Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Op 12 oktober 1824 worden tegen brand verzekerd het tweede en derde gesticht te Veenhuizen, plus bij het eerste gesticht hooibergen, schapenhokken en wijkmeesterhuizen


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande is de 'Akte van aandeel L.G. 631 in dato 12 oktober 1824', waarbij worden verzekerd:


1e. Het groote gebouw No 2 staande te Veenhuizen gemeente Norch, voor Zes en vijftig duizend zes honderd guldens.

2e. Het groote gebouw No 3 staande als voren voor Zes en vijftig duizend zes honderd guldens.

3e. Drie wijkmeestershuizen, ieder derzelver met twee woningen, staande als voren aan de Noord, Oost en Zuidzijde van het groote gebouw No 1, ieder voor vijf honderd guldens te zamen Een duizend vijf honderd guldens.

4e. Zeven hooibergen, waarvan eene bij elk der zeven boerderijen, ressorteerende onder en staande in den omtrek van laatstgenoemde groote gebouw, ieder voor Een honderd twintig guldens te zamen voor acht honderd veertig guldens.

5e. Zeven schapenhokken en een varkenshok, staande als voren bij het huis van den onderDirecteur, voor Een duizend guldens.

En alzoo te zamen Een honderd en zestien duizend vijf honderd en veertig guldens.