Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Op 31 maart 1824 worden tegen brand verzekerd zes boerderijen bij het eerste gesticht te Veenhuizen plus de daar bij gebouwde smederij, wasserij en bakkerij, mét plaatsbepaling.


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande is de 'Akte van aandeel L.G. 609-610 in dato 31 maart 1824', waarbij worden verzekerd:


1e. Zes boerenbehuizingen staande in de markt van Veenhuizen, ieder voor Een duizend guldens en alzoo te zamen Zes duizend guldens.

 2e. Een gebouw zijnde smederij staande als voren op den Zuidelijken hoek van het groote gebouw, voor Een duizend en vier honderd guldens.

3e. Een gebouw zijnde wasscherij staande als voren op de Oostelijke hoek van het groote gebouw, voor Een duizend en acht honderd guldens.

4e. Een gebouw zijnde bakkerij staande als voren op de Noorderhoek van het groote gebouw, voor Een duizend en acht honderd guldens,

alzoo tezamen Elf duizend guldens.