● Jan Brander No. 5423, poging tot desertie voor de eerste maal
Jan Johannes Hardebol No. 3960, verkoopen voor de eerste maal van twee broeken, twee hemden, een doek en een paar kousen
● ingekomen Verbaal van den Raad van Tucht van het 3 Gesticht te Veenhuizen houdende veroordeeling van Pieter de Heij No. 2136. wegens desertie
23-08-1853
Invnr 762 bij 26 september 1853 N6
● Gosen Palmen No. 3105, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleeding stukken buiten de aanhebbende
..-09-1853
Invnr 764 bij 19 oktober 1853 N24
● Hendrik Remmerswaal No. 5207, tezoek brengen van een hamer, getarifieerd tegen ƒ ,,.56-
● Jan Thom No. 3456, ontvreemden van 10 kop aardappelen-
● Adriaan van Laarhoven No. 5437, ontvreemden van 6 kop aardappelen-
● Theodorus Wolters No. 1388, ontvreemden van 5 kop aardappelen
● Cornelis Schouwenburg No. 3964, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen vroeger te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen voor de eerste maal van eene broek en een doek, 1e taille-
● Pieter Hessel Blom No. 5755, poging tot desertie voor de tweede maal, na zich alvorens te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen voor de tweede maal van eene broek, een hemd, een doek en twee paar kousen
● Hendrik Mulder No. 3966 wegens het voor de eerste maal verkoopen van eene broek, een hemd en een paar kousen
06-09-1853
Invnr 764 bij 19 oktober 1853 N24
● Franciscus Lambertus Soede No. 4812, desertie voor de eerste maal
10-09-1853
Invnr 764 bij 19 oktober 1853 N24
● Hendrik Kuipers No. 4762, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleeding stukken buiten de aanhebbende
● Anthonij Andries van Tol No. 2190, desertie voor de eerste maal, na zich, eenige dagen tevoren, te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen voor de tweede maal van eene voerl. broek, een hemd en eene doek
12-09-1853
Invnr 764 bij 19 oktober 1853 N24
● Albert Timmer No. 3891, poging tot desertie voor de eerste maal
● Hendrik Arnoldus ten Harkel N 906 ter zake van desertie voor de eerste maal met medeneming van al zijne kleedingstukken
14-09-1853
Invnr 764 bij 19 oktober 1853 N24
● Pieter Joseph Servais No. 4295, Wilhelmus Arts No. 3928, Johannes Martinus van Beek No. 2240 en Dirk van Leeuwen No. 3867, poging tot desertie voor de tweede maal, gepaard met het Smeden van Complot-
● Menzo Albertus Martens No. 2170, poging tot desertie voor de zesde maal gepaard met het verkoopen van een paar kousen en het Smeden van complot.-
● Cornelis Schouwenburg No. 3964, Petrus Hoevenaar No. 3992 en Simon Pothuis No. 5801, poging tot desertie de beide eersten voor de tweede maal en de laatste voor de derde maal, gepaard met het te zoek brengen van kleedingstukken en het Smeden van complot
19-09-1853
Invnr 764 bij 19 oktober 1853 N24
● Hendrik Moelich No. 4706, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbende en
● Johannes Colbeth No. 1506, desertie voor de tweede maal met medeneming van kleeding stukken, buiten de aanhebbende
04-10-1853
Invnr 766 bij 22 november 1853 N23
● Willem Gerrit Albregt No. 5966, poging tot desertie voor de eerste maal na zich alvorens schuldig gemaakt te hebben aan het voor de eerste maal verkoopen van eene Broek een Hemd eene Voerl. Borstrok en drie paar kousen
10-10-1853
Invnr 766 bij 22 november 1853 N23
● Antje Van der Werf No. 5570, ontvreemden van een nieuwen(?) doek van de koloniste W: Scheltens No. 5524.
● Elisabeth Bijl No. 6008, verkoopen van twee Hemden een eene Bonte boezelaar
● Petronella Johanna Mazurel No. 1022, verkoopen van twee Hemden en eene Bonte boezelaar
● Jan Johannes Hardebol No. 3960, verkoopen van eene Broek en een Hemd
● Francina Stikkelorum No. 3669, onzedelijk verkeer, tengevolge waarvan zij zich bevindt in Zwangeren Staat, met den ontslagen kolonist Wetsel.
14-10-1853
Invnr 766 bij 22 november 1853 N23
● Catharinus Eskes No. 5196, desertie voor de eerste maal.
20-10-1853
Invnr 766 bij 22 november 1853 N23
● Jacob Frederik Streib No. 2977, desertie voor de derde maal.
25-10-1853
Invnr 766 bij 22 november 1853 N23
● Cornelis de Wit vroeger genoemd Jacobus Nieuwdorp No. 5993, poging tot desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere koloniale kleedingstukken dan hij aan moest hebben
● Bart van Doorn No. 5654 & Hendrik Boshoven No. 5656, desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere kleedingstukken dan de aanhebbende
● Jacobus Verpoort No. 4329, desertie voor de tweede maal.
● Jan Matthijs Joseph Strolenberg No. 2156, verkoop van koloniale kleeding voor de tweede maal, bestaande in een voerlaken Broek een Hemd en twee paar kousen van de 1e taille Zoo mede een doek en een lepel.
● Alberdina van Luit No. 5604, Zwangerschap ontstaan door Zedeloozen omgang
26-10-1853
Invnr 766 bij 22 november 1853 N23
● Johannes Hendrikus Gorkum No. 5933, desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
31-10-1853
Invnr 766 bij 22 november 1853 N23
● Pieter De Bie No. 2165, poging tot desertie voor de eerste maal.
04-11-1863
Invnr 769 bij 3 januari 1854 N5
● Hendrik van der Maas No. 4388, desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
● Nicolaas van Zutphen No. 5677, desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
● Hilbert van Beek No. 5956, desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
18-11-1853
Invnr 769 bij 3 januari 1854 N5
● Andries Marcus No. 3387, desertie voor de eerste maal met mede neming van kleedingstukken buiten de aanhebbende
● Cornelis de Wit vroeger genaamd Jacobus Nieuwdorp No. 5993, verkoopen van koloniale kleedingstukken bestaande in Een Pet Twee Hemden en Twee paar Kousen
02-12-1853
Invnr 770 bij 17 januari 1854 N18
● Hendrik van Dalen No. 86, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens verkocht te hebben Een Voerlaken Broek en twee paar kousen
● Samuel Hartel No. 6259, moedwillig aan stukken breken van Drie dorschstokken
06-12-1853
Invnr 770 bij 17 januari 1854 N18
● Johannes Petrus Hillebrand No. 5856, desertie voor de eerste maal met mede neming van kleedingstukken buiten de aanhebbende
12-12-1853
Invnr 770 bij 17 januari 1854 N18
● Willem Reijnders No. 3942, desertie voor de eerste maal.
● Sjoerd Klazes No. 6030, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een voerlaken Broek en Een paar kousen
● Cornelis Schouwenburg No. 3964, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een paar kousen
● Jan Johannes Hardebol No. 3960, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Hemd
16-12-1853
Invnr 770 bij 17 januari 1854 N18
● Willem Linthorst No. 1346, desertie voor de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan de aanhebbende
30-12-1853
Invnr 770 bij 17 januari 1854 N18
● Jan Brander No. 189 en Jacobus van Kampen No. 283, desertie voor de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan de aanhebbende.