Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZENDe permanente comissie is erg tevreden over de aanpak van de opstand bij het tweede gesticht te Veenhuizen

De vrees die adjunct-directeur Rensing voelde over het oordeel van de permanente commissie over zijn optreden, zie onderaan deze pagina, blijkt niet nodig. Op 24 julie 1843 bij agendapunt N1, invnr 542 (daar zijn geen scans van), laat de commissie weten dat ze vindt dat hij het perfect heeft aangepakt:


De permanente commissie der Maatschappij van Weldadigheid,

Gelet op het in de ter tafel gebragte brieven van de directeur der kolonien van den 9 en den 11 mei ll N1268 en N1294 bevatte verslag van een plaats gehad hebbende beweging onder de bevolking van het 2e gesticht te Veenhuizen

Besluit:

goed te keuren het door de directie bij die gelegenheid gehouden gedrag, en speciaal aan den Heer C.W. Rensing, adjunct directeur van genoemd gesticht, deswege hare tevredenheid te kennen te geven.

Afschrift dezer zal worden gezonden aan den directeur der kolonien en aan de genoemde adjunct directeur tot informatie respectivelijk.