De Raden van Tucht voor bedelaarskolonisten in Veenhuizen


Onderstaande is slechts een kleine greep uit de bewaard gebleven tuchtzaken met bedelaarskolonisten in Veenhuizen. Er zijn er veel meer geweest, maar daar heb ik geen transcripties van. Ze worden namelijk af en toe een beetje saai, met name als het gaat om desertie. Vandaar dus de grote tijdgaten in de linkerkolom.

In eerste instantie wonen de Veenhuizense bedelaars alleen in de zalen van het tweede gesticht, maar al snel zijn er getrouwde bedelaars die in gezinsverband - als 'bedelaarshuisgezinnen' - leven in de woninkjes aan de buitenkant van het eerste gesticht en later ook het derde gesticht.

Na verloop van tijd worden er voor bedelaars ook zalen in gebruik genomen bij eerst het derde gesticht en tenslotte ook het eerste gesticht. Daarom staan hier tuchtzaken uit zowel het eerste gesticht (VH1) als het tweede gesticht (VH2) als het derde gesticht (VH3). Bij de bronvermelding rechts onderaan bij het verslag wordt steeds aangegeven uit welk inventarisnummer een tuchtzaak komt.

Bedelaars worden altijd aangebracht bij de Ommerschans, waarna een gedeelte wordt overgeplaatst naar Veenhuizen. Daarom kunnen bedelaars ook voorkomen bij de raad van tucht op de Ommerschans. Daar heb ik niet zo veel transcripties van, maar daarbij kan ik verwijzen naar www.bonmama.nl.

De raden van tucht voor bedelaarskolonisten opereren op basis van het reglement van tucht voor die bewonerscategorie, zie de transcriptie op deze pagina. en ik heb het ook even op deze pagina gezet.

In de raad hebben ambtenaren zitting:
● de adjunct-directeur van het desbetreffende gesticht;
● de onderdirecteurs, te weten de onderdirecteur binnen het gesticht en de onderdirecteur voor buiten het gesticht. In het begin zit ook de onderdirecteur voor de fabriekmatige arbeid erbij, maar die functie wordt op een gegeven moment opgeheven;
● twee zaalopzieners. Het reglement schrijft voor dat daarnaast ook de zaalopziener van de beschuldigde bedelaar er bij moet zitten, maar daar houdt men al snel mee op. Uit de samenstellingen van sommige raden valt te zien dat soms een zaalopziener niet in de raad zitting neemt als er een door hem ingediende aanklacht tegen een bedelaar behandeld wordt, maar dat voert men niet consequent door;
● de boekhouder van het gesticht die als secretaris dienst doet en de notulen maakt.

Die ambtenaren worden hieronder bij 'Betrokkenen' niet genoemd. Verder staat daar wel elke naam die tijdens de zitting valt. Tenzij anders vermeld zijn de nummers die bij personen staan de bedelaarsnummers waaronder zij ingeschreven zijn. De zittingsverslagen zijn te bereiken door op de datum in de eerste kolom te klikken.

Enkele opmerkelijke zaken zijn de bedorven bokking en beuling-zaak op 12 december 1832 die vreemd genoeg niet tot straf leidt, de voor het eerst gebruikte formulering 'onzedelijk gedrag met anderen' op 18 februari 1843 die heel veel te raden overlaat en een vrouw die valselijk beweert zwanger te zijn om niet van haar kind te worden gescheiden op 13 juli 1844.

Zitting
Betrokkenen
08-07-1829
VH2:
● Klacht van zaalopziener van Eck: bedelaarskolonisten T. Douwee en J. van der Kolke: weigeren en vervloeken van werk hun opgedragen door opzichter Rovers. Getuigen: opzieners Roovers en W. Reinen en J. Remeij.
27-07-1829
VH2:
Klacht van zaalopziener van Eck: Jol. R. Setteler: diefstal van een borstrok van A. Daags; getuigen: J. Fr. Jolübeks en J. Biesink
● Klacht van zaalopziener Nieuwenhuis: bed kol A. Stoel: dronkenschap, getuigen: Robbers en van Tellingen.
05-10-1829
VH2:
● Klacht van zaalopziener Nieuwenhuis tegen Adriaan Nuijs: desertie
21-10-1829
VH2:
● Proces verbaal van zaalopziener Briek tegen J. Ides(?) en E. Nietman: desertie
03-01-1830
VH2:
● Klacht zaalopziener Nieuwenhuizen tegen Jacobus Stassen en Nicolaas Willigendaal: desertie
14-01-1830
VH2:
● Klacht zaalopziener van Eck tegen Johanna Boom: diefstal van een feijtel (doek) van het bleekveld. Getuigen: J. Eijssen en A. Lieben, dienstbode boekhouder van Marle, van welke laatste de feijtel is. 
05-05-1830
VH2:
● Klacht zaalopziener Nieuwenhuizen tegen Jacobus Stassen en Hendrik Karnebeek: desertie; de eerste heeft de tweede, die blind is, daartoe verleid.
17-07-1830
VH2:
● Proces verbaal van zaalopzieners van Eck en Unverzagt tegen A. A. Moesman en W. van Keulen: desertie
26-07-1830
VH2:
● Aanklacht van zaalopziener Nieuwenhuizen tegen Jacob Ortlij: diefstal groente en aardappelen uit een veteranentuin en zich zonder permissie van het land verwijderen
19-08-1830
VH3:
● Aanklacht tegen bedelaarshuisgezin Altenau en H. van Dorst: desertie. Zij moeten volgens de directeur der koloniën berecht volgens het reglement voor bedelaars, maar dat is eenmalig, daarna zullen bedelaars steeds volgens het reglement voor kolonistengezinnen (zie bij arbeiders) berecht worden.
19-08-1830a
VH2:
● Aanklacht zaalopziener Nieuwenhuizen tegen Klaas Verhoef: desertie, teruggebracht uit Norg
19-08-1830b VH2:
Proces verbaal veldwachter D. R. Bax uit Norg tegen Bartel Berends Zonderkap: uiten van vervloekingen en ongehoorde uitdrukkingen toen hij (Bax) voorbij kwam
24-09-1830 VH2:
Aanklacht van zaalopzieners Nieuwenhuizen en Unverzagt tegen Franciskus Dammers en Martinus van Raamsdonk: brutaliteit tegen Onder directeur Kluvers en Wijkmeester Hagedoorn en Onderbaas de Boer
14-10-1830
VH2:
Aanklacht zaalopziener W. Nieuwenhuizen tegen C. Rademaker, B. Cornelissen en G. Moshagen(?) : desertie met medeneming van goederen
2?-10-1830
VH2:
Aanklacht van zaalopziener Nieuwenhuizen tegen Gideon Ambos: brutaliteit tegen Adjunct Directeur S. B. Drijber gepaard gaande met dronkenschap
09-11-1830
VH2:
Proces verbaal van de zaalopziener J. D. Unverzagt tegen W. de Jongh en J. Klaver: desertie met medeneming van goederen
17-11-1830
VH2:
Processen verbaal van de zaalopzieners van Eck en Mulder tegen F. Viret, H. H. Winter en E. van der Goor: desertie,
en tegen Franciscus Dammers: overklimming naar het vrouwenkwartier en grove brutaliteit tegen Brigadier van Dompseler, die hem naar zijn zaal terugbracht.
15-12-1830
VH2:
Aanklacht zaalopziener van Eck tegen Brouwer: diefstal van een boezelaar van de vrouw van het bedelaarshuisgezin Altenau; getuigen: kamerwacht Antonia Ouweneel, Eefje Hoetjes, M. C. Soeters, Maria Grieson.
Aanklacht zaalopziener Muller tegen Pieter(?) Martijn en F. Dammers: verkoop van een ??? buis en een kussensloop
10-01-1831
VH2 (maar bevindt zich abusievelijk in invnr 1622, waar VH3 hoort):
● Aanklacht zaalopziener Muller tegen Andries Goethem: ontvreemden van een zwart linnen broek van een voerman dewelke bij Willem Lammers in de stal werkzaam is. Broek verkocht aan J: van Dortmond.
● Aanklacht zaalopziener Muller tegen Willem Beekman: zonder voorkennis buiten de kolonie gegaan.
18-02-1831
VH2 (maar bevindt zich abusievelijk in invnr 1622, waar VH3 hoort):
● Aanklacht zaalopziener Van Eck tegen S. P. J. Walraven: desertie, ziek teruggebracht.
● Aanklacht zaalopziener Van Eck tegen ? Smit en G. Boom: verkoop kledingstukken van eerstgenoemde.
08-03-1831
VH2:
● Aanklacht zaalopziener Muller tegen Harmen Seegers: desertie.
15-03-1831
VH2:
Proces  verbaal zaalopziener Buck tegen A. van der Linden: verkoop van een vrouwenhemd
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Pieter Martijn: diefstal 1 hemd
Proces verbaal zaalopziener Muller  tegen Adolf Hendrik Zwaagman: diefstal zakje aardappelen uit de kuil van het gesticht
26-03-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Briek tegen J. H. Molenaar: verkoop 1 hemd en verregaande brutaliteit tegen haar superieuren.
Proces verbaal van zaalopziener Buck tegen Petronella Meggel: diefstal van koloniaal geld uit de winkel 2e gesticht; op heterdaad betrapt door winkeliersdochter Anthonia Henning(?)
09-04-1831
VH2:
Proces verbaal van zaalopziener van Eck tegen Neeltje Smit en Jannetje van der velden: meerdere malen verkoop kledingstukken en hangmatten goederen.
11-04-1831
VH2:
Aanklachten zaalopzieners van Eck en Kloppenburg tegen Anna Geertruida Snijder, Catrina Viret en Berendina van Vuuren: desertie.
13-04-1831
VH2:
Aanklacht zaalopziener Muller tegen Johannes Borelaard: heeft medekolonist Antheunis van Lingerden geslagen en is daarna brutaal geweest tegen de zaalopziener.
19-05-1831
VH2:
Proces verbaal van zaalopziener Muller tegen Franciscus Dammers, die samen met Hendrik Kneppel de politiezaal heeft opengebroken en is gedeserteerd. (Kneppel is nog niet terug)
Proces verbaal van zaalopziener Muller tegen Frederik Nauman: diefstal of verkoop van een kussensloop en kledingstukken.
24-05-1831
VH2:
Proces verbaal van zaalopziener Muller tegen Jakob Kuik, Abraham Diependaal en Sybrandus Fransen: deserti.
20-06-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener van Eck tegen Paillet en Schokkenbroek: doden van een eendvogel  toebehoorende aan den WelEerwaarde Heer Predikant Heerspink.
Proces verbaal zaalopziener van Eck tegen A. van Maurik: diefstal van meel van de Maatschappij
Proces verbaal zaalopziener Kloppenburg tegen de H. Snip: op vergaande wijze schuldig aan verkoop van koloniale goederen.
08-07-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Arnoldus Franke: desertie
11-07-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen de binnen kolonist Pieter Luta(a)uw, aangeklaagd door Brigadier Evert Rubach wegens dronkenschap en brutaliteit tegen hem en de directiein presentie van den Veldwagter LeBruin: ik wil niet mede gaan of zij moeten mij met een kruiwagen laten halen.
20-07-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener van Eck tegen Wilhelmina Lankhorst: desertie met medeneming van goederen
27-07-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Jacob Luft: brutaliteit en ongepaste uitdrukkingen tegen de onder brigadier Evert Rubach
01-08-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Bouwman: diefstal; twee stukken touw van de maatschappij; gekregen van medekolonist A. Sluiting.
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Adolf Wolf en Eleazer Liebman Kloot: desertie.
09-08-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Gooze Palm: desertie
13-08-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Gradus Florissen(?): verkoop broek en doek aan medekolonist Mozes Polak.
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Cornelis Hartog: desertie.
18-08-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener van Eck tegen Antonia Hengstermaker(?): diefstal en kwijtmaken van een van haar hemden
Proces verbaal zaalopziener van Eck tegen Reinder(?) Blaak en Hendrik de Ruiter: diefstal aardappelen van de Maatschappij.
08-09-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Arnoldus Franken: desertie ten derden male.
12-09-1831
VH2:
Proces verbaal zaalopziener van Eck tegen H. de Bruin en P. Johannes(?): diefstal aardappelen van de Maatschappij
27-09-1831
VH2:
● Proces verbaal van zaalopziener Briek tegen Maria van der Putten en Aaltje Setjes(?): desertie
15-10-1831
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Frederik Nauman: brutaliteit tegen zijn zaalopziener (in een driftbui).
20-10-1831
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener Kloppenburg tegen Betje Albers: belediging en mishandeling van medekoloniste Adriana Schouten
15-12-1831
VH2:
● Proces verbaal van zaalopziener van der Eijnden tegen Johanna van Straten: diefstal aardappelen van de Maatschappij
01-02-1832
VH2 (maar bevindt zich abusievelijk in invnr 1618, waar VH1 hoort):
●  Aanklacht zaalopziener Unverzagt tegen E.L. Kloot(?), T. Schoon(?) en J. Timmerman(s): desertie, teruggebracht uit Boskoop..
01-03-1832
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener van den Eijnden tegen Johanna van Straten: diefstal kous van medekolonisten
● Proces verbaal zaalopziener Buck tegen Elizabeth Metten: verkoop vrouwenhemd aan Hendrina van Oers, en tegen Hendrina van Oers : koop idem
● Proces verbaal zaalopziener Kloppenburg tegen Jannetje Teleijn: verkoop en schenden koloniale kleding
● Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Jan de Perro: desertie
14-03-1832
VH2:
● Proces verbaal zaalopzieners Muller en Buck tegen Arnoldus Franken en Godefridus de Kinderen: verkoop en verpanding kledingstukken van medekolonist Johannes Frederik Prevaas, en tegen Prevaas wegens medeplichtigheid
● Proces verbaal zaalopzieners Muller en Buck tegen Maartje Alberts Hes: versnijden drie bedlakens uit de hangmatten.
18-04-1832
VH3:
● Aanklacht adjunct-directeur van het tweede gesticht tegen J. Dame: wegens verkoop van koperdraad.
Met een bijlage waarin 'de vrouw van Christiaan', een veteranenvrouw die het koperdraad heeft proberen door te verkopen aan de koopman Elzinga in Groningen, wordt ondervraagd door de commandant der veteranen Thonhauser en de opzichter der gebouwen Knuver, waarvan de adjunct-directeur van het tweede gesticht Adrianus de Geus een proces verbaal gemaakt heeft..
10-07-1832
VH3:
● Aanklacht tegen de vrouw van P. Wilder: zonder verlof de kolonie verlaten en naar haar man in schuttersdienst te Woudrichem gegaan.
10-09-1832
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener Buck tegen J. van der Kolk: verkoop van een hemd, jak, doek en muts, meest aan met ontslag vertrekkende kolonisten, het jak aan J. P. Pruiksma, die dat echter ontkent.
25-09-1832
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener A. B. Schaghen tegen M. van den Broek: verkoop voerlaken rok aan E. Gabriel, en tegen E. Gabriel: koop idem
07-12-1832 VH2:
● Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Adrianus Louwers: desertie met medeneming koloniale goederen (een beddelaken).
12-12-1832
VH2:
● Proces verbaal, via missive van adjunct-directeur Poelman van het eerste gesticht Veenhuizen, tegen bedelaar-veldwachter Hoeboer, die bokking, beuling enz., die oud of bedorven is, verkoopt aan van het werk weggelopen wezen.
12-06-1833
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener Muller; klacht van veldwachter Gijben tegen H. Bekker: poging tot desertie + zoekmaken van een bedlaken
26-07-1833
VH2:
● Aanklacht tegen Philip Petri: misbruik sterke drank en brutaliteit tegen superieuren
27-07-1833
VH2:
● Aanklacht zaalopziener Schagen: Maria Wilhelmina Wittenberg heeft kleding (een hembd, een paar schoenen, een paar kousen, en een boezelaar) verkocht aan Grietje Heijmans en Steyntje Pruiksma en die laatste heeft doorverkocht aan J.M.Klansing. Die laatste mag drie maanden niet meer op bezoek bij haar neef, de veteraan De Liefde.
● Aanklacht zaalopziener Buck: A. Houvast is brutaal geweest tegen de kindermoeder L. van den Hooff.
23-09-1833
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Jan(?) Willems, desertie door uitklimming van een raam en over het dak van het gesticht;
● Proces verbaal zaalopziener Muller tegen Roelof Jansen: verkoop peijen buis aan mede kolonist S. F.(?) Spaans, en tegen S. F.(?) Spaans: koop idem
02-01-1834
VH2:
● Aanklacht zaalopziener Schagen: Elisabeth de Haan heeft een voerlakensche rok verkocht aan de met ontslag gaande bedelaarskolonist Van Maurik, Catharina Geraats en Dinkje Smaak hebben ook een voerlakensche rok verkocht.
12-05-1834
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener Unverzagt tegen Johannes Scheen: diefstal van f 7,85 van mede kolonist Albertus Groenewoud. Getuige: J. Manting
22-07-1834
VH2:
● Proces verbaal zaalopziener E. Rulach tegen P. Jager en H. J. Dijkhuis: desertie en lenen kledingstukken van mede kolonisten onder het valse voorwendsel 'van meer proper ter Kerk te willen verschijnen'.

VH3:
De bedelaarskoloniste Aafje Helmich is door een wees bezwangerd en moet getuigen op bij de tuchtraad van weeskinderen op 10 februari 1835.
26-08-1835
VH3:
● Aanklacht tegen bedelaarskolonist Dame: dronkenschap gepaard met resistentie.
28-11-1835
VH2 (maar bevindt zich abusievelijk in invnr 1618, waar VH1 hoort):
● Bedelaar-veldwachter Fredrik Eksteen beschuldigt opziener der gebouwen L. Knuwer van onzedelijke omgang met zijn vrouw Ester de Kort.
07-12-1835 VH3:
● Aanklacht tegen bedelaarskolonist Slimmer: betrapt door opziener J. Jagt toen hij om 4 uur 's nachts op weg was naar de buurtschap Een om te verkopen een buis - gekocht van ene Bartels -, een paar kousen en gestolen scheerlijntouw.
09-07-1836
VH2 (maar bevindt zich abusievelijk in invnr 1618 waar VH1 hoort):
Aanklacht zaalopziener Muller tegen ??Marke: wilde deserteren.
● Aanklacht zaalopziener Rulach tegen A. de Bruin: van zijn werk op het land weggelopen met het voornemen te deserteren.
19-07-1836
VH2 (maar bevindt zich abusievelijk in invnr 1618 waar VH1 hoort):
Aanklacht zaalopziener Rulach tegen F. Battinger(?): desertie.
26-11-1836
VH2 (maar bevindt zich abusievelijk in invnr 1618 waar VH1 hoort):
Aanklacht zaalopziener Rulach tegen Maria van der Leur die zou hebben willen deserteren, maar die zegt op een stoel in slaap te zijn gevallen en daardoor het appèl te hebben gemist.
02-01-1838
VH2 (Geen transcriptie, alleen samenvatting):.
Proces verbaal zaalopziener E. Rulach tegen Johannes Hendrikus Dijkhuis N1465: desertie
Proces verbaal zaalopziener E. Rulach tegen Johannes Schrijber N1845: misbruik sterke drank en baldadigheden
Proces verbaal zaalopziener D. Klaver tegen J. van der Hoeven N674: misbruik sterke drank.
Proces verbaal zaalopziener D. Klaver tegen D. Rijnhold N38: dronkenschap.
Alle dronkenschap is rond oud en nieuw.
05-02-1840
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Gustavus tegen W. Boerma N1310: diefstal en verkoop van burgerkleding van J. C. Eckhardt N2251
Proces verbaal van zaalopziener A. B. Schagen tegen H. van der Valk: verkoop of kwijtmaken van een linnen broek
Proces verbaal van zaalopziener G. de Waal tegen J. Pronk N750, J. Bernau(?) N2074, D. Soelegad(?) N490 en B. Fransen N1671: diefstal kleding
17-02-1840
VH2:
Proces verbaal zaalopziener A. B. Schaghen tegen F. Holzhauzen N1073: desertie
23-02-1840
VH2:
Proces verbaal zaalopziener P. J. Visser tegen A. Cohen Rodriges N127: verregaande brutaliteit tegen de veldwachter bij het uitgaan van de kerk
Proces verbaal zaalopziener P. J. Visser tegen S. P. de Jong N11: verregaande brutaliteit tegen de Israëlitische leraar bij het uitgaan van de kerk
Proces verbaal zaalopziener G. de Waal tegen bed kol H. van Trigt N2673, P. Petrie N2860, J. Nab N1397: verkoop kledingstukken (hemden en boezeroen)..
05-03-1840
VH2:
Proces verbaal zaalopziener G. de Waal plus notulen raad van tucht Ommerschans tegen Johannes Paulus Rippegon N2384, Jacob de Cater N2526, Pieter Hakspil N2563, Hendrik Daniel Giezen N663: desertie en aangebracht aan de Ommerschans
Proces verbaal zaalopziener G. de Waal tegen Luccas(?) Govers N1241: verkoop paar kousen
Proces verbaal zaalopziener A. B. Schaghen tegen H. Lutzelaar N63: desertie en medeplichtigheid aan verkoop kousen door J. Sigman N1781
Proces verbaal zaalopziener A. B. Schaghen tegen C. Looijer N151: verkoop hemd en paar kousen
Proces verbaal zaalopziener K. Gustavus tegen T. Hartog: diefstal van een doek van de bleek
05-05-1840
VH2 (geen transcriptie, alleen melding van aanwezige raadsleden)
03-12-1840
VH2:
Proces verbaal van den zaalopziener Schilder tegen Thomas Lambertus Hoff als hebbende pogingen aangewend, om koloniale munt na te laten drukken.
(NB: Dit verslag staat met aanvullende informatie ok op een munten-pagina.)
11-05-1840
VH2:
Proces Verbaal van zaalopziener G. de Waal tegen Dirk Volmers: met zijn eten gooien en het uitschelden voor zwijnen-eten.
Aanklacht tegen Hermanus van Duin: aanvoeren van het verzet van zaalgenoten tegen de arrestatie van Dirk Volmers.
Proces Verbaal van zaalopziener G. de Waal tegen A. Bekker: desertie met medeneming van kleedingstukken.
Proces Verbaal van zaalopziener K. Gustavus tegen J. van Klaveren N3019: verkoop van een baaijen rok.
07-11-1842
VH3:
Aanklacht tegen R. Hietstra, J. J. van der Leeuw en P. F. Tamsma: desertie, teruggebracht via de Ommerschans.
19-11-1842
VH3:
Aanklacht tegen  J. H. van der Woude: desertie, teruggebracht via de Ommerschans..
28-11-1842
VH3:
Aanklacht tegen   J. J. van der Leeuw: desertie.voor de 2e maal, teruggebracht van Beetsterzwaag.
03-01-1843
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Schilder tegen J. Muijlwijk N2109: diefstal van een doek en een vest
Proces verbaal zaalopziener Menis tegen W. Gerres: desertie
01-02-1843
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Menes tegen L. J. de le Forge N3457: bij herhaling verkopen van kledingstukken
Proces verbaal zaalopziener Schilder tegen A. J. Botte N654:bij herhaling verkopen van kledingstukken
Proces verbaal zaalopziener Gustavus tegen Lammers N3105: koop van een hemd en kousen
Proces verbaal zaalopziener Gustavus tegen D. P. Percock N4724: verkoop vrouwenhemd.
18-02-1843
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Schilder tegen A. J. de Groot N1077: bij herhaling zoekmaken van kleding
Proces verbaal zaalopziener Schilder tegen A. J. Grootwilling N750: verkoop hemd en voerlaken broek.
Proces verbaal zaalopziener Visser tegen J. Simons N1705: onzedelijk gedrag met anderen
25-02-1843
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Lammering tegen M. C. Knip N2216: verregaande brutaliteit
Proces verbaal zaalopziener Jansen tegen W. van Stigt N1322: diefstal vlees van de menage
Proces verbaal zaalopziener Schilder tegen A. Jansen: zonder permissie het werk verlaten
04-03-1843
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Menes tegen A. H. ter Horst N4940: desertie
Proces verbaal zaalopziener Jansen tegen M. Beeloo N406: verkoop twee voerlakensche broeken, twee manshemden en twee doeken.
Proces verbaal zaalopziener Visser tegen J. H. van Leeuwen: belediging mede kolonisten met onbetamelijke uitdrukkingen.
Proces verbaal zaalopziener Lammerink tegen M. Flora N1647: ongeregeldheden op het werk
07-03-1843
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Menes tegen C. de Looijer: deserti voor de vierde maal.
21-03-1843
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Lammerink tegen D. H. Calff N556: onzedelijke omgang met kolonist van Lieshout, waardoor ze zwanger is
Proces verbaal zaalopziener Menes tegen M. Alemans N3927: brutaliteit.
13-07-1844
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Gustavus tegen C. van Haperen N665: zegt zwanger te zijn om niet gescheiden te worden van haar drie jarig kind
15-07-1844
VH2:
Proces verbaal zaalopziener  Nijman tegen M. van Os N1345: verkoop van een hemd bij herhaling.
Proces verbaal zaalopziener Schilder tegen H. Wenings N109: dronkenschap
22-07-1844
VH2:
Proces verbaal zaalopziener Jansen tegen J. M. Bontekoe N2298: ongehoorde uitdrukkingen tegen bouwboer Zwiers en wijkmeester Oost
Proces verbaal zaalopziener Nijman tegen J. van Haren N2352: dronkenschap.
14-06-1848
VH1:
Ouke Stuurman is pinkstermaandag zonder verlof weggegaan, is beschonken teruggekomen en heeft de weduwe Morriën (de weduwe van de broer van de secretaris) onzedelijk aangegrepen en mishandeld.
16-06-1848
VH1:
Warner Bruins Slot: desertie, diefstal kantschop en geld gestolen van kolonist E. Y. de Jong op hoeve N7..
27-10-1848
VH1:
Tjalling Talsma: desertie voor de tweede maal.
04-11-1848
VH1:
Lodewijk Sleuring: desertie.
11-11-1848
VH1:
Warner Bruins Slot: desertie voor de vierde maal..
03-02-1849
VH1:
Grades Weting, N3116: desertie, vrijwillig teruggekeerd.
13-02-1849
VH1:
Anthonie Rietveld, N341: desertie en verkoop 1 witte voerlakensche broek en 1 paar Kousen.
22-02-1849
VH1:
Johannes Wilhelmus Bloemers, N5486: desertie voor de derde maal om zijn familie in Roermond te zien..
17-03-1849
VH1:
Rut Slot, N6238: desertie en verkoop 1 witte voerl. Broek..
04-05-1849
VH1:
Pieter Seijes van Assen, N1279: desertie voor de derde maal, opgebracht naar de Ommerschans.
20-06-1849
VH1:
Willem of Jacobus van Rooijen, N2826: desertie met medenemen kleding.
30-06-1849
VH1:
Hartog Abraham Berkenhoff, N4053: brutaliteit tegen zaalopziener J. Jacobson.
12-07-1849
VH1:
Warner Bruins Slot, N2566: desertie voor de vijfde maal, wilde zijn zusters te Meppel zien.
13-10-1849
VH1:
Warner Bruins Slot, N2566: desertie voor de zesde maal. De wees F. J. W. Heghuijzen, PK 67, had hem in ruil voor een voerlakensche broek een ontslagbrief op naam van Rokus Man verkocht.
08-11-1849
VH1:
Johannes van der Bijlaard: desertie.
24-11-1849
VH2:
J. W. Kuipers N4671: ongehoorzaamheid, bestaande in het bergen van een fles waarin drank was geweest.
F. Kuipers N3085: eenvoudige desertie voor de tweede maal.;
M. Snijders N4972: verkoop boezelaar aan W. Scholten N2580, die het doorverkocht heeft aan H. Schets N1966;
A. Tuinman N5671, B. Hoefman N.2951, E. D. van Werven N1817: diefstal van een hemd, een mutsestrook en geld van M. Regoor N3121, waarvan W. Scholten N2580 een rok en hemd heeft gekocht, en het hemd weer verkocht aan M. Zuidendorp N1618
S. Kokernoot N5264: zoekmaken van een hemd, zegt het gegeven te hebben aan H. Koster die zulks echter ontkent.
C. Hengstum N5364: diefstal van een mes
T. Meijndert N2560: diefstal kop aardappelen uit de menage
H. Koster N5583: vloeken, schelden, razen enz.
H. E. Noot N643: beledigen mede kolonisten
06-04-1850
VH1:
Joseph Mozes Aardappel N1273 en Meijer Prins N3196: desertie
04-11-1854
VH2:
W. Dulfer N3623: dronkenschap.
G. de Blaauw N2316: onzedelijke omgang met de nu ontslagen bedelaarskolonist P. de Haan, waardoor ze zwanger is.
P.J. Dams N3921: verkoop 1 paar kousen.
J. Nas N6199: verkoop kleding bij herhaling, nu verkocht 1 hemd en 1 doek.
J. van Roon N5519: verkoop kleding bij herhaling, nu verkocht 1 hemd, 2 doeken, 2 paar kousen en 1 gedragen broek.
J. Koning N1507: bij herhaling diefstal, nu gestolen twee kop aardappelen.
A. Scholder N268: bij herhaling diefstal, nu gestolen drie kop aardappelen.
P. Heijkens N1009: bij herhaling diefstal, nu gestolen vier kop aardappelen.
B. Hoyes N3758: bij herhaling diefstal, nu gestolen vier kop aardappelen.
H. G. Hopma N838: bij herhaling diefstal, nu gestolenvier kop aardappelen en een half pond brood.
11-11-1854
VH3:
S.J. Stevens, N4457: desertie voor de 1e maal.
J.W. de Mooij N3892: desertie voor de 1e maal.
H. Veldman, N1063: desertie voor de 1e maal.
J.H.A. Nieuwenhuizen, N2747: desertie voor de 1e maal.
J. Huijer, N4150: ontvreemding van olie van de katoenspinnerij.
W.A. Schuring, N3060: ontvreemding van olie van de katoenspinnerij.
O. Tierks N3177: verkoop van een hemd van hunne Koloniale kleeding.
H.G. Oost N3798: verkoop van een hemd van hunne Koloniale kleeding.
J.J. Roterman, N3 PK: poging tot ontvreemding van aardappelen.
J. Seijffers N5868: poging tot ontvreemding van aardappelen.
H. Haak no. 4559:  desertie, zijnde hij 16 Augustus jl. door den Raad verkeerdelijk gevonnisd wegens dronkenschap.
18-11-1854
VH2:
A. Schuit N2337: desertie met medeneming van kleding.
J. G. Noyons N4020: desertie met medeneming van kleding.
H. Aarden N968: verkoop kleding voor de eerste keer: 1 broek, 1 hemd en 2 paar kousen.
J. L. van der Saar N972: verkoop kleding voor de eerste keer: 1 broek, 1 hemd, 1 halsdoek en 2 paar kousen.
P. T. van Koerk N3577: verkoop kleding voor de eerste keer: 1 broek, 1 hemd, 2 paar kousen, 1 doek en een keteltje. Ter verkoop gegeven aan Van Aarden, hierboven genoemd.
J. Meinders N3565: verkoop kleding voor de eerste keer: 1 hemd, ter verkoop gegeven aan Van Druten:
van Druten N2089: verkochte van Van Koerk doorverkocht..
G. de Fontenille N3895: verkoop kleding voor de eerste keer: 1 hemd, ter verkoop gegeven aan Van Druten:
D. Romeijn N9002: verkoop kleding voor de eerste keer: 1 broek, 1 hemd en 3 paar kousen.
J. Nas N6199: verkoop kleding bij herhaling: 1 gedragene broek.
S. Pothuis N5801: verkoop kleding bij herhaling: eene gedragene broek, 1 hemd en 2 paar kousen.
H. van Guck N1126: verkoop kleding bij herhaling: 1 broek, 1 borstrok, 1 hemd en 1 halsdoek. Borstrok verkocht aan Van Aarden, hemd en broek aan M. Bismeijer die echter ontkent.
D. Ruthee N2612: diefstal bij herhaling: vier kop aardappelen.
M. Hazing N2409: diefstal bij herhaling: drie kop aardappelen;
E. Haverkamp N265: diefstal bij herhaling: vijf Nederlandsche ponden brood.
M. Dassing N343: diefstal 1e keer: een halven kan olij, welke olie tot verlichting strekke op de ziekenzaal. Afgegeven aan M. Kunstenaar.
M. E. Kunstenaar N423: ontvanger van gestolen kan olij.
L. Rousseau N5560: diefstal 1e keer: een kwart mud rogge.
K. Vrijdag N667: brutaliteit tegen zaalopziener Ermens
J. Molst N4751: dronkenschap voor de tweede maal.
25-11-1854
VH2:
J. van der Heijde N605: diefstal 1 kop aardappelen uit de menage.
J. B. J. Steijn N4355: desertie voor de eerste maal met verzwarende omstandigheden.
J. J. van der Leeuw N6107: desertie voor de derde maal met verzwarende omstandigheden.
29-11-1854 VH3:
● J. van Dijk N4528: het verkoopen van 6 paar handschoenen, zijnde Koloniale kleeding.
● C. Museler N5845: ontvreemding van een kannetje met olie van de katoenspinnerij.
● H. Paalman, N369: desertie voor de 1e maal.
● H.J. Leenen N400: desertie voor de 1e maal.
● L. van der Vecht N5096: poging tot desertie voor de 1e maal.
● N. Nederpelt, N249: verkoop van Koloniale Kleeding, een broek.
● F. Belie N3043: verkoop van Koloniale Kleeding, een broek.
● T. Wenmakers N4246: verkoop van Koloniale Kleeding, een broek.
● H. Weer N5561: verkoop van Koloniale Kleeding, een broek.
● J. Stiggerda N448: verkoop van Koloniale Kleeding, een hemd.
● J. Bokhoven N5096: poging tot ontvreemding van aardappelen.
11-09-1856
VH1:
J. Costerus, bedelaarsnummer N1581, als stalknecht in dienst bij onderdirecteur Heidema: opkopen (en doorverkopen) van beddegoed dat is gestolen door de wezen G. E. Smits, weesnummer N1010, G. Kieliger, weesnummer N2112, en de bedelaarsjongen C. Furst, bedelaarsnummer N1624.
04-04-1857
VH2:
Abraham van Oosten N4622: zoekmaken hemd en 2 paar kousen
Cornelis Hogeweire N1402: verkoop broek
Jan Wijgers N6246: verkoop hemd en paar kousen
Johannes Leonardus Sakkee N2236: bij herhaling moedwillige verwaarlozing kleding
Cornelia de Jong N3866: verkoop witte rok, twee halsdoeken, een paar kousen en een muts.
Elisabeth Mulder N2485: ?? (waarschijnlijk verkoop) een gedragen rok en boezelaar..
Eva Bruinenberg N3990: bij herhaling verkoop kleding, een rok, een hemd, een doek, twee paar kousen en een bonte boezelaar.
Hendrik Koster N3535: schrijven van een dreigende brief om geld
25-04-1857
VH3:
Petronella Raaijmakers, N4409, Cornelis Vermeer N5002, Mozes Hannaart, N4188, Jan Hendrik Smit, N404, en Hendrik Bunk, N3830,: desertie, de beide eerstgenoemde voor de 2e maal en de drie laatstgenoemde voor de 4e maal..
15-11-1858
VH1:
F.H. Feckers, N????, en G. Stoffers, N3760: twee schragen van zaaltafels aan stukken geslagen en in de kaghel verbrand omdat er te weinig turf was.
26-11-1858a
VH1:
Mededeling aan de raad dat de bedelaarsmeisjes E. van Kooten, N4208, en A. B. de Jong, N3343, in de provoost zijn opgesloten, evenals de bedelaarskolonist L. M. Levert, N1073. Maar dit verhaal krijgt meteen een Hele Lange Staart in de volgende zitting:
26-11-1858b
VH1:
Als onderbrigadier-veldwachter Breek 's morgens vroeg de cel van L. M. Levert inkomt, treft hij of het bedelaarsmeisje E. van Kooten of het bedelaarsmeisje A. B. de Jong (daarover schept adjunct-directeur Rensing verwarring) daar aan. Er zijn stenen uit de tussenmuur tussen de twee cellen gebroken, waardoor er voortaan niet meer jongens en meisjes tegelijk opgesloten kunnen worden.
Met als bijlagen een verontruste directeur der koloniën en een doordravende Gecommitteerde der regering. Zie ook 4 januari 1859.
02-12-1858
VH1:
J. W. Rikkers heeft de familie Lindeman te Willemsoord bezocht en dat moet worden aangemerkt als desertie. Maar volgens een naschrift mag hij in tegenstelling tot andere deserteurs wel zijn oververdienste houden.
04-01-1859
Maatregelen tegen de toenemende onzedelijkheid onder met name bedelaarskolonisten door de directeur der koloniën.
Met bijlage besluit van de gecomitteerde der regering.
Zie ook de bijlagen bij de zitting van 26 november 1858b.
15-01-1859
VH1:
Johannes Mol, N5656, is van de hoeve van bouwboer Van Eisden weggelopen richting de Smilde gegaan.
22-01-1859
VH1:
● Mozes Agtseribbe, N545 (wees die voor straf onder de Bedelaarskolonist is gebracht): weggelopen van werk, drank gehaald in Westervelde en snel het flesje in handen gedrukt van de bedelaarskolonist Emanuël Swaab, bedelaarsnummer N4489. Getuige de bedelaarskolonist Abraham Saalberg, bedelaarsnummer N3324
14-02-1859
VH1:
Mozes Vigevan, N883: ontvreemding schoenen van zekere J. Holst op de Smilde.
Izaak Hijman Grishaver, N5219: te zoek maken 1 witte voerlakensche broek en 1 paar kousen op reis van de Ommerschans naar Veenhuizen-
●  Salomon Elshof, N5430: te zoek maken 1 paar kousen op reis van de Ommerschans naar Veenhuizen-
Simon Hendriks, 3156: zoek maken hemd.
Salomon Meijer Hennipziel, N1383, en Mozes Agtseribbe (eigenlijk wees doch voor straf onder de Bedelaars Kolonisten): vechten in de zaal..
26-03-1859
VH1:
Hendrikus Markfeld, N5108: van werk op het land weggelopen, terwijl hij opziener was, en sterke drank gebruikt in Westervelde.
05-05-1859
VH1:
Michel Michels, N747: desertie voor de eerste maal, teruggebracht door een Rijksveldwachter.
21-05-1859
VH1:
Jan ten Pierik, N399: desertie voor de eerste maal, teruggebracht te Ommerschans..
31-05-1859
VH1:
Jan Willem Hubert Schrooders, N504: desertie voor de eerste maal, teruggebracht door een Rijksveldwachter.
04-06-1859
VH1:
Michel Michels, N747: desertie.voor de tweede maal, teruggebracht door een Rijksveldwachter.
21-06-1859
VH1:
● Cornelis Johannes Stoutenbeek, weesnummer N1105: desertie voor de vierde maal.
● Meinderdina van der Beek, weesnummer GD N23: verwijdering van het werk en naar het 2e Gesticht gegaan.
● Bedelaarskolonist Johan Pieter van Geul, bedelaarsnummer N6240: desertie voor de eerste maal.
12-07-1859
VH1:
De bokschuit-vaarders die turf uit het veen vervoeren Thomas Dendaas, N5250, en Hermanus Esseboom, N1101,: weggelopen en te Westervelde sterke drank gebruikt, waarna Dendaas in eenen beschonken toestand in het Norgerbosch is opgespoord.