Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Op 27 mei 1834 wordt alles wat er de afgelopen jaren te Veenhuizen bijgebouwd is, tegen brand verzekerd: een lange lijst met veel informatie over de inrichting van het terrein


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande komt uit de polis van 27 mei 1834, waarbij ook gebouwen uit andere koloniŽn worden verzekerd en na perceel 16 het tussenkopje komt:


Veenhuizen 1e Etablissement

17. Een portiershuisje staande aan de West of Voorzijde van het gesticht voor vijftig guldens.

18. Een paardenstal behoorende bij het Onderdirecteurshuis staande bij het 1e gesticht, gewaarborgd bij Acte LG no. 641 en 675 ad 1e, voor twee honderd guldens.

19. Een hooiberg staande en behoorende als voren voor een honderd en vijftig guldens.

20. Een schapenhok staande aan de Zuidzijde van de Hoofdvaart op de hoogte van het Hoofdgebouw voor twee honderd vijf en zeventig guldens.

21. Een schapenhok staande aan de Zuidzijde van de Hoofdvaart ter hoogte van het Hoofdgebouw voor twee honderd en vijftig guldens.

22. Een schapenhok staande op de Hoeve no.3 in de 1e wijk voor drie en dertig guldens.

23. een schapenhok staande op de Hoeve no.5 in de 2e wijk voor drie en dertig guldens.

24. Een schapenhok staande op de Hoeve no.9 in de 3e wijk voor tachtig guldens.

25. Eene gereedschapsloods, staande aan de Zuidzijde van de Hoofdvaart tegenover de 1e wijk uitdelve(?) voor vijftig guldens.

Veenhuizen 2e Etablissement

26. Een portiershuisje staande aan de Zuidzijde van het Hoofdgebouw voor vijftig guldens.

27. Eene werkplaats bestemd tot klompenmakerij, kuiperij, bezem- en mandenmakerij staande ten westen en nevens de Broodbakkerij voor vijf honderd guldens.

28. De Smederij met Hoofdstal, staande ten Noorden van het gesticht en ten Westen van de 5e wijk nevens de weg voor een honderd en twintig guldens.

Veenhuizen 3e Etablissement

29. Een Portiershuisje staande ten westen of de voorzijde van het Hoofdgebouw voor vijftig guldens.

30. Eene dorschschuur behoorende bij eene boerenwoning no.1 staande aan de 4e wijk en gewaarborgd bij Akte LG no.676 ad.6 ,voor een honderd vijf en vijftig guldens.

31. Eene hooiberg staande als voren voor een honderd en twintig guldens.

32. Eene dorschschuur behoorende bij eene boerenwoning CA no.2 staande aan de 4e wijk en gewaarborgd bij Acte LG no.676 ad 6, voor een honderd vijf en vijftig guldens.

33. Eene hooiberg staande als voren, voor een honderd en twintig guldens.

34. Eene dorschschuur behoorende bij eene boerenwoning CA no.7 staande aan de 5e wijk en gewaarborgd bij Acte LG no.641 ad.3, voor een honderd en vijf en vijftig guldens.

37. Eene hooiberg staande als voren, voor honderd en twintig guldens.

38. Eene gereedschapsloods staande aan de 5e wijk ten Zuiden en nabij het 2e Gesticht geq. no.9 en behoorende bij de boerenwoning CA oorspronkelijk bestemd geweest tot Onderdirecteurswoning (gewaarborgd bij Acte LG no.641 ad.4) voor vijftig guldens.

39. Eene hooiberg staande als voren voor een honderd en twintig guldens.

40. Eene dorschschuur behoorende bij eene boerenwoning CA no.10 staande aan de 5e wijk (gewaarborgd bij Acte LG no.641 ad.3) voor een honderd vijf en vijftig guldens.

41. Eene hooiberg staande als voren voor een honderd en twintig guldens.

42. Eene dorschschuur behoorende bij een boerenwoning CA no.11 staande aan de 6e wijk (gewaarborgd bij Acte LG no.676 ad.8) voor een honderd vijf en vijftig guldens.

43. Eene hooiberg staande als voren, voor een honderd en twintig guldens.

44. Eene dorschschuur behoorende bij eene boerenwoning CA no.12 staande aan de 6e wijk (gewaarborgd bij Acte LG no.676 ad.8) voor een honderd en vijf en vijftig guldens.

45. Eene hooiberg staande als voren voor een honderd en twintig guldens.

46. Een wagenschuur en stal behoorende bij eene boerenwoning CA no.13 staande ten zuidoosten van het hoofdgebouw en (596-5) voor twee honderd vijf en zeventig guldens.

47. Een wagenmakerij en woning staande nevens de Onderdirecteurswoning voor zeven honderd guldens.

48. Eene houtschuur staande als voren voor vijftig guldens.

49. Eene loots of turfgraverswoning en kantoor van den veenbaas staande te Veenhuizen voor een honderd en veertig guldens.

50. Eene veldwachtershut staande aan de 4e wijk voor zestig guldens.

51. Eene veldwachtershut staande aan de 6e wijk voor zestig guldens.