Raad van tucht voor weeskinderen bij Veenhuizen-3

Vergadering van den Raad op den 13 October 1829


Art 1
De Leeden zij  allen tegenwoordig.

Art 2
De Raad wordt door den President geopend.

Art 3
Door den Adjunkt & Onderdirecteur wordt aan den Raad ter kennisse gebragt dat door hun gedurende de afgelopen week aan de onderstaande Weezen zijn opgelegd, de navolgende straffen, ter zake daarbij omschreven, als aan:
L. van As & J. Manuel, 3 nagten provoost arrest, wegens het overklimmen in de Scabreuse Zaal, ten einde van het Landwerk vrij te komen.

M. de Wilde
en C. de Meter, 3 maal 24 uur in de strafkamer om den anderen dag te water & brood, als hebbende zich van hunne werkzaamheden op de fabriek verwijderd, & zich meermalen bij veteranen opgehouden.

En zulks overeenkomstig art 5 van het Reglement van Tucht dd 8 July 1829 N. 19

De President & Leeden
A.de Geus, C. Hulst, L. N. Bandering, J. Emmelot, N.W.v.d. Kamp

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag