Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het DERDE gesticht te Veenhuizen

            1832-1835

In de raad van tucht voor weeskinderen zitten employés van de Maatschappij. Deze periode wordt de raad van het derde gesticht voorgezeten door

Sikke Berends Drijber, adjunct-directeur van het derde gesticht.

De leden zijn

Coenraad Hulst, onderdirecteur voor binnen het gesticht. In 1834 opgevolgd door
Cornelis Wilhelmus Rensing

Lambert Nijenbandering, onderdirecteur voor buiten het gesticht.

Wisselende zaalopzieners:
Jan Emmelot
W. van Tellegen
F. Meijer
Jacobus S. van Geffen
Dirk van der Tempel
● C. Breicheizen

Secretaris is:
Dirk Frederik Haarman, boekhouder bij het derde gesticht.

Bij 'Betrokkenen' hieronder worden die raadsleden niet genoemd, daar staan alleen degenen die als beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag staan.

Vrijwel al deze transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd te identificeren welke weeskinderen ze bedoelen. Er zijn namenlijsten van wezen die voorkomen in de zittingen, zie daarvoor deze pagina.


Zitting
Betrokkenen
05-07-1832
Aanklacht van zaalopziener Emmelot:
● Laurens van der Put heeft ingebroken in een veldwachtershut.en diverse zaken gestolen, zoals hamer, nijptang, pijpje, dopje, bosje touw
26-07-1832
● F. van der Linden, B. Schelhuizen, L. van der Put: desertie
22-10-1832
● Aanklacht zaalopziener Van den Tempel. Frederik van der Linden: desertie, meteen nadat hij van de vorige ontvluchting was teruggebracht. Nu door de veldwachter van Donkerbroek teruggebracht na een verblijf bij de boer P. Mulder te Beetsterzwaag.
05-01-1833
● M. Filius: diefstal geld van de wezen: J. Bordewijk, E. van Heusden, S. Wissenkerken, J. Tieman, A, Bouwman, C. Dons, Sentvenank, C. Verweer, C. Jap, F. Wolf; tevens kralen van de koopman Godschalk in Norg; verder in haar bezit 3 sleutels, 1 naaldenkoker en een paar oorbelletjes of klokjes.
● H. Molenaar: verkoop hemd 'aan de Hauwels'.
● L. Lavendel: diefstal hemd en verkoop daarvan aan C, van der Linden (klacht van zaalopziener van den Tempel)
08-01-1833
● T.L. Cats:  desertie, vrijwillige terugkeer.
● T. Roels Wilna: desertie, teruggebracht door zaalopziener Brecheizen.
● E. Dijkhoff: diefstal 42½  ct koloniale munt van C. Casfor.
01-10-1833
● Roelof Laagland, Hendrik Hazelhoff, Hendrika Laagland: desertie en teruggebracht
● A. Kuvel: desertie met vrijwillige terugkeer
● J. Verbeek: diefstal van een doek van de bleek
● D. Gerrits: diefstal van stukje spek en 1½ ons boter uit het magazijn waar zij  werkte
07-11-1833
● H. Maas: desertie, teruggebracht door regering van de stad Zaandam.
● Bindert Jelts Zijlstra: desertie, teruggehaald uit Drachten door zaalopziener Emmelot.
23-10-1834
● P. F. Tikkerman: doet alles wat de Maatschappij verboden heeft: klacht van zaalopziener Emmelot.
03-11-1834
● Tikkerman: na zijn opsluiting meteen weer onenigheid met een zijner zaalmakkers, met tot gevolg dat hij de wees H. A. Boolaand met een mes diep in de rug stak. Voorstel verwijzing naar de strafkolonie op de Ommerschans.
10-02-1835
● J. Kwaak (PK10, B887): veroorzaker zwangerschap Aafje Helmich, bedelaarsnummer 141, dochter van het bedelaars huisgezin van de weduwe Helmich.
01-04-1835
● J. Schaas, J. Koorn, J. Struik: diefstal doeken die de meisjes op de binnenplaats te drogen hadden gelegd.
03-06-1835
● J. de Jong, D. van Nispen, P. Troost, C. Haarman, J. Tanto, J. Schaas: het landwerk verlaten en naar de jaarmarkt te Norg gegaan.
● J. de Jong: heeft op die jaarmarkt 2 messen gestolen van een marskramer.
● D. van Nispen: heeft op die jaarmarkt een schaar gestolen van een marskramer.
14-07-1835
● Voorgebracht door de zaalopziener D. van der Tempel. E. van Dijk: desertie, teruggebracht door een Politie bediende uit Sneek/
13-08-1835
● Hk..Meijer: desertie, teruggebracht door politie dienaar, plus ontvreemden van een pakje goed eene waarde van f 13,46 in zich bevattende, hetwelk hij uit de Amsterdamsche beurtman, waar mede hij is terug gekomen op Steenwijk, heeft mede genomen.
● Alb. Hk. de Boer: desertie, teruggebracht door politie dienaar.
● Johanna Kistner: desertie, teruggebracht door hare zuster.