Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Op 14 november 1823 wordt wat er tot nu toe te Veenhuizen gebouwd is bij de Bataafsche Brandwaarborg Maatschappij te Katwijk tegen brand verzekerd


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht  en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande is de 'Akte van aandeel L.G. 594 in dato 14 november 1823'


Een groot gebouw bestaande aan de binnenzijde uit veertien groote zalen zonder vuurplaatsen, veertien woonvertrekken waarvan twaalf zijn voorzien ieder met een vuurplaats, benevens zes keukens ieder met een vuurplaats.

En aan de buitenzijde, als zijnde de buiten en binnenzijde met eenen opgetrokken doorgaanden muur van elkanderen gescheiden, zes en negentig woonvertrekken, ieder voorzien van een vuurplaats, benevens twee groote zalen zonder vuurplaatsen,

alles staande op het Florisland bij Veenhuizen, gemeente Norch...

voor de som van vijftig duizend guldens

Waarom er staat dat er geen vuurplaatsen in de zalen zijn snap ik niet, er zijn tientallen stukken over de kachels in de wezenzalen. Van dezelfde dag is de 'Akte van aandeel L.G. 596 in dato 14 november 1823', waarbij worden verzekerd:


1. Eene boerenbehuizinge en losse schuur staand te Veenhuizen gemeente Norch geq. met No 123 voor Een duizend en twee honderd guldens.

2. Eene boerenbehuizinge met schuur en schapenhok staande als voren geq. met No 124 voor Een duizend en twee honderd guldens.

3. Eene boerenbehuizinge met drie losse schuren staande als voren geq. met No 125 voor twee duizend guldens.

(doorgehaald) 4. Eene boerenbehuizinge met schuur en losse schuur staande als voren geq. met No 126 voor zes honderd guldens.

5. Eene boerenbehuizinge en losse schuur staande als voren geq. met No 127 voor Een duizend en zes honderd guldens.

6. Eene boerenbehuizinge met schuur en losse schuur staande als voren geq. met No 128 voor Een duizend en tachtig guldens.