Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht

Zitting van den 26 Maart 1859


Present
C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secrts

De Raad wordt door den voorzitter geopend.

Den bedelaars kolonisten man Hendrikus Markfeld N5108 verschijnt voor de Raad, wegens het van zijn werk op het veld wegloopen naar Westervelde, om aldaar sterke drank te gebruiken, terwijl hij opziener op het land was.

Gehoord den beschuldigde die ter zijner verschoning niets geldigs kan inbrengen.

Gezien artikel 10 en 11 van het reglement van Tucht voor bedelaars kolonisten

Wordt besloten

Den bedelaars kolonist H. Markfeld op te sluiten in de strafkamer aan het 2e Gesticht gedurende den tijd van 8 dagen, en terugplaatsing naar dat gesticht na expiratie van straftijd.

Aldus gedaan op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend.
C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secretaris

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 15 april 1859 N9, invnr 911

Notities bij het zittingsverslag