Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het EERSTE gesticht te Veenhuizen

                      1847 - 1848


De tuchtraad wordt deze periode voorgezet door Cornelis Wilhelmus Rensing, adjunct-directeur van dit gesticht.

Leden van de Raad:


de zaalopzieners Jacobus Meijer en Arend van den Berg worden op 2 januari 1847 herbenoemd als leden voor 1847 en op 6 januari 1848 als leden voor 1848.

In de kolom 'Betrokkenen' staan degenen die als aanklager of beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

Opvallende zaak deze periode: 06-03-1847; 08-10-1847 (arbitraire straffen); 29-02-1848; 08-03-1848(regl voor Bedelaarskolonist gehanteerd voor de als wezen verpleegde Bedelaarskolonist);15-04-1848 (lijfstraf); 10-06-1848( stapeling straffen)


Zitting
Betrokkenen
02-01-1847a
● Zaalopzieners Jacobus Meijer en Arend van den Berg herbenoemd als leden van de raad..
● Hendrikus Anthonius van der Harst, N279: desertie voor de eerste maal en verkoop 1 voerlaken Broek, 1 voerlaken buis, 1 onderbroek en 1 borstrok.
02-01-1847b
● Johannes Lammers, N5073: desertie voor de eerste maal en verkoop 1 pet
● Johannes Jans de Boer, N1570: desertie voor de eerste maal en verkoop1 voerlaken buis, 1 dito broek, 1 paar kousen en 1 halsdoek.
02-01-1847c
● Franciscus Korswagen,  N1306: desertie voor de derde maal.
25-01-1847
● Isaac Borstel, N4685: desertie voor de eerste maal.
● Hendrikus Anthonius van der Harst, N279: desertie voor de tweede maal.
08-02-1847
● Hendrikus Anthonius van der Harst, N279: desertie voor de derde maal en verkoop van 1 doek en 1 pet.
● Citze Veldman, N870: desertie voor de eerste maal en verkoop van 1 doek.
● Franciscus Korswagen, N1306:  desertie voor de vierde maal.
17-02-1847
● Bedelaarskolonist.Willem de Knecht, bedelaarsnummer N3532: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Johannes de Knecht, bedelaarsnummer N3533: desertie voor de eerste maal.
● Barend de Vos, N1753: diefstal 4 kop aardappelen van hoevenaar Veldkamp.
06-03-1847
● Hendrik Hasselaar, N436: het weesmeisje M. M. Roelofs N1646 door een ruit gegooid. Genoemd zaalopziener Visser. Getuigen: de wezen Catharina Tuin, Schulpenburg (Elizabeth Wilhelmina), H. van Dijk (Hendrik Jan?), Simon Visser.
● Vogelenzang, N1242: aanwezigheid op dat gedeelte van het plein waar hij niet komen mag (de meisjeskant).
31-03-1847a
● Hendrik (moet zijn Frederik Theodorus) Berg, N1052: teruggebracht op de Ommerschans na desertie uit Willemsoord waar hij gedetacheerd was bij zijn grootvader Molenkamp, die hem echter mishandelde en te kort deed. Berg is weggelopen in de hoop weer in het kindergesticht te komen. Dat lukt.
● Bedelaarskolonist Cornelis Boon, bedelaarsnummer N5245: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Johannes Petrus Niekerken, bedelaarsnummer N3879: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Anton Heijdemans, bedelaarsnummer N341: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Johan van Schaik, bedelaarsnummer N921: op de Ommerschans teruggebracht na desertie voor de eerste maal.
31-03-1847b
● Barend de Vos, N1753: desertie
● Hendrik Coldewijn, N1735: desertie
17-04-1847a

● Bedelaarskolonist.Willem Frederik Gonkel, bedelaarsnummer N 5418: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Pieters Segers Assen, bedelaarsnummer N2618: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Willem Johannes van Schaik, bedelaarsnummer N921: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist.Johannes Petrus van Niekerken, bedelaarsnummer N3879: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist.Cornelis Johannes van Niekerken, bedelaarsnummer N2836: desertie voor de eerste maal.
17-04-1847b
● Daniel Mulder, N1134: diefstal van zwarte benen knopen van zijn makkers op de zalen.
28-04-1847
● Johannes Keerwolf, N990: desertie voor de tweede maal.
● Rokus Man, N1940: desertie voor de eerste maal.
● Jeronimus Augustinus Johannes Kummel, N2179: desertie van Groot Wateren waar hij was ingedeeld bij de weduwe Beenen, waar hij het niet goed had.
● Jan Berends Lenos, N1346: desertie van het instituut te Wateren omdat hij zijn oom te Zwolle wilde bezoeken..
● Hendrik Zwaan, N2159: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Jan Snijder, bedelaarsnummer N2819: desertie voor de tweede maal.
21-05-1847
● Bedelaarskolonist.Pieter Sanders, bedelaarsnummer N4148: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Antonie van Dam, bedelaarsnummer  N3220: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist Jacob Geerts Brandligt, bedelaarsnummer N2742: desertie en verkoop 3 paar kousen en 1 doek.
25-06-1847
● Willem Hendrik Eijs, N1084: desertie voor de derde maal.
● Bedelaarskolonist.Anthonie Bodpijl, bedelaarsnummer N1867: desertie voor de eerste maal.
10-07-1847
● Bedelaarskolonist.B. J. Mulder: desertie voor de derde maal, teruggebracht naar de Ommerschans.
● R. Rijnders: diefstal 50 ct uit de woning van onderwijzer J. Meijer Drees.
● J. H. Temme: diefstal 50 ct van de wees Cornelia van Brummen.
● S. Beemster: diefstal 10 Ned Loden garen van de fabriek.
31-07-1847
● Bedelaarskolonist.D. Uijlen, bedelaarsnummer N218: desertie voor de eerste keer.
● Bedelaarskolonist.P. Andringa, bedelaarsnummer N1738: desertie voor de eerste keer maar de raad stelt vast 'dat het alle schijn heeft, dat hij andermaal zal wegloopen'.
11-08-1847
● Franciscus Brakenhof, N206: desertie voor de tweede maal.
● Coenraad Koning, N1141: desertie voor de eerste maal.
14-08-1847
● Bedelaarskolonist.Sjoerd Dijkstra, bedelaarsnummer N6144: desertie, teruggebracht van de Ommerschans.
● Bedelaarskolonist.Henrikus Slichter, bedelaarsnummer N4233: poging tot desertie
21-08-1847
● Bedelaarskolonist.Dirk Uijlen, bedelaarsnummer N218: desertie voor de tweede maal en verkoop van een doek.
● Bedelaarskolonist.Jan Muller, bedelaarsnummer N1130: desertie voor de eerste maal en verkoop 2 doeken.
● Bedelaarskolonist.Pieter Tjerks Tamsma, bedelaarsnummer N937: desertie voor de tweede maal en verkoop van 1 hemd en 1 paar kousen, teruggebracht op de Ommerschans.
14-09-1847
● Bedelaarskolonist.Johannes Bijlaard, bedelaarsnummer N1600: desertie voor de tweede maal
● Bedelaarskolonist.Johannes Terwinkel, bedelaarsnummer N3274: desertie voor de tweede maal en ontvreemding van een halsdoek.
● Elisabeth Schulpenburg, N1207 koop kousen die eigendom zijn van Anton Berends Lenos, N1345, van Willem Eijs, N1084.
23-09-1847
● Hendrik Hasselaar, N436:  ongehoorzaamheid en wederspannigheid tegen den Zaalopziener C. van Rijn in de Ziekenzaal.
● Bedelaarskolonist.Jannes Hofman, bedelaarsnummer N2897 en bedelaarskolonist.Johannes Petrus Niekerken, bedelaarsnummer N3879: diefstal enige appels uit tuin pastoor.
● Bedelaarskolonist Pieter Tjerks Tamsma, bedelaarsnummer N2434: diefstal lepel en kam van bedelaarskolonist Kingma.
08-10-1847
● Bedelaarskolonist.Johannes Willem Bloemers, bedelaarsnummer N5486: poging tot desertie.
● Bedelaarskolonist.Berend Johannes Mulder, bedelaarsnummer N5326: desertie voor de vierde maal en verkoop van eene wit voerlakense broek.
● Bedelaarskolonist.Warner Bruns Slot, bedelaarsnummer N2566: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Dirk Uijlen, bedelaarsnummer N218: desertie voor de vierde maal.
● Bedelaarskolonist.Abraham Steegsma, bedelaarsnummer N1448: poging tot desertie en verkoop van een paar kousen.
● Hendrik Willem Eijs, N1084: desertie voor de vierde maal.
● Hendrik Markus, N1120, belediging en laster jegens zaalopziener A. van den Berg.
19-10-1847a
● Age de Vries, N1022: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist.Johannes Terwinkel, bedelaarsnummer N3274: poging tot desertie, na reeds 1 maal gedeserteerd te zijn geweest..
● Bedelaarskolonist.Johannes van den Bijlaard, bedelaarsnummer N1600: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist.Hendrik Lodewijk, bedelaarsnummer N867: desertie voor de eerste maal en verkoop van 1 pijen buis met groene kraag en 1 grijze pet.
● Bedelaarskolonist.Abraham Steegsma, bedelaarsnummer N1448: desertie voor de eerste maal en verkoop van 1 paar kousen.
19-10-1847b
● Onder de wezen opgenomen veteranenzoon Johannes Vreeling, N10: desertie.
29-10-1847
● Grietje Veldkamp, N1003: desertie voor de eerste maal en verwaarlozing van kleding, door eene Koloniale Veldwachter terug gebragt.
● Willem Hendrik Eijs, N1048: desertie voor de vijfde maal.
● Bedelaarskolonist.Christian Broezen, bedelaarsnummer N4172: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist.Gerrit Korver, bedelaarsnummer N1866: desertie en verkoop kleding.
● Bedelaarskolonist.Johannes Terwinkel, bedelaarsnummer N3274: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist.Hendrikus Slecht, bedelaarsnummer N4233: desertie voor de tweede maal.
06-11-1847
● Bedelaarskolonist.Hendrik Jan Savelkoel, bedelaarsnummer N 1132, bedelaarskolonist.Jan Dijkstra, bedelaarsnummer N2335, en bedelaarskolonist.Johannes Hendrik Kromwieder, bedelaarsnummer N109: poging tot desertie, teruggebracht door de veldwachter van Norg.
● Age de Vries, N1022: diefstal Nieuw Testament en gezangboekje van Barend de Vos, N1753, welke hij voor dertig cent verkocht heeft aan iemand in het heideveld.
13-11-1847
● Alexander Franciscus Rombout, N39: diefstal van Nieuw Testament en gezangboekje van Johan Jacob Laurens Wenzel, N996, en garen uit de fabriek.
● Hendrik Werner, N505: diefstal van 20 cent van iemand uit Frederiksoord die des nachts op de zaal sliep.
● Age de Vries, N1022: desertie voor de derde maal.
20-11-1847
● Bedelaarskolonist.Jan Bakker, bedelaarsnummer N141: desertie en verkoop van kleding.
27-11-1847
● Age de Vries, N1022: desertie voor de vierde maal.
09-12-1847
● Gerrit Stoks, N393: 4 Nieuwe Testamenten en 4 gezangboekjes van zaalmakkers gestolen en in Westervelde verkocht aan de vrouw van de landbouwer en assessor der gemeente Norg:  Scholten, welke teruggehaald zijn door Veldwachter Smit. De burgemeester van Norg krijgt bericht over de actie van de vrouw van zijn assessor (zeg maar wethouder).
18-12-1847
● Bedelaarskolonist.Johannes Wilhelmus Bloemers, bedelaarsnummer N5416: desertie voor de eerste maal (na eerder al eens een poging te hebben gedaan)..
27-12-1847
● Godefridus Straatemans, N1798 (vroeger N1672): desertie, vrijwillig aangegeven vanwege ziekte. Zonder dat had hij het niet gedaan, als kunnende hij zijnen kost zeer goed verdienen.
● Bedelaarskolonist.Cornelis Boon, bedelaarsnummer N5245, en bedelaarskolonist.Sybren Falkes Kingma, bedelaarsnummer N6053: poging tot desertie, teruggebracht door veldwachter van Norg.
NB: Laatstgenoemde twee worden berecht volgens het reglement voor bedelaarskolonisten!
06-01-1848
● Zaalopzieners Jacobus Meijer en Arend van den Berg bij continuatie benoemd tot leden van de raad
● Fredrik Dirks, N466, Rokus Man, N1940, Bernardus Fredrikus Boelens, N246, Josephus van Os, N504, Cornelis Luinen Hubert, N1153 en Hermanus Tits, PK94: op 1 januari zonder permissie op Westervelde Nieuwjaar gaan wensen, door veldwachter van Norg teruggebracht.
20-01-1848
● Lodewijk Vlieger, N1082: desertie voor de eerste maal.
● Johannes Meesman, N1966: desertie voor de eerste maal.
16-02-1848
● Anthoon Berends Lenos, N1345: desertie voor de tweede (??) maal om zijnen vader te Heerenveen wonende, te bezoeken.
29-02-1848
● Anthoon Berends Lenos, N1345: desertievoor de derde (??) maal om zijnen vader te Heerenveen wonende, te bezoeken. 
08-03-1848
● Bedelaarskolonist.Jan Jacob de Haas, bedelaarsnummer N320 (voorheen N4127): desertie. Bijna een jaar weggebleven, nu teruggebracht uit Groningen..
NB: berecht volgens het reglement voor bedelaarskolonisten.
12-04-1848
● Bedelaarskolonist.Tjalling Tjalsma, bedelaarsnummer N4859: desertievoor de eerste maal.
NB: berecht volgens het reglement voor bedelaarskolonisten. Dit is nu standaard en wordt bij onderstaande zaken waar als wees verpleegde bedelaarskolonisten bij betrokken zijn, niet meer vermeld.
15-04-1848
● Bedelaarskolonist.Johannes Wilhelmus Bloemers, bedelaarsnummer N5486: desertie voor de derde maal, aangehouden door een wees.
● Bedelaarskolonist.Jan Jacob de Haas, bedelaarsnummer N320: desertie voor de tweede maal.
29-04-1848
● Bedelaarskolonist.Abraham Steegsma, bedelaarsnummer N1448: desertie voor de tweede maal, aangehouden door een wees.
27-05-1848
● Philippus Stioef, N1758: desertie voor de eerste maal en verkoop van eene zwart voerlakensche broek en een Halsdoek.
10-06-1848
● Johannes Hoppenbrouwer, N250: desertie voor de tweede maal en verkoop van 1 hemd, 1 Borstrok, 1 Onderbroek en 1 paar Koussen.
NB: opstapeling van straffen!
06-07-1848
● Hubertus Kerkhof, N1809: desertie voor de eerste maal.
● Johannes Pluij, N1808:  desertie voor de eerste maal.
● Bernardus Fredrikus Boelens, N246: desertie voor de eerste maal.
22-07-1848
● Johannes Petrus Vink, N2202, en Felix Cornelis van Paeschen, PK84: desertie uit vrees voor straf, omdat zij dien dag de school verzuimd hadden,
09-08-1848
● Christina Elisabeth Hofmeister, N528: verkoop zwarte katoenen rok aan de wees W. Wolzak, N723.
● Grietje Veldkamp, N1003: verkoop zwarte katoenen rok aan de wezen Adriana Noorman, N1704, Maria Bleeke, N69 en Akke Rodenburg, N1256.
● Cornelis Wouters, N1875: desertie voor de eerste maal en verkoop van 1 pet en 1 paar kousen.
10-08-1848
● Bedelaarskolonist.Jan Bakker, bedelaarsnummer N141: desertie voor de derde maal.
24-08-1848
● Elisabeth Schulpenburg, N1207: bezigen van verwensingen en schandelijke uitdrukkingen.
25-08-1848
● Johannes Hoppenbrouwer, N250: desertie voor de derde maal en en verkoop van een Zwarte Voerlakens Buis, een dito Broek, een Hemd en een Kerkboek.
02-09-1848
● Johannes Annes Dijkstra, N535:  desertie uit het instituut te Wateren, diefstal kleding van anderen (weer teruggegeven).
● Christoffel Vlak, N825: desertie voor de eerste maal en verkoop van verkoop van 1 hemd en 1 paar kousen. Vrijwillig teruggekomen.
● Willem Dumont, N2017: desertie voor de eerste maal.
08-09-1848
● Jan Stioef, N1757: desertie, is langer dan drie maanden weggeweest.
16-09-1848
● Willem Dumont, N2017: desertie voor de tweede maal en verkoop van eene zwart voerl. Broek.
23-09-1848
● Matthijs Veldhuisen, N1920: desertie voor de eerste maal vanwege  de zucht om zijne zuster te zien.
30-09-1848
● Frans Jan Pieter Lazarom, N384: desertie voor de eerste maal.
26-10-1848
● Willem Dumont, N2017: desertie voor de derde maal en verkoop van 1 hemd en 1 borstrok.
27-10-1848
● François Johannes Heghuizen, PK67: desertie voor de eerste maal omdat 'hij te zwaren arbeid op het land moest verrigten, voor welke hij geene genoegzame belooning ontving'.
● Matthijs Veldhuisen, N1920: desertie voor de tweede maal omdat 'zijn makkers hem steeds bij het landwerk plaagden'.
20-12-1848
● Cornelis Vredenburg, N314: desertie
● Johannes Pluij, N1808: desertie voor de tweede maal.