Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het DERDE gesticht te Veenhuizen, 1836-1839

In de raad van tucht voor weeskinderen zitten employés van de Maatschappij. Deze periode wordt de raad van het derde gesticht voorgezeten door

Sikke Berends Drijber, adjunct-directeur van het derde gesticht.

De leden zijn iedere zitting:

Cornelis Wilhelmus Rensing, onderdirecteur voor binnen het gesticht
Lambert Nijenbandering, onderdirecteur voor buiten het gesticht.

Aangevuld met wisselende zaalopzieners:
Dirk van der Tempel
● Zuidema

Jan Emmelot
W. van Tellegen
● C. Breicheizen
R. Smies
● W. op de Kamp
J. Damens

Secretaris is:
Dirk Frederik Haarman, boekhouder bij het derde gesticht.

Bij 'Betrokkenen' hieronder worden die raadsleden niet genoemd, tenzij ze in het verslag ook een andere rol hebben. Hieronder staan alleen degenen die als beschuldigde of getuige of slachtoffer in het verslag voorkomen.

Vrijwel al deze transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd te identificeren welke weeskinderen ze bedoelen. Er zijn namenlijsten van wezen die voorkomen in de zittingen, zie daarvoor deze pagina.

Opvallend is steeds weer dat geen enkele reden voor een desertie serieus wordt genomen. In de meeste gevallen ontvlucht een wees het kindergesticht omdat die behoefte heeft familieleden weer eens te zien, maar daar is geen enkel begrip voor.


Zitting
Betrokkenen
23-01-1836
● P. Troost, R. Fekkes: diefstal aardappelen uit de kelder van het magazijn, zijnde zijl. een open staand kelder gat ingekropen.
04-03-1836
● P. de Vogel: desertie
06-05-1836
● P. de Vogel: desertie, en sedert eenigen tijd rondzwervende in deze omstreken. Voorstel verwijzing naar de strafkolonie op de Ommerschans..
25-05-1836
● Troost, Cuperus, Bartholm, van der Zwaag, K. Sijbel: zonder permissie naar de jaarmarkt te Norg en diefstal goederen
● Kappe of Kappée, Bouwman, Kramer, ten Bokum, Coset, van der Werf, R. Feckes, Drosser: zonder permissie naar de jaarmarkt te Norg
09-07-1836
● Maria Zandman, Johanna Hartog, Albert Hendriks de Boer: desertie en door een politie dienaar teruggebragt, Genoemd zaalopziener Moesman. Voorstel verwijzing De Boer naar de Ommerschans.
06-09-1836
● R. Fekkes, J. Meijer, J. Koorn, A. Wognum, J. Strootman, H. Snijders, P. Troost: diefstal wortelen uit de tuin van de maatschappij. Voorstel verwijzing naar de Ommerschans van Fekkes en Troost.
20-04-1837
● Hendrik Meijer: desertie en vrijwillige terugkeer (volgens de raad om opnieuw in de kleren te worden gestoken voor hij opnieuw vlucht). Voorstel verwijzing Ommerschans.
03-06-1837
● J. Bonhoffer, A. Boland, W. Smit, M. Heuvelmans: desertie
01-09-1837
● F. Angers, J. Blom, M. L. H. van den Berg, S. Jongbloed: desertie
16-03-1838
● C. Bodegraaf, W. Blizewski(e), H. Lutgendorp: onbehoorlijk gedrag bij uitbetaling hunner oververdiensten
● Tilburg: diefstal deken van de ziekenzaal van het hek in het gesticht, in stukken gesneden en als dweilen te koop aangeboden.
● C. Tes, H. A. Boland: diefstal wortelen uit de kuilen op het land
● K. Zwart, Y. Hoornstra, J. Egmond, H. Assing: diefstal aardappelen uit de kuilen op het land
10-05-1838
● J. Blom N285: desertie omdat het eten dat hij ontvangt niet genoegzaam voor hem is.
● Gaaswijk: onbehoorlijk gedrag op de zaal tijden de kledinginspectie door de Inspecteur der koloniën
21-08-1838
● C. Saarloos N1025, desertie
● C. E. Smits N2086: desertie
27-08-1838
● M. L. H. van den Berg N185: desertie
● M. Philippi PK46, hoe wel oud genoeg nogthans niet van de schrandersten: verleid tot desertie
22-09-1838
● H. Boland: driedubbele kleding gedragen naar het werk om te verkopen
● Ph. Gobel: verkoop doek Haulerwijk
● K. Tets en  Ph. Knoop: diefstal wortelen uit de tuin van de Maatschappij van het 2e Etablissement.
13&20-10-1838
● 13 oktober: Hermanus Roger, achtergebleven van jaarlijks verlof, omdat hij niet van zijn Grootmoeder had kunnen scheiden, die tijdens zijn verblijf te Amsterdam overleden was. Door Regenten van Amsterdam teruggestuurd.
● 20 oktober: Maria Heuvelmans N182: desertie. Als bedelaars koloniste alhier teruggebragt, waarbij zij de naam 'Konings' gebruikte.
09-02-1839
Hendrik Steenbergen: desertie vanwege 'de zugt naar zijne famille', teruggebracht door een politie beämbte uit Balk provincie Vriesland.
03-09-1839
Op aanklacht van de zaalopzieners Op de Kamp, Tempel en Emmelot:
H. Hornstra, J. van Geer, J. Egmond, K. Tets, H. Hendriks, H. Stuivers, G. Kanter, Th. Schrever, F. Lombart, W. Volle, J. Meerik, K. E. Smits, S. de Jong, H. Foks, S. Al, T. Bloed: zonder permissie naar de Norgermarkt
24-09-1839
C. Meijer en G. Heil: diefstal wortelen uit de tuin van het 2e gesticht
25-10-1839
Bedelaarskolonistenjongen H. Smits: desertie.
09-11-1839
Bedelaarskolonistenjongens J. van Huizen en A. B. Gevers: uit Rhoden, eene gemeente 2 uren van hier, van desertie teruggebracht. Na de straf voorstel terug plaatsing naar het 2 Gesticht.
Wees H. Roger: van Oldebroek bij Kampen van desertie teruggebracht.
10-12-1839
De wezen Munter, Ten Bokum, Leenders: bedrijven ongeregeldheden aan het meisjeskwartier, hebben zich in den laten avond in de meisjes zaal N. 6 doen zien, en de meisjes die reeds te ruste waren hebben verschrikt gemaakt.
Wees Spring: desertie
Bedelaarskolonistenjongen Tichelaar: desertie. Na de straf terugplaatzing naar het 2e gesticht
17-12-1839
Bedelaarskolonistenjongens Joh. Eben, J. Lokhof en J. Nieman: desertie, teruggebracht uit Groningen. Na de straf terugplaatsing naar het 2e gesticht.
  Bedelaarskolonistenjongens J. D. de Vries, L. J. Hoekstra: desertie, teruggebracht uit Joure. Na de straf terugplaatsing naar het 2e gesticht.