Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Op 23 juli 1838 wordt de bakkerij bij het tweede gesticht herverzekerd, terwijl ook onder meer een smederij en wagenmakerij en een tent(?) tegen brand worden verzekerd


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande komt uit de polis van 23 juli 1838, waarbij ook gebouwen uit andere koloniŽn worden verzekerd en na perceel 7 het gaat over Veenhuizen:


8. een wagenschuur, stal en uitlaat behorende bij eenen boerenwoning CA sub. No.14B staande te Veenhuizen 3e gesticht ten Zuidoosten van het hoofdgebouw voor drie honderd en vijf en veertig guldens.

9. eene tent (zijnde de 3e) staande als voren in het veen gebouwd nabij het 3e Gesticht voor twee honderd guldens.

10. een veldwachtershut staande als voren over den Korenmolen tusschen de 4e en de 5e wijk, voor vijftig guldens.

(...)

16. eene smederij en wagenmakerij met twee woningen onder een dak staande te Veenhuizen ten Zuiden van het 2e Gesticht voor een duizend en zeven honderd guldens.

17. eene bakkerij met vier bakovens, een aardappelmachine en magazijn voor brood, benevens een brandspuithuisje en wagenschuur, staande alsvoren binnen het 2e Gesticht voor een duizend acht honderd en vijftig guldens.