Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het EERSTE gesticht te Veenhuizen

1841 - 1842

De tuchtraad wordt ook deze periode voorgezet door Jannes Poelman, adjunct-directeur van dit gesticht.
Verder zitten er in:
● de onderdirecteur voor buiten het gesticht Gerrit Harms Kuiper
● de onderdirecteur voor binnen het gesticht Augustinus Matthias Jacobus Textor
de boekhouder binnen het gesticht die ook notuleert Leonardus Coelen
● en twee zaalopziener. Per 2 januari 1841 worden tot leden benoemd de zaalopzieners Laurens Vrieze en Klaas Nieuwenhuis.
Op 3 september 1841 gaat Klaas Nieuwenhuis naar Kolonie N.1. In zijn plaats wordt gekozen als lid van de raad de zaalopziener Jan Visscher.
Per 22 januari 1842 worden de zaalopzieners Jacobus Meijer en Evert Buuck (of Buck) benoemd tot leden van de raad.

In de kolom 'Betrokkenen' staan degenen die als aanklager of beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

In 1841 zijn er achtentwintig zittingen, redelijk over het jaar gespreid. Wel leuk is het kattenkwaad dat wordt uitgehaald op de Norger jaarmarkt (10-09-1841). Ook de na haar thuiskomst bijzonder openhartige Grietje Willemse (31-08-1841a) is een mooi verhaal. Helaas laat de raad regelmatig details weg, zodat er slechts sprake is van ongehoorzaamheid of baldadigheid zonder nadere toelichting.

In 1842 zijn drieëndertig zittingen, waaronder twee waar niets te behandelen is maar ook een aantal heel grote, met veel beschuldigden.
De omzwervingen van de gebroeders Kerkhoven zijn leuk om te lezen (04-03-1842), evenals Arie Krantz die vlak voor zijn vertrek staat en zich toelegt op het kapotmaken van ruiten (06-05-1842).Ook het geplande feestmaal (29-05-1842) is de moeite waard. Op 01-07-1842 wordt er even grote opruiming gehouden en gaan diverse jongens naar de strafkolonie op de Ommerschans.
In de maand juli 1842 verschijnen er voor de raad in totaal eenentwintig deserteurs of would be deserteurs.


Zitting
Betrokkenen
02-01-1841a
● De zaalopzieners  Arend van den Berg en Johan van de Ven treden af en tot leden van de raad van tucht worden benoemd de zaalopzieners Laurens Vrieze en Klaas Nieuwenhuis.
● De broers Oege Lieuwes van Dijk en Ritske Lieuwes van Dijk: teruggebracht van desertie.
02-01-1841b
● Willem Fredrik Stam: verkoop van 'eene wollen borstrok'.
22-01-1841a
● Dirk de Haas en Rein Fredriks Akkerboom: ontvreemding ingekuilde aardappelen.
22-01-1841b
● Johannes Pernet en Willem Fredrik Stam: van desertie teruggebracht.
22-01-1841c ● Sijbran de Jong: verkoop psalmboek en een evangelische gezangenboek.
12-02-1841
● Karel Fes: diefstal boter uit magazijn
19-02-1841
● Albert Hendrik de Boer PK N. 6: desertie
05-03-1841
● ........Keuterdijk: diefstal knopen van de fabriek
● Lubbert Abels Bijlk N. 183: diefstal knopen van de fabriek
21-03-1841
● Pieter Lubberts Baas: poging tot desertie, achterhaald door zaalopziener A. van den Berg
● Jacob Keyser: poging tot desertie, achterhaald door zaalopziener A. van den Berg
29-04-1841
● Jacobus Wallon: desertie
● Ritske Lieuwes van Dijk: desertie
● Sybrand de Jong: desertie
07-05-1841
● Joseph Struijlaart: desertie
21-05-1841
● J. de Vrucht: zoek maken linnen broek
● Joh. Jansen: zoek maken linnen broek
● P. van der Bey: diefstal leren bretel (draagband)
02-06-1841
● Gijsbertus Gerardus Jansen: desertie en diefstal van geld en een paar schoenen, tabaksdoos en pijp van de fabrieksbaas.
26-06-1841
● Pieter Lubberts Baas: desertie
● Hendrikus Dunselman: desertie
23-07-1841
● Roelof Snoek: desertie
● Harmen Jans Moonen: desertie
19-08-1841
● G. Hainbach: desertie
● N. For: desertie
31-08-1841a
● Grietje Willemsen N. 1426: desertie
31-08-1841b
● Wilhelmus Nicolaas Servasius van Eek: desertie
03-09-1841a
●zaalopziener Klaas Nieuwenhuis gaat naar kolonie N. 1, en wordt als lid van de raad vervangen door de zaalopziener Jan Visscher
● Hendrik Kuiper: desertie
03-09-1841b
● Carel Fes: diefstal appelen uit tuin dominee van Reuteln
● Johannes Mahij: diefstal appelen uit tuin dominee van Reuteln
10-09-1841
● Johannes Kristoffel: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Gabriel Bruggeling: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Johannes Franken: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Cornelis Thesing: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Johannes van der Stijlen: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Hendrik Bekker: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Cornelis Uitdenbogaart: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Johannes Smitdiefstal petten op Norger jaarmarkt
● Johannes Bireau: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Augustinus Mittelmeijer: diefstal petten op Norger jaarmarkt
● Felix Chapman Dennis: diefstal van een mans hoed op de Norger jaarmarkt
● Jacob Keijzer: deifstal van een paar schoenen op de Norger jaarmarkt
17-09-1841
● Jacob Smink: verzetting tegen zijn zaalopziener
● Willem Snoek: verzetting tegen zijn zaalopziener
● Karel Bügers: belediging van wijkmeester M. Huisman
08-10-1841
● Laurens Gée François: desertie
26-11-1841
● François Angars: desertie
● George Fredrik Sattelmeijer: desertie
10-12-1841
● Alexander de Water: desertie, vrijwillige terugkeer
11-12-1841
● P. Rozeboom: ongehoorzaamheid
● J. van der Wal: ongehoorzaamheid
● N. Snoek: ongehoorzaamheid
● D. Lammers: ongehoorzaamheid
18-12-1841a
● P. Roozeboom: baldadigheid
● N. Houwman: baldadigheid
● J. Herfst: baldadigheid
● H. Stigher: baldadigheid
● W. Wans: baldadigheid
● H. Bekker: baldadigheid
● J. van den Büze: baldadigheid
18-12-1841b
●......Donia: koop of verkoop van een hemd
● C. Uitdenbogaart: koop of verkoop van een hemd
22-01-1842
● zaalopzieners L. Vrieze en J. Visser worden als leden van de raad ontslagen en benoemd worden de zaalopzieners J. Meijer en E. Buuck
● Peter Kuh: verkoop van een broek aan A. Ringler en 1 hemd aan A. Smink(moet zijn Jacob)
04-02-1842
● J. Werner: diefstal van 1 hemd
14-02-1842
● Willem Waldekker: desertie
● Jacobus Cornelis Nicolaas Bresler: desertie
● Augustinus Cornelis Franciscus Mittelmeijer: desertie
18-02-1842
● Coenraad Klijdijk: diefstal aardappels uit de kuil
● Louwrens Gée François N 389: verkoop 1 pijen broek, 2 hemden, 1 bonte doek, 1 paar kousen, 1 pijne buis( hij ontkent het laatste)
● Willem Waldekker: verkoop 1 paar kousen
● J. Bijl: koop 1 pijen broek van François
● V.Marchant: pijen broek verruild met Bijl
● J. M. Franken: koop en verkoop 1 hemd
● N. Gerritsen: koop 2 hemden
04-03-1842
● Hubertus Kerkhoven: desertie
● Antonius Kerkhoven: desertie
11-03-1842
● Fredrik Sattelmeijer: schelden
● Cornelis Bruinzeel: baldadigheid
● Willem Visser: baldadigheid
● W. Koopman: baldadigheid
● Johannes Mahij: baldadigheid
18-03-1842
● Karel Fredrik Pieters Graafland: desertie
01-04-1842a
● Willem Waldekker: desertie
● Antonie Kerkhoven: poging tot desertie
01-04-1842b
● Hendrikus bakker: desertie
● Gijsbertus Delborn: desertie
08-04-1842
● Hendrik Garskamp: diefstal f 1,80 uit naaikistje van Sophia Jansen
02-05-1842
● Arie Jansje Tukker: desertie
● Pieter Andries Roelofs: desertie
06-05-1842
● Arie Krantz: ruiten stukslaan; 2 hemden, 1 paar kousen en een gros benen knopen gekocht of gestolen
●  J. Zetterman: verkoop 2 hemden aan Arie Krantz
●  C. Klijdijk: verkoop 1 paar kousen aan Arie Krantz
13-05-1842
● Nicolaas Smit: diefstal van een koopman aan de poort: 1 mes, 1 flesje eau de cologne
● Elisabeth Steurman: diefstal 1 paar klompen
● Constancia de Lucht: diefstal 1 paar klompen
20-05-1842
● Willem Steurman: desertie, vrijwillige terugkeer
● Coenraad Krabbe: desertie, vrijwillige terugkeer
● Cornelis Bruggeling: desertie
● Gijsbertus Delborn: desertie
● Hendrik Karel Theodorus Steyding: desertie
● Jan Christiaan Schröder: desertie
27-05-1842
● Evert van Heumen: desertie
● Martinus Cornelis Adriaan van Steenveld: desertie
29-05-1842
● Coenraad Kleijdijk, Hendrik Sligter, Jan Trompetter, Karel Fes, Nicolaas Smit, Jacob Keijzer: opgebracht door drie landbouwers uit Wester en Zuidervelde: Bezig aardappelen, uit de kolonie meegenomen, te koken in een uit Zuidervelde gestolen ijzeren pot, daartoe plaggen in brand gestoken, (ijzeren pot is inmiddels teruggegeven), waarschijnlijk een haas gestrikt, en bedreigingen door met name Jan Trompetter aan het adres van de drie landbouwers
17-06-1842a
● P. Prins: diefstal doosje met f 1,20 zilver van de wees E. Roos
● J. Zwenneker: diefstal doosje met f 1,20 zilver van de wees E. Roos
17-06-1842b
● Gerardus van Maanen: desertie
● Cornelis de Jager: desertie
30-06-1842
● Jacob Spek: desertie
01-07-1842
● Klaas Willem de Hoek: desertie
● Pieter Hogeboom: desertie
● Johannes Hendrikus Hendriks: desertie
● Jan Spek: moet zijn Jacob Spek N. 1883: desertie
● Johannes Mahij: desertie
● Ludje Jans Bartholm: desertie
● Johannes Philippus Schoonderbeek Schunder: desertie
15-07-1842
● Karel Pieters Graafland: desertie
● Johannes hapje: desertie
● Isaak Uitdenbogaart: desertie
● Evert van Heumen: desertie
● R. Rokesma; poging tot desertie, verhinderd door zaalopziener J. Meijer
● Jan Sakens: poging tot desertie, verhinderd door zaalopziener J. Meijer
● Willebrordus Beuzing: poging tot desertie, aangehouden door de Adj Dir bij het 3e Gesticht
● Cornelis de Jager: poging tot desertie, aangehouden door de Adj Dir bij het 3e Gesticht
22-07-1842
● V?. Teunissen (uiterst waarschijnlijk Catharina Cornelia Lucia Teunissen N. 1839): moedwillig 3 gebreide katoenen borstrokken, die zij moesten repareren, onbruikbaar gemaakt
● Maria Vernooij:  moedwillig 3 gebreide katoenen borstrokken, die zij moesten repareren, onbruikbaar gemaakt
● E. Sardijn: moedwillig 3 gebreide katoenen borstrokken, die zij moesten repareren, onbruikbaar gemaakt
29-07-1842
● Jan Blom: desertie
● Fredrik Dirks: desertie
● Matthijs Wenzel: desertie
● Willem Evenalliens: desertie
● Christiaan Kraan: desertie
● Tijmen Smink: desertie
31-08-1842
● niets te behandelen
30-09-1842
● niets te behandelen
28-10-1842a
● Johanna Evers: diefstal van de koloniale bleek van een paar handschoenen van het weesmeisje Prins, een witte doek van E. Roos, een halve witte doek van E. Stuurman en 5 rode koloniale doeken door jongens in de was gegeven
● C. van Busselen: diefstal van een onderbroek van de Huizvrouw van de zaalopziener J. van de Ven, een onderbroek van de dochter van de zaalopziener J. Meijer, die 's nachts binnen op de bleek lagen
● Jacobus van den Biese: verkoop van een hemd aan de wees J. Tilburg
● J. Tilburg: koop van een hemd van de wees Jacobus van den Biese
28-10-1842b
● Jan Scherps: desertie
● Feke Poort: desertie
● Evert Andries Kok: desertie...... uiterst waarschijnlijk is hij Andries Evert Koké N. 336
04-11-1842
● van Dam:  1 paar kousen gestolen om handschoenen van te breien. Mogelijk Jan van Dam N. 175
● van Duuren: 2 paar kousen gestolen om handschoenen van te breien. Of Hendrik  N. 42 of Wilhelmus Theodorus van Duuren N. 1878
11-11-1842
● F. Poort: door gemeente veldwachter buiten de limieten der kolonie aangehouden: desertie
● ??? van Uden: door gemeente veldwachter buiten de limieten der kolonie aangehouden: desertie; het gaat om Willem van Uden N. 890
18-11-1842
● A. Smink: baldadigheid
● H. Schröder: baldadigheid
● W. Snoek: baldadigheid
● H. Meulmans: moedwillig verminken van gereedschappen op het fabryk
● J. Guterich: moedwillig verminken van gereedschappen op het fabryk
● P. Simons: moedwillig verminken van gereedschappen op het fabryk
25-11-1842
● Frederik Bender: desertie
02-12-1842
● ??? Gosseling: diefstal 3 koloniale doeken: moet zijn Arien Cornelis Gosseling N. 546
08-12-1842
● P. Stuurman: onderling vechten
● Johanna Diederiks: onderling vechten