Arbeiders - Veenhuizen-1

Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen

Zaturdag den 27 February 1830


De Raad door de President geconvoceerd Zijnde, waren alle Leden tegenwoordig.

Door de President is aan den Raad voorgelegd eene aanklagte tegen de Kolonist Hendrik van der Helvens(?) wegens onbescheiden gedrag tegen de wijkmeester K. Laarman bij de uitdeeling van Brood aan de Kolonisten Huisgezinnen.

De Raad heeft de beschuldigde voor Zig doen komen en denzelve ten opzigte het hem ten laste gelegde ondervraagd.
De Beschuldigde heeft daarop verklaart dat de tegen hem ingebragte beschuldiging de waarheid conform was.-

Waarop de raad met eenparigheid van stemmen besloten heeft zoo als dezelve besluit bij deze

De aangeklaagde Ingevolge artl 3 van het Reglement van Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen te verwijzen tot opsluiting in de Strafkamer gedurende 3 agtereenvolgende dagen.- verlangende den Raad dat Zulks ter Executie word gesteld.-

En is hiervan Proces Verbaal geformeerd en door alle de Leden van den Raad ondertekend,-

Gedaan te Veenhuizen 1e Etablissement de Datum als boven
J. Poelman (adj. Direkteur)
Kuipers
Textor
J. van Eijle
C. Hagen
F. Holsteyn, secr


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag