Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de
Notulen van het verhandelde van den Raad van Tucht voor Arbeiders Huisgezinnen bij het 1e gesticht Veenhuizen
Zitting van Vrijdag den 13 December 1844


Precent
J. Poelman, President
Leden:
A. Textor
G. Kuipers
R. S. Hunia
B. Dikland   
J. F. Morriën, Secretaris

18441213


De Raad door den President geconvoceerd zijnde waren alle Leden tegenwoordig.

De President maakt aan den Raad bekend dat zich de Kolonisten Zoon Cornelis Hemme schuldig had gemaakt aan onbescheidenheid tegen den Zaalopziener J. van der Ven als in zijne betrekking de gangen nagaande van een Weesmeisje, waarvoor genoemde Cornelis Hemme partij scheen te trekken, door althans hem Zaalopziener daarin te bemoeijelijken, zelfs aan hem bedreigingen toevoegen.

Gelet op Art 2 Let a van het Reglement van Tucht voor de Huisgezinnen waarop art 3 in de misdrijven van a tot c voorziet.
Opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer enz.

Besluit de Raad met algemeene stemmen op Cornelis Hemme toe te passen, drie dagen opsluiting in de strafkamer.

Waarvan Proces Verbaal is opgemaakt.

Niets meer aan de orde van de dag zijnde sluit de President de vergadering.

Gedaan te Veenhuizen dag en jaar als boven is gemeld.
Namens de Leden van den Raad
De President
(get) J. Poelman, enz.
Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag