Op deze pagina's verzamel ik de transcripties die ik heb van tuchtzaken in de koloniën van weldadigheid.

De hoofdnavigatie gaat via het menu dat op een gewone computer hier links staat en op mobiel en tablets bovenaan. Achtereenvolgens:

● Openingspagina tucht = deze pagina
● Reglementen voor de diverse categorieën koloniebewoners.

Daaronder staan de verschillende tuchtraden:

● Raad van Politie en Tucht voor de vrije koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord;
● Raad van Tucht voor bedelaarskolonisten (en strafkolonisten) in de Ommerschans.

VH staat voor Veenhuizen. Met achtereenvolgens:
● Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het eerste gesticht.
● Idem bij het derde gesticht.
● Raden van Tucht voor arbeidershuisgezinnen bij de drie gestichten te Veenhuizen.
● Raden van Tucht voor bedelaarskolonisten aldaar.
● en de Raden van Tucht voor veteranengezinnen.

● Met de knop Sluiten verlaat je het tuchtgedeelte en kom je bij het welkom-scherm van de pagina's over de koloniën van weldadigheid.

Nota Bene: In het archief zijn de tuchtzaken anders geordend. Zo zitten alle tuchtzaken bij het tweede gesticht te Veenhuizen van 1829 tot 1849 in twee dozen met arbeiders, bedelaars en veteranen door elkaar heen. Ik heb er echter voor gekozen om het per categorie bewoners te publiceren omdat de meeste bezoekers op zoek zijn naar een persoon in een bepaalde categorie.
Zie hier hoe de indeling in het archief is en hoe je in het archief kunt zoeken naar tuchtzittingen waarvan ik geen transcriptie heb (pagina moet nog gemaakt).

Algemene opmerkingen bij de transcripties:

• De transcripties zijn door verschillende mensen gemaakt en de meeste zijn niet door een derde gecheckt, er zouden dus foutjes in kunnen zitten.
• Waar in de verslagen iets was onderstreept is dat hier vet afgedrukt.
• Ook als iets groter dan normaal is geschreven, wordt het hier vet afgedrukt.
• Omwille van de leesbaarheid zijn vrijelijk interlinies ingevoegd.
• Als er stond 'idem' of 'id' of ',,' is het bedoelde voorafgaande woord voluit geschreven.
• Opmerkingen van mij of de transcribeerder zijn cursief.
• Cursieve vraagtekens betekenen dat iets echt niet te lezen was.
• Als er achter een woord of naam (?) staat, dan hebben we serieuze twijfels of het goed ontcijferd is.

Als je een scan wilt hebben van een tuchtzaak, dien je je te wenden tot het Drents Archief: info@drentsarchief.nl. Zie hier voor aan scans verbonden kosten.
Vermeld dan niet alleen de bron zoals die rechtsonder naast een transcriptie verschijnt, maar ook de datum van de zaak, want die bronnen zijn meestal hele dikke dozen.
Als er meerdere tuchtzaken op één dag zijn, moet je ook de betrokkenen doorgeven.

Voor reacties op deze pagina's kun je mij mailen.

Veel plezier met de tuchtrechtspraak,
Wil Schackmann