Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Er moet in 1840 heel wat tegen brand verzekerd worden: de nieuwgebouwde synagoge, de weverij op de zolders van het tweede gesticht en de stoomspinnerij inclusief machines


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande komt uit de polis van 20 juli 1840, waarbij ook gebouwen uit andere koloniŽn worden verzekerd en na perceel 5 het gaat over Veenhuizen:


6e. de nieuwgebouwde IsraŽlitische Kerk benevens eenen woning voor den Leeraar, staande te Veenhuizen tusschen de Korenmolen en de Protestantsche Kerk aan de Hoofdvaart, voor drie duizend en vier honderd guldens.

7e. een gebouw ingerigt tot Katoen spinnerij en weverij door Stoom gedreven wordende, staande te Veenhuizen aan de Oostzijde bij het derde gesticht, voor zes en twintig duizend en zeven honderd guldens.


Dan is er op 12 november 1840 de volgende polis. Daarbij wordt verzekerd:


het groote gebouw No.2 staande te Veenhuizen gemeente Norch, waarvan de zolders der woongebouwen zijn ingerigt tot Weverij voor zes en vijftig duizend en zes honderd guldens.


En op 23 november 1840 wordt verzekerd:


het Stoomwerktuig en de verdere Machinerie, zich bevindende in het gebouw ingerigt tot een Stoom Katoenspinnerij en weverij, staande te Veenhuizen aan de Oostzijde bij het gesticht No 3 voor tachtig duizend guldens.