Extract uit de Notulen van het verhandelde in den raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 27 Julij 1855


Present
C. W. Rensing, presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. v d Berg
J. F. Morriën, secretaris

De raad vergaderd zijnde wordt door den voorzitter geopend.

Worden voorgenomen:

1 den Bed Kol. Pieter Bakker N1053
(deserteur voor de 1e maal en door hem verkocht, 1 hemd, 1 voerlaken broek, 2 pr kousen, 2 doeken & 1 pet M 2 taille, ter gezamentlijke waarde van f 6,20)

2 den Bed Kolonist Isaac Hijman Grishaver N674 (deserteur voor de 2e maal)

3 de Weezen Stephanus Johannes Sprik N948 en Johannes Antonius Donker N607, beiden poging tot desertie

4 de Wees Johannes Jansen N895
(deserteur voor de 3e maal, daar bij verkocht: 1 doek, 1 pet, 1 onderbroek, 1 voerlaken buis en broek M 4 taille, ter gezamentlijke waarde van f 6,05)

5 den Wees Hendrik Hooman N1038, ontvreemden van 3 Kop aardappelen &

6 den Wees IJsbran IJs N260
wegens onwil in zijne werkzaamheden op de fabriek.

Gehoord ieder in het bijzonder die geene verschoonbare redenen kunnen inbrengen.

Gezien Art 4 § 2, 3 & 8 van het reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen

Wordt besloten:

1 den Bed Kol P. Bakker N1053 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens dubbele vergoeding van de door hem verkochte kleeding stukken ad f 12,40.

2 den Bed Kol I. H. Grishaver N674 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

3. de Weezen S. J. Sprik N948 en J. A. Donker N607 ieder in het bijzonder te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood

4. den Wees J. Jansen N895 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood, met de boeijen aan, benevens dubbele vergoeding van de verkochte kleeding stukken, ter gezamentlijke waarde van f 12,10

5. den Wees H. Hooman N1038 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood.

6. den Wees IJ. IJs N260 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Niets meer ter behandeling zijnde, wordt de raad gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. vd Berg
J. F. Morriën, secretaris

voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 11 september 1855 N 5, invnr 813

Notities bij het zittingsverslag