Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1854
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Er zijn 62 bewaard gebleven zittingsverslagen uit 1854.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen

02-01-1854
Invnr 773 bij 14 maart 1854 N6
● Levi Logger No. 69, desertie voor  de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan de aanhebbende.

12-01-1854
Invnr 773 bij 14 maart 1854 N6
● Nicolaas de Vriend No. 5402 en Jan Molenaar No. 5581, desertie voor de eerste maal
● Jan Johannes Hardebol No. 3960, verkoopen van koloniale kleeeding stukken nu bestaande in Een paar kousen
● Johanna Catharina Kruithof No. 368 en Grietje Kuikhoven No. 264, onbetamelijke uitdrukkingen en Scheldwoorden tegen de dochter van den Zaalopziener Scherjon
● Johanna Westerman No. 421 en Maria Faas No. 5906, onzedelijken omgang tengevolge waarvan zij zich in Zwangeren Toestand bevinden

13-01-1854
Invnr 773 bij 14 maart 1854 N6
● Gerrit Helbeek No. 5997, desertie voor de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan de aanhebbende

21-01-1854
Invnr 773 bij 14 maart 1854 N6
● Johannes Markhof No. 466, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Hemd & Een paar kousen
● Lambertus Kemps No. 842, verkoopen van koloniale kleeding stukken als Een Hemd Een paar kousen Mans 2 taille en een ketel
● Lammert Deunk No. 4639, verkoopen van koloniale kleeding stukken als: Een doek, Een paar Handschoenen Mans 1 taille en Een ketel
● Sjoerd Klazes No. 6030, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Pet Een Voerlaken Broek en twee paar kousen
● Jan Brander No 189, poging tot desertie voor de tweede maal
● Jacobus van Kampen No. 283, poging tot desertie voor de tweede maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben, bestaande in Een Hemd Een paar kousen en een pet die hij bij de desertie heeft verkocht
● Hendrik Boshoven No. 5656, poging tot desertie voor de tweede maal en het kort daar voren voor de eerste maal verkoopen van koloniale goederen bestaande in Een pet, twee Hemden, twee doeken, twee paar kousen en Een paar klompen Mans 1 taille alsmede Een bord een lepel een vork twee kammen en een ketel.

24-01-1854
Invnr 773 bij 14 maart 1854 N6
● Jan Narrebout No. 296, Jan Hermanus Blankevoor No. 5331 & Jacobus Dirksen No. 3282, desertie voor de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan de aanhebbende
● Simon Pothuis No. 5801, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in  Een Hemd twee paar kousen en Een doek

01-02-1854
Invnr 774 bij 21 maart 1854 N5
● Hendrik Schuurman No. 3969, verkoopen van koloniale kleeding stukken als: een Hemd, een doek, een paar kousen en een Voerl: Borstrok Ms 2 taille
● Johannes Bade No. 5013, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in een Voerl. Broek, een Hemd, een doek en een paar kousen Ms
● Jan Wijgers No. 100, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in een Voerl: Broek een Hemd en een paar kousen Ms. 1e taille als mede poging tot desertie voor de eerste maal

06-02-1854
Invnr 774 bij 21 maart 1854 N5
● Jan Eskes No. 5869, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in een Pet, een Voerl. Broek een Hemd en twee paar kousen Ms 1e taille
● Meijndert De la Court No. 1765, als zijnde op de Zwolsche weg aangehouden, bij zich hebbende zes stuks Bezems en 36 Boenders

13-02-1854
Invnr 774 bij 21 maart 1854 N5
● Jan Johannes Hardebol No. 3960, poging tot desertie voor de eerste maal, en het verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de vijfde maal nu bestaande in een Hemd een paar kousen Ms 1 taille
● Cornelis Schouwenburg No. 3964, poging tot desertie voor de tweede maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de derde maal nu bestaande in een paar kousen Ms 1e taille

16-02-1854
Invnr 774 bij 21 maart 1854 N5
● Johannes Markhof No. 466, poging tot desertie voor de eerste maal

20-02-1854
Invnr 774 bij 21 maart 1854 N5
● Jan van Oosten No. 1477, poging tot desertie voor de tweede maal.
● Leonardus Gloens No. 5317, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens te hebben verkocht een Voerl Broek twee Hemden twee doeken en een paar kousen Ms
● Ludewina Wilhelmina Louisa Moot No. 564 en Johanna Smit No. 2739, ontvreemden van eenig bont garen uit de katoenweverij
● Johanna Meinders No. 1007 en Adriana Zonnenberg No. 4231, koopen van voornoemd garen.

28-02-1854
Invnr 774 bij 21 maart 1854 N5
● Johannes Van Hulten No. 5833, desertie voor de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan de aanhebbende
● Cornelis Postumus No. 517, poging tot desertie voor de eerste maal en het vooraf verkoopen van een paar kousen Ms 2 taille
● Jan Hermanus Blankevoor No. 5331, maal verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in twee Hemden twee paar kousen Ms 1 taille & het verwaarloozen van de voering uit zijn buis
● Bart van Doorn No. 5654, verkoopen van koloniale goederen als een Hemd, twee paar kousen, een doek, een paar schoenen Ms 1 taille als mede een Ketel.
● Anthonij Adries Van Tol No. 2190, verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in een Voerl: broek, een doek, een paar kousen, een paar Handschoenen Ms 1 taille een Missieboek/groote druk/ en een Ketel

03-03-1854
Invnr 777 bij 9 mei 1854 N19
● Jan Antonie van Thiel No. 701, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in een broek een hemd en 2 pr koussen 1e taille
● Daniel van Tiel No. 499, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in een broek, een hemd en twee pr kousen 1 taille.
● Hendrik Schuurman No. 3969, poging tot desertie voor de eerste maal en het voor de tweede maal verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in twee pr kousen 2 taille
● Sjoerd Klazes No. 6030, poging tot desertie voor de eerste maal en het voor de derde maal verkoopen van koloniale kleeding stukken, bestaande in een pet, een broek en een pr koussen 1 taille
● Hendrica van der Meent No. 521, missen van een pr koussen en een Doek 1e taille.

14-03-1854
Invnr 777 bij 9 mei 1854 N19
● Abraham de Roo No. 5808, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in een broek, een hemd en een paar kousen
● Frans Wittenaar N.29 (S.K.), verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in een broek, een hemd, een doek & Een paar kousen 2 taille
● Gerrit Helbeek No. 5997, verkopen van koloniale kleeding stukken bestaande in twee Hemden, een doek & 2 pr kousen 1e taille
● Marten Wesseling No. 5945, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in een broek, een Hemd & twee paar kousen
● Roelof Laagland No. 405, verkoopen van koloniale goederen,  bestaande in Een broek, drie Hemden, een doek, twee paar kousen 1e taille en een koffij keteltje.-
● Harm Gankema No. 470, verkoopen van koloniale goederen bestaande in Een Broek, twee Hemden, 1 doek, twee paar kousen 1e taille en een koffijketeltje.-
● Jacobus van Kampen No. 283, desertie voor de derde maal met meedeneming van meer koloniale goederen dan hij gekleed zijnde mogt aanhebben

21-03-1854
Invnr 777 bij 9 mei 1854 N19
● Lambertus Kemps No. 842, desertie voor de tweede maal, met meedeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde mogt aan hebben

27-03-1854
Invnr 777 bij 9 mei 1854 N19
● Jan Eskes Dooijes No. 5869, poging tot desertie voor de 1e maal en het voor de tweede maal verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in een pet, een broek, een hemd en een paar kousen
● Jan Johannes Hardebol No. 3960 en Hendrik van Dalen No. 86, poging tot desertie voor de tweede maal
● Theodorus Geelkerken No. 99, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in twee Broeken, een hemd een paar kousen en een halsdoek van de 1e taille
● Albertus Johannes Haksvoort No. 5466, maal verkoopen van koloniale kleeding bestaande in een hemd van de 1e taille.
● De beschuldigden zeggen de goederen verkocht te hebben aan hunne mede kolonist Jacobus Klein No. 4286

31-03-1854
Invnr 777 bij 9 mei 1854 N19
● Egbert Roemers No. 690, poging tot desertie voor de eerste maal
● Dirk van Vlaardingen No. 3588, desertie voor de eerste maal
● Johannes Timmers No. 1216, desertie voor de tweede maal met medeneming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij moest aan hebben.
● Jan van Dam No. 727, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van een paar kousen Ms
● Adolf van Niekerken No. 6098, ontvreemden van drie nedp: vet en drie nedp vleesch van eene koe door hem geslacht

04-04-1854
Invnr 779 bij 7 juni 1854 N10
● Harm Gankema No. 470, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale goederen voor de tweede maal, bestaande in Een Broek Een Doek, twee paar Kousen alle 1 Taille Een Lepel Een vork, twee Kammen, en Een Keteltje
● Cornelis Schouwenburg No. 3964, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een paar kousen Ms 1e taille

10-04-1854
Invnr 779 bij 7 juni 1854 N10
● Hendrik Moelich No. 4706, desertie voor de tweede maal met medeneming van meerdere koloniale kleedingstukken dan hij aan moest hebben
● Anton Zimmerman No. 1257, desertie voor de eerste maal met medeneming van alle zijne koloniale kleeding
● Abraham van der Heijden No. 1425, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Broek en Een paar kousen
● Nicolaas de Vriend No. 5402, poging tot desertie voor de tweede maal en het verkoopen van koloniale goederen bestaande in Een doek Een paar kousen Ms 1 taille en Een keteltje
● Gerrit Keizer No. 2469, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale goederen bestaande in twee Broeken Een Hemd twee paar kousen & Een Borstrok Ms
● Josephus Denker No. 5177, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in twee Broeken, Een Hemd Een doek en twee paar kousen Ms

13-04-1854
Invnr 779 bij 7 juni 1854 N10 13-04-1854 overlijden Uhl
● Jan Wijgers No. 100, poging tot desertie voor de tweede maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een paar kousen M 1 taille voor de eerste maal

19-04-1854
Invnr 779 bij 7 juni 1854 N10
● Hendrik van Dalen No. 86,.poging tot desertie voor de derde maal met medeneming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
● Jan Van Dam No. 727, poging tot desertie voor de tweede maal
● Hendrik Schuurman No. 3969, poging tot desertie voor de tweede maal en het voor de derde maal verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een paar kousen Ms 2 Taille
● Marten Wesseling No. 5945, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukkken voor de tweede maal nu van twee Hemden twee Broeken, twee paar kousen en Een doek
● Jan van Oosten No. 1477, verkoopen van koloniale kleeding stukken, nu  van Een Hemd & twee paar kousen Ms 1 taille
● Cornelis Van Wageningen No 321, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu een Broek Een Hemd Een paar kousen Ms 1 taille en Een keteltje

26-04-1854
Invnr 779 bij 7 juni 1854 N10
● Simon Pothuis No. 5801, poging tot desertie voor de derde maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de Vijfde maal bestaande in Een Broek Een doek en Een paar kousen Ms 1. taille
● Josephus Denkers No. 5177, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de tweede maal bestaande in twee Broeken Een Hemd Een doek en twee paar kousen
● Christiaan Strikker No. 1374, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Hemd
● Harm Gankema No. 470, verkoopen van koloniale goederen voor de derde maal bestaande in Een Hemd Een paar kousen M 1 Taille en Een keteltje
● Cornelis Postumus No. 517, poging tot desertie voor de tweede maal

02-05-1854
Invnr 780 bij 20 juni 1854 N6
● Jan Ligthart No. 584, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste keer bestaande in Een Hemd Ms 1e Taille
● Roelof Laagland No. 405, desertie voor de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben.

05-05-1854
Invnr 780 bij 20 juni 1854 N6
● Hendrik Moelich No. 4706, desertie voor de derde maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
● Derk Volmers No. 6242, desertie voor de eerste maal met mede neming van alle zijne kleeding stukken
● Jacobus Dirksen No. 3282, desertie voor de tweede maal
● Arie Slagmolen No. 1280, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Twee Hemden, Een pet, Twee Broeken, Een doek, en Een paar kousen
● Bart van Doorn No. 5654, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Broek Een Hemd Een doek Twee paar kousen Ms. 1e Taille en een keteltje
● Nicolaas de Vriend No. 5402, poging tot desertie voor de derde maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de derde maal bestaande in Een doek en twee paar kousen Ms. 1 Taille
● Louis Friso Wijnands No. 1922, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Pet, Een Buis, Een Broek, Een Hemd en Een paar kousen
● Jacobus Johannes Freche No. 3789, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee Broeken, Twee Hemden, Een doek, Twee paar kousen en Een Borstrok

09-05-1854
Invnr 780 bij 20 juni 1854 N6
● Gerrit Van ’t Ent No. 3363, desertie voor de eerste maal

12-05-1854
Invnr 780 bij 20 juni 1854 N6
● Theodorus Geelkerken No. 99, poging tot desertie voor de eerste maal.

19-05-1854
Invnr 780 bij 20 juni 1854 N6
● Gerrit Helbeek No. 5997, desertie voor de tweede maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
● Jan Bos No. 5867, desertie voor de eerste maal met mede neming van meerdere koloniale kleeding stukken dan hij aan moest hebben
● Coenraad Hufman No. 4548, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee Broeken, Een doek en twee paar kousen
● Maarten van der Zwan No. 1972, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een paar kousen

23-05-1854
Invnr 780 bij 20 juni 1854 N6
● Pieter Zijlemans No. 3888, poging tot desertie voor de tweede maal
● Arie Slagmolen No. 1280, poging tot desertie voor de tweede maal
● Andries Dietz No. 3885, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek & twee Hemden Ms 1 taille mede voor de eerste maal.
● Willem Romijn No. 1260, poging tot desertie voor de eerste maal, en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek Een Hemd Een doek en Een paar kousen Ms 1 taille mede voor de eerste maal.
● Frederik de Vries S.K. N 36, poging tot desertie voor de eerste maal, en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee Broeken, Twee Hemden drie paar kousen en Een paar klompen Ms 2 taille benevens Een Lepel en keteltje
● Lambertus Kemps No. 842, poging tot desertie voor de derde maal met medeneming van meer kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Christiaan Strikker No. 1374, poging tot desertie voor de tweede maal met medeneming van meer kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Johannes Roskamp No. 2136, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Hemd en twee paar kousen Ms 1 Taille
● Harm Gankema No. 417, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Hemd, Een Doek & Twee paar kousen
● Josephus Denker No. 5177 wegens het voor de derde maal verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Hemd en Een paar kousen

30-05-1854
Invnr 780 bij 20 juni 1854 N6
● Jan van Oosten No. 1477, poging tot desertie voor de derde maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de derde maal nu bestaande in Een Hemd en Twee paar kousen

21-06-1854
Invnr 782 bij 17 juli 1854 N11
● Dirk van Erkel No. 1292, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben

23-06-1854
Invnr 782 bij 17 juli 1854 N11
● Abraham Van der Heijde No. 1425, desertie voor de tweede maal
● Johannes Van de Coolwijk No. 2652, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Hendrik van Dolderen S.K. N 60, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een paar kousen en Een Halsdoek Ms 1e taille
● Willem van der Linden No. 5277, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in twee paar kousen Ms 1 taille Een broek en een Hemd
● Clasina Jansen No. 5104, onzedelijken omgang tengevolge waar van zij zich in Zwangeren toestand bevind

26-06-1854
Invnr 782 bij 17 juli 1854 N11
● Harm Gankema No. 470, poging tot desertie voor de tweede maal en het voor de Vijfde maal verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een paar kousen Ms. 1e taille

03-07-1854
Invnr 783 bij 15 augustus 1854 N28
● Theodorus Geelkerken No. 99, desertie voor de tweede maal
● Jan Van Winsum No. 360, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Frederik Boon van Ostade No. 5672, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding mede voor de eerste maal bestaande in Twee Broeken, Een Hemd, Twee Doeken en Twee paar kousen Ms.
● Bart van Doorn No. 5654, verkoopen van koloniale kleeding stukken, als: Een Hemd, Een doek en Twee paar kousen Ms. 1e taille
● Frederik de Vries S.K. N 36, verkoopen van koloniale kleeding stukken, als: Twee doeken en Een paar kousen Ms. 2 taille
● Pieter de Heij No. 2221, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee Broeken en Twee paar kousen Ms. 1e taille
● Hermanus Lunet No. 367, verkoopen van koloniale kleeding stukken, als: Twee Broeken Een Hemd, Een doek en Twee paar kousen Ms
● Arend Vrijhof S.K. N 26, verkoopen van koloniale kleeeding stukken als. Een Broek, Een Hemd, Een doek en Een paar kousen Ms

07-07-1854
Invnr 783 bij 15 augustus 1854 N28
● Franciscus Beers No. 1911, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Willem Jacob Goeree S.K. N 35, desertie voor de eerste maal

10-07-1854
Invnr 783 bij 15 augustus 1854 N28
● Pieter Zijlemans No. 3888, desertie voor de derde maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Huberdina Zelle No. 176, mishandeling van hare mede kolonist Cornelia Sleurink No. 5295

17-07-1854
Invnr 783 bij 15 augustus 1854 N28
● Leendert Johannes Köhler No. 4916, desertie voor de derde maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Johannes Speijk No. 2628, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.

26-07-1854
Invnr 783 bij 15 augustus 1854 N28
● Alijda Tammerijn No. 2094, brutaliteit tegen den opziener van de katoenweverij met name de kolonist Daniel Salet No. 1266
● Theodorus Geelkerken No. 99, desertie voor de derde maal
● Dirk van Erkel No. 1292, desertie voor de tweede maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Jan Jansen No. 3719, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Frederik de Vries S.K. N 36, desertie voor de tweede maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben

01-08-1854
Invnr 787 bij 19 september 1854 N9
● Christiaan Van der Linde NO. 3372 en Hermanus Lunet No. 367, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan zij gekleed zijnde aan mogten hebben
● Engelbertus Van der Poll No. 1715, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek, Een Hemd, Een paar kousen en Een doek

09-08-1854
Invnr 787 bij 19 september 1854 N9
● Gerardus Regtien No. 2314, poging tot desertie voor de eerste maal

14-08-1854
Invnr 787 bij 19 september 1854 N9
● Maria Musschaart No. 2889, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een paar kousen en Een doek V 1e taille
● Jacob Scheffer No. 5240, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee Broeken, Een Hemd, en Een paar kousen
● Evert Gosse de Vries No. 5530, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Hemd en Een paar kousen Ms 3 taille
● Daniel van Tiel No. 499, desertie voor de tweede maal

18-08-1854
Invnr 787 bij 19 september 1854 N9
● Gerbrand Marten Stalinga Spies No. 2038, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Willem Ottens No. 5830, inwerpen door middel van een eind plank van een glasraam in het huis van den OnderDirecteur/binnen/

21-08-1854
Invnr 787 bij 19 september 1854 N9
● Jacobus Nieuwdorp No. 3821, poging tot desertie voor de eerste maal, na alvorens te hebben verkocht Een Pet, Een Broek, Een Hemd, Een doek & Een paar kousen Ms 2 taille.

28-08-1854
Invnr 787 bij 19 september 1854 N9 OPNIEUW fotograferen
● Harm Gankema No. 470, desertie voor de derde maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Hendrik Boshoven No. 5656, desertie voor de derde maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Roelof Laagland No. 405, desertie voor de tweede maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Willem VanderVeen No. 402, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek, Een Hemd en twee paar kousen
● Jan Nijkerk No. 2290, idem als voren van Een Hemd Een doek en Een paar kousen Ms 1 Taille
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774. idem als voren van Een Hemd Een doek en een paar kousen Ms 1 taille
● Hermanus Zijlstra No. 165, idem als voren van Twee broeken, Een Hemd, Een doek drie paar kousen Ms 1 taille en Een keteltje.
● Christiaan Van der Linde No. 3372, idem als voren van Een Hemd en Een paar kousen Ms 1e taille
● Aaltje Wannega No. 913, idem als voren van Een Voerl: Rok en Twee paar kousen Vr 1e taille
● Geertje Wagenaar No. 1527, idem als voren van Een doek en het verwaarloozen van Een paar kousen Vr. 1.taille
● Alida Ossenvoort No. 4930, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Hemd, Twee voerl Rokken, Twee paar kousen twee doeken en Een Bont Boezelaar Vr 1 Taille, de laatste aan den kolonist Evert Reemst No. 3747

31-08-1854
Invnr 787 bij 19 september 1854 N9
● Gerardus van de Veem No. 3460 en Jacob Carel de Mens No. 3794, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan zij gekleed zijnde aan mogten hebben

05-09-1854
Invnr 789 bij 17 oktober 1854 N2
● Samuel Hartel No. 6259, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Hendrik Schuurman No. 3969, desertie voor de derde maal

08-09-1854
Invnr 789 bij 17 oktober 1854 N2
● Christiaan Van der Linde No. 3372, poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de tweede maal nu bestaande in Een Pet en Een doek Ms. 1 Taille
● Jacobus Nieuwdorp No. 3821, poging tot desertie voor de tweede maal, na al vorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de tweede maal nu bestaande in Een Pet Een Hemd, Een doek en Een paar kousen

15-09-1854
Invnr 789 bij 17 oktober 1854 N2
● Jan Molenaar No. 5581, desertie voor de tweede maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Janke Gerbens Dusselaar No. 2864, poging tot desertie voor de eerste maal na al vorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een paar kousen Vr. 1 taille
● Margje Vander Vis No. 4696, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Hemd Twee paar kousen Een Bontboezelaar en Een Borstrok Vr. 1 taille
● Anna Maria Lindeman dochter van den strafkolonist G. Lindeman wegens het ontvreemden van Tien kop aardappelen

19-09-1854
Invnr 789 bij 17 oktober 1854 N2
● Jacob Carel de Mens No. 3794, desertie voor de tweede maal
● Hugo van der Werf No. 3646, poging tot desertie voor de eerste maal, en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Voerl: Broek Ms.1.taille
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, poging tot desertie voor de eerste maal, en het voor de tweede maal verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Twee Hemden, Twee doeken en Twee paar kousen
● Cornelis Schouwenburg No. 3964, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Buis en een Voerl: Broek Ms. 1 taille
● Jan Evert Smals No. 2297, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Voerl Broek en Een doek Ms 1. taille
● Gerrit Wiggers No. 2570, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Voerl Broek

02-10-1854
Invnr 792 bij 21 november 1854 N20
● Jan Antonie van Thiel No. 701, poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de tweede maal nu bestaande in Een Broek Twee paar kousen en Een doek
● Jacob Fredrik Streib No. 2977, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Broek Een Hemd en Twee paar kousen
● J L Mesterom S.K. N 32, ontvreemding op den Hoeve van den OnderDirecteur Buiten van Vier kop aardappelen en het toebrengen van slagen aan de kolonisten Spoel en vrouw

09-10-1854
Invnr 792 bij 21 november 1854 N20
● Theodorus Geelkerken No. 99, desertie voor de vierde maal
● Barend van Elst No. 3549, desertie voor de eerste maal
● Gerrit Wiggers No. 2570, poging tot desertie  voor de eerste maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de tweede maal nu bestaande in Een Broek, Een Hemd, Een Doek en Een paar kousen Ms. 1 Taille
● Hendrik Van Beek No. 4328, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale  kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Pet, Een Buis, Een Broek Een paar kousen Twee Hemden en Een Doek Ms. 1 Taille
● Karel Johannes Sasman No. 3998, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale  kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Pet, Een Hemd, Een paar kousen en Een Doek Ms. 1 Taille
● Johannes Leemkool No. 1699, poging tot desertie voor de eerste maal na al vorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale  kleeding stukken mede voor de eerste maal bestaande in Een Hemd, Twee doeken, Twee paar kousen Ms 1 Taille benevens Een Bord Een Lepel Een vork Een groote en Een kleine kam en Een keteltje.
● Christiaan VanderLinde No. 3372, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Doek en Een paar kousen
● Harm Gankema No. 470, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Hemd en Twee paar kousen Ms 1 Taille
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Twee doeken en Twee paar kousen
● Johannes Roskamp No. 2136, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Broek, Een Hemd, Twee doeken en Een paar kousen

13-10-1854
Invnr 792 bij 21 november 1854 N20
● Frederik Hendrik Jansen No. 3336, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben

19-10-1854
Invnr 792 bij 21 november 1854 N20
● Jan Meesman No. 1681, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet, Een Broek, Een Hemd, Twee Doeken, Twee paar kousen
● Mathijs van der Waaij No. 3514, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Jantje Hollander No. 2895, onzedelijken omgang tengevolge waar van zij zich in Zwangeren toestand bevind

22-10-1854
Invnr 792 bij 21 november 1854 N20
● Christiaan Dunnes S.K. N 37, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacobus Nieuwdorp No. 3821, desertie voor de derde maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.

24-10-1854
Invnr 792 bij 21 november 1854 N20
● Willem Van der Veen No. 402, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de tweede maal nu bestaande in Twee Broeken, Een Hemd, Een doek en Twee paar kousen
● Gerrit van Leeuwen No. 2291, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Evert Gosse de Vries No. 5530, poging tot desertie voor de derde maal.
● Anthonij Andries van Tol No. 2190, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Twee Broeken, Een doek, Twee paar kousen Ms 1 Taille en Een Missieboek groote druk
● Gosse Teijes Bakker No. 345, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek, Een Hemd, Een Doek, Twee paar kousen Ms. 1 Taille en een keteltje.
● Hendrik Geerts Oost No. 3798, idem als voren van Een Broek, Een Hemd, en Twee paar kousen Ms 1 taille
● Dirk Gerrit Bruin No. 1713, idem als voren van Een Broek, Een doek en Een paar kousen Ms. 1 Taille
● Johannes Minnee No. 2051, idem als voren van Een Hemd, Een doek, Een paar kousen Ms 2 Taille en een keteltje.
● Johannes Hermanus Van Ingen No. 2892, idem als voren van Twee Hemden, Twee Broeken, Twee paar kousen en Een doek

30-10-1854
Invnr 792 bij 21 november 1854 N20
● Bart van Doorn No. 5654, poging tot desertie voor de derde maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken, mede voor de derde maal nu bestaande in Een hemd Een Doek & drie paar kousen
● Jetze Jans de Vries No. 2501, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens mede voor de eerste maal te hebben verkocht Twee Broeken Een Hemd Twee Doeken en drie paar kousen
● Hendrik Obe No. 1853, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Broek Een Hemd Twee Doeken en Een paar kousen
● Johannes Petrus Hillebrand No. 4334, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet Een Broek Een doek en Twee paar kousen Ms. 2 Taille
● Frederik Antoon Kroon No. 3824, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet Een Broek Een Hemd Een doek en Een paar kousen Ms. 2 Taille
● Bartholomeus Johannes Ekkers No. 5742, ontvreemden van Tien kop aardappelen

Met commentaar van de permanente commissie

07-11-1854
invnr 794 bij 19 december 1854 N3
● Hermanus Wintershoven, No. 1412, desertie voor de eerste maal met medeneeming van meer Koloniale kleedingstukken dan hij, gekleed, zijnde, aan mogt hebben.
● Abraham Turnhout, No. 2078, verkoop koloniale kleedingstukken voor de 1e maal, als 1 broek, 1 hemd, 1 paar kousen mt. 2 taille.
● Johannes Nicolaas Thomas Born, No. 2774, verkoop koloniale kleedingstukken voor de 4e maal, als 1 buis, 1 doek en 2 paar kousen met 1 taille.
● Gerrit Wiggers, No. 2570, verkoop koloniale kleedingstukken voor de 3e maal, als 1 doek en 2 paar kousen maat taille.
● Johannes Roskamp, No. 2136, verkoop koloniale kleedingstukken voor de 1e maal, als 1 hemd, 2 doeken, en 2 paar kousen maat 1 taille.
● Harm Gankema, No. 470, verkoop koloniale kleedingstukken voor de 7e maal, als 1 doek en 2 paar kousen maat 1 taille.

22-11-1854
invnr 794 bij 19 december 1854 N3
● Bernardus Jansen, No. 2028, en Foppe Minnes Fopma, No. 4915, desertie voor de eerste maal met medeneeming van meer Koloniale kleedingstukken dan zij gekleed zijnde aan mogten hebben.
● Johannes Minnee, No. 2051, verkoop kledingstukken voor de 2de maal, als 1 paar kousen en 1 doek maat 2 taille..
● Tjalling Talsma, No. 4588, koopen van een paar kousen maat 2 taille van den Kolonist Johannes Minnee en verkoop kledingstukken.voor de 2de maal, als een paar gedragen kousen ter waarde van 15 cents aan den Kolonist Jan Jansen, No. 3719, maar die ontkent en er is geen bewijs.
● Josina Geldof, No. 2414, Grietje Kuikhoven, No. 264, Betje de Boer, No. 695, Antje Honing, No. 2198, Theodora van Herpen, No. 2204, Johanna de Hoog, No. 4200, Johanna Catharina Heimsen, No. 4027, Leentje Lammers, No. 4874, Wilhelmina Hogeboom, No. 5646, en Theodora van London, No. 6161, ontvreemden van aardappelen van het land alwaar zij werkzaam waren gezamentlijk eene hoeveelheid van zestig kop alzoo ieder zes kop..

29-11-1854
invnr 794 bij 19 december 1854 N3
● Hendrik van Beek, No. 4328, en Barend van Elst, No. 3549, desertie voor de tweede maal.
● Louis Noel Wusten, No. 3506, voor de eerste maal verkoopen van Koloniale kleedingstukken bestaande in een pet, een broek, een hemd, een doek en twee paar kousen maat 1 taille, benevens een keteltje, een bord, een vork, een lepel, een grove en een fijne kam.

30-11-1854
invnr 794 bij 19 december 1854 N3
● Franciscus Reekstel, onzedelijks omgang met Johanna Berendina Vossebelt, dochter van de hoevenaarster de Weduwe Vossebelt.

04-12-1854
Invnr 796 bij 16 januari 1855 N15
● Gerrit Wiggers No. 2570, verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de Vierde maal nu bestaande in Een Buis, Een Broek, Een Doek, & Twee paar kousen

13-12-1854
Invnr 796 bij 16 januari 1855 N15
● Nicolaas Ternerder No. 5137 en Cornelis Pieters No. 2426, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan zij gekleed zijnde aan mogten hebben.
● Timoteus Willebrordus Smit No. 3729, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Hemd Een doek en Twee paar kousen
● Jan Meesman vroeger Scherps No. 1681, Willem Romijn No. 1260, Jan Molenaar No. 5581, Hendrik Philip Meijer No. 5271, Willem Fredrik Singeling No. 496, Gerhardus Krulkol No. 5491, ontvreemden van aardappelen

29-12-1854
Invnr 796 bij 16 januari 1855 N15
● Johannes Smit No. 5421, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek, Twee Hemden & Twee paar kousen Ms. 1. Taille mede voor de eerste maal
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het voor de Vijfde maal verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Bedlaken, Twee paar kousen en Twee Doeken
● Harm Martens Heida No. 6072, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet, Een Broek Drie Hemden en Twee paar kousen
● Klaas Berkhout No. 3489, idem als voren van Een Broek, Een Hemd, en Een paar kousen Ms 1 Taille
● Leendert Kok No. 3555, idem als voren van Een Broek, Drie Hemden en Een paar kousen Ms. 1 Taille
● Willem Goosen No. 3750, idem als voren van Twee Broeken en Twee paar kousen
● Willem Weerheim No. 1676, dronkenschap voor de eerste maal.