Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderen


Informatie over de bewaard gebleven stamboeken/registers van op contract met de regering geplaatste Veenhuizense weeskinderen

Voor het boek is de onderstaande reeks stamboeken gebruikt, allemaal uit het Drents Archief. De gegevens uit die stamboeken zijn door Luurt Vrijen getranscribeerd en die zijn opgenomen in de database op AlleDrenten. Volg deze link, klik het vakje 'Signalementskaarten' weg zodat alleen het vakje 'Wezenregisters' rood blijft en je kunt zoeken in de wezenregisters.

Van deze stamboeken zijn scans gemaakt die op internet te raadplegen zijn. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn, maar hieronder heb ik links gemaakt die je brengen naar de eerste bladzijde van zo'n stamboek. Al die boeken zijn ingericht op volgorde van weesnummer.

● toegang 0186, invnr 1571, Veenhuizen-1
begint 19-02-1824, loopt tot 27-04-1825 (eerste 1100), daarna weer vanaf 08-05-1826 tot 31-12-1828

toegang 0186, invnr 1572, Veenhuizen-3
begint 27-04-1825 (nummers 1100 2100), loopt tot 31-12-1828

Daarna stapt de Maatschappij van Weldadigheid af van het idee van registers PER gesticht en gaat ze over op registers per bewonerscategorie. Dus alles vloeit wat de wezen betreft samen in:

toegang 0186, invnr 1410
begint 01-01-1829 tot 31-12-1830

toegang 0186, invnr 1411
begint 01-01-1831 tot 31-12-1834

toegang 0186, invnr 1412 en invnr 1413
begint 01-01-1835 tot 31-12-1859; inventarisnummer 1412 = nummers 1 - 1200; inventarisnummer 1413 = nummers 1201 -2232

Op bovenstaande stamboeken zijn alfabetische klappers, te weten:
▪ toegang 0186, invnr 1414 en invnr 1415: 1826-1829
▪ toegang 0186, invnr 1416: 1829-1831
▪ toegang 0186, invnr 1417: 1831-1834
▪ toegang 0186, invnr 1418: 1834-1843
▪ toegang 0186, invnr 1419: 1843-1854

Voor de periode na 1859 is gebruikt toegang 0137.01, invnr 652. Dat loopt vanaf ongeveer 1840 tot 1889 en overlapt dus deels de andere boeken.
Er is een alfabetische lijst op; toegang 0137.01 invnr 653.


NB-1: Er staan enkele fouten met betrekking tot het geslacht in deze boeken, waardoor ik denk dat dit hoogstwaarschijnlijk niet de stamboeken zijn die op de kolonie gebruikt werden, maar de kopie-stamboeken bij de permanente commissie in Den Haag.
NB-2: Niet gebruikt zijn enkele andere boeken met wezen erin, omdat er teveel onduidelijkheid is over de status van die boeken: toegang 0186, de inventarisnummers 1408 en 1409 en toegang 0137.01, de inventarisnummers 595 en 596.


Dit zijn dus de op contract met de regering geplaatste kinderen.
Voor degenen die op particulier contract geplaatst zijn zie deze pagina.