Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1857
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Er is tot nu toe 1 zittingsverslag uit 1857 getranscribeerd.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.Zitting
Betrokkenen

02-01-1857
invnr 853 bij 24 februari 1857 N6
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Zesde maal.
● Nicolaas Borsboom N 4169 wegens het mishandelen van eenen mede Kolonist waardoor de mishandelde is verwond geraakt
Met reactie van de Gecommitteerde der Regering

06-01-1857 invnr 853 bij 24 februari 1857 N6
● Arend Vrijhof N 2347 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na alvorens te hebben verkocht: 1 Pet, 1 buis, 3 broeken & 2 pr Kousen Mans 2e Taille alsmede 1 lepel, 2 Kammen, & 1 Keteltje voor de Vierde maal.

09-01-1857 invnr 853 bij 24 februari 1857 N6
● Jan Woens N 4087 wegens desertie voor de Vijfde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Jacobus Nieuwdorp N 1592 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Willem Hendrik Eijs N 74 wegens het verkoopen van 2 broeken en 2 pr Kousen Mans 1e Taille alsmede 1 lepel & 1 Keteltje voor de Eerste maal
● Gerhardus Johannes Moll N 420 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek, 1 hemd, 1 Doek, 2 pr Kousen & 1 pr handschoenen M 1 Taille voor de Eerste maal

16-01-1857 invnr 853 bij 24 februari 1857 N6
● Willem Carel de Zwart N 6231 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 broek & 1 pr Kousen M 1 T. voor de tweede maal.
● Pieter Laterveer N 1447 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 hemd, 1 Doek & 1 pr Kousen M 1 T. voor de tweede maal.
● Beert van der Wal N 3929 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek, 1 hemd & 1 pr Kousen Mans 1e Taille alsmede 1 Keteltje voor de Eerste maal. aan zijnen mede Kolonist Jacobus Bastiaan Ludwig N 1375 welke vorenstaande goederen afkomstig van B van der Wal heeft verkocht; voor de tweede maal
● Hermanus Moos N 773 wegens het verkoopen van 1 Doek en het verwaarloozen van 1 Deserteurs buis Mans 1 Taille,- voor de Derde maal

23-01-1857 invnr 853 bij 24 februari 1857 N6
● Abraham Abrahams Steeksma N 4967  wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Hendrikus van Gogh N 5023 wegens desertie voor de tweede maal.
● Johannes Lodevicus Stamkort N. 4502 wegens desertie voor de Eerste maal, met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacobus Gebhardt N 3213 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na vooraf te hebben verkocht 3 pr Kousen en 1 Pet Mans 2e Taille voor de Derde maal.
● Gijsberdina Hesselmans N 2936 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens verkocht te hebben 1 hemd, 1 Doek, 1 pr Kousen, 1 Muts, 1 Linnen boezelaar, 1 bont boezelaar & 1 baaijen rok Vrouwen 1e Taille, alsmede 1 bord 1 lepel, 1 vork, 1 Grote Kam, 1 Kleine Kam & 1 Keteltje voor de tweede maal.
● Berend van Lingen N 1452 wegens het verkoopen van 2 hemden, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 1 Taille voor de Derde maal.
● Anna Catharina Zullig N 1241 wegens het verkoopen van 1 bont boezelaar 1 Muts, 2 Doeken, 2 pr Kousen & 1 pr handschoenen Vrouwen 1e Taille alsmede 1 Keteltje voor de Eerste maal.

30-01-1857 invnr 853 bij 24 februari 1857 N6
● Arie van Sas N 1702 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet 1 buis, 2 hemden, 1 Doek & 1 paar Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal
● Cornelis Schouwenburg N 5526 wegens het verkoopen van 1 Pet, 2 hemden, 1 Doek, 1 pr Kousen & 1 pr handschoenen Mans 1e Taille voor de Vierde maal.

06-02-1857
invnr 855 bij 21 maart 1857 N20
● Jan Woens N 4087 wegens desertie voor de Zesde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacobus Nieuwdorp N 1592 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Arend Vrijhof N 2347 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na vooraf te hebben verkocht 1 Doek & 2 pr Kousen en het verwaarloozen van 1 Deserteurs buis en broek Mans 2 T voor de Vijfde maal
● Willem Hendrik Eijs N: 74 wegens het verkoopen van 1 buis, 2 broeken & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.

13-02-1857 invnr 855 bij 21 maart 1857 N20
● Gerrit van der Togt N 1475 wegens dronkenschap voor de eerste maal.
● Willem Bos N 5841 wegens dronkenschap voor de eerste maal
● Gerhardus Johannes Mol N 420 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal, na vooraf verkocht te hebben 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Joseph van Ham N 5520 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 hemd, 2 Doeken & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Jan Hendrik Beurman N 1195 wegens desertie voor de Zevende maal.
● Geertje Wagenaar N 1527 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na alvorens te hebben verkocht 2 hemden, 2 Doeken & 1 pr Kousen Vrouwen 1e Taille voor de Vijfde maal.
● Hermanus Hubertus Lieshout N 4278, wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 1 hemd, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 1e T. alsmede 1 Keteltje voor de Eerste maal.
● Anna Houthuizen N 762 wegens het verkoopen van 2 hemden en 2 pr Kousen Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal.
● Wilhelmina Theodora van der Velden N 1256 wegens het verkoopen van 1 hemd, 2 pr Kousen & 1 borstrok Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal.
● Hendrika Kups N 5063 wegens het verkoopen van 1 voerl rok 1 hemd, 2 pr Kousen, 1 Linnen boezelaar & 1 bont boezelaar Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal.
● Willemijntje de Vente N 5614 wegens het verkoopen van 1 voerl rok 1 hemd, 1 pr Kousen & 1 bont boezelaar Vrouwen 1e T voor de Eerste maal.

20-02-1857 invnr 855 bij 21 maart 1857 N20
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Zevende maal.
● Jacobus Theodorus Meijer N 381 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Cornelis Schouwenburg N 5526 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na vooraf te hebben verkocht 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Vijfde maal.
● Arie van Sas N 1702 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na alvorens te hebben verkocht 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Derde maal.
● Johannes Boon N 5632 wegens het verkoopen van 2 broeken, 1 hemd & 2 pr Kousen Mans 1 Taille voor de Eerste maal.

25-02-1857 invnr 855 bij 21 maart 1857 N20
● Carl Vogelsang N 796 wegens desertie voor de Eerste maal.
● Jan Cornelis Koning N 3455 wegens desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 1 hemd, 2 Doeken & 3 pr Kousen Mans 1e Taille voor de 1e maal.
● Jan Harmen de Boer N 723 wegens het verkoopen van 2 broeken, 1 hemd, 2 pr Kousen & 1 Doek Mans 2e Taille voor de eerste maal.
● Hermanus Swam N 3202 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Arend Vrijhof N 2347 wegens het verkoopen van 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 2e Taille voor de Zesde maal.
● Anna Bouman N 5265 wegens het ontvreemden van 1 Baaije rok Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal.
● Hendrika Kups N. 5063 wegens het verwaarlozen van 1 Doek Vrouwen 1e Taille voor de tweede maal.
● Cornelis Klinkvis N 4627 wegens dronkenschap voor de eerste maal.
● Huibert Ketting N 4257 wegens dronkenschap voor de eerste maal.
Met reactie van de Gecommitteerde der Regering

03-03-1857
invnr 857 bij 22 april 1857 N2
● Jacob Hilgartner N 5257 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Hendrik Roukes N 6029 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 2 broeken, 1 hemd, 1 Doek, 2 pr Kousen en 2 borstrokken Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Jacobus Nieuwdorp N. 1592 wegens desertie voor de Derde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jan Woens N 4087 wegens desertie voor de Zevende maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben en het verwaarloozen van Een Bedlaken voor de Eerste maal.
● Geertje Wagenaar N 1527 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal.
● Hendrik van Dalen N 124 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek, 1 Doek & 2 pr Kousen  Mans 1e Taille voor de Derde maal.
● Jan David Top N 2240 wegens het verkoopen van 1 broek 1 hemd, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.

10-03-1857 invnr 857 bij 22 april 1857 N2
● Hermanus Moos N 773 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Hendrik Daniel Tieman N 6163 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht 1 pr kousen Mans 1e Taille voor de eerste maal.
● Pieter Gibon N 5787 wegens desertie voor de Eerste maal.
Harm Martens Heida N 4901 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek, 2 hemden, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Tweede maal.

17-03-1857 invnr 857 bij 22 april 1857 N2
● Gerhardus Johannes Mol N. 420 wegens desertie voor de tweede maal.
● Hermanus Hubertus Lieshout N 4278 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Petrus Willem de Vries N. 776 wegens desertie voor de Derde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Bart Albertus van Straaten N 4149 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacob Nannings N 6034 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek, 1 hemd & 1 pr Kousen Mans 1e T. voor de 1e maal.
● Jacob Frederik Striel N 3456 wegens het verkoopen van een buis, 2 broeken, 1 Doek & 2 pr Kousen M 1T voor de 1e maal.
● Jan Cornelis Koning N. 3455 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal

24-03-1857 invnr 857 bij 22 april 1857 N2
● Willem Jansen N 4160 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacobus Nieuwdorp N 1592 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacobus Theodorus Meijer N 381 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Jacobus Hendrikus Buijsen N 5435 wegens desertie voor de Derde maal.
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Achtste maal.
● Beert van der Wal N 3929 wegens desertie voor de Eerste maal.
Jan Harmen de Boer N 723 wegens het verkoopen van 1 Pet, 2 broeken, 1 hemd & 3 pr Kousen Mans 2e Taille voor de tweede maal.

31-03-1857 invnr 857 bij 22 april 1857 N2
● Jetze Jans de Vries N 2501 wegens poging tot desertie voor de Elfde maal.
● Matthijs Koopman N 3104 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens verkocht te hebben 1 Pet, 1 broek & 2 pr Kousen Mans 2e Taille voor de Eerste maal.
● Jan Baars N 1752 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens verkocht te hebben 1 Pet, 1 broek, 1 hemd, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de eerste maal.
● Saapke Jans Loonstra N 5453 wegens onzedelijken omgang waardoor zij zwanger is.
● Maria Elisabeth Vries N 4361 wegens onzedelijken omgang waardoor zij zwanger is.

07-04-1857
invnr 860 bij 27 mei 1857 N2
● Jurgen Hendrik Beurman, No. 1195, desertie voor de achtste maal.
● Jacob Hilgartner, No. 5297, desertie voor de tweede maal
● Frederik de Vries, PK No. 36, poging tot desertie voor de zesde maal
Gijsberdina Hesselmans, No. 2936, desertie voor de derde maal..
● Willem Krom, No. 891, ontvreemding van 4 beschuiten, die hij in betrekking als schipper van Dedemsvaart naar herwaarts uit de hem toevertrouwde Beschuiten ten behoeve voor den winkel ontvreemd heeft.
● Elisabeth Profeet, No. 1602, ontvreemding van drie hemden mans, 1e taille en twee bedlakens, 2 baans, haar toevertrouwd als waschvrouw.
● Jan Hendrik Holtmark, No. 358, mishandeling medekolonist Jan Tonen Vonink, No. 1862.

14-04-1857
invnr 860 bij 27 mei 1857 N2
● Hendrikus van Gogh N 5023 wegens desertie voor de Derde maal.
● Hermanus Moos N 773 wegens desertie voor de 5e maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken
● Jacobus Theodorus Meijer N 381 wegens het verkoopen van 1 Doek en 1 pr Kousen en 1 Deserteurs buis Mans 2e Taille voor de tweede maal.

21-04-1857 invnr 860 bij 27 mei 1857 N2
● Tjalling Talsma N 4588 wegens desertie voor de Zesde maal.
● Gerhardus Johannes Mol N 420 wegens poging tot desertie voor de Derde maal.
● Gijsbert Wensveen N 5602 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 1 Doek en 1 pr Kousen Mans 1e taille alsmede 1 bord, 1 Vork, 1 lepel, 2 Kammen en 1 Keteltje voor de Eerste maal.
● Jacob Hendrik Zwegman N 4996 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens verkocht te hebben 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 2 hemden 1 Doek en 2 pr Kousen Mans 1e taille als mede 1 bord, 1 Vork 1 lepel 2 Kammen en 1 Keteltje voor de Eerste maal.
● Hendrik van Dolderen S K N 60 wegens het verkoopen van 2 broeken 1 hemd, 2 Doeken en 3 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Helena Janssen N 3670 wegens het verkoopen van 1 hemd, 2 pr Kousen en 1 Doek Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal.

27-04-1857 invnr 860 bij 27 mei 1857 N2
● Jacobus Hendrikus Buijsen N 5435 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Jan van Vliet N 2755 wegens desertie voor de Vijfde maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben
● Johannes Willemsen N 4860 wegens desertie voor de tweede maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Frederik Wichant N 5035 wegens het verkoopen van 1 hemd en 1 borstrok Mans 1 Taille voor de Eerste maal.
● Jurgen Hendrik Beurman N 1195 wegens het verkoopen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Arnoldus Viset N 82 wegens ongehoorzaamheid.

00-05-1857
invnr 863 bij 06 juli 1857 N8
● Jacob Hilgartner N 5257 wegens poging tot desertie voor de Derde maal.
● Leendert Mouthaan N 4519 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Hendrik van Dalen N 124 wegens desertie voor de Vierde maal.
● Jacob Hendrik Zwegman N 4996 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Gijsbert Wensveen N 5602 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Frederik Christiaan Peeters N 1669 wegens het verkoopen van 1 Pet, 2 broeken, 1 hemd en 2 paar kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Egbertus Louvensteijn N 4793 wegens het verkoopen van 1 broek & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Reinier van Steenwijk N 5752 wegens dronkenschap voor de Eerste maal.

12-05-1857 invnr 863 bij 06 juli 1857 N8
● Reinier Christiaan Hendriks N 583 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na alvorens verkocht te hebben 1 broek, 2 Doeken en 2 pr Kousen Mans 2e Taille voor de tweede maal.
● Johannes Wilma N 5570 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht 1 buis, 1 broek en 2 pr Kousen Mans 2e Taille voor de Eerste maal.
● Jan Harmen de Boer N 723 wegens desertie voor de Eerste maal.

19-05-1857 invnr 863 bij 06 juli 1857 N8
● Jetze Jans de Vries N 2501 wegens desertie voor de Twaalfde maal.
● Pieter Laterveer N 1447 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal.
● Willem Kuiper N 5163 wegens desertie voor de tweede maal na alvorens verkocht te hebben 1 Pet, 1 buis 1 broek, 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 1e T voor de Derde maal.
● Hermanus Meijer N 4583 wegens desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 broek 1 Pet, 1 Doek en 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de 1e maal.
● Saapke Jans Loonstra N 5453 wegens het verkoopen van 1 Witte rok, 2 hemden, 1 Doek & 1 pr kousen en 1 bont boezelaar Vrouwen 1e Taille voor de 2e maal.
● Hendrika Kups N 5063 wegens het verkoopen van 1 Witte rok en 2 Doeken Vrouwen 1e Taille voor de 2e maal.

26-05-1857 invnr 863 bij 06 juli 1857 N8
● Harm Martens Heida N 4901 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Frederik Christiaan Peters N 1669 wegens desertie voor de Eerste maal met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Cornelis Schouwenburg N 5526 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van alle zijnen Koloniale Kleedingstukken.
● Jacob Frederik Strieb N 3456 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na vooraf te hebben verkocht 1 Pet, 1  broek & 2 paar Kousen Mans 1e Taille voor de Tweede maal.
● Harmen van der Wal N 6057 wegens desertie voor de Tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 Buis, 1 broek, 1 Doek en 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Hendrik Oudewortel N. 4534 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 buis, 2 broeken, 1 hemd, 2 Doeken en 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Jan Cornelis Koning N 3455 wegens het verkoopen van 1 Doek & 2 pr Kousen en van het verwaarloozen van 1 Deserteurs buis Mans 1e Taille voor de Derde maal.
● Martinus Johannes Hansen N 5180 wegens het verkoopen van 2 broeken, 2 hemden, 1 Doek en 2 paar Kousen Mans 2e Taille voor de Eerste maal.

02-06-1857
invnr 865 bij 29 juli 1857 N18
● Petrus Willem de Vries N 776 wegens desertie voor de Vierde maal, met medeneming van meerdere Koloniale Kleedingstukken, dan hij gekleed zijnde aan mogt hebben.
● Reinier Christiaan Hendriks N 583 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal.
● Jacobus Cornelis Noyons N 4020 wegens desertie voor de Zevende maal.
● Jan Nijkerk N 2290 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal.
● Gijsberdina Hesselmans N 2936 wegens poging tot desertie voor de Vierde maal.

08-06-1857 invnr 865 bij 29 juli 1857 N18
● Abraham Abrahams Steeksma N 4967 wegens desertie voor de Derde maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Jacobus Gebhardt N 3213 wegens desertie voor de Vierde maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Pieter Zijlemans N 5501 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 broek 1 doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Jan Nolte Klokke N 4185 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Johannes Willemsen N 4868 wegens poging tot desertie voor de Derde maal.
● Jan van Vliet N 2755 wegens poging tot desertie voor de Zesde maal.
● Jetze Jans de Vries N 2501 wegens desertie voor de Dertiende maal.
● Pieter Laterveer N 1447 wegens desertie voor de Vijfde maal.
● Andreas Dietz N 3883 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te zoek gemaakt of verkocht te hebben 1 Pet, 1 buis, 3 broeken, 1 hemd, 1 Doek, 3 pr Kousen & 1 borstrok Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Hendrika Schutte N 1127 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens verkocht te hebben 1 hemd 2 Doeken, 2 pr Kousen & 1 bont boezelaar Vrouwen 1e Taille voor de Eerste maal.
● Gijsberdina Hesselmans N 2936 wegens poging tot desertie voor de Vijfde maal. “In den nacht van den 5e op den 6e dezer heeft zij door middel van een sterk ijzer en een nijptang de Strafplaats opengebroken, welke voorwerpen haar door Dorothea dochter van den strafkolonist B. de Jong waren verschaft.
● Jan Plakmeijer N 5641 wegens het verkoopen van 1 Pet, 1 broek & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Jilles Zirkzee N 4084 wegens het verkoopen van 2 broeken, 1 hemd, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.

16-06-1857 invnr 865 bij 29 juli 1857 N18
● Jan Jilles van der Leeuw N 840 wegens poging tot desertie voor de tweede maal.
● Leendert Mouthaan N 4519 wegens desertie voor de tweede maal.
● Joseph van Ham N 5520 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na vooraf te hebben verkocht 1 Pet 1 broek, 1 Doek & 1 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Jacob Frederik Streib N 3456 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens verkocht te hebben 1 pr kousen Mans 1e  Taille voor de Derde maal.
● Gerrit Hendrikus Horn N 4917 wegens poging tot desertie voor de tweede maal na alvorens te hebben verkocht 1 broek 2 Doeken & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Willem Kuiper N 5163 wegens poging tot desertie voor de Derde maal na vooraf verkocht te hebben 1 hemd 1 Doek & 1 pr kousen Mans 1e Taille voor de Vierde maal.
● Arend Jan Groot Willink N 1130 wegens het verkoopen van 1 Pet, 2 broeken 1 Doek 1 hemd & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Johannes Verbuuren N 4100 wegens het verkoopen van 1 buis, 2 broeken, 2 hemden, 2 Doeken & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Cornelis Schouwenburg N 5526 wegens het verkoopen van 1 Pet, en het verwaarlozen van 1 hemd Mans 1e Taille voor de Zesde maal.

23-06-1857 invnr 865 bij 29 juli 1857 N18
● Hermanus Moos N 773 wegens desertie voor de Zesde maal met medeneming van alle zijne Koloniale Kleedingstukken.
● Jan Lucart N 766 wegens desertie voor de Negende maal.
● Johannes van Os N 4850 wegens desertie voor de derde maal.
● Cornelis Vermeer N 5002 wegens desertie voor de tweede maal na alvorens zoek gemaakt te hebben 1 Deserteurs broek & buis Mans 3e Taille voor de Eerste maal.
● Pieter Martens N 6094 wegens poging tot desertie voor de tweede maal, na alvorens verkocht of te zoek gemaakt  te hebben 1 Deserteurs buis en broek Mans 1e Taille voor de Eerste maal.
● Gradus Thijssen N 5538 wegens poging tot desertie voor de Eerste maal na alvorens te hebben verkocht 1 Pet 1 broek, 1 hemd, 1 Doek & 2 pr Kousen Mans 1e Taille voor de tweede maal.
● Johannes Hubertus Koster N 5902 wegens poging desertie voor de Eerste maal, na alvorens te hebben verkocht 2 broeken, 1 hemd & 2 pr Kousen Mans 1e taille voor de Eerste maal.
● Georgius Plomp N 4657 wegens het toebrengen van een slag met eene aarde pot aan eenen mede kolonist.

01-07-1857
invnr 868 bij 8 september 1857 N2

08-07-1857
invnr 868 bij 8 september 1857 N2
14-07-1857
invnr 868 bij 8 september 1857 N2
24-07-1857
invnr 868 bij 8 september 1857 N2
31-07-1857
invnr 868 bij 8 september 1857 N2
04-08-1857
invnr 871 bij 6 oktober 1857 N3

11-08-1857
invnr 871 bij 6 oktober 1857 N3

18-08-1857
invnr 871 bij 6 oktober 1857 N3

25-07-1857
invnr 871 bij 6 oktober 1857 N3

01-09-1857
invnr 873 bij 21 oktober 1857 N10

08-09-1857
invnr 873 bij 21 oktober 1857 N10

22-09-1857
invnr 873 bij 21 oktober 1857 N10

29-09-1857
invnr 873 bij 21 oktober 1857 N10

05-10-1857
invnr 875 bij 20 november 1857 N20

13-10-1857
invnr 875 bij 20 november 1857 N20

20-10-1857
invnr 875 bij 20 november 1857 N20

27-10-1857
invnr 875 bij 20 november 1857 N20

10-11-1857
invnr 877 bij 24 december 1857 N1

17-11-1857
invnr 877 bij 24 december 1857 N1

24-11-1857
invnr 877 bij 24 december 1857 N1

01-12-1857
invnr 879 bij 30 januari 1858 N9

07-12-1857
invnr 879 bij 30 januari 1858 N9

22-12-1857
invnr 879 bij 30 januari 1858 N9