Veenhuizen den 1 December 1829

Kolonie Veenhuizen 3e Etablissement

Raad van Tucht


In de zittingen van den Raad van bovengenoemd Etablissement gedurende de Maand November JL zijn geene klagten ingekomen
.
Veenhuizen den 1 December 1829

De President en Leeden

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622