Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Blijkbaar zijn er aparte washuizen gebouwd bij het tweede en derde etablissement, want die worden op 14 augustus 1830 tegen brand verzekerd


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande is de polis van 14 augustus 1830, waarbij worden verzekerd:


1. Eene behuizinge zijnde een waschhuis staande bij het 2e Gesticht te Veenhuizen, gemeente Norg, voor zes honderd guldens;

2. Eene behuizinge zijnde een waschhuis staande alsvoren bij het 3e Gesticht voor zes honderd zeventig guldens

En alzoo te zamen een duizend twee honderd en zeventig guldens.