Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1856
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.Zitting
Betrokkenen
02-01-1856
invnr 825 bij 19 februari 1856 N24
● Cornelis den Bol No. 4998, poging tot desertie voor de eerste maal
● Karel Leensma No. 5030, poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Een voerl. Broek, Twee paar kousen en Een Doek Ms 1e Taille.
● Hermanus Swam N. 4965 wegens poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Twee paar kousen, Een Pet, Een Buis, Twee Broeken, Een Doek en Een paar Handschoenen Ms. 1 taille
● Johannes van Tilburg N 5009, wegens poging tot desertie voor de eerste maal en het verkoopen van koloniale goederen bestaande in Een paar kousen, Een paar Handschoenen Ms. 1 Taille, Een ketel en Een Lepel.
● Johannes Roskamp N. 2136 wegens poging tot desertie voor de derde maal en het voor de zevende maal verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Doek, Twee paar kousen, Een paar Handschoenen, Ms. 1 Taille alsmede Een Bord, Een Lepel, Een Vork en Twee kammen.
● Jetze Jans de Vries N. 2501 wegens poging tot desertie voor de zesde maal en het voor de zesde maal verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Pet, Een Deserteurs Broek, Een Hemd, Een Doek, Een paar kousen Ms. 2 Taille, Een paar Handschoenen, Een Bord, Een Lepel, Een Vork en Twee kammen
● Adrianus Chef d’Hotel N. 4795, wegens het voor de eerste maal verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Twee Broeken, Twee Hemden, Twee paar kousen en Een Doek Ms. 1 Taille.
04-01-1856 invnr 825 bij 19 februari 1856 N24
● Nicolaas Terneder N. 5137, als hebbende zich schuldig gemaakt aan poging tot desertie voor de derde maal.
● Leendert Kok N. 3555 wegens desertie voor de tweede maal.
● Fredrik Jan Minkes wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens voor de eerste maal te hebben verkocht Een Voerl. Broek en Een paar kousen Ms. 1e Taille
● Pieter Alsemgeest N 2931 wegens het ontvreemden van een koffijzak, Jan Albertus Visser N 4062 en Nicolaas de Vrind N 5931, beide wegens het ontvreemden van Vijf en twintig kop Rogge.
08-01-1856 invnr 825 bij 19 februari 1856 N24
● Frederik de Vries S.K. N 36 wegens poging tot desertie voor de Vijfde maal na bevorens voor de tweede maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Pet, Een Doek, Twee paar kousen en Een paar Handschoenen Ms. 2 Taille
● Arie Vilders N. 955 wegens poging tot desertie voor de zesde maal na bevorens voor de zesde maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Hemd, Een Doek, Twee paar kousen en Een paar Handschoenen Ms. 1 Taille.
● Leendert Johannes Köhler N. 4916 wegens desertie voor de vierde maal.
15-01-1856 invnr 825 bij 19 februari 1856 N24
● Johannes Petrus Hillebrand N. 4334 wegens desertie voor de tweede maal.
● Hendrik Pavel de Vrinde Wanten N. 1939 wegens desertie voor de derde maal.
● Jan van Vliet N. 2755 wegens het voor de tweede maal verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Hemd en Een paar kousen Ms. 1 Taille en Een koffijketel.
● Enno Zoerwold N. 5447 wegens het voor de eerste maal verkoopen van Een Buis, Twee Broeken, Twee Hemden, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 1 Taille.
● Johannes Wijndt N 5451 wegens idem als voren van een Buis, Twee Broeken, Een Hemd, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 1e Taille.
● Lodewijk Sleurink N. 5682 wegens idem als voren van Een Hemd, Een Broek en Twee paar kousen Ms. 1e Taille.
18-01-1856 invnr 825 bij 19 februari 1856 N24
● Roelof Sparwer N. 4959 wegens poging tot desertie voor de eerste maal.
● Gerardina Oosterveen N. 1485 wegens het voor de eerste maal verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Een voerl. Rok, Twee Hemden, Een paar kousen en Twee Borstrokken,
21-01-1856
invnr 825 bij 19 februari 1856 N24
● Jan van Dijk N. 5461 wegens belediging in woorden van den Hoevenaar Klaver, terwijl deze hem onderhield over zijne verwijdering van het werk en het begeven ondere eene vrouwenploeg.
29-01-1856 invnr 825 bij 19 februari 1856 N24
● Adrianus Chef d’Hotel N 4795 wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens voor de tweede maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Pet, Een Buis, Een Broek, Een Hemd, Een Doek en een paar kousen Ms. 1 Taille.
● Enno Zoerewold N. 5447 wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens voor de tweede maal koloniale goederen te hebben verkocht, nu bestaande in: Een paar kousen en Een Doek Ms. 1 Taille.
● Willem Kuiper N. 5163 wegens het voor de eerste maal verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Een Broek, Twee Hemden, Een Doek, Twee paar kousen Ms. 1 Taille, alsmede Een Bord, Een Lepel, Een Vork, Twee kammen en Een ketel.
05-02-1856
invnr 828 bij 26 maart 1856 N9
● Jacobus van Kampen N. 5824 wegens desertie voor de eerste maal met verzwarende omstandigheden, door het medenemen van meer kleeding, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben en overklimming van het Gesticht.
● Teunis Teunissen, genaamd Van der Horst N 6205 wegens desertie voor de Vierde maal, en idem als voren
● Lodewijk Sleurink N. 5682 wegens desertie voor de eerste maal en idem als voren
● Cornelis Wilhelmus Plas N. 4980 wegens poging tot desertie voor de 1e maal na zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Een Pet, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 3e Taille.
● Jan Janssen N 1204 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens voor de eerste maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Een Pet, Een Broek, Een Doek en Een paar kousen
09-02-1856 invnr 828 bij 26 maart 1856 N9
● Jetze Jans de Vries N. 2501 wegens poging tot desertie voor de Zevende maal bevorens te hebben verkocht Een Hemd, Een Doek, Twee paar kousen Ms. 2e Taille en Een Bord, Een Lepel, Een Vork en Twee kammen mede voor de Zevende maal.
● Arie Vilders N. 955 wegens poging tot desertie voor de Zevende maal bevorens te hebben verkocht Een Hemd, Een Doek, Een paar kousen Ms 1e Taille en Een Bord, Een Lepel, Een Vork en Twee kammen mede voor de zevende maal.
● Willem Groenendaal N. 4870 wegens het voor de eerste maal verkoopen van Een Hemd, Een Doek, Een paar kousen Ms. 2e Taille en een koffijketel.
● Pieter Andries Roelofs N. 600 wegens het voor de eerste maal verkoopen van Een Broek, Twee Hemden, Een Doek, Twee paar kousen en Twee Borstrokken Ms. 2e Taille
● Teunis Ocker N 3189 wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens voor de eerste maal te hebben verkocht Een Broek, Een Hemd, Een Doek en Een paar kousen Ms. 1 Taille.
14-02-1856 invnr 828 bij 26 maart 1856 N9
● Wilhelmus Gerardus Goossen N. 3844, Hendrik Sloot N. 4307 en Karel Leensma N. 5030, alle wegens desertie voor de tweede maal.
● Hermanus Swam N. 4965 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht Een Pet, Een Hemd en Twee paar kousen Ms. 1e Taille
● Frederik de Vries N. 36 S.K. wegens het voor de zevende maal verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Hemd, Een Doek, Een paar kousen Ms. 1 Taille en Een Bord, Een Lepel, Een Vork en Twee kammen.
● Lykle Sjoerds Venema N. 5982 wegens het beschadigen van een bedlaken.
18-02-1856 invnr 828 bij 26 maart 1856 N9
● Theodorus Geelkerken N. 99 wegens poging tot desertie voor de vijfde maal, na vooraf voor de vierde maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een Pet, Een Broek, Een Hemd, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 1 Taille.
● Petrus Antonius Chenieke N. 3850 wegens poging tot desertie voor de derde maal en het bevorens verkoopen van Een Pet, Een Hemd en Een paar kousen Ms. 2e Taille
● Evert Gosse de Vries N. 5875 wegens desertie voor de eerste maal met medeneming van meer kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Tjalling Talsma N. 4588 wegens desertie voor de vierde maal
● Johannes Roels Oedzes N 6126 wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na vooraf te hebben verkocht Een Pet, Een Broek, Een Hemd, Een Doek en Twee paar kousen Ms 1 Taille mede voor de eerste maal.
● Louis Speijser N. 452 wegens poging tot desertie voor de eerste maal na vooraf te hebben verkocht Een Pet, Een Broek, Een Hemd, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 2 Taille voor de eerste maal
● Enno Zoerewold N 5447 wegens het verkoopen van koloniale goederen voor de derde maal, nu bestaande in Een Pet en Een paar kousen Ms. 1 Taille
● Adrianus Chef d’Hotel N 4795 wegens idem als voren van Een paar kousen voor de derde maal.
● Lourentius Godding N. 1777 wegens het voor de eerste maal te hebben verkocht Een Broek, Een Hemd, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 1e Taille
27-02-1856 invnr 828 bij 26 maart 1856 N9
● Andries Johannes Thomas Roelofs N. 5679 wegens poging tot desertie voor de eerste maal na bevorens voor de eerste maal zich te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen, bestaande in Een broek, Twee Hemden Een Doek en Twee paar kousen Ms. 1 Taille en Een Bord, Een Lepel, Een Vork, Twee kammen en een Koffijketel.
● Jacobus Gebhardt N 3213 wegens poging tot desertie voor de eerste maal na het verkoopen van Een Broek, Een Hemd, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 2 Taille mede voor de eerste maal.
● Johannes Hendrikus Markfeldt N. 45 S.K. wegens poging tot desertie voor de eerste maal
● Roelof de Graaf N. 4805 en Margje van der Vis N. 4696 wegens onzedelijken omgang
04-03-1856
invnr 831 bij 22 april 1856 N11
● Martinus Vlijminx N. 662 en Adrianus van Etten N. 5019 beide ter zake van desertie voor de Eerste maal met medeneming van meer kleedingstukken dan de aanhebbende.
● Adriaan Goossenaars wegens desertie voor de tweede maal N. 3861
● Bart van Doorn N 5654 wegens poging tot desertie voor de Vijfde maal na bevorens te hebben verkocht Een Broek, Twee Hemden, Twee Doeken, Drie paar kousen Ms. 1 taille, alsmede Een Bord, Een Lepel, Een Vork en Twee kammen mede voor de Vijfde maal.
● Hendrik Pavel de Vrinde Wanten N. 1939 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal na bevorens te hebben verkocht Een pet, Twee Hemden, Een Doek, Twee paar kousen Ms. 2 taille en Een Bord, Een Lepel, Een vork en Twee kammen mede voor de vierde maal.
● Andries Johannes Thomas Roelofs N. 5679, wegens zich voor de tweede maal te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleedingstukken nu bestaande in Een Hemd Ms. 1e taille en wel tijdens hij zich in den Strafkelder bevond, welke zegt zijn hemd te hebben verkocht aan Louis Spijser N 452.
● Johannes Van Vliet N. 2755 wegens het voor de derde maal van koloniale kleedingstukken, nu bestaande in Een Doek en Een paar kousen Ms. 1e taille
● Grietje de Vries N. 52 wegens idem als voren voor de tweede maal, bestaande in Twee Hemden, Twee witte Mutsen, Vier Doeken, Een bont Boezelaar en drie paar kousen vr. 1e taille en Twee paar kousen vr. 2e taille
● Johanna Standaar N. 4191 wegens idem als voren voor de Eerste maal bestaande in Twee paar kousen en Twee Hemden vr. 1e taille.
● Maria Stikkelorum N. 338 wegens idem als voren voor de eerste maal, bestaande in Een paar kousen en Twee Doeken vr. 1e taille en Een keteltje.
● Willem Hendrik Wopkes N. 3660 wegens idem als voren voor de Eerste maal, bestaande in Een Broek, Twee Hemden, Twee paar kousen Ms. 2 taille en Een doek Ms. 1e taille.
07-03-1856 invnr 831 bij 22 april 1856 N11
● Pieter Andries Roelofs N. 600 wegens desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Enno Zoerewold N. 5447 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens zich voor de Vierde maal te hebben schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleedingstukken nu bestaande in Een paar kousen Ms. 1e taille.
12-03-1856 invnr 831 bij 22 april 1856 N11
● Cornelis den Bol N 4998 wegens desertie voor de tweede maal.
● Johannes Hardenberg N. 475 en Roelof Leuzink N 5549 beide wegens desertie voor de eerste maal met medeneming van meer koloniale kleedingstukken, dan zij gekleed zijnde aan mogten hebben.
● Willem Kuiper N. 5163 wegens poging tot desertie voor de eerste maal na bevorens te hebben verkocht Een voerl. broek, Een doek en Een paar kousen Ms. 1 taille, voor de tweede maal
● Karel Leensma N 5030 wegens poging tot desertie voor de derde maal na bevorens te hebben verkocht Een Pet, Twee Hemden, Een doek en Een paar kousen Ms. 1 taille, mede voor de derde maal.
● Jetze Jans de Vries N. 2501 wegens poging tot desertie voor de achtste maal, na bevorens te hebben verkocht Een doek en Twee paar kousen Ms. 2 taille, mede voor de achtste maal.
14-03-1856 invnr 831 bij 22 april 1856 N11
● Jan Janssen N. 1204 en Hendrik Sloot N. 4307 beide wegens desertie voor de derde maal
25-03-1856 invnr 831 bij 22 april 1856 N11
● Arie Vilders N. 955 wegens poging tot desertie voor de achtste maal na bevorens te hebben verkocht Een Pet, Een Hemd, Een doek en Een paar kousen Ms. 1e taille, mede voor de achtste maal
● Jan Antonie van Thiel N. 701 wegens poging tot desertie voor de vierde maal, na bevorens te hebben verkocht Een Hemd en Een paar kousen Ms. 1e taille
● Pieter Zwaardemaker N. 1604 wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht Een Broek, Een Hemd, en Een paar kousen Ms. 2e taille, mede voor de eerste maal.
● Pieter de Boer N. 1605 wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht Een Broek, Een Hemd en Twee paar kousen Ms. 2e taille, mede voor de eerste maal.
● Daniel Vermeulen N. 6094, wegens desertie voor de derde maal
● Jan Plakmeijer N 4160, wegens het voor de eerste maal verkoopen van koloniale kleedingstukken, bestaande in Een Pet, Twee Broeken, Een Hemd, Een Doek en Twee paar kousen Ms. 1e taille.
● Simon Jacobus Roos N 3659 wegens als voren, bestaande in Twee Broeken, Twee Hemden, Een Doek, Twee paar kousen en Een paar Handschoenen Ms. 1e taille
● Jan van Vliet N. 2755 wegens idem als voren voor de Vierde maal, bestaande in Een Doek en Een paar kousen Ms. 1e taille
● Frederik de Vries S.K. N. 36 wegens idem als voren voor de achtste maal, nu bestaande in Een Pet, Een doek en Een paar kousen Ms. 2e taille.
● Harm Gankema N. 470, wegens idem als voren voor de Elfde maal, nu bestaande in Een Pet, Twee Broeken, Een Buis, Een Hemd, Twee Doeken, drie paar kousen en Een paar Handschoenen Ms. 1e tai
01-04-1856
invnr 833 bij 20 mei 1856 N5
● Bart van Doorn N. 5654, wegens poging tot desertie voor de Zesde maal, na bevorens te hebben verkocht: Een Pet, Een Hembd, Een doek en Een paar Kousen, Ms. 1e taille, mede voor de Zesde maal.-
● Willem Herpers N. 1660, wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht: Een Pet, twee Broeken, Een Hembd en twee paar Kousen, Ms. 1 taille, mede voor de eerste maal.
● Janna Penno N. 1259, wegens het ontvreemden van Een twee baans Bedlaken.-
● Johannes Theodorus Meijer N. 381, wegens het voor de eerste maal verkoopen van Koloniäle goederen, bestaande in Twee Broeken, Een Hembd, Een Doek en Drie paar Kousen, Ms. 2e taille, alsmede het ontvreemden en verkoopen van Een paar Kousen Ms. 2e taille.
● Hendrikus Erens, N. 1728, wegens het voor de eerste maal verkoopen van: Een Broek, Een Hembd en Een Paar Kousen
08-04-1856 invnr 833 bij 20 mei 1856 N5
● Hendrik Boshoven, N. 5656, wegens desertie voor de Vierde maal, na bevorens zich te hebben schuldig gemaakt aan het ontvreemden en verkopen van Koloniäle goederen, bestaande in: twee Voerl. Broeken, Vier Hembden, twee Doeken, Tien paar Kousen, Ms. 1 Taille, Twee Hembden en drie paar Kousen Ms. 2e Taille, toebehoorende aan verschillende Bedelaars Kolonisten, alsmede Een Bedlaken uit deszelfs nachtleger voor de tweede maal.-
● Hendrik Moelich, N. 4706, wegens desertie voor de vierde maal, met medeneming van meer Koloniäle Kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jurgen Hendrik Beurman, N. 1195, wegens desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer Koloniäle Kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.-
● Simon Jacobus Roos, N. 3659, wegens het voor de tweede maal verkoopen van Koloniäle Kleeedingstukken, bestaande in Een paar Kousen Ms. 1e taille.
15-04-1856 invnr 833 bij 20 mei 1856 N5
● Hermanus Swam, N. 4965, wegens desertie voor de derde maal.
● Theodorus Smulders, N. 2446, wegens poging tot desertie voor de eerste maal na bevorens te hebben verkocht:  Een Buis, Een Broek en Een paar Kousen Ms. 1e Taille.
● Johan Carel Hardiga van Groenemeij, N. 1792, wegens poging tot desertie voor de eerste maal, na bevorens te hebben verkocht: Een Broek, Een Hembd. Een Doek en Twee Paar Kousen, Ms. 1e Taille.
● Jan van Vliet, N. 2755, wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht Een paar Kousen Ms. 1e Taille voor de Vijfde maal.
● Maria Cordiet, N. 4182, wegens het ontvreemden van Een paar Kousen Vr: 1e Taille, voor de eerste maal.
● Joris Oudejans, N. 1781, Floor Damen, N. 1698, Jacobus Theodorus Meijer, N. 381 en Johannes Willemsen, N. 4868, allen wegens het ontvreemden van Aardappelen, respectivelijk 6 . 3.  6. 5. Kop.-
● Jan Meesman, N. 5463, wegens beleedigende woorden en dreigementen tegen den Zaalopziener Lakenberg
● Christina Petiet N. 753 en Grada Stevens, N. 2985 beide wegens onzedelijken omgang ten gevolge waarvan zij zich in zwangeren toestand bevinden
22-04-1856 invnr 833 bij 20 mei 1856 N5
● Jan Plakmeijer, N. 4160 wegens poging tot desertie voor de eerste maal.
● Frans Dekker, N. 1980, wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Petronella Johanna Mazurel, N. 1022, wegens het voor de derde maal verkoopen van Koloniäle goederen, nu bestaande in: Een Voerl: Rok, Een Hembd, Een Bont Boezelaar, Een Hembd en Een Doek
29-04-1856 invnr 833 bij 20 mei 1856 N5
● Jan van Winsem N. 360 wegens desertie voor de Zesde maal.-
● Petrus Antonius Chenieke, N. 3850, wegens desertie voor de Vierde maal.
● Johannes van Lopik, N. 5076, wegens poging tot desertie voor de eerste maal.
● Grietje Kuikhoven, N. 264, wegens brutaliteit, gepaard met dreigementen tegen den Hoevenaar Klaver
06-05-1856
invnr 835 bij 17 juni 1856 N6
● Peter van den Have, N. 5894 wegens desertie voor de tweede maal
● Daniël Vermeulen, N. 6094 wegens poging tot desertie voor de vierde maal, na bevorens te hebben zoek gemaakt Een Deserteurs Buis, Een Pet en Een paar kousen Ms. 1e taille.
● Jan van Vliet, N. 2755 wegens het voor de zesde maal verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een pet, Een doek en Een paar kousen Ms. 1e taille.
● Frederik de Vries S.K. N. 36 wegens het voor de negende maal verkoopen van koloniale goederen, nu bestaande in Een pet, Een doek en Een paar kousen Ms. 2e  taille.
09-05-1856 invnr 835 bij 17 juni 1856 N6
● Roelof Leuzink N. 5549 wegens desertie voor de tweede maal.
● Jodocus Holvoet N. 476 wegens desertie voor de eerste maal met verzwarende omstandigheden.
● Leendert Johannes Köhler N. 4916 wegens desertie voor de Vijfde maal.
● Engelbertus van der Pol N. 1715 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht Een broek, Een hemd, Een pet, Twee paar kousen en Een doek Ms. 1e taille
● Cornelis Wilhelmus Plas N. 4980 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na bevorens te hebben verkocht Een hemd, Een paar kousen en Een doek Ms. 3e taille.
● Hermanus Swam N. 4965 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal, na bevorens te hebben verkocht Een Hemd, Een pet, twee paar kousen en Een doek Ms. 1 T.
● Jacobus van Werkendam N. 3782 wegens het voor de eerste maal verkoopen van Een hemd en Een paar kousen Ms. 2e taille
● Petronella Hermina Lankhorst N. 2616 wegens het voor de eerste maal verkoopen van Twee voerl. rokken, Twee hemden, Vier paar kousen, Een Borstrok en Een bont boezelaar
20-05-1856 invnr 835 bij 17 juni 1856 N6
● Adrianus Chef d’Hotel N. 4795 wegens desertie voor de tweede maal
● Stephanus Frederik Dubislav N. 1995 wegens het voor de eerste maal verkoopen van koloniale kleedingstukken, bestaande in Een broek, Een Hemd en Een paar kousen Ms 1e taille
● Peter Jansen N. 64 wegens het voor de eerste maal verkoopen van koloniale kleedingstukken, bestaande in Een broek, Een hemd, Twee doeken en Drie paar kousen Ms. 1e taille
● Jan Plakmeijer N. 4160 wegens het voor de tweede maal verkoopen van koloniale kleedingstukken, nu bestaande in Een Pet, Twee Hemden, Een voerl. Broek en Twee paar kousen
23-05-1856 invnr 835 bij 17 juni 1856 N6
● Johannes Lamberts N. 4771 wegens desertie voor de eerste maal, met medeneming van meer koloniale kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Jacobus Cornelis Noyons N. 4020 en Klaas Berkhout N 3489 ter zake als voren, voor de tweede maal, met medeneming van meer koloniale kleedingstukken, dan zij gekleed zijnde, aan mogten hebben.
● Jan Frederik Minkes N 5258 wegens poging tot desertie voor de derde maal, na bevorens te hebben verkocht Een paar kousen Ms. 1e taille
● Karel Leensma N 5030 wegens poging tot desertie voor de vierde maal, na bevorens te hebben verkocht 1 Pet en Twee paar kousen
27-05-1856 invnr 835 bij 17 juni 1856 N6
● Frans Witloks N. 5390, Gerrit van der Togt N. 1475 en Pieter Jongsma N. 109, misbruik van Sterken drank
30-05-1856 invnr 835 bij 17 juni 1856 N6
● Evert Gosse de Vries N. 5875, wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Tjalling Talsma N. 4588, wegens poging tot desertie voor de Vijde maal.
● Jurgen Hendrik Beurman N. 1195, wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Arnold Jacob Ross N. 1665, wegens poging tot desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Petrus Antonius Chenieke N. 3850 wegens desertie voor de vijfde maal
● Johannes Willemsen N. 4868 wegens het te zoek maken van eenen Sikkel aan de Maatschappij toebehoorende
03-06-1856
invnr 838 bij 22 juli 1856 N1
● Johan Hendrik Trumper N. 4047 wegens desertie voor de tweede maal
● Hendrik Sloot N. 4307 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Nicolaas Terneder N. 5137 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van meerdere Kleeding Stukken dan de aanhebbende.
● Johannes Hermanus Peeters N. 4718 wegens poging tot desertie voor de 5e maal na alvorens te hebben verkocht of te zoek gemaakt 1 Voerl broek, 1 Hemd, 1 paar Kousen Mans. 1e  Taille en na te hebben verkocht 1 paar kousen van ziine voeten voor de Tweede maal.
● Andries Johannes Thomas Roelofs N 5679 wegens desertie voor de 2e maal.
● Johannes Françiscus Gerardus Salmans N. 2164 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal
● Arie Vilders N. 955, wegens poging tot desertie voor de 9e maal na alvorens te hebben verkocht 1 pet, 1 Hemd, 1 Doek, 2 paar Kousen Mans 1e Taille mede voor de 9e maal.
● Jetze Jans de Vries N. 2501, wegens poging tot desertie voor de 9e maal na alvorens te hebben verkocht 1 Hemd en 2 paar Kousen Mans 2e Taille mede voor de 9e maal.
10-06-1856 invnr 838 bij 22 juli 1856 N1
● Jacob Hendrik Lam N 4826 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Nicolaas Kramer N 5931 wegens desertie voor de Derde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde, aan mogt hebben.
● Leendert Kok N. 3555 wegens desertie voor de derde maal met medeneming van al zijne Kleedingstukken.
● Hugo van der Werf N. 3646 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van al zijne Kleedingstukken.
● Jan Plakmeijer N 4160 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Gerardus Jacobus van Dijk N 4085 wegens het verkoopen van 2 voerl. Broeken 3 Hemden, 1 Doek en 2 paren Kousen Mans 1e Taille en het te zoekmaken van een wollen deeken voor de 1e maal.
● Hendrika Heijnen N 2259 wegens het verkoopen van 1 Hemd en 1 paar Kousen Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal, als mede het bedrieglijk afleenen en daarna verkoopen van 1 Bont Boezelaar Vrouwen 1e Taille van hare mede Koloniste Wilhelmina van Kuijk N. 1064
17-06-1856 invnr 838 bij 22 juli 1856 N
● Karel Fredrik Koch N 5592, wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijn aan mogt hebben.
● Peter van den Have N 5894 wegens poging tot desertie voor de derde maal.
● Beert de Wal N 6005 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht of te zoek gemaakt 1 Broek, 1 Hemd, 1 Doek, 2 paar Kousen en 1 paar Klompen Mans 1e Taille.
● Petrus Antonius Chenieke N 3850 wegens poging tot desertie voor de Zesde maal.
● Hendrik Arjens Brouwer S K N 15 wegens ongehoorzaamheid, door eigendunkelijke verwijdering van de werkzaamheden.
● Hendrik Koet N 3228 wegens ongehoorzaamheid, door eigendunkelijke verwijdering van de werkzaamheden
20-06-1856
invnr 838 bij 22 juli 1856 N1
● Dirk Rutter N 2612 wegens desertie voor de tweede maal.
● Cornelis den Bol N. 4998 wegens poging tot desertie voor de derde maal na alvorens te hebben verkocht 1 paar Kousen Mans 1e Taille.
● Jurgen Hendrik Beurman N 1195 wegens poging tot desertie voor de derde maal
● Arnold Jacob Ross N 1665 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
24-06-1856
invnr 838 bij 22 juli 1856 N1
● Leonardus Gloens N 5317 wegens desertie voor de derde maal.
● Johannes Hermanus Peeters N 4718 wegens desertie voor de Zesde maal.
● Jan van Oosten N 1477 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Arie Vilders N 955 wegens desertie voor de tiende maal.
● Jacobus Cornelis Noyons N 4020, wegens poging tot desertie voor de Derde maal.
● Hendrik Sloot N 4307 wegens poging tot desertie voor de vijfde maal.
● Wilhelmus Paap N. 3648 wegens het bij hem bevinden van een hoeveelheid spijkers van onderscheidene grootte afkomstig van de Fabrijk of Timmerwinkel der Maatschappij
● Janke den Harder N 1975 wegens onzedelijken omgang, waardoor Zwangerschap is ontstaan
04-07-1856
invnr 840 bij 19 augustus 1856 N4
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken , dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Andries Johannes Thomas Roelofs N 5679 wegens desertie voor de Derde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Daniel Vermeulen N 6094 wegens poging tot desertie voor de Vijfde maal na alvorens te hebben verkocht of te zoek gemaakt 1 Pet 1 Deserteurs buis en broek 2 hemden 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1 Taille voor de Derde maal.
● Rienier Reumerman N 4166 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken, en een kantschop behoorende aan de Veen-gereedschappen te hebben verkocht of te zoek gemaakt.
● Andries Tielmans N 1270 wegens het ontvreemden van een Ned pond Hennip van den hoevenaar Vossebelt.
08-07-1856 invnr 840 bij 19 augustus 1856 N4
● Johannes Franciscus Gerardus Salmans N 2164 wegens desertie voor de Vijde maal
● Adrianus Chef d’Hotel N 4795 wegens desertie voor de Derde maal.
● Enno Zoerewold N 5447 wegens desertie voor de Derde maal
● Johannes Hofman N. 5243 wegens poging tot desertie voor de Tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet 1 Deserteurs buis en broek 1 paar Kousen & 1 Doek
● Willem Stok N 5890 wegens het ontvreemden van een Ned pond brood uit het kastje van zijnen mede kolonist Jan de Roo N 5974.
15-07-1856 invnr 840 bij 19 augustus 1856 N4
● Gerardus Jacobus van Dijk N 4085 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 hemd 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille en het verwaarlozen van 1 Pet mede Mans 1e T.
● Harmen Wever N 5561 wegens poging tot desertie voor de Tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet 2 Voerl. broeken 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille.
● Willem Roleker N 727 welke zijnen mede Kolonist Pieter de Mei N 234, beide spijkermakers, door middel van een hamer eene ligte wond in den nek heeft toegebragt.
18-07-1856 invnr 840 bij 19 augustus 1856 N4
● Arie Vilders N. 955 wegens desertie voor de Elfde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Hendrik van Dalen N. 124 wegens desertie voor de Derde maal met mede neming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Engelbertus van der Poll N 1715 wegens desertie voor de Derde maal met mede neming van meerdere Koloniale Kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Johannes Hermanus Peeters N. 4718 wegens desertie voor de Zevende maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Fredrik Jan Minkes N 5258 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jan Woens N 4087 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal, na alvorens te hebben verkocht 1 Pet 1 Voerl broek 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 2e T. voor de Eerste maal
● Jacobus Gebhardt N 3213 wegens poging tot desertie voor de Tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Voerl broek Mans 2 Taille voor de tweede maal
22-07-1856 invnr 840 bij 19 augustus 1856 N4
● Anthonie van der Hut N 4963 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Pieter Zijlemans N 5501 wegens desertie voor de Eerste maal, met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Hendrik Schuurman N 3969 wegens het verkoopen van Een voerl broek Mans 1 Taille voor de Vierde maal
● Laurens Onos N. 2945 wegens vloeken en toevoegen van Scheldwoorden aan zijnen mede Kolonisten gedurende het middag eten.
● Geerdina Teenen N. 1122 wegens Brutaliteit tegen den Zaalopziener Beuming
29-07-1856 invnr 840 bij 19 augustus 1856 N4
● Jodocus Holvoet N 476 wegens desertie voor de tweede maal.
● Enno Zoerewold N 5447 wegens desertie voor de Vierde maal
● Elisabeth Bijl N 6008 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Voerl rok 1 Baaijen rok 2 hemden 2 Doeken 1 paar Kousen & 1 Bont Boezelaar Vrouwen 1e Taille voor de Vierde maal.
● Josina Geldof N 2414 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na alvorens te hebben verkocht, 1 hemd 2 Doeken 1 paar Kousen & 1 Bont Boezelaar Vrouwen 1e Taille mede voor de Derde maal.
● Maria Sonnevert N 5980 wegens het verkoopen van 2 hemden 2 Doeken en 2 paar Kousen Vrouwen 1e Taille
● Aaltje Kruims N 4882 Elisabeth Bruins N 4178 Johannes Hubertus Koster N 5902 & Pieter Alsemgeest N 2931, de eerste wegens het trachten te verkoopen van een voerl rok Vrouwen 1e Taille en de drie anderen in het behulpzaam zijn daarvan
01-08-1856
invnr 843 bij 23 september 1856 N5
● Jan Lucart N. 766 wegens desertie voor de tweede maal.
● Johannes Georg Altmuller N 2329 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Gerardus Jacobus van Dijk N. 4085 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 hemd, 1 Doek, en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Derde maal.
● Reinier Reumerman N. 4166 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 hemd, 1 Doek en 1 paar Kousen Mans 2e T. voor de Eerste maal.
08-08-1856 invnr 843 bij 23 september 1856 N5
● Beert van der Wal N. 6005 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Paulus Bijleveld wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Harm Gankema N. 470 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken
● Willem van Linden N 5277 wegens het verkoopen van 3 paar Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Simon Schamot N 686 wegens het verkoopen van 1 hemd 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Zevende maal.
● Johannes de Bruin N 2257 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek 1 Doek en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Vierde maal
● Hugo van der Werf N. 3646 wegens het verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Derde maal.
● Matthijs van der Waaij N 3514 wegens het verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Derde maal.
● Frederik de Vries S K N 36 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 hemd, 2 Doeken en 3 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Zevende maal.
12-08-1856 invnr 843 bij 23 september 1856 N5
● Johann Koenraad Beijst N 5120 wegens het verkoopen van een voerl broek Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Jacobus Ederveen N 5972 wegens het verkoopen van een voerl broek Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Maarten Weeland N 3658 wegens het trachten te verkoopen van twee voerl broeken Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Christiaan Proos N 509 wegens het verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Johannes Hermanus Scholten N 5986 wegens het trachten te verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Hendrik van Dalen N 124 wegens het verkoopen van 1 Pet 1 Doek en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de 2e maal.
● Jan van Oosten N 1477 wegens desertie voor de Vijfde maal
15-08-1856 invnr 843 bij 23 september 1856 N5
● Cornelis van Doorn N 3606 wegens desertie voor de Eerste maal
● Nicolaas Kramer N 5931 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Daniel Vermeulen N 6094 wegens desertie voor de Zesde maal.
● Adrianus Chef d’Hotel N 4795 wegens desertie voor de Vijfde maal.
● Jan Hendrik Lam N 4826 wegens desertie voor de tweede maal.
22-08-1856 invnr 843 bij 23 september 1856 N5
● Gerrit van Hunnik N 1557 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken
● Jurgen Beurman N 1195 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Geert Harms Kruis N 5729 wegens het verkoopen van 1 Pet 1 voerl buis, 1 voerl broek 1 hemd & 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Jan Koster N 4799 wegens het verkoopen van 1 voerl broek 1 paar Kousen en 2 Borstrokken Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Cornelis Schouwenburg N 5526 wegens het verkoopen van 1 voerl broek 1 hemd en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Pieter Stephanus N 780 wegens het verkoopen van 1 Pet, 2 voerl broeken, 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Andries van Colmjon N 3765 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek 1 hemd 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Wietse Cornelis Kalsbeek N 156 wegens het verkoopen van 1 voerl broek 1 hemd en 1 paar Kousen Mans 1 Taille voor de Eerste maal.
● Lyckle Sjoerds Venema N 5982 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Cornelis Beurs N 4643 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek 1 hemd en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Hendrik Esbach N 6044 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek 1 hemd en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Willem Broers N 4380 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek, 1 hemd 1 Doek en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Johannes Smeets N 38 S.K. wegens het verkoopen van 1 Voerl broek, 1 hemd en 1 paar kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal en van het trachten te verkoopen van 2 paar Kousen en 2 Doeken Mans 1e Taille
27-08-1856 invnr 843 bij 23 september 1856 N5
● Engelbertus van der Poll N. 1715 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van alle zijnen Koloniale Kleedingstukken
● Benjamin Booij N 2954 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1 Taille voor de Eerste maal.
● Jan Jacobs Plank N 3750 wegens het verkoopen van 1 hemd en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Jacob Oom N. 5998 wegens het verkoopen van 1 hemd 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 3e Taille voor de Eerste maal.
● Derk Jans Hovinga N 5983 wegens het verkoopen van 1 hemd en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Eibert Jelles Terpstra N 5989 wegens het verkoopen van 1 hemd en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Frederik Alexander Dubbert N 5312 wegens het verkoopen van 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Jan Berend Hinkamp N 1154 wegens het verkoopen van 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Willem Stok N. 5890 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek 1 hemd en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
29-08-1856 invnr 843 bij 23 september 1856 N5
● Pieter van Pijpen N 6201 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 Voerl buis, 2 Voerl broeken, 1 hemd, 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Hermanus Moos N 773 wegens het verkoopen van 1 Pet en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Johannes Langoed Erlanson N 2542 wegens het verkoopen van 2 Voerl broeken, 1 hemd, 2 Doeken en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Albert Pieter de Vries N 2819 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek, 1 hemd, 1 pr Kousen & 1 Borstrok Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
 ● Berend Inklaar N. 3757 wegens het verkoopen van 1 hemd en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Laurens Koeman S K N 49 wegens het verkoopen van 1 Doek en 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Hendrik Waalwijk S K N 34 wegens het verkoopen van 2 paar Kousen Mans 2e Taille voor de Eerste maal
● Hermanus Swam N 4965 wegens desertie voor de Vijfde maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Cornelis Wilhelmus Plas N 4980 wegens desertie voor de Derde maal met mede neming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Jacobus Cornelis Noyons N 4020 wegens desertie voor de Vierde maal.
02-09-1856
invnr 844 bij 14 oktober 1856 N14
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Derde maal.
● Harm Gankema N 470 wegens het verkoopen van 1 paar Kousen en het verwaarlozen van 1 Voerl broek Mans 1e Taille voor de 13e maal.
● Annegiën Jager N 5417 wegens verregaande brutaliteit en vloeken tegen den Zaalopziener Scherjon
● Maria Christina Noskens N 4294 en Theodora van Londen N 6161 wegens beleedigende uitdrukkingen tegen elkander, waarbij laatstgenoemde de Kamerwacht Everdina Christina Maria van de Brande N 5651, die de orde herstellen wilde in het aangezigt geslagen heeft.
09-09-1856 invnr 844 bij 14 oktober 1856 N14
● Cornelis van Doorn N 3606 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van alle Koloniale Kleedingstukken
● Jan Woens N. 4087 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Berend van Lingen N 1452 wegens het verkoopen van 1 Voerl broek en 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Christiaan Dool N 2059 wegens het verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Adam Assenbroek N. 577 wegens het trachten te verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Pieter Laterveer N 1447 wegens het verkoopen van 1 Pet 2 broeken, 2 hemden, 2 pr Kousen en 1 Doek Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Johannes Hermanus van Ingen N 2892 wegens het verkoopen van 1 Voerl buis, 2 broeken, 1 hemd, 3 pr Kousen en 2 Doeken Mans 1e Taille voor de Derde maal.
● Antonius van der Meer/ vroeger Andries Corsius/ N 4852, Willem Janssens N 3427 Antoinetta Ludovica Bodenott N 3260 en Anna Geertruida Meijer N 3350 wegens het trachten van met elkander door daden onzedelijk om te gaan, doch daarin verhinderd.
12-09-1856 invnr 844 bij 14 oktober 1856 N14
● Gerrit Boonstoppel N 6003 wegens het bij hem vinden van Een Roode Baaijen Rok Vrouwen 5e Taille en Een bont boezelaar Vrouwen 1e Taille bij het des morgens uitgaan naar het land
● Philippus Kars N 5428 wegens het bij hem vinden van een partijtje Spijkers ter waarde van ƒ 1.37 die hij zegt van zijnen mede Kolonist Antonie Bieshaar N 3815 te hebben ontvangen om die buiten de Kolonie te verkoopen
16-09-1856 invnr 844 bij 14 oktober 1856 N14
● Peter van den Have N 5894 wegens desertie voor de Vierde maal
● Pieter Lugthart N 4388 wegens het verkoopen van 1 Pet en 1 voerl broek Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Antje Pieters Munnik N 2129 wegens het verkoopen voor de Eerste maal van Een Baaijen rok Vrouwen 1e Taille aan Huiberdina Zelle N 176 en die aan Alida de Vrind N 2743 welke laatste verklaart die rok aan den Kolonisten Veldwachter Smits Antonius N 3393 te hebben verkocht
19-09-1856 invnr 844 bij 14 oktober 1856 N14
● Hendrik Nijboer N 486 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Willem Broers N. 4380 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
23-09-1856 invnr 844 bij 14 oktober 1856 N14
● Gerrit van Hunnik N 1557, wegens desertie voor de Tweede maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedinstukken
● Cornelis Schouwenburg N 5526 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht voor de Tweede maal 1 Pet, 1 Buis, 2 broeken, 1 hemd, 1 Doek 2 pr Kousen & 1 paar Schoenen Mans 1e Taille alsmede 1 Keteltje 1 Vork , 1 Lepel en 2 Kammen.
30-09-1856 invnr 844 bij 14 oktober 1856 N14
● Jurgen Hendrik Beurman N 1195 wegens desertie voor de Vijfde maal.
● Bart van Doorn N. 5654 wegens poging tot desertie voor de Zevende maal.
● Johannes Georg Altmuller N 2329 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Jodocus Holvoet N. 476 wegens desertie voor de Derde maal
● Johannes van Lopik N 5076 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na vooraf te hebben verkocht 1 hemd en 3 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
03-10-1856
invnr 847 bij 18 november 1856 N16
● Johannes Hermanus van Ingen N 2892 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal
07-10-1856 invnr 847 bij 18 november 1856 N16
● Fredericus Gerardus van Montfrans N 6155 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Albertus Alsteden N. 1371 wegens poging tot desertie voor de eerste maal na vooraf te hebben verkocht 1 broek, 2 hemden 2 Doeken en 2 paar Kousen Mans 2e Taille voor de eerste maal.
● Pieter Stephanus N. 780 wegens poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 broek en 1 hemd Mans 1e Taille voor de tweede maal
● Cornelis van der Klok N 1211 wegens dronkenschap voor de Eerste maal.
10-10-1856 invnr 847 bij 18 november 1856 N16
● Cornelis van Doorn N 3606 wegens desertie voor de Derde maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken
● Klaas Berkhout N. 3489 wegens poging tot desertie voor de Derde maal, na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 2 broeken, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal
14-10-1856 invnr 847 bij 18 november 1856 N16
● Hendrik Nijboer N 486 wegens desertie voor de tweede maal.
● Johannes Leemkool N. 1699 wegens desertie voor de derde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacobus Hendrikus Buijsen N 5435 wegens desertie voor de eerste maal, met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Bernardus Lambertus Jansen N 5108 wegens desertie voor de eerste maal met medeneming van  meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Frederik Wilhelm Dittmer N 4033 wegens het verkoopen van 1 paar Schoenen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Adam Knikman N 4320 wegens het verkoopen van een Nieuw Testamentje en Gezangboekje voor de Eerste maal.
21-10-1856 invnr 847 bij 18 november 1856 N16
● Johannes Georg Altmuller N 2329 wegens poging tot desertie voor de Derde maal.
● Matthijs Koopman N 3104 wegens desertie voor de eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Leendert van der Linde N 4739 wegens desertie voor de Derde maal.
● Elisabeth Bijl N 6008 wegens desertie voor de Derde maal na alvorens te hebben verkocht 1 paar Kousen, 1 Linnen boezelaar, 1 bont boezelaar & 1 Borstrok Vrouwen 1e Taille voor de Vijfde maal
● Josina Geldof N 2414 wegens desertie voor de tweede maal na alvorens verkocht te hebben 1 Voerl rok, 1 Baaijen rok, 1 pr Kousen & 1 Bont Boezelaar Vrouwen 1e T. voor de 4e maal.
● Geertje Wagenaar N 1527 wegens desertie voor de tweede maal na alvorens verkocht te hebben 1 Voerl rok 1 pr Kousen, 1 Doek 1 Muts en 1 bont boezelaar Vrouwen 1e Taille voor de vierde maal
● Maria Haze N 892 wegens het verkoopen van 2 voerl rokken, 1 pr Kousen, 1 hemd en 2 bonte boezelaars Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal
● Manna Boltendal N 1634 wegens het verkoopen van 2 voerl rokken, 1 hemd, 2 paar Kousen, 1 Linnen boezelaar & 2 bonte boezelaars Vrouwen 1e Taille voor de eerste maal
● Mattje Snijders wegens vloeken en brutaliteit tegen den Opziener in het Hospitaal Roose.
24-10-1856 invnr 847 bij 18 november 1856 N16
● Gerrit Hendrikus Horn N 4917 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Jan Woens N 4087 wegens desertie voor de derde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Hermanus Moos N 773 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Marinus Lodewijk Langhorst N 5251 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht 2 broeken en 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal
● Pieter Laterveer N 1447 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Johannes Demmer S K N 8 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Jacobus Cornelis Noyons N 4020 wegens desertie voor de Vijfde maal.
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Willem Janssen N 3427 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal, na vooraf verkocht te hebben 1 Pet, 1 broek en 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Adrianus van Etten N 5019 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 hemd, 1 Doek en 1 pr Kousen Mans 2e Taille voor de Eerste maal.
● Albertus Alsteden N 1371 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na alvorens te hebben verkocht 1 paar Kousen Mans 2e Taille voor de tweede maal.
● Jodocus Holvoet N 476 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Johannes van Lopik N 5076 wegens desertie voor de Derde maal.
● Hendrik Sloot N. 5541, wegens het verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Fokje Fokkes Feenstra N 5059 wegens onzedelijken omgang waaruit Zwangerschap is ontstaan.
31-10-1856 invnr 847 bij 18 november 1856 N16
● Petrus Willem de Vries N 766 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken
● Jan van Vliet N 2755 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Antonie Stein N. 684 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Cornelis van der Klok N 1211 wegens het ontvreemden van nieren en vet uit schapen wegende 3.35 Npond.
● Pieter van Helfert N 3132 wegens het ontvreemden van nieren en vet uit schapen wegende 3.35
● Johannes Leonardus Mestrom Strafkolonisten huisgezin wegens het slaan van zijnen mede Strafkolonist J. J. Kest en brutaliteit tegen den opziener der Wal, den onderwijzer der jeugd Hoogstra.
04-11-1856
invnr 849 bij 27 december 1856 N9
● Johannes Willemsen N 4868 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Tjeerd Jacobs Wallendal N 6051 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 buis, 3 broeken, 1 hemd, 2 Doeken en 3 pr Kousen Mans 2e Taille voor de 1e maal.
● Geerdina Teenen N 1122 wegens onzedelijken omgang waaruit Zwangerschap is ontstaan.
● Petronella Wilhelmina Weijde N 4566 wegens onzedelijken omgang waaruit Zwangerschap is ontstaan
10-11-1856 invnr 849 bij 27 december 1856 N9
● Pieter Lugthart N 4388 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Hendrik Sloot N. 5541 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Gijsberdina Hesselmans N 2936 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan zij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Gradus Thijssen N 5538 wegens het verkoopen voor de Eerste maal van 1 Pet, 1 Buis, 2 broeken, 1 hemd, 1 Doek en 2 pr Kousen Mans 2e Taille.
● Pieter Stephanus N 780 wegens het verkoopen voor de Derde maal van 1 Pet 1 Doek & 1 Pr Kousen Mans 1e Taille.
14-11-1856 invnr 849 bij 27 december 1856 N9
● Hermanus Moos N 773 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Hendrik  Nijboer N 486 wegens desertie voor de Derde maal.
● Antonius van der Meer N 4842 (vroeger Corstius) wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 1 hemd, 2 Doeken, 3 pr Kousen en 1 borstrok Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Roelof Sparwer N 4959 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Johannes van Lopik N 5076 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet & 1 Doek Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Bart van Doorn N 5654 wegens poging tot desertie voor de Achtste maal.
Junius Sijnje N 2596 wegens het verkoopen van 2 broeken 1 hemd, 2 borstrokken, 2 pr Kousen Mans 1 Taille en een bezaan voor de Eerste maal.
● Johannes Langoed Erlanson N 2542 wegens het verkoopen van 1 broek Mans 1 Taille voor de tweede maal.
● Hendrik Schuurman N 3969 wegens het verkoopen van een Pet & 1 pr Klompen Mans 1e Taille voor de Vijfde maal.
18-11-1856 invnr 849 bij 27 december 1856 N9
● Marinus Lodewijk Langhorst N 5251 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Jacobus Hendrikus Buijsen N 5435 wegens desertie voor de tweede maal.
● Harmen van der Wal N. 6057 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 2 broeken, 1 hemd, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
28-11-1856 invnr 849 bij 27 december 1856 N9
● Jacobus Cornelis Noyons N. 4020 wegens desertie voor de Zesde maal.
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Vijfde maal.
● Hendrik Sloot N 5541 wegens desertie voor de Tweede maal.
● Jurgen Hendrik Beurman N 1195 wegens desertie voor de Zesde maal.
● Jan Woens N 4087 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Petrus Willem de Vries N 776 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Tjeerd Jacobs Wallendal N. 6051 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na vooraf te hebben verkocht 1 hemd, 1 Doek, 1 pr Kousen & 1 pr handschoenen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Cornelis de Lugt N 4961 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek, 1 pr Kousen en 1 pr handschoenen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Aaltje Schrant N 4663 wegens het verkoopen van 1 baaijen rok, 2 pr Kousen, 2 Doeken & 1 Linnen boezelaar Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal.
● Alderdina Teussink N 3835 wegens het ontvreemden van 1 bedlaken 2 baans voor de Eerste maal.
● Amarante Hermans Wesstra N 3511 wegens onzedelijken omgang waaruit zwangerschap is ontstaan
02-12-1856
invnr 852 bij 3 februari 1857 N14
● Roelof Sparwer N 4959 wegens poging tot desertie voor de derde maal.
● Johannes van Lopik N 5076 wegens poging tot desertie voor de Vijfde maal.
● Antonius van der Meer N 4842 (vroeger Corstius) wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Bart van Doorn N 5654 wegens desertie voor de Negende maal.
● Hendrik Nijboer N 486 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal.
● Hendrik Oudewortel N 4534 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 1 Doek en 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Hendrik Moos N 773 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 Deserteurs buis & broek, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 2e Taille voor de tweede maal.
● Gerrit Hendrikus Horn N 4917 wegens het verkoopen van 1 Pet en 1 Doek Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
08-12-1856 invnr 852 bij 3 februari 1857 N14
● Hendrikus van Gogh N 5023 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Cornelis den Bol N. 5531 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Junius Sijnje N 2596 wegens poging tot desertie voor de eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 broek, 1 hemd, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de 2e maal.
● Jan Jilles van der Leeuw N 840 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 2 hemden, 1 doek, 2 pr Kousen, 2 broeken, 1 buis, 1 Pet en 1 pr Klompen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
12-12-1856 invnr 852 bij 3 februari 1857 N14
● Berend van Lingen N 1452 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht 1 broek, 1 hemd, 1 Doek, 1 pr Kousen & 1 pr handschoenen Mans 1e Taille alsmede 1 Keteltje, 1 lepel, 1 Vork & 2 Kammen voor de tweede maal.
● Abraham Abrahams Steeksma N 4967 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek, 1 hemd, 1 Doek, 1 pr Kousen 1 pr handschoenen Mans 1e Taille als ook 1 Keteltje & 1 Lepel voor de Eerste maal.
● Willem Carel de Zwart N 6231 wegens het verkoopen van 2 pr Kousen & 1 pr Klompen Mans 1e Taille en 1 Keteltje voor de Eerste maal.
● Pieter Danhof N 125 wegens dronkenschap voor de Eerste maal, met bedreiging tegen den Zaalopziener de Bruin.
16-12-1856 invnr 852 bij 3 februari 1857 N14
● Pieter Laterveer N 1447 wegens poging tot desertie voor de tweede maal
● Jacob van Engen N 4333 wegens dronkenschap voor de Eerste maal.
23-12-1856 invnr 852 bij 3 februari 1857 N14
● Harm Gankema N 470 wegens desertie voor de Vijfde maal
● Arnold Jacob Ross N 1665 wegens desertie voor de Derde maal.
30-12-1856 invnr 852 bij 3 februari 1857 N14
● Johannes Smit N 5421 wegens desertie voor de Derde maal.
● Jetse Jans de Vries N. 2501 wegens poging tot desertie voor de tiende maal.
● Hendrik Nijboer N 486 wegens poging tot desertie voor de Vijfde maal na vooraf te hebben verkocht 1 Pet, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1 Taille voor de Eerste maal.
● Leendert Johannes Köhler N 4916 wegens poging tot desertie voor de Zesde maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 broek & 1 Doek Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Abraham Abrahams Steeksma N 4967 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Cornelis Schouwenburg N 5526 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Arie van Sas N 1702 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet 2 broeken, 1 hemd, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 1e Taille alsmede een Keteltje 1 Lepel en 2 Kammen voor de Eerste maal.