Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het EERSTE gesticht te Veenhuizen

1845 - 1846

De tuchtraad wordt deze periode voorgezeten door Jannes Poelman, adjunct-directeur van dit gesticht. Tot zijn overlijden op 14 maart 1845. Daarna ligt de leiding van de raad enkele malen bij 'de fungerend president', de onderdirecteur binnen Augustinus Matthias Jacobus Textor. Totdat op 1 juli 1845 als nieuwe adjunctdirecteur is benoemd Cornelis Wilhelmus Rensing die vanaf dat moment de raad voorzit.

Leden van de raad zijn:
● De onderdirecteur binnen het gesticht Augustinus Matthias Jacobus Textor.
● De onderdirecteur buiten Gerrit Harms Kuipers
● De zaalopzieners Laurens Vrieze en Johan van de Ven in 1845.
De zaalopzieners Jacobus Meijer en Arend van den Berg in 1846.
● De boekhouder buiten het eerste gesticht Johannes A. F. Morriën, die als secretaris de notulen maakt. Bij zijn ondertekening laat hij de 'A' weg.

In de kolom 'Betrokkenen' staan degenen die als aanklager of beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan. De notulist gaat er steeds vaker toe over bij betrokkenen het weesnummer te vermelden, wat de identificatie een stuk makkelijker maakt.

In 1845 zijn tweeëntwintig zittingen. Curieus is het besluit jongeren van opsluiting in de strafkamer vrij te stellen omdat alle handen nodig zijn voor de landarbeid (07-04-1845).

In 1846 zijn ook tweeëntwintig zittingen. Het lijkt de raad te irriteren dat drie voorgeroepen jongens 'het stilzwijgen bewaren' en bovendien is er behoefte 'het complot maken eens voorbeeldig te straffen (04-04-1846). Er zijn veel minutieuze berekeningen van verkochte kledingstukken (bijvoorbeeld 30-10-1846 en 19-11-1846). Een jongeman die bij regenachtig weer geen zin heeft op het land te werken (23-11-1846).


Zitting
Betrokkenen
17-01-1845
● Herbenoemd als leden van de raad de zaalopzieners Laurens Vrieze en Johan van de Ven.
● Antonie van Dam: van desertie teruggebracht.
02-02-1845
NB: Bevindt zich NIET in invnr 1619 maar tussen de post
● Pieter Wijnand Smit: brutaal tegen de zaalopziener.
● Daniël Mulder: brutaal tegen de zaalopziener.
● Jan Gerritsen: brutaal tegen de zaalopziener.en garen ontvreemd.
● Cornelis Evert Smit: brutaal tegen de zaalopziener.en ontvreemding mes, lepel en garen.
07-02-1845
NB: Bevindt zich NIET in invnr 1619 maar tussen de post
● Antonius en Willem Kiesling: desertie op aanmoediging van de rooms katholieke geestelijken in Veenhuizen.
Zie ook het verhaal dat hier begint.
31-03-1845
● Mijntje Koude: onzindelijk, kwaadaardig en onkies gedrag
07-04-1845
● George Fredrik Sattelmeijer: zonder permissie naar Westervelde en in min of meer beschonken staat thuisgekomen
● Hendrik Antonie Kreuger: zonder permissie naar Westervelde en in min of meer beschonken staat thuisgekomen
● Gerhard Rientjes: zonder permissie naar Westervelde en in min of meer beschonken staat thuisgekomen
● Johanna van Ligt: zonder permissie naar Westervelde en in min of meer beschonken staat thuisgekomen
● Wijntje Slingerland: zonder permissie naar Westervelde en in min of meer beschonken staat thuisgekomen
● Jacoba Scholte: zonder permissie naar Westervelde en in min of meer beschonken staat thuisgekomen
18-04-1845
● Johannes Leopoldus Bakker N 2060: desertie
26-04-1845
● Fredrik Derks: desertie
09-05-1845
● Lourens Bakker N 1331: desertie
30-05-1845
● Adam Voorn N 287: desertie
13-06-1845
● Abraham Weijbeek N 374: desertie, opgepakt te Slijkenburg (Friesland)
● Johannes Hendrik Gravendijk N 704: desertie, opgepakt te Slijkenburg (Friesland)
19-07-1845
● Evert Andries Kok N 336: belediging tegen Brigadier Timmermans op de openbare weg
● Daniel Mulder N 1134: ongehoorzaamheid en belediging van zijn zaalopziener A. van den Berg
● Sophia Lazarus Vrieslander: diefstal f 1,60 uit het kistje van M. de Goede op de zaal
04-08-1845
● Neeltje de Bruin N 664: diefstal van koopman J. Lanssee van garen en lint
● Abraham Gersoni N 548: desertie
● Daniel Mulder, baldadigheid bij herhaling
29-08-1845
● Matthijs Koopman N 239: desertie
01-09-1845
● Gijsbertus Delborn N 1836: diefstal appelen in buurtschap Westervelde
● Lodewijk Kersten N 1271: diefstal appelen in buurtschap Westervelde
● Johannes Fredriks N 1497: diefstal appelen in buurtschap Westervelde
● Theodorus Ponsein N 26: medeplichtig aan appeldiefstal
● Willem Bunten N 2095: medeplichtig aan appeldiefstal
● Meijer Wolf de Haan N 542: desertie
30-09-1845
● Luitgardes Vlak N 821: desertie, opgepakt te Zwartsluis door een gerechtsdienaar
● Jacob Latensteijn N 2050: desertie, opgepakt te Zwartsluis door een gerechtsdienaar
01-10-1845
● Pieter Hoogeboom N 2045: desertie
07-11-1845
● Jozina Hakkenburg N 133: verzet en ongehoorzaamheid tegen kwekeling P. van der Beij
● Johannes Keerwolf N 990: verkoop hemd aan Petrus Kersten N 1810
● Petrus Kersten N 1810 koop hemd van Johannes Keerwolf
● Nicolaas IJzermans N 233: verkoop borstrok aan iemand uit Smilde
● Jacob Latensteijn N 2050: verkoop van 2 buizen
● Arie Onrust N 768: desertie, onverschillig, trouweloos gedrag, verkoop van een anders goed, en geleende gelden van zijn makkers
28-11-1845
● Adrianus Terneusen N 1021: desertie, opgepakt te Zwartsluis
● Johannes Hoppenbrouwer N 250: desertie, opgepakt te Zwartsluis
08-12-1845a
● Evert Andries Kok N 336: diefstal 1 1/2 pond vlees van koopman buiten de koloniën
● Pieter Wijnand Smit PK 11: mede diefstal 5 knipmessen van iemand buiten de koloniën
08-12-1845b
● Hermanus Tits PK 94: desertie
● Mozes Bernhoff N 1069: desertie, vrijwillige terugkeer
20-12-1845
● Neeltje de Bruin N 664: diefstal van sajet op de fabriek
● Maria van der Pollen N 935: diefstal van sajet op de fabriek
● Alida Klinehage N 215: diefstal van sajet op de fabriek
● Johannes Koel N 750: desertie
29-12-1845
● Anthonius Kiesling Bis N 324: diefstal 1 pond haverdegort in het magazijn
● Willebrordus Buijsen N 748: verkoop 1 onderbroek aan iemand in Zuidvelde,1 hemd, 1 borstrok aan iemand in Smilde, 1 buis aan een onbekende
● Hermanus Tits PK 94: desertie
17-01-1846
● zaalopzieners J. van de Ven en L. Vrieze ontslagen als leden van de raad en nieuw benoemd zijn Jacobus Meijer en Arend van den Berg
●  Joseph de Vries N 774: desertie, vrijwillige terugkeer
● Maria Petronella Hansen N 1776: diefstal 2 paar kousen waarvan ze een gebreide doek heeft vervaardigd
● Adriana van manen N 801: diefstal sajet op de fabriek
● Johanna Annetta Kaas N 1191: diefstal sajet op de fabriek
● Antje Meijer N 823: diefstal sajet op de fabriek
● Jacob Latensteijn N 2050: diefstal van 1 hemd
● Maria Louisa Courtois N 83: onderling vechten op d fabriek
● Jan Scherps N 1995: diefstal van 1 hemd, 1 borstrok, 1 paar kousen, en een particuliere onderbroek van Wasmeijer, welke verkocht is te Zuidvelde
● Bernardus Fredrikus Boelens N 246: verkoop kleding aan onbekenden
21-02-1846
● Jan Johannes Joltinga N 390: diefstal katoenen ketting garen  en verkoop daarvan aan Johannes Slinger N 516
● Johannes Slinger N 516: koop gestolen katoenen kettinggaren van Joltinga N 390
● Johannes Keerwolf N 990: diefstal 1 1/2 kop rogge van hoeve N2 Timmerman
● Sjoers Simons Brunia N 809, gekocht 1 paar kousen van Wouter Goetmaat PK 32, die ze had gestolen van J. Wijngaarden
● Wouter Goetmaat PK 32: diefstal 1 paar kousen van J. Wijngaarden en verkoop daarvan aan Brunia N. 809
● Johannes Petri N 2227: diefstal 2 ellen voerlaken
● Luppe van Sloten N 68: diefstal ketting garen van de fabriek
● Johannes Koel N 750: ongehoorzaamheid en brutaal gedrag tegen zijn zaalopziener
21-03-1846
● Luppe van Sloten N 68: diefstal van een kastslot uit het magazijn
●  Petrus Gerardus Koopman N 290: zonder permissie naar Westervelde, opgepakt door politie dienaar
04-04-1846
● Nicolaas Rozie N 231: desertie
● Franciscus Theodorus Westerhof N 956: desertie
● Willem Arends N 998: desertie
30-04-1846
● Rinske Postma N 2089, in bezit een 1/2 pond sajet garen, gestolen door Mikx, hij wil het voor haar verven
● Catharina Mikx N 1767: diefstal 1/2 pond sajet garen
● Marinus Goossen N 1619: diefstal 1 schaar van de fabriek, die hij verkocht heeft aan iemand in Smilde
● Luppe van Sloten N 68: medeplichtig aan de verkoop van de schaar
● Johannes Keerwolf N 1990: desertie en verkoop kleding
● Theodorus Ballendux, desertie, aangehouden door schipper J. Worst te Meppel, verkoop kleding
09-05-1846
● Matthijs Koopman N 239: dessertie en verkoop kleding
30-05-1846
● Sjoert Simons Brunia N 809: diefstal 1 kop paardebonen
● Barend Huijsers N 131: diefstal uit het kastje van kwekeling Cardinaal te Wateren van f 3,70, samen met Remer
● Frederik Wilhelmus Remer N 317: diefstal uit het kastje van kwekeling Cardinaal te Wateren van f 3,70, samen met Huijsers
● Levie Loggers N 786: desertie
● Abraham Cohen N 2189: desertie
● Andries de Leeuw N 551: desertie
● Matthijs Koopman N 239: desertie
27-06-1846
●Theodorus Ballendux N 1100: desertie en verkoop kleding
22-07-1846
● Godefridus Straatman N 1672: desertie en verkoop kleding
●  Age de Vries N 1022: desertie
●  Jan Scherps N 1995: verzet tegen en bedreiging met een mes van opziener de Jong op het land
25-07-1846a
● Matthijs Koopman N 239: desertie
● Theodorus Ballendux N 1100: desertie
25-07-1846b
● Johannes Koel N 750: desertie
● Nicolaas Rozie N 231: desertie
23-08-1846
● Johannes Smit N 654: desertie
● Matthijs Koopman N 239: desertie
● Johan Werner N 1714: desertie
● Franciscus Bernardus Bos N 415: desertie
31-08-1846
● Hendrik Berg N 2069: desertie
● Johannes Keerwolf N 990: desertie
12-09-1846
● Johannes Godefridus Rijssemus N 389, desertie en verkoop kleding
● Wiebe Joukes van der Meulen N 1374: desertie van Wateren
19-09-1846
● Egge Hendriks Flap N 1210: desertie, verkoop kleding
● Gerrit Uijleman N 1197: desertie, verkoop kleding
10-10-1846
● Hendrik Berg N 2069: desertie en verkoop kleding
27-10-1846
● Franciscus Korswagen N 1306: desertie en verkoop hemd, 1 pr kousen, onderbroek, buis, broek, halsdoek, pet
● Willem Hendrik Eijs N 1084: desertie, verkoop keling; diefstal van kleding van de wees H. Swankhuizen N 1232,  welke goederen zich bevinden bij zijn  moeder Antonia Thijssen, op de Burgwal, Koolsteeg N 620 te Haarlem
● Franciscus Brakenhoff N 206: desertie, verkoop kleding
30-10-1846
●Jan Veen N 993: op klacht van zaalopziener Nijman: verkoop buiten de koloniën van kledingstukken van hemzelf en van kleding door hem gestolen van de wezen W. Alboom N 348, H. J. IJsseldijk N 1922, J. G. Wevelaar N 949 en J. Boks N. 1969
02-11-1846
● Bart Bernardus Eland N 1109: desertie en verkoop kleding
19-11-1846
● Jacob Spek N. 1883: desertie en verkoop kleding
● Egge Hendriks Flap N 1210: desertie
● Willem Hendrik Eijs N 1084: desertie
● Franciscus Korswagen N 1306: desertie en verkoop kleding
● Franciscus Bernardus Kuipers N 381: desertie
● Barend de Vos N 1753: desertie
23-11-1846
● J. Scherps N 1995: gerapporteerd door zaalopzieners Vrieze en Nijman: weigering naar het werk te gaan, opruiing, dreigende taal tegen zaalopziener Vrieze, verzet bij overbrenging naar strafkamer
31-12-1846
● Jacob Spek N 1883: desertie en verkoop van kleding
● Abraham Gersonie N 548: desertie en verkoop van kleding