Derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van de Raad van Tucht op den 22 September 1829


Art 1
De Leeden zijn alle tegenwoordig.

Art 2
Nademaal er gedurende deeze week geene klagten bij den Raad zijn ingekomen, zoo wordt de Vergadering gescheiden.-

De President en Leeden

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622