Arbeiders - Veenhuizen-1
Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Kolonisten Huizgezinnen Maandag den 27 September 1830


De Raad door de President geconvoceerd waren alle Leden tegenwoordig.
Door de President is aan den Raad voorgelegd eene Aanklagte tegen Katharina Dirksen Huisvrouw van den Bedelaars Kolonist Reinberge en Hinke Sybrandy Wolff Huisvrouw van den Bedelaars Kolonist Warringa beide aan het 1ste Gesticht gevestigd welke op den 16 September 1830 Zich Zonder voorkennis van de kolonie hebben verwijderd en den 26e daaraanvolgende teruggekomen.

De Raad heeft de beschuldigden voor Zich doen komen ten einde hun tendeeze te hooren
De Beschuldigden hebben hierop verklaard dat Zij op eigen gezag het bovenstaande hebben ondernomen.

De Raad heeft na gehouden deliberatien deswegens en in aanmerking nemende dat de Hoofden dier Huisgezinnen tot deeze verwijdering hebben toegestemd, met eenparigheid van Stemmen besloten Zoo als dezelve besluit bij deeze

De Beschuldigden Ingevolge artl 3 van het Reglement van Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen te condemneeren tot opsluiting in de Strafkamer voor den tijd van 3 dagen, en om wijders ter handhaving van de goede Orde bij het Gesticht, en ter Voorkoming van Ongeregeldheden, den Heer Direkteur voor te stellen, gezegde Huisgezinnen naar een der Bedelaars Etablissementen te doen overplaatsen, vanwaar zij primitief afkomstig zijn.

Verlangende den Raad dat het Proces Verbaal zal worden in handen gesteld van de WelEdHeere Direkteur voornoemd ten fine van approbatie en Executie –

Gedaan te Veenhuizen 1 Etablissement
De Datum als boven
J. Poelman
Textor (onder Direkteur)
Kuipers (onder Direkteur)
Hagen
J. van Eyle


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag