Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

Op 11 augustus 1849 worden tegen brandschade verzekerd een kosterswoning bij de rooms-katholieke kerk en arbeiderswoningen bij het eerste en derde gesticht.


Zie algemene informatie over brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht  en over de vindplaatsen in het archief op deze pagina. Onderstaande komt uit de polis van 11 augustus 1849 waarbij ook percelen bij de Ommerschans worden verzekerd en het vanaf perceel 5 over Veenhuizen gaat:


Veenhuizen 2e gesticht

5e. Een woning voor de koster, van hout en stenen gebouwd en met pannen gedekt, staande in de nabijheid van de R.C. kerk en pastoerie voor Een honderd vijf en tachtig guldens.

Veenhuizen 1e gesticht

6e. Eene arbeiderswoning met dorschvloer, waarin een stal voor acht beesten, van steen en hout gebouwd en met riet gedekt, staande op de gronden van hoeve No. 7 & 8, reeds gewaarborgd bij acte L.G. 1353 perceel 10 en 11 voor zes honderd en zestig gulden, nu nog voor een honderd guldens.

Veenhuizen 3e gesticht

7e. Eene arbeiderswoning met dorschvloer, waarin een stal voor acht beesten, gebouwd als voren, staande op de gronden No. 7, reeds gewaarborgd als boven perceel 14 voor zes honderd zestig gulden, nu nog voor een honderd guldens.