Naar het overzicht
van stukken over WATERENNaamlijst der in 1832 ontslagen kinderen met vermelding van derzelver bestemming

Dit niet al te makkelijk leesbare stuk bevindt zich in invnr 135 scan 639. In de eerste kolom staat het kwekelingnummer, dan de naam, dan de leeftijd in jaren en in de laatste kolom de 'Ingetreden bestemming'.

1
A. Kasper
22
?? ?? opziener aan het 1e gesticht te Veenhuizen
11
J. Meijer

Ondermeester in kolonie No 7
20
F. Hanneman
19
Ondermeester in kolonie No 3
26
J.IJ. Sasburg
18
Ondermeester aan het 1e Gesticht te Veenhuizen
27
A.F. Simons
20
In militaire dienst te Groningen
44
J. Mulder
22
In militaire dienst te Groningen
48
J. Oijen
23
Hoeveknecht te Dedemsvaart
49
P. Wendelgeld
23
Knecht bij een koopman te Amsterdam
50
J. Reeder
22
Knecht bij een koopman te Amsterdam
51
J. vd Wijngaard
22
Knecht bij een kleermaker te Amsterdam
54
J.J. Emeis
21
Overgegaan in het weeshuis te Leyden
61
C.A. Schultz
19
In militaire dienst te Groningen
58
A.S. Weima
20
Gedeserteerd

Wateren, den 18 April 1833
De Instituteur
J.H. van Wolda

Bijgeschreven door iemand op het kantoor in Den Haag: De 2e, 3e en 4e meen ik zijn nog niet ontslagen maar slechts overgeplaatst. De 13e of laatste ?? in het geheel niet meer.