Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Zitting van 3 januari 1830


Vonnis

Op heden den 3 januarij 1830 word bij het 2e Etablissement te veenhuizen door den Heer S: B: Drijber de raad van tugt belegd, bestaande in den President voornoemd, den Onder Direkteur binnen, den Onder Direkteur Buiten en den Onder Direkteur der fabriekmatige arbeid, voorts de zaalopzieners van Eck en Unverzagd, om te onderzoeken en te vonnissen over zaken betrekkelijk een ingekomen Proces verbaal van den zaalopziener Nieuwenhuizen ten bezware opgemaakt van den Bedelaars kolonisten Jacobus Stassen en Nicolaas Willigendaal als hebbende zich schuldig gemaakt aan Desertie.

De beschuldigden J: Stassen & N. Willigendaal worden voor den Raad gebragt –
Het Proces verbaal wordt door den voorzitter voorgelezen –

De voorzitter ondervraagt de waarheid van het Proces verbaal aan de Bedelaars kolonisten J: Stassen en N: Willigendaal welke eenparig verklaren zich aan de gemelde Desertie te hebben schuldig gemaakt –

Der Raad doet de Beschuldigden buiten gaan.

De voorzitter steld voor op grond van art: 11 &13 van het Reglement van tugt ten gevolge bewezen gepleegde Desertie van de kolonisten J: Stassen en N: Willigendaal, aan den kolonist J: Stassen de straf toe te wijzen van 14 dagen Prevoost arrest met opsluiting in Boeijen, door dien gemelde kolonist zich schuldig heeft gemaakt aan het mede nemen van goederen anderen toebehorende,
en den kolonist N: Willigendaal de straf van tien dagen Prevoost arrest hebbende laatst genoemde kolonist minder schuld aan gemelde misdaad en men in aanmerking moetende nemen zijne hoge ouderdom,
kunnende al mede den kolonist J: Stassen  als de aanleidende oorzaak beschouwd worden,
beide straffen als dan gepaard gaande met het dragen van een Deserteurspak voor den tijd van vier maanden, welke straffen men zal ten uitvoer brengen zoo dra de vorst enigszints verminderd is –

De overige leden stemmen in de strafbepaling van den voorzitter over een, waarop de Beschuldigden worden binnen gelaten en hen het opgelegde vonnis voorgelezen –

Aldus opgemaakt door den raad van tugt ten dage en jare voorschreven
S: B: Drijber
J.Kluvers
L: N: Bandering
L. ten Broek??
Van Eck
J: D: Unverzagt

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620


Notities bij het zittingsverslag