Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Geen transcriptie, alleen samenvatting

Extract uit het verhandelde in de Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen den 2e January 1838


Eén opgepakte deserteur en maar liefst drie bedelaars die terecht staan wegens misbruik van sterke drank en dronkenschap
De vraag is natuurlijk hoe ze aan die drank gekomen zijn, want het gesticht zelf is drooggelegd.
Antwoordende dat zij die hadden gehaald van Westervelde op zaterdag achtermiddag toen de porten(?) waren ingetrokken en zij dit op Nieuwjaarsdag wilden gebruiken(?)

Dan eerst de deserteur. Citaat artikel. En: Overwegende (...) dat zijne vroegere kastijding niet heeft gebaat...

Overwegende bij de dronkelappen dat de een (J. Schrijber N1845) 'des nachts allarm in de zaal heeft verwekt en de rust van zijn medekolonisten heeft verstoord en daarbij een vengster uit hetwelk hij poogde te klimmen heeft in stukken gebroken'

de andere (Van der Hoeven N674) dat 'tijdens hij water uit de vaart voor de keuken der ziekenzaal moest halen, waar hij bijkok was, van die vrijheid heeft misbruik gemaakt en naar Westervelde gegaan om de drank aantekopen'

de derde (D. Rijnhold, N38) 'die als opperman bij de opziener der gebouwen werkzaam zijnde'.

De misdrijven van kopen en gebruiken van sterke drank zijn gebeurd daags voor Nieuwjaar, en er is sprake van 'een wezentlijk berouw', 'echter niet geheel straffeloos kan worden gelaten daar het een groot kwaad is voor deze bevolking en vele onheilen tot zich sleept'

Veroordeling tot enkele dagen provoost en degeen die het vengster gebroken heeft 'op nadere goedkeuring der permanente kommissie tot het vergoeden van de kosten veroorzaakt tot herstel zijner baldadigheden.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag