Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Op 16 maart 1826 worden tegen brand verzekerd huizen voor onderdirecteurs en wijkmeesters en de protestantse en rooms-katholieke kerken met de pastorieŽn, plus een bakkerij


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande is de 'Akte van aandeel L.G. 675 in dato 16 maart 1826', waarbij worden verzekerd:


1. Het  onderdirecteurshuis staande bij het 1e Etablissement te Veenhuizen geq. () voor een duizend en zes honderd guldens.

2. Eene schuur staande als voren voor twee honderd en vijftig guldens.

3. Eene boerenwoning staande als voren geq. met No. 7 voor een duizend guldens.

4. Drie boerenwoningen staande bij het 2e Etablissement geq. met No. 1 tot 3 ieder voor een duizend guldens te zamen voor drie duizend guldens.

5. Het onderdirecteurshuis staande als voren geq. () voor een duizend en vier honderd guldens.

En alzo te zamen zeven duizend twee honderd en vijftig guldens.


Daarnaast is er de 'Akte van aandeel L.G. 676-677 in dato 16 maart 1826', waarbij ook percelen bij de Ommerschans worden verzekerd en het vanaf perceel 5 over Veenhuizen gaat:


5.
Drie dubbele wijkmeesters woningen staande binnen het 2e Etablissement te Veenhuizen voor een duizend vijf honderd guldens.

6. Twee boerenbehuizingen staande als voren buiten het gesticht voor twee duizend guldens.

7. Drie dubbele wijkmeesters woningen staande binnen het 3e Etablissement te Veenhuizen voor een duizend vijf honderd guldens.

8. Twee boerenwoningen staande als voren buiten het gesticht voor twee duizend guldens.

9. de Protestantsche Kerk staande te Veenhuizen voor veertien duizend guldens.

10. de Pastorij en stalling daarbij behorende en staande als voren voor vier duizend guldens.

11. de Roomsch Katholijke Kerk en pastorij staande als voren voor acht duizend guldens.

12. eene houten schuur bij de drie voorgaande perceelen behoorende staande als voren voor vier honderd gudens.

(...)

15. eene Bakkerij met vier bakovens, een aardappelmachine en magazijn voor brood staande binnen het tweede etablissement te Veenhuizen voor een duizend en acht honderd guldens.