Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen vondelingen en verlatene kinderen, bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 27 Mei 1859


Present
Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secretaris

De Raad wordt door den voorzitter geôpend.

Wordt voorgebragt:

Den wees Harmen de Boer N657 wegens desertie voor de derde maal, en wel op den 11 November en 20 December 1858 en 26 Mei 1859.-

Gezien art 3 § 2 van het Reglement van Tucht voor Weezen vondelingen en verlatene kinderen.

Wordt besloten te straffen

voornoemde H. de Boer N657 met 8 dagen provoost, om den anderen dag te water en brood en verwijzing naar de Ommerschans onder nadere approbatie van het Beheer.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.

De President en leden
(get.) C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 22 juni 1859 N17, invnr 917

Notities bij het zittingsverslag