Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZENVoorstel voor een ververij in de kolonie Veenhuizen

Op 20 september 1828, in een brief met nummer 430A waarin hij ook andere onderwerpen behandelt, komt de directeur der koloniŽn Wouter Vissser met het voorstel om in Veenhuizen een 'verwerij' op te richten die geweven stoffen de gewenste kleur kan geven, invnr 93:


Dat ik meer en meer de kosten inziende welke gevorderd worden om de stoffen van Veenhuizen naar de verwerij te Frederiksoord of de Volmolen te Gorredijk te zenden, het mij doelmatig voorkomt, een zoodanige inrigting aan de Etablissementen daar te stellen, temeer daar de kosten tot dat einde gevorderd niet groot schijnen, bedragende dezelve blijkens nevensgaande opgave f 317,25, waarom ik dan de vrijheid neem de Perm: Komm: tot het doen vervaardigen eener verwerij te advijseeren.

Bijgevoegd is een begroting om zo'n 'verwerij' op te richt, invnr 93 scan 266. Of het voorstel is aangenomen betwijfel ik. In later jaren wordt het linnen altijd elders geverfd.


Approximative Opgaaf wege eene verwerij voor de Etablissementen te Veenhuizen als:

1 pers   plus minus
140,00

1 koperen vernis ketel plus minus
100,00240,00
tot droograam: 15 kolders 24 poets a f 1,00
15,00

tot droograam: 150 Nederlandse ellen aan riggels 5 a 7 duims
22,50

Aan ijzerwerk en spijkers
5,00

2000 steenen, per duizend f 8,00
16,00

5 Nederlandse mudden koln a f 0,75
3,7562,25
Totaal 

302,25
Van daglonen plus minus
15,0015,00
Totaal 

317,25

Veenhuizen, 18 September 1828, de onderdirecteur der Fabriek