Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het EERSTE gesticht te Veenhuizen

                        1855 - 1856


De tuchtraad wordt deze periode voorgezeten door Cornelis Wilhelmus Rensing, adjunct-directeur van dit gesticht.

Leden van de raad zijn:

● De onderdirecteur binnen het gesticht Gerard Johannes Hendriks.

● De onderdirecteur buiten Willem Lammerts Heidema

● De zaalopzieners Laurens Vrieze en Arend van de Berg in 1855. Vanaf 21-12-1855  duikt plotseling P. van Maastricht op i.p.v. Arend van den Berg
De zaalopzieners Laurens Vrieze en P. van Maastricht  in 1856, vanaf 08-04-1856 wordt P. Maastricht  vervangen door Bernard Nijman.

● De boekhouder buiten het eerste gesticht Johannes  Antonius Franciscus Morriën, die als secretaris de notulen maakt. Bij zijn ondertekening laat hij de 'A' weg.

In de kolom 'Betrokkenen' staan degenen die als aanklager of beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan. Lastig is dat er twee soorten nummers zijn, bedelaarsnummers en weesnummers. Als er hieronder niets bij staat, is het een weesnummer.

Er staan bij 1855 drie dingen die geen tuchtzaak zijn, maar wel een beetje in die richting zijn, te weten:
- 18 maart 1855, verzoekschrift van twee veroordeelden;
- 23 april 1855, voorstel directeur om de wees P. van Veen weer op te nemen na het uitzitten van zijn gevangenisstraf.
- 9 november 1855, voorstel en besluit om de dubbele vergoeding anders te gaan uitvoeren (hoort eigenlijk bij de bedelaarszaken).

Opvallende zaak deze periode: 22-01-1855; 15-02-1855; 18-03-1855; 23-04-1855a; 02-07-1855a en b; 31-07-1855; 09-11-1855; 08-05-1856;


Zitting
Betrokkenen
05-01-1855
● Aanklacht wijkmeester M. Huisman tegen de wezen Bernardus Gerardus van Doorn, N140, en Johannes Wildeboer, N671, en de bedelaarsjongens Roelof Dogger, bedelaarsnummer N409, en Johannes Lauterbach, bedelaarsnummer N3682: uit zijn kelder spek gestolen.
● Wilhelmus Alexander Humbert, N122, en Hendrik Waalwijk, N204: wortelen gestolen.
● Jan Heijdemans, N1813: naar VH2 en VH3 gegaan om nieuwjaar te wensen.
17-01-1855
● Johannes Oosterhof GD N2: grovelijke belediging van zijn zaalopziener toen die hem op zijn plicht wilde wijzen
● Bedelaarskolonist Petrus Eenhouts, bedelaarsnummer N2280: desertie
● Bedelaarskolonist: Cornelis Willem Plas, bedelaarsnummer N2336: desertie
● Bedelaarskolonist: Johanne Droppert, bedelaarsnummer N5861: desertie
22-01-1855
● Timotheus Trompet N679: te veel gedronken ten huize van kastelein Poort aan de Norgervaart en door makkers met een sleetje naar het gesticht gebracht
● Marinus Abraham de Groeve N281: te veel gedronken ten huize van kastelein Poort aan de Norgervaart en door makkers met een sleetje naar het gesticht gebracht.
Met drie bijlagen, waaronder verslag van de gebeurtenissen. Daarin genoemd de wezen Hendk Weijmans, J. Veenstra, G. Alink en Hk. Bitter en (bedelaarsjongens?) Joseph Kros en R. Groenewoud.
Zie ook het verzoek van Trompet en De Groen om strafvermindering dd 18 maart 1855.
15-02-1855
● Frederik Christiaan Muller PK73: weesmeisje W. M. de Vries, N616, aangevallen en mishandeld omdat ze geen verkering met hem wilde. Later is bij hem een mes gevonden dat hij van de boekbinder had gestolen.Eerder had hij weesmeisje M. J. E. Westhoff  N1622 lastig gevallen.
Met bijlagen onbegrijpelijke brief van F.C. Muller aan koning Willem III en ambtelijke reactie daarop,
09-03-1855
● Bedelaarskolonist  Floris Johannes Vergoed, bedelaarsnummer N1023: verkoop 1 broek aan bedelaarskolonist Willem Hendrikus Hoogkamer, bedelaarsnummer N3379 en 1 aan wees Wilhelmus Alexander Muller, PK1
● Bedelaarskolonist Willem Hendrikus Hoogkamer, bedelaarsnummer N3379: broek gekocht van Vergoed
● Wilhelmus Alexander Muller PK1: broek gekocht van Vergoed en verkocht aan de wees Willem van Haage, N475.
● Willem van Haage, N475: broek gekocht van Wilhelmus Alexander Muller PK1
16-03-1855
● Johannes Smeets, PK3: kerkverzuim
● Nicolaas Hendrik van den Bosch, N720: kerkverzuim
● IJsbrand IJs, N260: onwil in zijne werkzaamheden
● Anna Christina Bosman, N97: diefstal boezelaar en ?? van haar zaalmakkers

18-03-1855
Marinus Abram de Groene, N281, en Thimoteus Trompet, N697: verzoek aan de permanente commissie om strafvermindering. Dit slaat op de tuchtzitting van 22 januari 1855.
Met bijlage reactie van de permanente commissie
23-03-1855
● Bedelaarskolonist Johannes Gerardus Jenken, bedelaarsnummer N2708: diefstal 1 doek van de wees Jan Bon, N2104.
● Johannes Ossenberg N141: verregaande brutaliteit en ongepaste uitdrukkingen tegen meester Muijlwijk.
10-04-1855
● Jan Cornelis Gijsbertus van Wassenberg, N2205: ongehoorzaamheid
● Martinus Eijkmans, N618: ongehoorzaamheid
● IJsbran IJs, N206: herhaalde onwil op de fabriek
● Nicolaas Kuijlenburg, N2193: brutaliteit tegen zijn zaalmakkers
● Johannes Jacob vd Bosch, N107: naar Westervelde gegaan en beschonken weer teruggekomen.
23-04-1855a
● Verzoek van directeur Van Konijnenburg om Pieter van Veen, N1431, na zijn jusititiële straf (één jaar gevangenisstraf) weer op te mogen nemen. De PC stemt er mee in..Ook genoemd: kwekeling Veenstra, bouwboer Van Eisden.
23-04-1855b
● Bedelaarskolonist J. G. Jenken, bedelaarsnummer N2708: desertie en verkoop kleding.
● Mozes Achtstribben N545: desertie en verkoop kleding
● Wilhelmus Wouterus Albertus van Egmond N580: desertie en verkoop kleding
● IJsbran IJs N260: herhaalde onwil op de fabriek
● Johannes Jonkman N1718: verkoop doek aan de wees Johannes Demmer N389
● Johannes Demmer: koop doek van Johannes Jonkman N1718, en verkoop aan Teunis Jans Pol N721
● Teunis Jans Pol, N721: koop doek van Johannes Demmer N389.
● Gerrit Hendrik Straatman, N640: heimelijk buiten de kolonie begeven.
● Nicolaas Kulkers, N967: heimelijk buiten de kolonie begeven
16-05-1855
● Bedelaarskolonist Arie Winterman, bedelaarsnummer N576: desertie.
● Bedelaarskolonist Jan de Leeuw, bedelaarsnummer N4689: desertie
● M. Eijkman, N608: verkoop 1 Borstrok en 1 Hemd aan onbekende schipper.
● Nicolaas Adrianus Bouwens (bestedeling) PK2: zonder permissie naar Westervelde.
● IJsbran IJs, N260: onwil in werkzaamheden op de fabriek, gedreigd zijn opziener daar te slaan.
25-05-1855
● Klaas Jordan, N299, Coenraad Kulcker, N956, Johannes Frederik van Sunder, N186, Stephanus Johannes Sprik, N948, Gerardus Carel Smit, Gd N1, Pieter Steenpoorte Gd N22, bedelaarskolonist Christiaan Eerhard, bedelaarsnummer N1902; bedelaarskolonist Johan Jacob van Doetingh, bedelaarsnummer N5945, bedelaarskolonist Cornelis Andries Pieter Jagtman, bedelaarsnummer N1046, bedelaarskolonist Cornelis de Marie, bedelaarsnummer N2712:
15 koppen aardappelen gestolen uit de kuil van hoeve 2, vuur gestookt in dennenbosje op de 1e wijk van de bouwboer Timmerman om de aardappelen te bakken. Gepakt door boekhouder J. F. Morriën en onderwijzer S. Braak.
08-06-1855
Onvolledige transcriptie.
● Bedelaarskolonist Barend de Hondt, bedelaarsnummer N923: poging tot desertie.
● Arriën Nogter, N500: nalatig in werk en diefstal doek van de wees M. de ?????
● Reinier Schreuder, N130: 2e Pinksterdag naar Westervelde geweest.
● Antonie van Hengstum, N1121, kwekeling van Wateren, onbehoorlijk gedrag tijden zijn verlof in Amsterdam.
25-06-1855
● Bedelaarskolonist Gerrit Lubbers, bedelaarsnummer N4205: mishandeling weesmeisje C. Rademaker PK 45 ontstaan uit haat.
● Bedelaarskolonist Isaac Grishaver, bedelaarsnummer N675: mishandeling bedelaarskolonist I. Querido N863 ontstaan uit onderling geschil.
● Bedelaarskolonist Berend de Hondt, bedelaarsnummer N923: desertie.
● Bedelaarskolonist Cornelis Pieter Jagtman, bedelaarsnummer N1064: poging tot desertie.
● Wilhelmus Wouterus Albertus van Egmond N580: desertie en verkoop van 2 borstrokken, 1 halsdoek, 1 Pet.
02-07-1855a
● Hermanna Hendrika van der Hoeven N 2143: zwanger; wordt op de kiesch mogelijkste wijze ondervraagt, noemt twee mogelijke vaders: A. Snoek N1570 (reeds ontslagen) en Cornelis Cronstad N1211, die 'stoutmoedig' ontkent.
De zitting wordt anders beschreven in het verslag hieronder.
02-07-1855b
Zelfde zaak als hierboven, maar ander zittingsverslag.
● Cornelis Cronstadt N1211: mogelijke vader van het kind van Hermanna Hendrika van der Hoeven N 2143. Hij ontkent, maar men haalt er allerlei zaken bij en ondanks het feit dat men het niet kan bewijzen, acht men hem schuldig.
Met Bijlagen: de permanente commissie wordt om een beslissing gevraagd, maar die weigert  zich er mee te bemoeien.
De zaak krijgt een vervolg op 31 juli 1855.
13-07-1855
● Bedelaarskolonist Pieter Andries Jagtman, bedelaarsnummer N1046: poging tot desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist Jan van der Wan, bedelaarsnummer N1361: poging tot desertie voor de eerste maal.
● Dirk Geardus Wijnhard N813: poging tot desertie.
● Roelof Jans Dongen N409: zich heimelijk buiten de kolonie begeven.
27-07-1855a ● Hendrik Hooman N1038: desertie voor de tweede maal.
● Cornelis Smecking N941: diefstal een paar schoenen en een doek van zijn zaalmakkers.
● Johannes Jansen N895: desertie voor de tweede maal (zie ook 27-07-1855b)
● Johannes Antonius Bartels N211: diefstal 3 Nl ponden roggebrood
● Bedelaarskolonist Hendrik van der Pot, bedelaarsnummer N1625: poging tot desertie
●  Johannes Sprik N948: poging tot desertie
27-07-1855b
● Bedelaarskolonist Pieter Bakker, bedelaarsnummer N1053: desertie en verkoop 1 hemd, 1 voerlaken broek, 2 paar kousen, 2 doeken & 1 pet.
● Bedelaarskolonist Isaac Hijmen Grishaver, bedelaarsnummer N674: desertie voor de tweede maal.
● Stephanus Johannes Sprik, N948: poging tot desertie
● Johannes Antonius Donker, N607: poging tot desertie
● Johannes Jansen, N895: desertie voor de derde maal (zie ook 27-07-1855a) en verkoop 1 doek, 1 pet, 1 onderbroek, 1 voerlaken buis en broek.
● Hendrik Hooman, N1038: diefstal 3 kop aardappelen.
● IJsbran IJs, N260: onwil in zijn werkzaamheden op de fabriek.
31-07-1855
Vervolg van de zitting van 2 juli 1855.
● Cornelis Cronstad N1211; wordt nu door de verklaring van Hermanna Hendrika van der Hoeven N 2143 als de vader aangewezen; verwijzing naar de Ommerschans;
Met bijlage: bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
03-08-1855
● Mozes Agtseribbe, N545: desertie voor de derde maal en verkoop van 2 voerlakense buizen, 2 voerlakense broeken, 1 Hemd, 1 paar kousen, 1 Pet, 2 Onderbroeken, 2 Borstrokken, en 2 Doeken.
Met bijlage: bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
17-08-1855
● Johannes Jansen N895: desertie voor de vierde maal, teruggebracht door politie bediende van Wittelte nabij het dorp Dwingelo
Met bijlagen: velletje met aantekeningen en bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
24-08-1855
● Hendrik Homan, N1038, Hendrik Waalwijk, N204, en Willem van Roosmalen, N637: diefstal appelen uit de tuin van dominee Jansen.
● Leon Massa, N490: zonder permissie buiten de kolonie
08-09-1855
● Hk Waalwijk N204: Op de jaarlijkse speeldag op 6 september een duitse pijp uit een kraam gestolen.
● Johs Smeets PK38: bij het aardappelrooien aardappelen ontvreemd, zijn zaalopziener Vrieze uitgejouwd, gescholden en getergd, en zijn zaalmakkers willen overhalen stenen naar Vrieze te gooien.
Met bijlagen: velletje met aantekeningen en bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
17-09-1855
● Bedelaarskolonist Pieter Bakker, bedelaarsnummer N1053: diefstal 10 ct van bedelaarskolonist Johannes Lautenbach N3682.
● Barend Jans Pekelder, N1625: zonder permissie naar Westervelde gegaan.
● Bedelaarskolonist Schoontje de Mark, bedelaarsnummer N1838: diefstal oorbelletjes ter waarde van 10 ct van een koopman.
● Johannes Demmer, N389: desertie voor de derde maal.
02-10-1855
● Bedelaarskolonist Leon Costema, bedelaarsnummer N865: diefstal f 1,05 van zaalmakker
● Bedelaarskolonist  Nathan Salomon Pekel, bedelaarsnummer N3817: diefstal f 1,05 van zaalmakker
● Antonie Puntig, N588: diefstal kluwen sajet (2 ons) en verkocht aan P. Breda N914
● Johannes Antonius Bartels, N211: bedrijven van ongeregeldheden na ?? tijd op zaal.
20-10-1855
● Jacobus Alstein, N486: desertie voor de eerste maal.
● Pieter Verweij, N862: desertie voor de eerste maal.
● Diederik Herman, Vulling N1009: desertie voor de eerste maal.
● Johan Otto Reesen, N981: desertie voor de eerste maal.
03-11-1855
● Johannes Meijntjes, N903: verwijderen uit de kerkrij en zich buiten de kolonie begeven.
● Reinier Schreuder, N130: verwijderen uit de kerkrij en zich buiten de kolonie begeven.
● Jan Vos bestedeling N2: desertie en verkoop van 1 zwarte voerlakense Buis en 1 zwarte voerlakense Broek.
30-11-1855
● Bedelaarskolonist Petrus Eenhouts, bedelaarsnummer N2280: desertie voor de derde maal en verkoop een wit voerlaken broek.
● Matthijs Valkenburg, N5821: desertie voor de eerste maal en verkoop een wit voerlaken broek.
21-12-1855
● Martinus Eijkmans, N608: heimelijk naar Westervelde en sterke drank gehaald;
Met bijlage: bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
29-12-1855
● Jeremias Leonardus van Dongen, N540: desertie voor de tweede maal.
● Stephanus Johannes Sprik, N943: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist Matthijs Valkenburg, bedelaarsnummer N5821: desertie voor de tweede maal.
08-01-1856
● Jan Heijdemans, N1813: desertie voor de eerste maal.
● Jacobus Cornelis van Vucht, N1018: diefstal 25 koppen wortelen uit kuil kolonietuin.
● Bedelaarskolonist Gerrit Lubbers, bedelaarsnummer N4205: zich buiten de kolonie begeven
08-02-1856
● Bedelaarskolonist Theodorus Klip, bedelaarsnummer N4908: poging tot desertie
● Bedelaarskolonist Louis Carsten, bedelaarsnummer N5160: poging tot desertie
● Bedelaarskolonist Teunis de Ruiter, bedelaarsnummer N4348: poging tot desertie
● Jan van den Berg, N391: ongehoorzaamheid en onbetamelijke uitdrukkingen tegen zijn zaalopziener
● Pieter de Goede, N2021: mishandeling een zijner zaalmakkers
● Johannes Antonius Donker, N607; Johannes Meijntjes. N903, Wilhelmus Wouterus Albertus van Egmond, N580, Pieter Johannes Verburen, N909 en Gijsbertus Johannes Slabbers, N957: verwijderen uit kerkrij, naar hoeve bouwboer van Eisden en poging aardappelen te ontvreemden uit een kuil
23-02-1856
● W. W. A. van Egmond, N580: mishandeling van zaalmakker J. Charmel N787, opziener op het land, met een etensvork, uit wraak voor een bestraffing wegens onhebbelijk gedrag.
● G. J. Slabbers, N957: medeplichtig.
● P. J. Verburen, N909: medeplichtig.
Met bijlage: bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
29-02-1856
● Pieter de Goede, N2021: ongehoorzaamheid tegen zijn zaalopziener
● Stephanus Johannes Sprik, N948: desertie voor de derde maal.
● Bedelaarskolonist Frederik Veldman, bedelaarsnummer N3884: desertie voor de derde maal.
● Bedelaarskolonist Louis Carsten, bedelaarsnummer N5130: desertie voor de tweede maal.
● Bedelaarskolonist Johannes Tuk, bedelaarsnummer N4390: poging tot desertie en zoekmaken van een broek.
● Jacobus Jansen N2122: diefstal 3 koppen aardappelen uit kuil bij hoeve van wijkmeester Hoogenberk
07-03-1856
● Pieter Steenpoorte (gedetacheerd): diefstal 4 koppen aardappelen.
● Bedelaarskolonist Johannes Droppert, bedelaarsnummer N5861: diefstal 2 koppen aardappelen.
15-03-1856
● Ferdinand Weijdener, N1387: heeft Johannes Willem Scheiberlich zodanig tegen zijn knie geschopt dat het been moest worden afgezet.
● Berend Jans Pekelder ,N1625: poging tot diefstal van wortelen uit de kuil van de kolonietuin.
● Bedelaarskolonist Francina Dufoorde, bedelaarsnummer N4012, verkoop hemd
● Bedelaarskolonist Catharina Jans, bedelaarsnummer N2490: medeplichtige van Dufoorde
● Strafkoloniste Marregien Weltenaar: medeplichtige van Dufoorde.
22-03-1856
● Bedelaarskolonist Johannes Tuk, bedelaarsnummer N4390: poging tot desertie.
● Hermanus Dusseldorf N889: zich buiten de kolonie naar Westervelde begeven.
● Hijpolitus Boone N1921: onbehoorlijk behandelen van zijn zaalmakkers.
● Pieter Steenpoorte gedetacheerd N22: plegen baldadigheid in de zaal.
08-04-1856
● Bedelaarskolonist Isaac Hijman Grishaven, bedelaarsnummer N675: desertie.
● Bedelaarskolonist Israël Querido, bedelaarsnummer N863: desertie.
● Hendrik Reevers N1437: slaan van zaalmakkers in de zaal.
● Johan Martin Stecher N1038 (1041): zoekmaken eigen kleding.
● Jan Kiesling, bis N330: slaan met een pootstok van de bedelaarskolonist A. Corteling N3277.
25-04-1856
● Gerhardus Alink, N2051: desertie voor de eerste maal, met het voornemen zich vrijwillig in Z. M. Zeedienst te begeven.
● Ariën Nogter, N500 en S. J. Sprik, N948: door hun zaalopziener aangeklaagd wegens kerkverzuim.
● Jan Kreijts N1913: desertie voor de eerste maal en verkoop zwarte voerlaken broek.
● Bedelaarskolonist Hendrikus Hermus, bedelaarsnummer N2111: desertie voor de eerste maal.
08-05-1856
● Willemina van de Pol N560: zwanger, volgens haar van Pieter van Veen N1431, onlangs ontslagen.
09-05-1856
● David Beukers PK 8: desertie tijdens verlof om werk te zoeken en vrijwillige terugkeer
● Bedelaarskolonist Adriaan de Moor, bedelaarsnummer: N1414: desertie en verkoop grijze pet.
16-05-1856
● Johannes Franciscus Wisdom, N1003: 5 ellen wit voerlaken van een der weefgetouwen afgescheurd met het doel om daar iets van te laten maken.
● Bedelaarskolonist Mozes Hannaart, bedelaarsnummer N4188: desertie voor de derde maal en verkoop 1 Hemd, 1 paar kousen, 1 Doek, 1 Pet en 1 Broek.
● Bedelaarskolonist Gerrit Schoen, bedelaarsnummer N717: desertie voor de derde maal en verkoop 1 Pet, 2 Broeken, 2 Doeken en 1 paar kousen.
● Piet VerBuren (Pieter Johannes Verburen), N909: zonder permissie naar Westervelde.
● Johannes Eige(n)mann N902 (= 912): zonder permissie naar Westervelde.
● Bedelaarskolonist Andries Komkommer, bedelaarsnummer N774: poging tot desertie.
● Bedelaarskolonist Salomon Velleman, bedelaarsnummer N1697: verregaande ongepaste uitdrukkingen en dreigen met een mes te zullen snijden.
30-05-1856
● Johannes Demmer, N389: mishandeling van de wees de Smet door hem een aardappelschoffel tegen het hoofd te werpen.
● Johannes Willem Petius, N960: brutaliteit tegen zijn zaalopziener.
● Bedelaarskolonist Andries Emanuël Komkommer, bedelaarsnummer N774: desertie voor de eerste maal en verkoop van een witte voerlaken broek.
13-06-1856
Onvolledige transcriptie.
● Bedelaarskolonist Abraham Pinas Welstand, bedelaarsnummer N 2505: desertie voor de eerste maal en verkoop van een heleboel kleding.
● Bedelaarskolonist Jan Hendrik Smil, bedelaarsnummer N404: desertie voor de eerste maal en verkoop van veel kleding.
● Hulpbehoevende kolonistenzoon Floris Engel: koop broek van bedelaarskolonist A. E. Komkommer, bedelaarsnummer N774.
● Bedelaarskolonist Andries Emanuël Komkommer, bedelaarsnummer N774: verkoop broek aan Floris Engel.
● Bedelaarskolonist Mozes Mof, bedelaarsnummer N4112: mishandeling van een zijner zaalmakkers.
04-07-1856a
● Johannes Sprik, N948: verzet tegen zaalopziener, uitgescholden en dreigende houding aangenomen.
Met bijlage: bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
04-07-1856b
● Gerrit Wegman, PK71, Johannes Roera(a)de, PK42: Gerrit Mouri(c)kx, PK59: desertie van Wateren waarnaartoe ze waren overgeplaatst, maar waar ze niet konden aarden. De tuchtraad stuurt ze er echter weer naar toe.
● Bedelaarskolonist Hendrik van Tilburg, bedelaarsnummer N1202: desertie voor de eerste maal en verkoop van 1 doek en grijze pet.
● Bedelaarskolonist Jan Hendrik Smit, bedelaarsnummer N404: desertie voor de eerste maal en verkoop van 1 pet.
● Berend Jans Pekelder, N1625, en Jan van Tongeren, N694: 's avonds laat de zaal uitgegaan door een raam om vogelnestjes uit te halen
19-07-1856
● Bedelaarskolonist Johannes Droppert, bedelaarsnummer N5861: desertie en verkoop van 1 broek en halsdoek.
● Gerhardus Egbertus Smits, N1010: desertie voor de eerste maal.
● Jan Jacobus Thiel, N819: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist Cornelis Furst, bedelaarsnummer N1838: desertie voor de eerste maal.
● Bedelaarskolonist Abraham Pinas Welstand, bedelaarsnummer N2505: desertie voor de tweede maal.
● Franciscus Hoffer N1030: aangeklaagd door de fabrieksbaas wegens diefstal van 3 1/2 gros zwarte benen knopen van de fabriek.
31-07-1856
● Bedelaarskolonist Andries Emanuël Komkommer, bedelaarsnummer N 974 ( is volgens andere verslagen N774): desertie en verkoop  een witte voerlaken broek.
● Bedelaarskolonist Mozes Velleman, bedelaarsnummer N1706: desertie
● Johannes Demmer N389: desertie voor de derde maal (moet zijn vierde maal, want hij is al drie keer ervoor veroordeeld).
● Pieter Verweij N862: desertie voor de eerste maal..
Met bijlage: bekrachtiging van het besluit van de Raad door de permanente commissie.
09-08-1856
● Antonia Hoebert, N824: heeft zich met een mede op het land werkende bedelaarskolonist afgegeven.
● Meinderdina van der Beek, gedetacheerde N23: valsheid in geschrifte om verlof te krijgen.
● Johanna Hermina Siegers, PK2: diefstal 35 ct van de wees N. Verwoerd.
15-08-1856
● Wilbertus Ruijl, N1047: desertie voor de eerste maal.
● Johannes Fredricus Hoffer, N1029: brutaliteit tegen den Zaalopziener Maastricht.
●Hendrik Jan van Dijk, N807 en Johann Albert Mourits Roekland, N783: beide poging tot desertie.
11-09-1856
● Gerardus Egbesrtus Smit, N1010, Gerhardus Kiellinger, N2112 en bedelaarskolonist Cornelis Furst, bedelaarsnummer N1624: ontvreemd 3 wollen dekens en 5 beddenlakens en 2 wollen dekens. Eén laken eigendom van zaalopziener B. Nijman, rest behoort tot zaal 11/12. Ze hebben het beddegoed onder aardappelenschillen verstopt in een kruiwagen weggevoerd en deels verkocht aan bedelaarskolonist Costerus die als stalknecht werkt op de hoeve van onderdirecteur Heidema.
28-09-1856
● Bedelaarskolonist Pieter van Oostrum, bedelaarsnummer N3654: desertie.
● Bedelaarskolonist Pieter Verhart, bedelaarsnummer N48: desertie.
● Bedelaarskolonist  Cornelis Pels, bedelaarsnummer N2178: desertie.
● Bedelaarskolonist Arie Winterman, bedelaarsnummer N576: desertie.
● Bedelaarskolonist Jan Houtman, bedelaarsnummer N900: desertie.
● Wilbertus Ruijl N1047: desertie.
● Johannes Burggraaf N1368: zoekmaken 2 witkwasten en 2 stoffers.
17-10-1856
● Barend van Gelder, N667: desertie en verkoop 1 zwart voerlaken broek & 1 Borstrok.
● Bedelaarskolonist Israël Querido, bedelaarsnummer N2015: desertie en verkoop 1 witte voerlaken broek.
21-11-1856
● Jacob Nijman, N660: naar Westervelde om een verboden huis te bezoeken.
● Gerardus Alink, N2051: slaan van een weesmeisje op het land
28-11-1856
● Willem Mendersing Groenboom, PK 74: desertie voor de eerste maal en verkoop 1 zwarte voerlakense broek en 1 borstrok.kleding
● Bedelaarskolonist Gijsbertus Zomer, bedelaarsnummer N4891: verkoop van 2 blaauwen doeken.
14-12-1856
● Bedelaarskolonist Jan Hendrik Smit, bedelaarsnummer N404: desertie voor de derde maal en verkoop twee doeken.
● Bedelaarskolonist Gijsbertus Zomer, bedelaarsnummer N4891: poging tot desertie