Naar het overzicht
van stukken over WATERENBijlagen bij de inspecties van voorjaar 1832, 1833 en 1834

Vanaf de tweede helft van 1829 bezoekt de Inspecteur der koloniŽn Wouter Visser van tijd tot tijd alle koloniŽn en dus ook het Instituut te Wateren. Op de 'dag der inspectie' moeten hem lijsten worden overhandigd met informatie over de kwekelingen. Van enkele jaren zijn er lijsten bewaard gebleven.

Ze bevinden zich als 'bijlagen bij de inspectie' in de invnrs 1544 tot en met 1553. Eťn lijst geeft het kledingbezit van elke kwekeling, er staat minutieus aangetekend hoeveel petten, broeken, borstrokken enzovoort iedereen bezit. Een andere staat geeft de waarde van ontvangen kleedingstukken gedurende het afgelopen jaar.
Al die informatie over ieders kleding heb ik hieronder NIET opgenomen. Niet omdat het niet interessant is, want de onderlinge vergelijking geeft veel informatie over ieders individuele welvaren, maar omdat het me teveel werk is. Ik heb hier alleen de gedeelten over de kwekelingen zelf en hun komst naar het Instituut opgenomen.

De inspectie van 26 maart 1832

Deze lijsten zijn gemaakt door onderinstituteur Thomas de Jong en bevinden zich in invnr 1544. In de eerste kolom staat het 'nummer der zalen' en dat heb ik hieronder overgenomen. In de tweede kolom van het origineel staat het 'nummer der controllen' en dat zijn getallen waar ik helemaal niets van begrijp en waar ik niets mee kan, dus die kolom heb ik weggelaten. In de derde kolom staan de namen en die heb ik natuurlijk overgenomen. In de vierde kolom staat de 'ouderdom in jaren', maar ik heb de geboortedata van de kwekelingen al uit andere bronnen dus die kolom heb ik weggelaten.
In de vijfde, zesde en zevende kolom staat de aankomst in respectievelijk de vrije koloniŽn, het eerste gesticht te Veenhuizen en het derde gesticht. Die data heb ik al uit andere bronnen en laat ik dus weg, maar ik vind het wel belangrijk te weten of iemand in Wateren komt vanuit de vrije koloniŽn of vanuit Veenhuizen, dus ik heb de data vervangen door een kruisje.
De laatste kolom die ik overneem geeft de datum van aankomst in het Instituut en dat levert informatie die elders niet te vinden is. Af en toe vergist De Jong zich en dan zet ik er een sterretje achter en geef ik onderaan het schema een verklaring.

zaal
Namen
VK
VH1
VH3
aankomst Wateren
1
F. Hanneman X


18 juni 1824*
1
J. Reeders

X

29 september 1825
1
D. Wasch
X

29 september 1825
1
J. Emeis

X

29 september 1825
1
A. Schultz X


10 november 1829
1
E. Haman X


10 november 1829
1
A. Weima

X
10 april 1831
1
H. Emeis


X
8 oktober 1830
1
A. Koeman

X

27 augustus 1831
1
A. Hombroek
X


2 november 1831
1
A. Schouten
X


2 november 1831
1
J. van der Mark

X

26 maart 1831
1
W. Labree

X

26 maart 1831
1
J. Schouten
X


2 november 1831
1
L. Brems


X
10 april 1831
1
N. Buis

X

26 maart 1831
1
K. Klooker

X

27 augustus 1831
1
P. Jager


X
8 oktober 1830
1
H. Aukesma


X
8 oktober 1830
1
J. Sasburg


X
8 oktober 1830
1
H, Gaarling


X
10 april 1831
1
A. van Asselt

X

27 augustus 1831
1
W. Rozeboom


X
10 april 1831
1
J. Haijkens
X


27 november 1827
1
J. Mulder

X

29 september 1825
1
D. Arpo25 april 1826
1
A. Huize

X

3 oktober 1830
1
J. Wijngaard

X

29 september 1825
1
W. van Vliet
X


10 november 1829
1
J. Smith
X


10 november 1829
1
A. Kasper
X


18 juni 1824*
1
A. Simons
X


27 november 1827
1
K. Machielsen
X


18 juni 1824*
1
W. Putman
X


10 november 1829
1
D. Vermande


X
10 april 1831
2
N. Hofman X


18 juni 1824*
2
T. de Jong
X

29 september 1825
2
W. Drebbe

X

27 augustus 1831
2
H. Lammerse


X
10 april 1831
2
C. Jager
X


10 november 1829
2
F. Bentkemper

X

27 augustus 1831
2
J. Kok

X

27 augustus 1831
2
F. Andree
X


23 februari 1832
2
A. Schruijer
X


23 februari 1832
2
P. Wuister
X


3 maart 1832
2
P. Wakker

X

27 augustus 1831
2
J. Droom

X

27 augustus 1831
2
J. Jobse
X


6 oktober 1831
2
J. Burg

X

3 oktober 1830
2
L. Jobse
X


6 oktober 1831
2
J. Duijzend

X

27 augustus 1831
2
C. Struwe

X

3 oktober 1830
2
F. Temmen

X

27 augustus 1831
2
P. van Ingen

X

3 oktober 1830
2
H. Sluiter

X

27 augustus 1831
2
A. Weldel

X

27 augustus 1831
2
W. de Ruiter
X


10 november 1829
2
J. Busch

X

27 augustus 1831
2
A. Visser

X

31 oktober 1831
2
J. van Engelen

X

26 maart 1831
2
J. de Wit

X

26 maart 1831
2
J. Trap
X


10 november 1829
2
W. Maas

X

26 maart 1831
2
F. Abdon


X
8 oktober 1830
2
J. de Ruiter

X

26 maart 1831J.M. Brunebag

X

26 maart 1831
* De eerste groep kwekelingen kwam uit de vrije koloniŽn op 28 juni 1824 en niet zoals hierboven gemeld 18 juni. De datum van 28 juni is uitgebreid gedocumenteerd in de stamboeken van de vrije koloniŽn.

Conclusies

■ Er zijn per 26 maart 1832 in het Instituut 65 kwekelingen (en ťťn wasmeid, Johanna Maria Brunebag).
■ Daarvan wonen er 35 op zaal 1 en 30 op zaal 2, wat ik vreemd vind omdat volgens het plan, zie onderaan deze pagina, de beide zalen even groot zijn.
■ De eerste kluit jongens uit Veenhuizen is op 29 september 1825 aangekomen.

De inspectie van 8 april 1833

De volgende keer dat Inspecteur der koloniŽn Wouter Visser langs komt is op 8 april 1833. Thomas de Jong is dan net weg dus Instituteur Jan Hessels van Wolda maakt zelf soortgelijke lijsten als hier boven vermeld. Die lijsten bevinden zich in invnr 1545.
Er zijn per 8 april 1833 74 kwekelingen in het Instituut (plus ťťn wasmeid, nog steeds Johanna Maria Brunebag), waarvan 34 wonen in zaal 1 en 40 in zaal 2, wat al net zo vreemd is als in 1832. De gegevens van de jongens die op 26 maart 1832 al in het Instituut waren en er op 8 april 1833 nog wonen, zijn identiek aan die hierboven en neem ik nu niet over. Hieronder doe ik alleen de jongens die na 26 maart 1832 zijn aangekomen:

zaal
Namen
VK
VH1
VH3
aankomst Wateren
1
W. Schruijer
X


7 juli 1832
Overige gegevens moet ik nog opnemen
De inspectie van 31 maart 1834

De volgende inspectie. De lijsten zijn weer gemaakt door Jan Hessels van Wolda en deze bevinden zich in invnr 1546. Er zijn op 31 maart 1834 69 kwekelingen in het Instituut en geen wasmeid (de wasmeid van dienst is de echtgenote van onderinstituteur Nicolaas Hofman). Er wonen 35 kwekelingen op zaal 1 en 34 op zaal 2.

Verdere gegevens volgen.