Naar het overzicht
van stukken over WATERENBevolking te Wateren (lijst van kwekelingen op of rond 1 oktober 1835)

Dit stuk bevindt zich op invnr 163 scans 9-10 en is vermoedelijk femaakt ten behoeve van de inspectie van 1 oktober 1835. Aan de zijkant staat een overzichtje van het aantal personen bij de personeelsleden. Dat overzichtje ziet er als volgt uit:

Ambtenaren

Van Wolda
3

Beenen
5

Van der Hulst
3

Kasper
3

Hofman
    3


17

De lijst met de kwekelingen heeft in de eerste kolom het 'Nummer op het stamboek', in de tweede kolom de namen. Boven de derde en vierde kolom staat 'Afwezig bij Inspectie', met in de derde kolom 'Bij het vee' en in de vierde kolom 'Met verlof'. Die derde en vierde kolom zijn allebei nauwelijks ingevuld en zijn hieronder samengevoegd tot één kolom.

1
W. Schruijer

2
B. Kips

3
L. van Herfden

4
W. Putman

5
M. Vink

6
J. Fenema

7
A. Hendriks

8
W. de Ruiter

9
J. Huning
Bij de schapen
10
W. Hameijer

11
A.P.J.E. Walter

12
J. de Wit

13
P. Duurman

14
J.W. Engelsma

15
T.J. Smit

16
G. van Kampen

17
J. Mulder

18
S.R. Bakker

19
J.F. Numan

20
G. Reeman

21
T. de Jong

22
E.J. Trap

23
J. Engelbert

24
W. Boebes

25
L. Crous

26
K. van Herfden

27
J.W.A. Luca

28
F. Bentkemper

29
J. Jekel

30
J.P. Roelofswaart
Met verlof
31
R. vd Meulen

32
J. Sprok
Bij de koeijen
33
L. Steunenburg
Bij de schapen
34
F.W. Dirker

35
J. vd Linden

36
J. Duizend
Bij de koeijen
37
J. Philippus

38
F. Andree

39
W. Helm

40
H. Maij

41
L. Jobse

42
J. Kok

43
J.T. Hameijer

44
J. Vermaas

45
J. de Ruiter

46
A. van Asselt

47
A. Wedel

48
A. Waasdijk

49


50
M. vd Meulen

51
J. Hornekker

52
J. Soesbeek
Met verlof
53
T. Ewold

54
J. Veder

55
J. Kloosterman
Bij de koeijen
56
W. Maas

57
J. Jobse

58


59
P. vd Meulen

60
F.H. vd Meulen

61


62
N. Buis

63
J. van Engelen

64


65
A. Visser

66
J.E. Neinoort

67


68
G. Krane
In de stal
69


70


71
B. Bijkerk

72
J.J. Schneider

73
J. Prins
74
S. Mooij

75


76


77
B. de Roode
Bij de koeijen

Samengevat zijn er per 1 oktober 1835 dus 68 kwekelingen, waarvan op die dag 2 met verlof zijn, 4 bij de koeien en 2 bij de schapen (en de wasmeid, nummer 68, is in de stal).

Bovenstaande is vergeleken met de pagina waarop de jongens per kwekelingnummer staan en dat klopt helemaal. Afgezien van de gebruikelijke variatie in spelling (Crous in plaats van Craus, Sprok in plaats van Sprock, Duizend in plaats van Duijzend, Buis in plaats van Buijs, Neinoort in plaats van Neinoord, de Roode in plaats van de Rode).