Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Blijkbaar zijn er nu twee waterhuisjes in het tweede gesticht, want ze worden op 29 juli 1837 tegen brand verzekerd. Evenals onder andere een molenaarswoning


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande komt uit de polis van 29 juli 1837, waarbij ook gebouwen uit andere koloniŽn worden verzekerd en na perceel 10 het gaat over Veenhuizen:


11. een nieuw gebouwd Waschhuis met droogloots en woning voor de waschvrouw in het 1e Gesticht te Veenhuizen voor acht honderd guldens.

12. 2 waterhuisjes in het 2e Gesticht te Veenhuizen op het binnenplein van het Gesticht voor een honderd en veertig guldens.

13. eene molenaarswoning ten oosten van den Koornmolen voor een honderd guldens.

14. een nieuwe veldwachtershut in het 3e Gesticht te Veenhuizen tusschen de 5e en de 6e wijk voor vier en dertig guldens.