Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZENDecember 1834 stelt de directeur voor dat ook de volwassenen matrassen in hun hangmatten krijgen

Onderstaande brief is gedateerd 10 december 1834 en heeft als nummer N2331, invnr 154. De permanente commissie heeft er op genoteerd dat ze het 24 december 1834 bij punt N18 bespreekt. Of zij dan akkoord gaan weet ik niet, maar meestal worden zulke uitgewerkte voorstellen - als ze niet te duur zijn - wel aangenomen.


Frederiksoord, den 10 December 1834

Het is aan UwEdG bekend, dat men reeds voor ettelijke jaren begonnen is de voering in de hangmatten voor de kinderen te Veenhuizen met losse matrassen te verwisselen, hetgeen verkieslijk scheen en ook bij ondervinding gebleken is nuttig te wezen:

1. Omdat die gevulde en doorgestoken stroo matrassen den kinderen warmer in den rug zijn, dan wanneer de hangmat zelve met los stroo opgevuld is, hetwelk ligtelijk op een hoopje tezamen pakt.

2. Omdat  losse matrassen, des noodig, beter kunnen worden gedroogd en gereinigd dan de hangmat.

Het verschil in de kosten van eene gevoerde hangmat en van eene hangmat  met eene losse matras is ook van geen belang, daar de eerste, zijnde N9 en 10 van het huisraad,

komen te kosten f 3.40 en f 2.50
En die ongevoerd f 2.70 en f 1.85
En de matrassen f 1.05 en f 0.90
Zamen  f 3.75 en f 2.75

Volgens nevens gevoegde specificatie.

En daar zulke matrassen ook voor de volwassenen meer voldoen zullen, dan de gevulde hangmatten, ook omdat het stroo ligtelijk daaruit en door de zaal raakt, dat onzindelijk en slordig is, zoo heb ik de eer UwEdG bij dezen voor te stellen, om het tarief van kleeding, huisraad en gereedschappen, ten aanzien van Art 9 en 10 te wijzigen en in de plaats daarvan goed te keuren de beide hangmatten en losse matrassen, onder N 9 – 12, zooals op nevensgevoegde specificatie wordt voorgesteld; hetzij nog bij het arresteren van het ingezonden concept-Reglement voor het fabrijkwezen, of wel, hetzelve reeds aangenomen zijnde, bij eene nadere Resolutie, zullende de volgende artikelen daar een paar Ns moeten opspringen, daar de matrassen afzonderlijke stukken dienen te zijn en voegzaam op de hangmatten volgen kunnen.

De Directeur der Koloniėn
J. van Konijnenburg.


Specificatie van de zamenstelling der twee soorten van hangmatten, zoo als ze zijn voorgedragen en zoo als ze nu met losse matrassen worden voorgesteld.


N9 groote hangmat, lang 2 el, twee banen

4 el hangmatten linnen van 57 cent f 2.28
1.70 vlassen grijs linnen 35 cent f 0.59½
4 lood grijs garen van f 1.30 f 0.05

f 2.92½
arbeidsloon f 0.30

f 3.22½


5 Pc f 0.16

f 3.38½


N10 kleine hangmat, lang 1.80 el, anderhalve baan


2,70 el hangmatten linnen  57 cent f 1.54
1.50 vlassen grijs linnen  35 cent f 0.52½
4 lood grijs garen van f 1.30 f 0.05

f 2.11½
arbeidsloon f 0.25

f 2.36½


5 Pc f 0.12

f 2.48½


N9 groote hangmat, lang 2 el, twee banen

4 el hangmatten linnen  57 cent f 2.28
3 lood grijs garen van f 1.30 f 0.04

f 2.32
arbeidsloon f 0.25

f 2.57


5 Pc f 0.13

f 2.70


N10 kleine hangmat, lang 1.80 el, anderhalve baan

2.70 el hangmatten linnen  57 cent f 1.54
3 lood grijs garen van f 1.30 f 0.04

f 1.58
arbeidsloon f 0.20

f 1.78


5 Pc f 0.09

f 1.87


N11 groote hangmat, matras breed eene baan

2.50 el vlassen grijs linnen  35 cent f 0.87½
1 lood grijs garen van f 1.30 f 0.01½

f 0.89
arbeidsloon f 0.10

f 0.99


5 Pc f 0.05

f 1.04


N12 kleine hangmat, matras, breed eene baan

2.20 el vlassen grijs linnen  35 cent f 0.77
1 lood grijs garen van f 1.30 f 0.01½

f 0.78½
arbeidsloon f 0.07½

f 0.86


5 Pc f 0.04½

f 0.90½