Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het EERSTE gesticht te Veenhuizen

                     1843 - 1844


De tuchtraad wordt deze periode voorgezeten door Jannes Poelman, adjunct-directeur van dit gesticht.

Leden van de raad zijn:

● De onderdirecteur binnen het gesticht Augustinus Matthias Jacobus Textor.

● De onderdirecteur buiten Gerrit Harms Kuipers

● De zaalopzieners Laurens Vrieze en Johan van de Ven, zowel in 1843 als in 1844.

● De boekhouder binnen Leonardus Coelen (voormalig arbeiderskolonist), die als secretaris de notulen maakt.
In de notulen vanaf 31-01-1844 wordt J. F. Morriën als secretaris genoemd

In de kolom 'Betrokkenen' staan degenen die als aanklager of beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

Opvallende zaak deze periode: 04-07-1843, 18-08-1843d, 15-03-1844a , 06-04-1844,


Zitting
Betrokkenen
02-01-1843
● Benoemd als leden van de raad de zaalopzieners Laurens Vrieze en Johan van de Ven.
● Hendrik Fox: desertie, maar er zijn 'verligtende omstandigheden'., hij wilde de papieren ophalen om zich vrijwillig voor de militaire dienst op te geven.
03-02-1843
● Christiaan Kraan: desertie (niet voor de eerste keer).
07-04-1843
● Jan Scherps: onwil tot werk en verzet tegen bouwboer Veldkamp.
13-04-1843
● Arie Smink: diefstal bijbel, gezangboek en 27½ ct van de wees Blom
24-04-1843
● J. Cordier: verzet met daden tegen het gezag, zijn zaalopziener.
● Jan Scherps: opnieuw verzet tegen het gezag van de hoevenaar Veldkamp. Met een opsomming van alle keren dat Scherps voor de raad heeft moeten komen.
28-04-1843
● Johannes Hendrikus Theodorus Meerman: desertie (niet voor de eerste keer).
● Klaas Willemse Hoek: desertie (niet voor de eerste keer).
● Pieter Hoogeboom: desertie: vrijwillig teruggekeerd.
05-05-1843
● Jan Blom: desertie, opgepakt en teruggebracht door de veldwachter van Smilde.
19-05-1843
● G. G. Valck (Gijsbertus Gerardus Falck, N1829) desertie, was weggeglipt met de weeskinderen die met ontslag gingen. Na aandrang van de regenten in Amsterdamis hij vrijwillig teruggekomen.
Met als bijlagen een brief van de regenten over de stadsbestedelingen in Amsterdam en een brief van onderdirecteur Bosma van het derde gesticht.
26-05-1843
● Willem Eerhardt: desertie.
09-06-1843
● C. de Kraan (= Christiaan Kraan), J. Jansen en J. van Biezen: weerspannigheid en verzet  tegen de opziener waaronder ze werkzaam waren.
16-06-1843
● August Spieze: diefstal ijzeren pot van een schipper die bij het gesticht bezig was aardappelen uit te lossen. Heeft geprobeerd de pot te verkopen aan de weduwe Lijsen. Getuige kolonist Ige Heeres.
● Lieve Kok: diefstal oud ijzer van de hoeve waar hij werkt, om in Westervelde te verkopen. Aangehouden met een doek inhoudende oud ijzer.
04-07-1843
● Johannes Henricus Theodorus Meerman: desertie met een van Willem Foon gekochte ontslagbrief. Opgepakt door de burgemeester van Smilde die het bedrog doorzag..
Met bijlage een brief van de burgemeester van Smilde.
18-07-1843
● Christiaan Craan: desertie (niet voor het eerst). Bedoeld wordt Christiaan Kraan
● Hendrik v d Berg: desertie.
18-08-1843a
● Abraham Stolhuizer: desertie
● Folke Ates Feenstra: desertie
18-08-1843b
● W. Dünselman: diefstal 30 cent
18-08-1843c
● Christiaan Kraan: deserti (voor de zoveelste keer)..
18-08-1843d
● August Spieze: diefstal van een koopman van 4 doeken( teruggegeven door andere wezen die ze gevonden hebben), van de wees ter Weide  een lakens vest, onderbroek, halsdoek, buis, nieuwe kousen en geld, van de wees Eerhardt een slaapmuts, en van de wees Jan Jordaan: een buis, broek en schoenen.
15-09-1843
● J. Werner: diefstal 30 ct uit de zak van een buis van de wees K. Peetoom.
20-10-1843
● P. Büek: diefstal 60 cent uit de zak van een buis van de wees P. Smit.
10-11-1843
● Jacobus Heijl: diefstal witte voerlaken borstrok van de wees J. Merkes.
17-11-1843
● Derk de Kater en Johannes Vergoed (N2228): desertie, teruggebracht door gerechtsdienaar Kamferbeek op last van  burgemeester J. van Petten van Zwartsluis.
Met bijlagen twee brieven van de burgemeester van Zwartsluis.
16-12-1843
● Lodewijk Willem Antonie Kelderman: desertie.
● Bastiaan van Santen: desertie.
29-12-1843
● Hendrik Garskamp: desertie, teruggebracht uit Meppel.
31-01-1844
● Niets te behandelen
29-02-1844
● Hendrik Garskamp: desertie (niet voor de eerste maal).
● Dirk de Kater: desertie (niet voor de eerste maal).
15-03-1844a
● Hendrikus Jacobus van Heijl, N1159: aanvoerder van de twee inbraken in het magazijn en diefstallen van goederen en levensmiddelen.
● Jacobus Franciscus de Witt, N166: deelnemer aan de eerste inbraak in het magazijn en diefstal van goederen en levensmiddelen.
● Johannes de Vries, N1555: deelnemer aan de eerste inbraak in het magazijn en diefstal van goederen en levensmiddelen.
● Christoffel Voerman, N2015: deelnemer aan de tweede inbraak in het magazijn en diefstal van goederen en levensmiddelen.
● Frederik Karel Haldiman, N905: deelnemer aan de tweede inbraak in het magazijn en diefstal van goederen en levensmiddelen.
● Jan van Hoorn,:blijkt onbewust van en dus onschuldig aan het verbergen van gestolen goederen.
● Hendrik Daes, N472: medeplichtig aan verbergen en aannemen gestolen goederen.
● Cornelis Gerardus Blom, N1848: medeplichtig aan verbergen en aannemen gestolen goederen.
● Christiaan Cuno, N2018: medeplichtig aan verbergen en aannemen gestolen goederen.
● Johannes van der Werf, N1013: medeplichtig aan verbergen en aannemen gestolen goederen.
● Stam: onduidelijke rol in verbergen gestolen goederen.
Met als bijlagen een verslag van de afgenomen verhoren en een lijst van bij het onderzoek aangetroffen ontvreemde goederen.
15-03-1844b
● Christiaan Fox: diefstal van doek en pet  van zijne makkers uit zaal 9&10.
06-04-1844
● Jan Vergeer, PK64: aan het hoofd van de opstand om oververdiensten uitbetaald te krijgen.
● Wijnand Jonkman, PK74: aan het hoofd van de opstand om oververdiensten uitbetaald te krijgen.
● Johan Frederik Bolling, N1877: misbruik sterke drank, bedreiging van gezaghebbers door ze een pak slagen toe te zeggen..
● Hendrikus Johannes van Heijl, N1159: zonder permissie naar Westervelde, waarschijnlijk om gestolen goederen (zie 15-03-1844a) te verkopen.
● Frederik Karel Haldiman, N905: zonder permissie naar Westervelde, waarschijnlijk om gestolen goederen (zie 15-03-1844a) te verkopen.
13-04-1844
● Johannes de Vries, N1555: desertie bij herhaling.
03-05-1844a
● Antonie van Dam, N206: desertie, teruggebracht op de Ommerschans.
03-05-1844b
● Frederik Dirks: desertie bij herhaling.
23-05-1844a
● J. Meesman: zonder verlof naar Westervelde om knopen van een ander te verkopen, maar door de veldwachter tegengehouden en opgebracht..
23-05-1844b
● H. Eberhardt: met valse vergunning getracht naar 3e Gesticht te gaan.
● J. Karperhoek: met valse vergunning getracht naar 3e Gesticht te gaan.
● P. Crokol: met valse vergunning getracht naar 3e Gesticht te gaan.
● P. Postema: kwekeling bij het onderwijs, heeft de vergunning met de vervalste handtekening van onderdirecteur Textor gemaakt.
31-05-1844
● Willem Frederik Stam: desertie, door de politie van Amsterdam teruggebracht.
07-06-1844
● Abraham Wijbeek (Weijbeek N374): desertie naar zijne familie i Amsterdam, vrijwillige terugkomst.
15-06-1844a
● Lambertus Velser (Felser N28): diefstal koloniale kantschop en verkoop daarvan voor een gering bedrag te Westervelde.
15-06-1844b
● Jacob Alberts Keizer (N395): op brutale wijze wijkmeester Huisman bejegend en bedreigd met een mes.
28-06-1844a
● Willem Frederik Stam: weigering van werkzaamheden op het land.
28-06-1844b
● Nicolaas Rozier: desertie naar Vollenhoven, daar opgepakt en teruggebracht.
● Joseph Hendrik Johannes Hendriks: desertie naar Vollenhoven, daar opgepakt en teruggebracht.
12-07-1844
● Johannes Smit: desertie, volgens hemzelf veroorzaakt door de handelingen van de zaalopziener van der Poel. Volgens de raad is Smit alleen teruggekomen om nieuwe kleding op te halen. Met vernietigende karakterbeschrijving door onderdirecteur Textor.
18-07-1844
● Karel Willemse Hoek: desertie voor de vierde maal.
31-07-1844
● Jacob Leonard: desertie, teruggebracht op de Ommerschans, waar men hem dan maar wil laten.
23-08-1844
● Hendrik Berg, N2069: desertie voor de tweede maal, opgezonden van Winschoten.
06-09-1844
● Pieter Wijnand Smit N11: diefstal van 2 messen op de Norgermarkt.
27-09-1844
● Maria Janssen N1944: diefstal van 1 pond zeep uit het washuis, volgens haar 'om hare kleeding te wasschen'.
11-10-1844
● Matthijs Koopman N259: ongehoorzaamheid bij herhaling tegen zijn zaalopziener.
● Pieter Hoogeboom N. 2045: ongehoorzaamheid bij herhaling tegen zijn zaalopziener.
● Abraham Gersonie N. 548: desertie naar Amsterdam, meer dan drie maanden weggeweest.
19-10-1844
● Catharina Johanna van Gelderen, N269: diefstal van 20 ct van haar makkers op de zalen.
● Nicolaas Andriessen, N746: diefstal van 25 ct van zijn makkers op de zalen.
● Johannes Jurrien, N2: diefstal van 25 ct van zijn makkers op de zalen.
● Pieter Schuurman, N17: diefstal van 50 ct van zijn makkers op de zalen.
25-10-1844
● Catharina Johanna van Gelderen, N269: diefstal van 20 ct.
02-11-1844
● Cornelia Jongbloed, N430: diefstal van 2 paar kousen, 1 witte boezelaar, 1 witte rok en 1 streng koralen van de wees Grietje Smal, N425.
● Pieter Andries Roelofs, N1643: diefstal van twee petten van Stavatius en Brandenburg.
21-11-1844
● Willebrordus Buijsen, N748: desertie, is anderhalf jaar weggeweest..
● Deerk Suiveer, N830, Hendrik Hasselaar, N436 en Arie Johannes Potharst, N1789: 'aanhalen' sterke drank en baldadigheid in de zaal.
● Henderikus Dunselman, N1436: diefstal van 1 paar kousen van Willem Joseph van der Busen, N1024.
29-11-1844
● Joseph de Vries, N774: desertie.
● Wolf Menist, N1367: desertie.
13-12-1844a
● Willem Aartrijk, N235: nieuwe broek geruild met Veen, die zich op deze wijze op rekening van hem van kleding voorzag.
● Johannes Franciscus Veen, N990: gebruikte Aartrijk om zich op diens rekening van kleding te voorzien.
13-12-1844b
● Evert Andries Kok, N336: desertie voor de tweede maal.