Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Raad van Politie en Tucht voor Bedelaars Kolonisten gehouden te Veenhuizen den 5 Mei 1840Tegenwoordig zijn:
J. Kluvers Adjunct Directeur President
Gustavus }
Muller     } zaalopzieners leden
A.B. Ente onderdirecteur secretaris
wordende den onderdirecteur Nijenbandering door dienstbezigheden verhinderd den raad bij te wonen.

Deze zitting is verder niet getranscribeerd, maar het gaat er even om dat - nadat hij te toegeeflijk was bij de bedelaarsopstand van pasen 1840 - dit de laatste zitting is dat adjunct-directeur Kluvers nog voorzitter van de raad is. Bij de volgende zitting - zie hier - is hij al afgevoerd en vervangen door ad interim adjunct-directeur Coenraad Hulst.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620