Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZENEen beter voetpad van het eerste gesticht naar de kerk, februari 1834

Onderstaande is een door de secretaris van de permanente commissie gemaakt kopietje van een deel van een brief van de directeur van 22 februari 1834. Het bevindt zich abusievelijk bij de ingekomen post van een jaar later, invnr 156, scan 383. Door de permanente commissie is er op geschreven '13 maart 1834 N19 in advies; nader 31 Dec N8'.


Kopij extract N357

Frederiksoord, 22 Februarij 1834

Ik etc.

Voorts op het 2e gedeelte van hetzelfde artikel:
Dat de Adjunct Directeur, willende voorzien in de onbruikbaarheid van den weg, voor de kinderen die ter kerk gaan, het voetpad heeft doen bezanden,- door eenen grep van den rijdweg afsnijden, en door 47 stuks palen van dennenhout, ter waarde van 35 a 40 centen het stuk, bezetten, hetgeen wel buiten mijne voorkennis geschied is, doch waarmede ik mij anders zeer wel vereenigen kan.
De Directeur der Kolonien
(Get.) J.van Konijnenburg

Voor extract conform
De secretaris van de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid
Ciriaci