Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1 - ONVOLLEDIGE transcriptie

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van den 28 November 1850


Present:
C. W. Rensing, P
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

De raad geconvoceerd zijnde, wordt door den voorzitter geopend.

Wordt voorgenomen de vrijwillige terugkomst van den Jongeling Antonius Bergmann (bis 411) zoon uit het hulpbehoevend huisgezin van dien naam, die zich sedert 11 Augustus jl. van het gesticht had verwijderd.

Den opgenoemden Jongeling gehoord, die verklaart, dat zijn Vader hem mede had genomen toen deze met verlof ging, om eene betrekking in de gewone Maatschappij voor zijn huisgezin te zoeken.

Rest van de zitting niet getranscribeerd.BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 24 december 1850 N3, invnr 686

Notities bij het zittingsverslag