Raad van Tucht voor weeskinderen VH-3

Raadsvergadering van den 30 Augustus 1829


Present de Leden
Adjunct Directeur de Geus president
Onder Directeur binnen C. Hulst
Zaalopziener J. Emmelot
Zaalopziener N. V. van der Kamp


Door den Adjunct Directeur & Onder Directeur wordt aan den Raad kennis gegeven dat door hun aan de onderstaande Weezen zijn opgelegd, de navolgende straffen ter zake daarbij omschreven,

als aan

Willem Bruin, om twee nagten in de Strafkamer te worden opgesloten, als hebbende zig schuldig gemaakt aan het toevoegen van beledigende uitdrukkingen aan den Zaalopziener J. Emmelot vergezeld met den zwaarsten Vloek.


J. Houthuizen
, F. J. Barene, J. Bos, Johs. Van Gelderen, voor drie nagten in de Strafkamer te worden opgesloten voor het ontvreemden van Tuinvrugten.


En zulks overeenkomstig art. 5 van het Reglement van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlatene kinderen, gearresteerd bij Resolutie van de Permanente Kommissie dd 8 July 1829 N. 19-


Overigens geene aanklagten gedurende de afgelopene week bij den Raad ingekomen zijnde, zoo wordt de Vergadering gehouden voor gesloten.


De President & Leden A. De Geus, C. Hulst, J. Emmelot, N. V. van der Kamp.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag