Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1855
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen

16-01-1855
Invnr 799 bij 1 maart 1855 N10
● Gerhardus Petrus Jacobus Staal No. 5458, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee Broeken en Een paar kousen Ms.1 Taille en het verwaarlozen van zijn Buis door er de kraag af te snijden
● Willem Reijnders No. 3942, idem als voren van Een Broek en Twee paar kousen
● Timoteus Willebrordus Smit No. 3739, idem als voren voor de tweede maal nu bestaande in Een Pet en Twee Hemden
● Harm Martens Heida No. 6072, idem als voren voor de tweede maal nu bestaande in Een Broek en Twee paar kousen
● Johannes Smit No. 5421, idem als voren voor de tweede maal nu bestaande in Een Hemd en Een paar kousen
● Hendrik Smit No. 144, hier gebezigd wordende als bezembinder, eenige bezems of boenders verkocht aan de dienstmeid van Ds Campagne

23-02-1855
invnr 801 bij 3 april 1855 N10
● Andries Marcus No. 3387, poging tot desertie voor de tweede maal.
● Harm Gankema No. 470, verkoopen van koloniale kleeding stukken, nu bestaande in Een Hemd, Twee paar kousen, en Twee Doeken
● Johannes Roskamp No. 2136, idem als voren voor de vierde maal nu bestaande in Twee paar kousen en Een Doek
● Gerrit Wiggers No. 2570, idem als voren voor de Vijfde maal nu bestaande in Een Hemd, Twee paar kousen en Twee Doeken
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, idem als voren voor de zesde maal, nu bestaande in Twee paar kousen en Een Doek
● Jetze Jans de Vries No. 2501, idem als voren voor de tweede maal nu bestaande in Een Hemd, Een paar kousen en Een Doek

07-03-1855
invnr 802 bij 17 april 1855 N18
● Christiaan Van der Linde No. 3372, desertie voor de derde maal
● Josephus Denker No. 5177, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Twee Broeken, Een Hemd, Een Doek, en Twee paar kousen

16-03-1855
invnr 802 bij 17 april 1855 N18
● Jan Bruinier No. 4, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee Broeken, Twee Hemden & Twee paar kousen
● Gerrit Keizer No. 2469, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Twee Broeken Twee Doeken en Twee paar kousen
● Hendrik Philip Meijer No. 5271, poging tot desertie na bevorens van zijne koloniale kleeding stukken te hebben verkocht Een Broek, Twee Hemden, Een Doek en Twee paar kousen
● Catharina Heeren No. 5647 en Alida Tammereijn No. 2094, onzedelijken omgang ten gevolge waarvan zij zich in Zwangeren toestand bevinden, eerstgenoemde met een vreemdeling buiten de kolonie woonachtig en de Tweede met den Ontslagen kolonist H M Heida No. 6072

20-03-1855
invnr 802 bij 17 april 1855 N18
● Louis Noel Wusten No. 3506, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Nicolaas Emmerick No. 5509, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Gerhardus Petrus Jacobus Staal No. 5458, poging tot desertie voor de eerste maal.
● Frederik Hendrik Jansen No. 3336, poging tot desertie voor de tweede maal na bevorens van zijne koloniale kleeding stukken te hebben verkocht Een Broek Een Hemd en Een paar kousen
● Hendrik van Dalen No. 124, poging tot desertie voor de eerste maal na bevorens van zijne koloniale kleeding stukken te hebben verkocht Een Broek en Twee paar kousen

27-03-1855
invnr 802 bij 17 april 1855 N18
● Roelof Laagland No. 405, desertie voor de derde maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Jan Antonie Van Tiel No. 701, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Twee Broeken, Een Hemd en Een paar kousen
● Tjalling Talsma No. 4588, idem als voren voor de derde maal van Een Hemd en Twee paar kousen Ms 2 Taille
● Balthazar Hendrik Emilius Dahmen No. 5872, idem als voren voor de eerste maal van Een Pet Twee Broeken en Twee paar kousen
● Jacob Forrer No. 3092, idem als voren voor de eerste maal van Een Hemd en Twee paar kousen Ms 1. Taille
● Jacob Herman Trumpert S.K. N 43, idem als voren voor de eerste maal van Twee Broeken Een Hemd, Twee paar kousen en Een Doek
● Petrus Goudeleeuw No. 372, idem als voren voor de eerste maal van Een Broek, Een Hemd en Een paar kousen
● Petrus Franciscus Gerardus Frensen No. 2318, idem als voren voor de eerste maal van Twee Broeken Een Hemd, Een Doek & Twee paar kousen Ms. 1 Taille
● Louis Hendrik Kaiser No. 597, idem als voren voor de eerste maal van Een Broek en Twee paar kousen

30-03-1855
invnr 802 bij 17 april 1855 N18 Desertie 4r maal GEEN riet
● Jan van Winsen No. 360, poging tot desertie voor de tweede maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de eerste maal bestaande in Een Doek Twee Broeken en Twee paar kousen
● Christiaan Van der Linde No. 3372, poging tot desertie voor de Vierde maal.
● Hendrik de Jong No. 285, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek en Twee paar kousen

13-04-1855
invnr 805 bij 22 mei 1855 N6
● Jan Jacob Decoz No. 4831, desertie voor de eerste maal
● Hendrikus van Druten No. 2089, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Johannes Möhler No. 2065, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek, Een Hemd & twee paar kousen
● Paulus Bijleveld No. 2561, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet, Een Buis, Twee Broeken, Een Hemd, Twee Doeken, drie paar kousen en Een Borstrok

20-04-1855
invnr 805 bij 22 mei 1855 N6
● Lambertus Kemps No. 5300, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Hendrik Moelich No. 4706, desertie voor de derde maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Barend van Elst No. 3549, poging tot desertie voor de eerste maal/ na reeds twee malen gedeserteerd te zijn geweest/ en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek Twee paar kousen en Een doek
● Wilhelmina de Jong dochter van den Strafkolonist B de Jong S.K.N 1, onzedelijken omgang tengevolge waarvan zij zich in eene Zwangeren toestand bevind

27-04-1855
invnr 805 bij 22 mei 1855 N6
● Mathijs van der Velden No. 1198, poging tot desertie na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek en Een Hemd Ms. 1 Taille beide overtredingen voor de eerste maal.
● Jacobus Rutgers No. 631 en Willem Kuiper No. 1075, poging tot desertie voor de eerste maal
● Hendrik Arjens Brouwer S.K. N. 15, ongehoorzaamheid door zich van zijne werkzaamheden te verwijderen
● Douwe Jans de Vries No. 4438, beleedigen van de kolonist Roelofje Tol No. 308 door woorden

04-05-1855
invnr 807 bij 26 juni 1855 N2
● Theodorus Hendrikus Hanewinkel No. 475, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet Twee Hemden, en Een paar kousen Ms.2 Taille als mede Een keteltje, Een Bord, Een Lepel, Een vork en Twee kammen mede voor de eerste maal
● Johannes de Vries No. 3457, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van Een Pet Een Voerl Broek Een Hemd Een paar kousen en Een Doek Ms. 2 Taille mede voor de eerste maal
● Hermanus Hubertus Lieshout No. 830, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van Twee doeken en Een paar kousen

08-05-1855
invnr 807 bij 26 juni 1855 N2
● Jetze Jans de Vries No. 2501, desertie voor de tweede maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Fredrik de Vries S.K. N 36, desertie voor de derde maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Daniel van Tiel No. 499, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Buis, Twee Broeken, Een Hemd en Twee paar kousen Ms.1 Taille en poging tot desertie voor de derde maal

15-05-1855
invnr 807 bij 26 juni 1855 N2
● Johannes Petrus Hillebrand No. 4334, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Nicolaas Terneder No. 5137, poging tot desertie voor de tweede maal na bevorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een doek en Twee paar kousen

22-05-1855
invnr 807 bij 26 juni 1855 N2
● Arie Vilders No. 955, Johannes Hermanus Peeters No. 4718 & Teunis Teunissen genaamd van der Horst No. 6205, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan zij gekleed zijnde aan mogten hebben
● Hugo Van der Werf No. 3646, poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet Twee Broeken drie Hemden Twee doeken en Twee paar kousen

25-05-1855
invnr 807 bij 26 juni 1855 N2
● Hendrik Schoen No. 133, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Gerardus Van de Veem No. 3460, desertie voor de tweede maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Johannes Hermanus van Ingen No. 2892, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Pet, Twee Broeken Een Hemd, Een doek en drie paar kousen

29-05-1855
invnr 807 bij 26 juni 1855 N2
● Johannes Möhler No. 2065, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Broek en Een paar kousen Ms. 1 Taille en poging tot desertie voor de eerste maal
● Frederik Aal No. 1080 en Nicolaas van der Woerd No. 1210, poging tot desertie voor de eerste maal

01-06-1855 invnr 809 bij 17 juli 1855 N8
● Jan Bakker No. 1433, desertie voor de eerste maal

05-06-1855
invnr 809 bij 17 juli 1855 N8
● Jacobus Rutgers No. 631, desertie voor de tweede maal
● Hendrik van Dalen No. 283, poging tot desertie voor de tweede maal
● Nicolaas Terneder No. 5137, verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een paar kousen

08-06-1855 invnr 809 bij 17 juli 1855 N8
● Johannes Hermanus Peeters No. 4718, Hendrik Philip Meijer No. 5271 en Anthonij Andries van Tol No. 2190, poging tot desertie voor de tweede maal
● Johannes Smit No. 5421, poging tot desertie voor de tweede maal na bevorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken nu bestaande in Een Pet Een Hemd Twee Broeken en Een paar kousen
● Frederikus Gerardus van Montfrans No. 6155, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Pet, Twee Broeken Een Hemd, twee Doeken & drie paar kousen Ms.1 Taille en poging tot desertie voor de eerste maal

15-06-1855 invnr 809 bij 17 juli 1855 N8
● Johannes van Hemert No. 4632, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Willem Jacob Goeree S.K. N 35, desertie voor de tweede maal en idem als voren.
● Bartholomeus Verhof No. 1930, desertie voor de eerste maal en idem als voren.
● Gerbrand Marten Stallinga Spies No. 2038, desertie voor de tweede maal en idem als voren.
● Gijsbertus Gerardus Valk No. 90, poging tot desertie voor de tweede maal en idem als voren
● Barend van Elst No. 3549, desertie voor de vierde maal
● Hermanus Cornelis Terhorst No. 1947, poging tot desertie voor de eerste maal.
● Daniel van den Berg No. 1668, poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek, Een doek en Een paar kousen Ms. 1. Taille mede voor de eerste maal.
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, poging tot desertie voor de derde maal na alvorens zich voor de zevende maal te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee broeken, Een Hemd, Een doek en drie paar kousen

22-06-1855 invnr 809 bij 17 juli 1855 N8
● Arie Vilders No. 955, poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht Een Pet, Een doek, en Twee paar kousen Ms. 1 Taille alsmede Een bord Een vork, Een Lepel, Twee kammen en een keteltje
● Jan Van Winsum No. 360, poging tot desertie voor de derde maal na alvorens te hebben verkocht Een Pet, Een Buis, Een Broek, drie Hemden, Twee doeken en drie paar kousen Ms. 1 Tailel en een Bord, een vork, een Lepel, Twee kammen en een keteltje
● Willem Gerritse No. 5565, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Hendrik Arjens Brouwer S K N 15, verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een Broek en Een paar kousen Ms. 1 Taille

27-06-1855 invnr 809 bij 17 juli 1855 N8
● Lion Kinsbergen No. 4999, hebbende zich schuldig gemaakt aan onbetamelijke uitdrukkingen omtrent zijne mede kolonisten en laster tegen den Zaalopziener Muller.
● Adam Laars No. 867, desertie voor de eerste maal met mede neming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Harm Gankema No. 470, voor de negende maal verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande nu in Een Pet, Een Buis, drie Broeken, Twee Hemden, Een doek, drie paar kousen Ms. 1 Taille en een keteltje

03-07-1855
invnr 813 bij 11 september 1855 N5
● Jan Bakker No. 1433, poging tot desertie voor de tweede maal, het voor de eerste maal verkoopen van koloniale kleeding stukken, bestaande in een paar kousen Ms 1e Taille en het te zoek maken van zijn desertie buis en broek
● Nicolaas Kramer vroeger de Vriend No. 5931, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken mede voor de eerste maal, bestaande in Een Buis, Twee Broeken, Een Hemd en Een Doek Ms 1e Taille
● Franciscus Hart No. 2302, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Twee paar kousen Ms 1e Taille mede voor de eerste maal
● Hendrik van Beek No. 4328, desertie voor de derde maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.

06-07-1855 invnr 813 bij 11 september 1855 N5
● Frederik de Vries S.K. N 36, desertie voor de vierde maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Jetze Jans de Vries No. 2501, desertie voor de derde maal met idem als voren
● Johannes Roskamp No. 2136, desertie voor de eerste maal met idem als voren

10-07-1855 invnr 813 bij 11 september 1855 N5
● Jan Hendrik Wijngaarden No. 2153, poging tot desertie voor de eerste maal
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, poging tot desertie voor de vierde maal
● Johannes Hendricus Markfeldt N 45 S.K., verkoopen van koloniale kleeding stukken bestaande in Een paar kousen, Een paar Schoenen en Een borstrok Ms. 1e Taille

13-07-1855 invnr 813 bij 11 september 1855 N5
● Jan van Winsen No. 360, poging tot desertie voor de vierde maal, na vooraf te hebben verkocht Een pet, Twee doeken en Een paar kousen Ms. 1e  Taille voor de derde maal
● Arie Vilders No. 955, poging tot desertie voor de derde maal na vooraf te hebben verkocht Een pet, Een doek en Een paar kousen Ms. 1e Taille voor de derde maal
● Arend Vrijhof No. 2347, poging tot desertie voor de eerste maal, na vooraf te hebben verkocht Een pet, Een Broek, Een Hemd, Een doek en Twee paar kousen Ms. 2 Taille mede voor de eerste maal
● Adrianus van Etten No. 5362, poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht Een Buis Twee Broeken, Een Hemd, Een doek, Twee paar kousen en een Borstrok Ms. 2 Taille mede voor de eerste maal
● Lambertus de Groot No 833, verkoopen van koloniale kleeding stukken, bestaande in Een pet, Een Buis, Een Broek, Twee doeken en Een paar kousen

17-07-1855 invnr 813 bij 11 september 1855 N5
● Teunis Teunissen genaamd van der Horst No. 6205, poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht Een pet Een hemd, Twee paar kousen, Een deserteurs buis en broek Ms 2 Taille voor de eerste maal.
● Daniel Vermeulen No. 6094, poging tot desertie voor de eerste maal, na alvorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het voor de eerste maal verkoopen van koloniale kleedingstukken bestaande in Een pet Een Buis drie broeken, Twee doeken, drie hemden en drie paar kousen
● Christiaan Haan No. 87, wegens ongehoorzaamheid jegens een der koloniale Veldwachters.

24-07-1855 invnr 813 bij 11 september 1855 N5
● Pieter Odenwaller No. 6182, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Elisabeth Bijl No. 6008, poging tot desertie voor de eerste maal, na alvorens voor de derde maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken, nu bestaande in Een wit voerl. Rok, Een paar kousen, Twee hemden, Twee doeken en Een Linnen Boezelaar Vr. 1e Taille
● Geertje Wagenaar No. 1527, poging tot desertie voor de eerste maal, na alvorens voor de tweede maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding stukken, nu bestaande in Een wit voerl. Rok, Twee hemden, Twee doeken, Een paar kousen, Een linnen Boezelaar en Een Bont Boezelaar Vr. 1 Taille, alsmede het verwaarloozen van een Baaijen Rok.
● Arie van Schaik No. 296, poging tot desertie voor de eerste maal, na vooraf voor de eerste maal te hebben verkocht Een Broek, Een Hemd en Een Paar Kousen Ms. 1e Taille
● Petrus Johannes Meijer No. 1791, idem als voren en het voor de eerste maal te hebben verkocht Twee Broeken, Een hemd, Een doek en Twee paar kousen

01-08-1855
invnr 815 bij 25 september 1855 N12
● Gerardus van de Veem No. 3460, desertie, voor de derde maal.
● Willem Herpers No. 1017, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Machiel Zwijsel No. 1934, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Johannes Roskamp No. 2136, poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht, Een paar kousen en Een doek Ms 1e taille, voor de vijfde maal.
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, poging tot desertie voor de vijfde maal, na bevorens te hebben verkocht Een paar kousen en Een doek Ms 1e Taille voor de negende maal.
● Hermanus Swam No. 1483, poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht Een pet, Een broek, Een hemd, Twee doeken en Een paar kousen

07-08-1855 invnr 815 bij 25 september 1855 N12
● Johannes Franciscus Gerardus Salmans No. 2164, desertie voor de eerste maal, met medeneming  van meerdere kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Tjalling Talsma No. 4588, desertie voor de derde maal.
● Engelbertus van der Poll No. 1715, poging tot desertie voor de eerste maal, en het voor de tweede maal verkoopen van zijne kleedingstukken, nu bestaande in: Een broek, Een Halsdoek en Een paar kousen, 2e Taille.
● Jan Wetsema, No. 3422, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meerdere koloniale kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jan van Winsen No. 360, poging tot desertie voor de vijfde maal en het voor de vierde maal verkoopen van zijne kleedingstukken, nu bestaande in Een pet, Een doek, en Twee paar kousen, 1e Taille.
● Teetske Jellema No. 4456, verkoopen van Een linnen boezelaar, Een bont boezelaar en Een paar kousen , 1e Taille.-
● Helena Schenk No. 4426, verkoopen van een linnen boezelaar en Een paar kousen 1e Taille.
● Margaretha Houtendorp, No. 3791, moedwillig beschadigen, van eenige te veld staande haver, aan de Maatschappij toebehoorende.
● Saapke Jans Loonstra, No. 5453, voor als voor.
● Gezina Brands, No. 121, voor als voren

10-08-1855 invnr 815 bij 25 september 1855 N12
● Pieter van den Have No. 5894, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meerdere kleeding stukken dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Frederik Kramer No. 1813, voor als voren
● Arend Vrijhof No. 2347, verkoopen van twee paar kousen, van de 2e taille en zulks voor de derde maal.
● Pieter Odenwaller No. 6182, poging tot desertie voor de tweede maal en het voor de eerste maal verkoopen van zijne kleeedingstukken, bestaande in Een Hemd Een doek Twee paar kousen en Een desertiebroek

21-08-1855 invnr 815 bij 25 september 1855 N12
● Jan Hendrik van Wijngaarden No. 2153, poging tot desertie voor de tweede maal en het voor de eerste maal verkoopen van zijne kleedingstukken bestaande in Een Pet, Een hembd, Een doek en Twee paar kousen Ms, 1e Taille.
● Mathijs van der Waaij No. 3514, poging tot desertie voor de tweede maal, na vooraf te hebben verkocht Twee Broeken, Twee doeken en Twee paar kousen, Ms. 1e Taille mede voor de tweede maal.
● Hendrik Paul de Vrind de Wanter No. 1939, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben

24-08-1855 invnr 815 bij 25 september 1855 N12
● Jan Antonie van Tiel No. 701, poging tot desertie voor de derde maal.
● Bart van Doorn No. 5654, poging tot desertie voor de vierde maal en het vooraf verkoopen van Twee Broeken, Een Hembd, Twee doeken en drie paar kousen, Ms. 1e Taille, mede voor de vierde maal
● Lambertus de Groot No. 833, poging tot desertie voor de eerste maal
● Harmen Wever No. 5561, verkoopen van Een broek, Twee paar kousen, Ms. 1e Taille en de voering uit zijn buis.
● Antje Honing No. 2198 en Alijda de Vriend No. 2743, ontvreemden van aardappelen, ieder ten bedrage van vijf kop

01-09-1855
invnr 817 bij 22 oktober 1855 N4
● Nicolaas Kramer vroeger de Vriend No. 5931, desertie voor de tweede maal
● Hendrik Haas No. 3283, poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht, Een Pet, twee Broeken en twee paar kousen
● Johannes de Bruin No. 2257, verkoopen van koloniale kleedingstukken bestaande in Een broek, Een doek en twee Paar kousen
● Johannes Leemkool No. 1699, idem als voren, voor de tweede maal, bestaande in: Een buis, Een broek en Twee paar kousen
● Christiaan Arnoldus Buck No. 5668, idem, als voren, voor de eerste maal, bestaande in: Een buis, Twee broeken, Een Hembd, Een doek en Twee paar kousen
● Jan Dirk Helge No. 3372, idem, als voren, bestaande in: Een broek, Een Hembd, Een doek en Een paar kousen

04-09-1855 invnr 817 bij 22 oktober 1855 N4
● Lambertus de Groot No. 833, poging tot desertie voor de tweede maal
● Leendert Kok No. 3555, poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht Een Pet, Twee Broeken, Een Hembd, Twee doeken en Drie paar kousen, Mans 1e taille voor de tweede maal.
● Johannes Hermanus Peeters No. 4718, poging tot desertie voor de derde maal, na bevorens te hebben verkocht Een Pet, Een Doek, en Twee paar kousen Mans 1e Taille

14-09-1855 invnr 817 bij 22 oktober 1855 N4
● Antonie Gerritsen No. 3148, poging tot desertie voor de eerste maal, na alvorens voor de eerste maal te hebben verkocht: Een Broek, Een Hembd, Een paar kousen, Mans 3e taille, alsmede Een Bord, Een Lepel en een Keteltje
● Hendrik Hendriks No. 5828, wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na alvorens voor de eerste maal te hebben verkocht, twee paar kousen en Een paar Schoenen, Mans 1e taille.-
● Willem Herpers No. 1017, poging tot desertie voor de tweede maal, na alvorens voor de eerste maal te hebben verkocht, Een Pet, Een Hembd, Een paar kousen, Mans 1e Taille, alsmede Een Bord, Een Lepel, Een Vork en Twee Kammen.-
● Hendrik Philip Meijer No. 5271, poging tot desertie voor de derde maal
● Johannes Mohler No. 2065, poging tot desertie voor de tweede maal

18-09-1855 invnr 817 bij 22 oktober 1855 N4
● Saapke Jans Loonstra No. 5453, verkoopen van koloniale kleedingstukken bestaande in: Een Witten Voerlakenschen rok, Een baaijen rok, Twee Hemden, Twee doeken, Twee paar kousen en Twee Bonte Boezelaars
● Gerhardus de Jong No. 3877, Dronkenschap voor de eerste maal.
● Alexander Winter No. 1658, toebrengen van slagen aan den koloniälen opziener Landman

21-09-1855 invnr 817 bij 22 oktober 1855 N4
● Antonie van Heijnsbergen No. 1776, poging tot desertie voor de eerste maal.
● Antonie Rietveld No. 2278, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jetze Jans de Vries No. 2510, desertie voor de vierde maal, met medeneming van meer kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.

28-09-1855 invnr 817 bij 22 oktober 1855 N4
● Frans Dekker No. 1980, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Jacob Herman Trumpert No. 4047, verkoopen van : Een Voerlakensche Broek, Een Hembd, Een paar kousen, Mans 2e Taille en Een Doek Mans 1e Taille.
● Johannes Gerritsen No. 4561, verkoopen van Twee Hembden en Een paar kousen
● Wilhelmus Paap No. 3648, beleenen van Een Hembd, Mans 1e Taille toebehoorende aan den kolonist Hugo van der Werf, N. 3646.-
● Hendrika Maria Metz No. 1276 en Clasina Engels No. 3662, medenemen van Katoenen Garens, uit de Fabriek, ieder ter waarde van Tien cents.
● Geertje Wagenaar No. 1527, te zoek brengen van een Sikkel
● Hendrik Hendriks No. 5828, ontvreemden van Twee Mudszakken

02-10-1855
invnr 819 bij 20 november 1855 N5
● IJnske Pieters Hoekstra No. 5987, verkoopen van koloniäle kleeding stukken, bestaande in, Een Hembd en Een paar kousen aan een ontslagen kolonist
● Grietje de Vries No. 52, idem als voren, van Twee doeken en Een paar kousen , weggegeven aan den gedeserteerden kolonist D. Vermeulen
● Antonia Wakker No. 182, idem als voren, van Een Baaijen Rok, Een Bonten Boezelaar en Een Hembd aan iemand die ontslagen is
● Trijntje Roering, N. 2332, wegens het voor de tweede maal verkoopen van koloniäle kleeding stukken, nu bestaande in Een Voerlakenschen Rok, Een Hembd en een Bonten Boezelaar aan den kolonist Cornelis de Weerd N 1096
● Willem Herpers No. 1017, poging tot desertie voor de derde maal
● Johan Hendrik Poll No. 1765, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniäle kleeding stukken dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Machiel Zwijsel No. 1934, desertie voor de tweede maal, met medeneming van al zijne kleedingstukken.-
● Johannes Franciscus Gerardus Salmans No. 2164, desertie voor de tweede maal
● Teunis Teunissen, genaamd van der Horst No. 6205, desertie voor de derde maal, met medeneming van meer kleedingstukken dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben

05-10-1855 invnr 819 bij 20 november 1855 N5
● Antonie Gerritsen, N. 3448, wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na vooraf voor de tweede maal te hebben verkocht, een paar kousen, Mans 3e taille en Een doek, Mans 4e Taille

10-10-1855 invnr 819 bij 20 november 1855 N5 Aantal deserteurs
● Mattheus Erasmus van den Bree No. 2709 en Antoon Bernardus Theodoor Brink No. 352, desertie voor de twee de maal.
● Heinrich Christiäan Theodoor Klipp No. 2322, poging tot desertie voor de eerste maal, na alvorens voor de eerste maal te hebben verkocht, Een Pet, Een Hembd, Een Doek en Een Paar kousen
● Johannes Nicolaas Thomas Born No. 2774, tweede maal verkoopen van kleeding stukken, nu bestaande in: Een Hembd, Een doek en Een paar kousen, Mans 1e Taille

16-10-1855 invnr 819 bij 20 november 1855 N5
● Johannes van den Bosch No. 30, desertie voor de tweede maal
● Pieter van der Poel No. 4015, desertie voor de tweede maal.-
● Hendrik Pavel Vriend de Wanter No. 1939, desertie voor de tweede maal
● Johan Hendrik Helweg No. 4073, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer koloniale kleeding stukken, dan hij, gekleed zijnde, aan mogt hebben
● Nicolaas Nederpelt No. 3443, verkoopen van koloniäle kleeding stukken bestaande in: Een pet, Twee Broeken, Een Hembd, Een doek en Twee paar kousen, Ms. 1e Taille.
● Hermanus Vriezen No. 5244, ontvreemden van Vier kop Aardappelen.-
● Gradus Peeren No. 3522, idem als voren van Vijf kop
● Johannes Bendictus Sijffers No. 3091, idem als voren van Negen kop.
● Dirk van Leeuwen No. 3867 en Johan Koenraad Beijst N. 5120, beiden wegens het ontvreemden van Rogge, welke zij wilden verkoopen en wel ieder 12 ½ kop.-
● Gerrit Vrieze No. 2541, ontvreemden van 25 kop Rogge, welke hij wilde verkoopen.

24-10-1855 invnr 819 bij 20 november 1855 N5
● Arie Vilders, N. 955, poging tot desertie voor de vierde maal, na bevorens te hebben verkocht, Een Pet, Een Doek, 2 paar kousen, Ms. 2 Taille, alsmede Een Bord, Een Lepel, Een Vork, Twee Kammen en een Koffijketel, voor de vierde maal.-
● Jochem Scholten No. 1373, poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht, Een Pet, Twee Broeken, Twee Hembden, Twee Doeken, en Twee paar kousen Mans 1e Taille, mede voor de eerste maal.-
● Wilhelmus Bom No. 1593, poging tot desertie, voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht, Een Pet, Een Buis, Twee Broeken, Drie Hembden, Twee Doeken, Drie Paar kousen en Een Borstrok Ms. 1e Taille, mede voor de eerste maal.
● Jacobus Nieuwdorp No. 3281, desertie voor de vijfde maal.
● Frederik de Vries, S.K. N. 36, wegens het verwaarloozen van Een Deserteursbroek en het voor de vijfde maal verkoopen van koloniäle goederen, nu bestaande in, Een doek, Twee Paar kousen Ms. 2e Taille, alsmede Een Bord, Een Lepel, Een Vork, Twee Kammen en een Koffijketel

01-11-1855
invnr 821 bij 17 december 1855 N9
● Antonie Gerritsen No. 3148, poging tot desertie voor de derde maal na vooraf zich te hebben schuldig gemaakt, aan het verkoopen van Een paar kousen Mans 3e Taille mede voor de derde maal

06-11-1855 invnr 821 bij 17 december 1855 N9
● Petrus Antonius Chenieke No. 3850, poging tot desertie voor de eerste maal en het vooraf verkoopen van Een Pet, Een Broek, Een Hembd, Een Doek, en Twee paar kousen
● Fokje Fokkes Feenstra No. 5059, verkoopen van Twee Voerlakensche Rokken, Twee Hembden, Twee paar kousen, Een bonte Boezelaar, vrouws 1e Taille en het verwaarloozen van Een Baaijen Rok, vrouws 1e Taille.-
● Christiäan van der Linde No. 3333, verkoopen van koloniäle goederen, nu bestaande in Een paar kousen Mans 1e Taille en het verruilen van Een Hembd en Een Doek, Mans 1e Taille.-
● Sjoerd Klazes No. 4275, verkoopen van Een Hembd, Een Broek, Een Doek en Twee paar kousen Mans 1e Taille.
● Gerrit Gersen No. 1271, Andries Wijenekes No. 1913 en Jan Koeler No. 1794, ontvreemden van aardappelen, respectievelijk 8, 4 en 2 kop
● Johanna Maria Kroes No. 4365 en Petronella Willemina Weijde No. 4576, onzedelijke omgang, ten gevolge waarvan zij zich in zwangeren toestand bevinden. Kroes zeggende bij verhoor, de naam van de persoon niet te kennen, en Weijde geeft voor, met den ontslagen Bedelaars Kolonist W. J. Gerken, tijdens deze even als zij, op de Fabriek als Zakkenwever werkzaam was

09-11-1855 invnr 821 bij 17 december 1855 N9
● Lourentius Godding No. 1777, desertie voor de eerste maal.
● Johannes Hermanus Peeters No. 4718, desertie voor de vierde maal.
● Jansje de Groot No. 6064, beleedigen van den Opziener van der Togt
● Jan van der Woude No. 4242, verkoopen van Een Broek, Een Hembd, Een Doek en Een paar kousen, Mans 1e Taille.-
● Jan Graaf No. 4653, Gerrit Hendrik Sluiter No. 5254, Jan Schaap No. 1230, Pieter Koopal No. 5753, Johannes Jacobus Freché No. 3789 en Martinus Van de Roer No. 149, allen wegens het ontvreemden van Brood en wel te zamen 30 Nederlandsche Ponden

13-11-1855 invnr 821 bij 17 december 1855 N9
● Johannes Möhler NO. 2065, desertie voor de derde maal.-
● Petronella Raaijmakers No. 4409, poging tot desertie voor de eerste maal
● Hendrik Obé No. 1853, poging tot desertie voor de tweede maal, en het voor de derde maal verkoopen van koloniäle goederen, nu bestaande in: Een Broek, Twee Hembden, twee Doeken, en Twee paar kousen, Mans 1e Taille.
● Christiaan Arnoldus Buck No. 5668, poging tot desertie voor de eerste maal en het voor de tweede maal verkoopen van koloniäle goederen, nu bestaande in: Twee Broeken, Een Hembd, Een Doek en Drie paar kousen Mans 1e Taille.
● Jetze Jans de Vries No. 2501, poging tot desertie voor de Vijfde maal en het verkoopen van Een Pet, Een Doek, Twee paar kousen, Mans 2e Taille en Een Bord, Een Lepel, Een vork, Twee kammen en Een ketel
● Arie Vilders No. 955, poging tot desertie voor de Vijfde maal en het verkoopen van Een Pet, Een Doek en Een paar kousen

16-11-1855 invnr 821 bij 17 december 1855 N9
● Johannes Françiscus Gerardus Salmans No. 2164, desertie voor de derde maal
● Daniel Vermeulen No. 6094, desertie voor de tweede maal.-
● Anthonij Andries van Tol No. 2190, ontvreemden van drie kop aardappelen.-

24-11-1855 invnr 821 bij 17 december 1855 N9
● Hendrik Sloot No. 4307, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer koloniäle kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.-
● Wilhelmus Gerardus Goossen No. 3844, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer koloniäle kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.-
● Adriäan Goossenaars No. 3861, desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer koloniäle kleeding stukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.-
● Hugo van der Werf No. 3646, wegens desertie voor de derde maal.-
● Petrus Antonius Chenieke No. 3850, poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht Een Pet, Een Doek en Een paar kousen, Mans 2e Taille, mede voor de tweede maal.
● Leonardus Gloens No. 5317, poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht, Een Pet, Een Buis, Twee Broeken, Twee Hembden, Twee Doeken, Twee paar kousen en Een Borstrok
● Hendrika van der Borg No. 4711, verkoopen van Twee Voerlakensche Rokken, Twee Hembden, Twee paar kousen, Een bonten Boezelaar en Twee Borstrokken, vrouws 1e Taille
● Josina Geldof No. 2414, verkoopen van Een Voerlakensche Rok, Twee Hembden, Eene Muts, Twee Doeken, Twee paar kousen Een bonte Boezelaar en een paar Schoenen, Vrouws 1e Taille.-
● Johanna Mohlhuijzen No. 531, ontvreemden van Een flesch Levertraan.-
● Reinder Reumerman No. 4166, ontvreemden van Twee kop Aardappelen en het zich verzetten tegen den opziener

01-12-1855
invnr 822 bij 15 januari 1856 N9
● Sjoerd Klazes No. 4275, poging tot desertie voor de eerste maal en het voor de tweede maal verkoopen van koloniale goederen nu bestaande in Een Pet, Een broek, Een doek en Een paar kousen

04-12-1855 invnr 822 bij 15 januari 1856 N9
● Lambertus Delicaat No. 401 en Klaas Berkhout No. 3489, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleedingstukken, dan zij gekleed zijnde, aan mogten hebben.
● Janke Gerbens Dusselaar No. 2864, verkoopen van koloniale goederen nu bestaande in Een voerl. rok, Een paar kousen, Twee mutsen, Een bont Boezelaar en Een doek

14-12-1855 invnr 822 bij 15 januari 1856 N9
● Jan van Vliet No. 2755, desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale goederen, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Johannes Leemkool No. 1699, desertie voor de tweede maal.

18-12-1855 invnr 822 bij 15 januari 1856 N9
● Johan Hendrik Trumper N. 4047 en Jan Janssen N. 1204 beide wegens desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale goederen, dan zij gekleed zijnde aan mogten hebben.
● Arie van Schaik No. 296 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van meer kleeding dan de aanhebbende

28-12-1855 invnr 822 bij 15 januari 1856 N9
● Josina Geldof No. 2414, verkoopen van koloniale kleedingstukken, nu bestaande in Een voerl. rok, Een baaijen rok, Twee hemden, Een doek, Een paar kousen, Een muts, Een linnen en Een Bont Boezelaar
● Johannes Hendrikus Markfeld No. 12, idem als voren van Een Pet, Een voerl. broek, Een Hemd, Twee doeken, Twee paar kousen, Een paar Schoenen en Een voerl. Borstrok Ms. 1e Taille.
● Nicolaas Nederpelt No. 3443, idem als voren, van Een paar kousen
● Roelof Sparwer No. 4959, idem als voren voor de eerste maal van Een Pet, Een voerl. Broek, Een Doek, Twee paar kousen, Een paar Handschoenen Ms. 1e Taille en Een keteltje.
● Theodora Schuimers No. 102, idem als voren voor de eerste maal van Een Voerl. Jak en Twee paar kousen Vr. 2e Taille
● Huberdina Zelle No. 176, het voor de kolonist Josina Geldof N 2414 verkoopen van een Voerl. rok
● Cornelia de Wildt No. 4147 en Geertruida Tigchelaar No. 4315, onzedelijken omgang ten gevolge waarvan zij zich in Zwangeren toestand bevinden